موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط پاورپوینت : power point
عنوان :

روستای کاچا چهار ده استانه پاورپوینت

عنوان سفارش :
روستای کاچا چهار ده استانه پاورپوینت
تعداد صفحه :
80
قیمت :
18000 تومان
 • شناسائي منطقه (حوزه نفوذ)
 • روستاي كاچاچهارده در شرق دهستان چهارده و در حاشيه رودخانه سفيدرودقرار گرفته و بدليل فاصله اندك آن با روستاي شيركوه( مركز دهستان) و شهر آستانه اشرفيه فاقد حوزه نفوذ عملكردي فعال مي باشد و بر اساس مطالعات ميداني و مدلهاي تعيين مركزيت و حوزه نفوذ، اين روستا داراي حوزه نفوذ قابل قبول و مطرح نمي‏باشد. لازم به ذكر است با توجه به فاصله اندك اين روستا با مركز دهستان و بخش، عمده خدمات مورد نياز روستا از نقاط فوق دريافت مي‏گردد.

 • شناسايي روستا
 • معرفي روستا به لحاظ موقعيت جغرافيايي
 • روستاي كاچاچهارده در 49 درجه و 50 درجه دقيقه و 33 ثانيه طول شرقي طول شرقي و مدار 37 درجه و 21 دقيقه عرض شمالي و با ارتفاع متوسط 2 متر از سطح آبهاي آزاد و با موقعيت جلگه اي يكي از روستاهاي دهستان چهارده از بخش ‏مركزي در شهرستان آستانه اشرفيه است

  اين روستا در شمالغربي دهستان واقع شده و فاصله آن تا مركز دهستان و بخش به ترتيب 1 و3 كيلومتر و تا مركز شهرستان 30 كيلومتر است. روستاي كاچاچهارده از شمال با روستاي گاچرا چهارده، شرق و شمال‏شرق با روستاي شيركوه چهارده،از جنوب روستاي خلشا و از سمت غرب با رودخانه سفيدرود همجوار است

 • مشخصات محيطي (طبيعي)
 • ويژگيهاي محيطي روستاي كاچاچهارده از ويژگيهاي طبيعي شهرستان آستانه اشرفيه در بخش جلگه‏اي گيلان تبعيت مي‏كند و با توجه به موقعيت جغرافيايي روستا، اراضي جلگه‏اي و حاصلخيز مزيت اصلي روستا محسوب مي‏شود. خاكهاي روستا از رسوبهاي ريز دانه و مستعد بويژه براي كشت برنج بوده. شيب‏كم، باران كافي، خاك حاصلخيز و منابع آب كافي از مشخصات بارز طبيعي روستا محسوب مي‏شوند.

 • آب وهوا ي روستا
 • آب وهواي روستاي كاچاچهارده براساس اطلاعات ايستگاه هواشناسي آستانه مطالعه و نتايج آن نشان مي دهد كه در مجموع آب وهواي منطقه طرح معتدل مرطوب با رطوبت زياد است. ميزان متوسط دماي سالانه آن 3/15 درجه سانتيگراد و متوسط‏حداكثر و حداقل‏سالانه، بين1/11 و 6/19 درجه سانتيگراد در نوسان است.حداكثر وحداقل مطلق دما نيز در دوره مطالعاتي به ترتيب 4- و 8/32 درجه سانتيگراد بدست آمده است.

  اعتدال هواي ساحلي سبب مي‏شود برف كمتر آنجا ببارد واگر بروز كرد زياد پايدار نيست. مقدار بارش سالانه در ايستگاه فوق 1350 ميليمتر است. حرارت هوا در دو ماه تير و مرداد افزايش يافته با رطوبت زياد و هواي شرجي همراه است، اين فصل گرما كه در اصطلاح محلي برنج‏رسي (Baranjrasi) معروف است با هجوم انبوه پشه وانواع حشرات مزاحم زندگي را سخت ومشكل نموده است.

 • سوانح و بلاياي طبيعي
 • بر اساس بررسيها و مطالعات ميداني به عمل آمده و قرار گيري روستاي كاچاچهارده در واحد جلگه عوامل محدودكننده بسيار اندك وحركات دامنه اي نيز وجود ندارد و در زلزله 31 خرداد ماه 1369 استان گيلان به 30 درصد واحد مسكوني آسيب جزئي(ترك ساختمانها) وارد شد و اين روستا با توجه به مورفولوژي و ارتفاع نسبي آن نسبت به اراضي مجاور تقريباً داراي ارتفاع پايين‏تر بوده و همين ويژگي باعث جمع شدن آب در مناطق پست و گود روستا است. وجه تسميه روستا نيز از همين ويژگي آن گرفته شده و پائين بودن كيفيت آبهاي زيرزميني نيز به شرايط طبيعي و موقعيت محيطي آن برمي گردد.در ضمن در برف بهمن‏ماه 1384 كه ارتفاع آن در شهرستان آستانه اشرفيه به حدود 2 متر رسيد ،3 واحد مسكوني و مورد جايگاه دام تخريب و به 16 مورد انبار برنج نيز بين 30 تا 80 درصد آسيب وارد گرديد.

 • تعيين محدوده اراضي كشاورزي و منابع طبيعي روستا
 • اراضي كشاورزي روستا اعم از اراضي زراعي، باغي و فضاي سبز در ميان و اطراف بافت مسكوني روستا واقع شده اند. اين اراضي از شمال به روستاي گاچرا از شرق به زمينهاي زراعي شيركوه، از جنوب به اراضي روستاي خلشاو از غرب به اراضي حاشيه سفيدرود محدود مي‏شود.

  در روستاي كاچاچهارده باغات نيز در داخل و پيرامون بافت مسكوني روستا واقع شده اند. مساحت اراضي كشاورزي (زراعي و باغي) 5/753هكتار مي باشد كه در جهات فوق پراكنده اند و به غير از باغات، اراضي زراعي به كشت برنج كه معيشت غالب روستا است اختصاص يافته است. از كل مساحت روستا در محدوده طرح 6/89 درصد را اراضي كشاورزي شامل مي‏شود

  تحقیقهای مشابه
  روستای کاچا چهار ده استانه پاورپوینت
  80 صفحه - 18000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007