موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

شیوه رهبری امام خمینی (ره)

عنوان سفارش :
شیوه رهبری امام خمینی (ره)
تعداد صفحه :
19
قیمت :
7500 تومان
فهرست مطالب
 • چکیده :
 • مقدمه:
 • مروری برابعاد شخصیتی ومدیریتی حضرت امام خمینی:
 • جامعیت علمی:
 • بعد عرفانی:
 • بعد اخلاقی ورفتاری :
 • نظم وانظباط:
 • اندیشه وسیره سیاسی:
 • دانشگاه:
 • قاطعیت وشجاعت :
 • موقعیت شناسی ودرایت :
 • مردم مداری :
 • دشمن شناسی:
 • ابتکار عمل:
 • رهبری و مدیریت ولایی:
 • اسلام محوری
 • رهبران انقلابی ومدیریت بحران
 • نتیجه گیری :
 • منابع:
 • مقدمه:
 • از مواردی که انقلاب ایران وبه ثمر رسیدن جمهوری اسلامی ایران را از سایر انقلابهای دنیا متمایز ساخته است،نحوه رهبری ومدیریت آن با توجه به امکانات ارتباطات جمعی وسایر وسایل ارتباطاتی ودر تبعید بودن رهبر این انقلاب در خارج از کشور، ارتباط بسیار قوی بین امام (ره) وتوده مردم ایران برقرار شده بود وبا سبک مدیریت ورهبری خاص امام خمینی (ره) که برخاسته از اسلام ناب محمدی وجهاد در برار ظلم وبی عدالتی بود بدست جوانان ومردم ایران به ثمر نشست وهیچ قدرتی نتوانست این حرکت وانقلاب عظیم را متوقف کند.همچنین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با وجود همه بحرانهای که کشور رافرا گرفته بود بارهبری ومدیریت عالمانه امام خمینی(ره) کشور را از فرازی از بحرانها خارج ساخت. رهبری از مباحثی است که در تمام طول تاریخ بشریت بویژه از دوران انقلاب صنعتی وبروز بحرانهای مختلف ذهن متفکران واندیشمندان را به خود مشغول کرده است ودر این زمینه تیوری ها والگوهای متفاوتی از سوی صاحبنظران علم مدیریت از غرب وشرق ارایه گردیده است ولی تاکنون هیچ یک از آنها نتوانسته بحرانهای جهانی را مدیریت کند. لذا در طول سالیان سبک رهبری و ویژگیهای مدیریتی امام در تاریخ انقلاب از لحظات آغازین انقلاب ومبارزات تا لحظه پیروزی آن همچنین وهمچنین در طول دوران جنگ تحمیلی باوجود بحرانها یکی پس از دیگری از سوی دشمنان این انقلاب ا ایجاد میگردید، مورد توجه اندیشمندان ومتفکران قرار گرفته است.ویژگیهای رهبری ومدیریتی امام خمینی (ره) وهمچنین اخلاق فردی وخصوصیات ایشان در درجات بسیارعالی قرار داشت و ازایشان یک نمونه انسان کامل ساخته بود که بیان هر کدام از این خصوصیات اخلاقی ومدیریتی ایشان نیاز به بحثی مستقل دارد.

 • مروری برابعاد شخصیتی ومدیریتی حضرت امام خمینی:
 • جامعیت علمی:
 • امام خمینی (ره) فیلسوفی الهی ،عارفی ربانی ،فقیهی اصولی ومرجع تقلید مردم در عین حال رهبر انقلاب اسلامی و بن

  یان گذارجمهوری اسلامی در ایران بود . امام بخاطر استعداد ،شایستگی ها وموهبت های بی کران الهی فراگیری بسیاری از معارف وعلوم اسلامی پرداخت ودر آنها تخصص ویژه ومهارت کامل پیدا کرد . دو ویژگی برجسته در مورد مطالعات وتحصیلات امام در خور توجه است؛ یکی از آنها جامعیت علمی وتنوع دروس مورد تحصیل ایشان است؛بدین بیان که او ضمن تحصیل دروس فقهی متعارف، به آموختن ومطالعه متون عرفانی ،کلامی، سیاسی ،ادبی ،نجومی وهییت جدید وقدیم پرداخته با مبانی فلسفه غرب آشنا با مباحث فلسفه اسلامی تسلط کامل داشت . امام پویایی فقه واصول را لازمه نگرش اجتهادی میدانست ومعتقد بود که عنصر زمان مکان نقشی بس تعیین کننده در اجتهاد دارند.

 • بعد عرفانی:
 • آنچه حضرت امام را به عنوان رهبری ممتاز بی نظیر کرده بود ،مجموعه ای از ویژگی های فردی ، اجتماعی ، سیاسی وعرفانی ایشان بود. او تربیت و تز کیه را مقدم بر تعلیم وآموزش می دید ومعتقد بود که دانش با همه شرافتش آنگاه که توام با تزکیه نفس نباشد همچون ابزاری در خدمت هدفهای شیطانی ب کار گرفته نخواهد شد. امام موحدی بود که با اتصال به خداوند متعال دیگر قدرت ها را خرد میدید و از این با بت هیچ نگرانی به خود راه نمی داد.

  عرفان امام خمینی ،مبتنی بر آیات قرآنی ، احادیث بزرگان دین و آموخته های عمل اولیای خدا در چارچوب شرع مطهر بود؛ایشان با تصوف منفی که دین وآیین را ذکر و ورد منحصر کرده و پرهیز از انجام مسییولیت های سیاسی واجتماعی را ترویج نماید به شدت مخالف بود. ایشان در زندگی فردی از جوانی به سیر وسلوک معنوی و جهاد اکبر پرداخته بود وپس از این مراحل وارد صحنه سیاسی گررید .

  وبر این اساس خلوص در جمیع جهاد عامل کمک ها و راهنمایی های خداوند در مقاطع حساس بود واین امر باعث می گردید صحیح ترین تصمیمات سیاسی را در حساس ترین مقاطع اتخاذ نماید.

 • بعد اخلاقی ورفتاری :
 • ویژگیهای عرفانی،کمالات روحی وعلمی حضرت امام در زندگی فردی واجتماعی وسیاسی ونیز تاثیرات به سزایی نهاده بود .جالبترین ویژگی زندگی شخصی امام ،صمیمیت ورفتار با اطرافیان از موضوعی برابر در مقابل رابطه خشک واقتداری است .ایشان نگاه حقارت آمیز به بندگان خدا ونا چیز شمردن اعمال مردم را از مظاهر عجب وباعث هلاکت انسان می دانست . وخود نیز در بر خورد با انسان ها وحتی کودکان ، به کرامت انسانی آنها احترام بسیار می نهاد.امام هیچ گاه ازکسیتقاضای شخصی نمی کرد و از محول کردن انجام امور خود به دیگران نیز خودداری می نمود. در تمام مدت تدریس، در برابر شاگردان دو زانو و مودب می نشست در سلام گفتن از همه سبقت میگرفت وپیش از نشستن همسر بر سفره ، هرگز دست به غذا نمی برد .رعایت حقوق دیران نیز در همه برخوردهای امام دیده می شد .

 • نظم وانظباط:
 • خصوصیت دیگر امام که لازمه رهبری ومدیریت در هرسطحی می باشد نظم وانظباط در امور است .حضرت امام در رعایت نظم وانجام منظم برنانه ها به گونه ای عمل میکرد که نزدیکان از طریق انجام هر برنامه توسط ایشان زمان را تشخیص می دادند . معروف است ایشان ثانیه ها را نیز رعایت می کرد.آنان میدانستند امام هر کاری را در چه ساعتی انجام می دهند واز این طریق وقت را مشخص میکردند. رعیت نظم هم در کارهای سیاسی واجتماعی وهم در مسایل عبادی وحتی ورزشی امام وجود داشت.

  اقامه منظم نماز شب وپیاده روی روزانه بای مدت پنجاه سال بدوم هیچگونه تغییر شاهد این مدعاست .یکی از همراهان ایشان می گوید:ساعات شب وروز امام طوری قسیم بندی شده شده بود که ما یتوانستیم بی آنکه امام را ببینیم بگوییم که مشغول چه کاری است.

  تحقیقهای مشابه
  شیوه رهبری امام خمینی (ره)
  19 صفحه - 7500 تومان
  پرسشنامه سبک رهبری همراه با شیوه نمره گذاری
  5 صفحه - 9000 تومان
  سخنان امام علی در مورد شیوه حکومتی
  7 صفحه - 4500 تومان
  ساده زیستی امام خمینی (ره)
  15 صفحه - 6000 تومان
  چهل حدیث از سخنان امام خمینی (ره)
  14 صفحه - 4500 تومان
  گذری بر زندگی امام خمینی (ره)
  20 صفحه - 7500 تومان
  نظرگاههای مشترک میرزای نائینی و امام خمینی در قلمرو اندشه و نظام سیاسی اسلام
  17 صفحه - 7500 تومان
  گذری بر زندگی امام خمینی 11
  11 صفحه - 4500 تومان
  مبارزات امام خمینی (ره)
  25 صفحه - 7500 تومان
  گفته ها ی امام خمینی در باره عاشورا
  9 صفحه - 4500 تومان
  ویژگی های مکتب سیاسی امام خمینی چیست
  14 صفحه - 6000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی نقش کمیته امداد امام خمینی در ایجاد امنیت اجتماعی
  110 صفحه - 54000 تومان
  حوزه فلسفی امام خمینی (ره)
  22 صفحه - 7500 تومان
  اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)
  18 صفحه - 6000 تومان
  کمیته امداد امام خمینی (ره)
  7 صفحه - 3000 تومان
  پروژه بررسی خودکفایی و اشتغال (آموزش و کاریابی) در کمیته امداد امام خمینی (ره)
  68 صفحه - 30000 تومان
  امام خمینی ره از ولادت تا رحلت
  26 صفحه - 7500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007