موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

رابطه بین سبک های والدینی و سبک های وابستگی در مردان و زنان مرتکب خیانت

عنوان سفارش :
رابطه بین سبک های والدینی و سبک های وابستگی در مردان و زنان مرتکب خیانت
تعداد صفحه :
9
قیمت :
6000 تومان
 • مقدمه
 • در ایالات متحده، اکثر مردم انتظار دارند که در زندگی زناشویی خود دارای یک همسر باشند (Widerman & Allgeier, 1996) و با روابط جنسی خارج از زناشویی مخالفند (Johnson, et al., 2002) درنتیجه مشاوران زوجین با مشکل خیانت در مشاوره های بالینی خود مواجهند؛ خیانت می تواند برای تمامی کسانی که در آن درگیر هستند اعم از درمانگرانی که خودشان در این زمینه دچار هراسند، مضطرب کننده و دردناک باشد (Shackelford et. Al, 2008).

  علاوه بر این، خیانت یکی از دلایل اصلی طلاق و از هم پاشیدن زندگی زناشویی است (Shackelford et. Al, 2008؛ Amato & Previti, 2003). بسیاری از متخصصان ادعا می کنند که سبک دلبستگی نا ایمن می تواند برای توضیح خیانت ذکر شود (Jeanfreau, 2009) و افرادی با سبک دلبستگی ایمن احتمالاً مخالف خیانت هستند و کمتر جذب آن می شوند. دلیل می تواند این باشد که این افراد در روابط زناشویی خود احساس آرامش بیشتری می کنند که می تواند مانع مناسبی آغاز روابط خارج از ازدواج باشد (Geanfreau, 2009). از طرف دیگر، برخی از پژوهشگران نشان دادند که افرادی با سبک دلبستگی نا ایمن با احتمال بیشتری به جدایی خواهند رسید و روبط کوتاه مدتی خواهند داشت (Campbell, 2009).

  سبک دلبستگی یک پیوند عاطفی و احساسی پایدار است که بین فرزند و مادر یا شخص مسئول مراقبت از کودک شکل می گیرد (Paplia, 2002). افرادی با نسبت به خودشان (اضطراب پایین) و درک مثبت از سایرین (اجتناب کم) دارای روابط امن هستند و اعتماد به نفس بیشتری در جامعه دارند و در زندگیشان موفق ترند (Cann, A; Norman, Welbourne, and Calhoun, 2008). این بزرگسالان نگاه مثبت تری به همسرشان و خودشان دارند. این افراد زمانیکه به شخص دیگری تعلق دارند نسبت به زمانی که مستقل هستند احساس راحتی بیشتری می کنند (Bogaerts, Dallder, Knnap, Kunst, & Buschman, 2008). بزرگسالانی با سبک های دلبستگی اجتنابی خود را بی نیاز می بینند. آن ها همچنین حساسیت خود را نادیده می گیرند و ادعا می کنند که به روابط نزدیک نیازی ندارند و احتمالاً از صمیمت اجتناب می کنند (Wearden et. Al, 2008)؛ مشخص شده است که این افراد در روابط عاشقانه خود تردید دارند و پایین ترین میزان تعهد زناشویی را دارند (Morgan, Shaver, 1990). دلبستگی اضطرابی مشخص کننده سطح راحتی شخص در صمیمت با سایر افراد بر مبنای یک ارزش فردی است (Cann et. Al, 2008). این بزرگسالان تصور مثبت کمتری نسبت به خود دارند. آن ها اغلب در مورد خودشان به عنوان یک همسر تردید دارند و پایین ترین میزان تعهد زناشویی را دارند (Morgan, Shaver, 1990). دلبستگی اضطرابی سطح راحتی فرد در صمیمت با سایر افراد را بر مبنای یک ارزش فردی منعکس می کند (Cann et.al, 2008). این بزرگسالان تمایل دارند تا تصویری از خودشان داشته باشند. آن ها اغلب در مورد خودشان به عنوان همسر تردید دارند و خودشان را برای به اندازه کافی مسئول نمی دانند (Bogaerts et.al, 2008).

  هرچند که تمام افراد نوعی سبک دلبستگی دارند اما این اعتقاد وجود دارد که تفاوت های فردی در سبک های دلبستگی مستقیماً با رفتارهار وابستگی فرد در ارتباط است (Barnett, 2004 Clements,). پورحسین (2000) عنوان نموده است که سبک دلبستگی شخص و ایمن و ناایمن بودن آن با برخی از عوامل در ارتباط است که یکی از آن ها سبک فرزند پروری است. Bowlby (1969، 1973، 1980) بر حساسیت و پاسخگویی در سبک فرزندپروری در کودکی و مطالعات مرتبط تأکید نمود (Karavasilis, L. ; Doyle, A. B. and Markiewicz, D.,2003) و نشان داد که دلبستگی نتیجه مهمی بر امنیت و سازگاری روانشناسی در زمان بزرگسالی دارد (Steiger, 2008). سه دهه پژوهش اثبات نموده است که نخستین نشانه های دلبستگی ها که اغلب به مادرایجاد می شود مبنایی برای تعیین سبک دلبستگی کودک در سال های نخست زندگی او می باشد (et.al,2003 Karavasilis). مشخص شده است که سبک های فرزندپروری با کیفیت بالا پیش بینی کننده سبک دلبستگی ایمن در کودکان با زمینه های مختلف و حتی کودکانی با وضعیت بیماری مزمن است(2004 Clements and Barnet,). مطالعات بسیاری یک رابطه نظری را بین سبک های نگهداری والدین و سبک های دلبستگی کودکان نشان داده اند (Wearden et.al, 2008). مادران کودکان 1 ساله با سبک دلبستگی ایمن، مهربان تر، مسئولیت پذیرتر و احساسی تر هستند (Karavasilis et.al,2003) بنابرین، سبک دلبستگی خود گزارش شده در بزگسالان با نحوه مراقبت والدین آن ها در ارتباط است (Wearden et.al.,2008).

  Darling و Steinberg (1993) سبک فرزند پروری را به صورت یک گرایش و رفتار تعریف نموده اند که جو عاطفی گسترده ای را ایجد می کند که تعیین کننده ماهیت ارتباط کودک و والدین است. Baumrind سه نوع از سبک فرزند پروری را پیشنهاد نموده است: مقتدرانه، مستبدانه و آسان گیرانه (Hillstrom,2009). والدینی با سبک های فرزند پروری مقتدرانه با این ویژگی ها شناخته می شوند: کنترل، سختگیری، ملایمت، عقلانیت و قوه درک (Babiarz, 2009). این والدین کودکان خود را با مهربانی و روابط نزدیک پشتیبانی می کنند و انتظارات آن ها مطابق با توانایی های کودکان آن هاست. والدین مستند بر پیگیری و کنترل تأکید دارند درحالیکه ارتباط زبانی و خودمختری و استقلال جلوگیری می کنند (Goplan,2009). والدین آسان گیر با کودکانشان گرم، پذیرنده رفتار می کنند و از حداقل تنبه استفاده می نمایند (Hillstrom, 2009). این والدین صبور، شنونده و گرم هستند اما انتظاری برای خودانضباطی کودکان خود ندارند (Goplan,2009).

  تحقیقهای مشابه
  رابطه بین سبک های والدینی و سبک های وابستگی در مردان و زنان مرتکب خیانت
  9 صفحه - 6000 تومان
  پروژه رشته روانشناسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله با استرس
  99 صفحه - 75000 تومان
  پروژه مدیریت صنعتی بازرگانی رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای
  52 صفحه - 36000 تومان
  بررسی رابطه بین سبک های هویت یابی و میزان بروز رفتارپرخاشگرانه در بین دانشجویان پروژه همراه با کار آماری
  47 صفحه - 36000 تومان
  پروژه مدیریت صنعتی رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای استان گیلان
  62 صفحه - 60000 تومان
  پروژه بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و باورهای غیرمنطقی و تیپهای شخصیتی زنان شاغل با میزان ترس از موفقیت آنان
  27 صفحه - 21000 تومان
  پروژه کارشناسی روانشناسی بررسی رابطه رضایت زناشویی در بین زنان شاغل و غیر شاغل همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری
  143 صفحه - 75000 تومان
  پروژه مدیریت آموزشی رابطه‌ بین سبک مدیریت تغییر با عملکرد دبیران مدارس راهنمایی فایل بصورت پاورپوینت
  68 صفحه - 18000 تومان
  رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای استان گیلان
  64 صفحه - 24000 تومان
  کارشناسی روانشناسی مقایسه سرسختی روانشناختی و سبک های هویت در بین دانشجویان دختر و پسر همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری
  89 صفحه - 54000 تومان
  پروژه رشته روانشناسی - رابطه بین بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی
  70 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته غلوم اجتماعی - بررسی رابطه بین خود پندار و اضطرلب در دانش آموزان
  60 صفحه - 24000 تومان
  پروژه رشته روانشناسی رابطه بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی
  57 صفحه - 60000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه بین شهر ها و اقتصاد cities and economies
  7 صفحه - 21000 تومان
  بررسی رابطه بین مهارت های مدیران فنی – انسانی - ادراکی و عملکرد آنان در مدارس راهنمایی
  50 صفحه - 18000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
  100 صفحه - 75000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین عملکرد مشاوران و پیشرفت تحصیلی و سازشی دانش آموزان دبیرستانی
  166 صفحه - 75000 تومان
  پروژه رشته روانشناسی بررسی رابطه بین ترتیب تولد فرزندان بر میزان اعتماد به نفس و مسئولیت پذیری در بین کودکان
  436 صفحه - 105000 تومان
  پروژه علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسي نگرش دانش آموزان نسبت به حجاب و پوشش اسلامی
  131 صفحه - 75000 تومان
  سیلست جمهوری اسلامی ایران در رابطه با روابط بین الملل
  21 صفحه - 10500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه بین حسابرسی داخلی و امنیت اطلاعات: تحقیقات اکتشافی
  16 صفحه - 48000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین اضطراب کودکان و اختلالات خلقی - اضطراب و افسردگی والدین با جامعه آماری و پرسشنامه
  70 صفحه - 60000 تومان
  کار آماری بررسی رابطه هویت و پرخاشگری در بین دانشجویان
  23 صفحه - 105000 تومان
  کار آماری بررسی رابطه بین باورهای ارتباطی با کارکرد خانواده و رضایت زناشویی
  33 صفحه - 135000 تومان
  کار آماری بررسی رابطه افسردگی و اضطراب با فرسودگی تحصیلی
  8 صفحه - 105000 تومان
  کار آماری بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی درونگرا و برونگرا با سلامت روانی جوانان
  18 صفحه - 120000 تومان
  کار آماری بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی درونگرا و برونگرا با سلامت روانی جوانان
  8 صفحه - 105000 تومان
  بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ، رفتار اخلاقی و رضایت شغلی در بین کارکنان سازمانهای دولتی روش تحقیق همراه با پرسشنامه و کار آماری
  36 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - پژوهش در مورد رابطه ی سازماندهی شده بین انگیزه کارمندان بهره وری 3
  3 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی تاثیرات سیستم های هوش کسب و کار : رابطه بین فرآیند تجاری و عملکرد سازمانی 35
  19 صفحه - 57000 تومان
  مطالعه تجربی رابطه بین نرخ ارز و تورم در ایران
  23 صفحه - 3000 تومان
  بررسی رابطه بین شاخص های ریسک و مطالبات معوقه بانک مسکن مدیریت استان پروژه مالی
  56 صفحه - 21000 تومان
  پروژه مشاوره رابطه بین باورهای ارتباطی با کارکرد خانواده و رضایت زناشویی همراه با کار آماری
  161 صفحه - 90000 تومان
  معاهدات بین المللی حمایت از حقوق زنان
  41 صفحه - 13500 تومان
  پل سزان و سبک امپرسیونیسم
  39 صفحه - 10500 تومان
  آشنایی با سبک نقاشی امپرسیونیسم
  29 صفحه - 7500 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر - برنامه مدیریت رستوران با ویژوال بیسیک واکس همراه با مستند document vb access
  117 صفحه - 45000 تومان
  دانه های سبک لیکا (پاور پوینت)
  22 صفحه - 9000 تومان
  معماری سبک خراسانی و رازی
  30 صفحه - 12000 تومان
  بررسی رابطة هوش عاطفی به سبک رهبری بر اساس روش تحقیق
  27 صفحه - 21000 تومان
  فرانچسکو گويا نقاش سبک سوراليسم
  4 صفحه - 3000 تومان
  بتن سبک فایل بصورت پاورپوینت
  21 صفحه - 10500 تومان
  بررسی سبک دکانستراکشن در معماری
  18 صفحه - 9000 تومان
  تاکید بکار بردن بتن سبک به جای آجر در ساختمان
  6 صفحه - 4500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - طبقه بندی سبک یادگیری یادگیرنده با توجه به IQ و استرس برمبنای EEG
  10 صفحه - 30000 تومان
  پرسشنامه سبک رهبری همراه با شیوه نمره گذاری
  5 صفحه - 9000 تومان
  پرسشنامه سبک رهبری
  2 صفحه - 9000 تومان
  سازه های سبک فلزی
  25 صفحه - 12000 تومان
  راهنمای پرسشنامه سبک هویت برزونسکی
  2 صفحه - 9000 تومان
  پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسال کولینز و رید
  3 صفحه - 9000 تومان
  هبلکس بتن سبک یا بتن هوادار اتوکلاوی فایل بصورت پاورپوینت
  16 صفحه - 18000 تومان
  کار آماری بررسی سبک های مقابله با استرس و تاب آوری در دانشجویان
  21 صفحه - 105000 تومان
  کار آماری بررسی بررسی سبک رهبری بر رفتار شهروندی سازمانی
  12 صفحه - 105000 تومان
  کار آماری بررسی سبک رهبری - رهبری عملگرا و خودکارآمدی
  10 صفحه - 105000 تومان
  هبلکس بتن سبک یا بتن هوادار اتوکلاوی فایل بصورت پاورپوینت
  16 صفحه - 9000 تومان
  بتن سبک فایل بصورت پاورپوینت
  11 صفحه - 6000 تومان
  بتن سبک
  8 صفحه - 6000 تومان
  پرسشنامه سبک رهبری سالزمن
  3 صفحه - 9000 تومان
  پرسشنامه سنجش سبک رهبری تحولی آموزشی مدیران
  2 صفحه - 9000 تومان
  بررسی تاثیر سبک سازی در مقاومت ساختمان در برابر زلزله
  18 صفحه - 7500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - سبک های ارتباطی در مشاوره ی سرطان:اولویت ها برای یک رویکرد بیمار-محور
  8 صفحه - 24000 تومان
  بیان سبک زندگی
  10 صفحه - 3000 تومان
  فرق سبک زندگی ایرانی با غرب
  11 صفحه - 6000 تومان
  بیان سبک زندگی ایرانی اسلامی
  12 صفحه - 6000 تومان
  مختصات سبک شعر رودکی
  18 صفحه - 9000 تومان
  بررسی سبک رهبری بر رفتار شهروندی سازمان
  27 صفحه - 7500 تومان
  بررسی سبک رهبری بر رفتار شهروندی سازمان -روش تحقیق
  25 صفحه - 12000 تومان
  تاثیر ابعاد روانی نماز بر سبک زندگی
  14 صفحه - 4500 تومان
  رابطه سبک هویت با نگرانی
  61 صفحه - 18000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007