پنج شنبه 21 فروردین 1399
بازدید امروز : 3829 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
سفارش پیشینه پژوهش سفارش از طریق تلگرام یا واتس آپ
تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

داخل اتاق خواب و بیرون آن ارضایی جنسی در رابطه زناشویی

عنوان سفارش :
داخل اتاق خواب و بیرون آن ارضایی جنسی در رابطه زناشویی
تعداد صفحه :
22
قیمت :
3000 تومان
 • مقدمه
 • طبق گزارشات آمار حیاتی ملی ( NVSR) ، حدوداً % 50 ازدواجها در ایالات متحده به طلاق می انجامند (NVSR ، 2009 ) ، و این گرایش نرخ به طلاق بالا در کشورهای کل دنیا مشهود است (گنزالز و ویتانن 2009) . با یک چنین رقم بالایی از ازدواجهای ناموفق ، بسیاری از پژوهشگران را بر آن داشت که به جستجوی عواملی بپردازند که منجر به رضایت زناشویی می شدند . در این رسالت ، نقش ارضای جنسی به صورت یک فشار سنج تشبیهی از ارضای رابطه به عنوان شده است ، که می گوید ارضای جنسی در یک رابطه صمیمی حیاتی بوده ، حتی ممکن است یک عامل « سازنده یا شکننده» باشد ( بارینتوس و پائز ، 2006 ، لیتزینگر و گوردون ، 2005 ؛ سانتیلا و همکارانش 2008 ) . گنجینه ای از ادبیات گذشته هست که نشان می دهد رضایت جنسی کم ناپایداری زناشویی را به دنبال برداشته (ادواردز و بوث ؛ 1994) و بطور قابل توجهی احتمال طلاق فرد را افزایش می دهد (وایت و بوث ، 1991) . از این رو ارضای جنسی در زناشویی اهمیت بسیاری داشته و حوزه مطالعه مربوطه است .

  ارضای جنسی بصورت پاسخ مؤثر ناشی از بلوغ رابطه جنسی فرد تعریف می شود ، و شامل درک نیازهای جنسی فرد و برآوردن آنها ، برآوردن انتظارات خود و طرف مقابل ، وتکامل مثبتی از رابطه جنسی کلی است (آفمن و میتسون 2005) . مطالعات گذشته شواهدی ارائه کرده اند مبنی بر اینکه ارضای جنسی رابطه مثبتی با ارضای کلی رابطه (سانتیلا و همکارانش 2005) و نیز ارضای ارتباط و زناشویی دارد ( لیترینگر و همکارانش 2005) . برعکس ، عدم ارضای جنسی با خیانت (آلن و همکارانش 2008) وحتی طلاق (آموتو و پریوتی 2003) در ارتباط است . از این رو ، به منظور درک بهتر نحوه کمک به افراد در ایجاد حفظ روابط صمیمی موفق شناسایی عواملی که مربوط به ارضای جنسی هستند ، اهمیت بسیاری دارد .

  پژوهش قبلی نشان داد که که هر دو ساختار جنسی و غیر جنسی می توانند نقش قابل توجهی در ارضای جنسی یک نفر داشته باشند . فراوانی پژوهش گذشته حاکی از آن است که فراوانی مقاربت جنسی ، و فراوانی انزال در مقاربت ، رابطه مثبتی با رضایت جنسی دارد ( بارینتوس و پائز ، 2006) . علاوه بر این ، سانتیلا و همکارانش (2008) نشان دادند که رفتارهای جنس خاص می توانند بر ارضای جنسی فرد تأثیر بگذارند . بعنوان مثال ، افزایش ارضای جنسی در رابطه تمایل به سکس مقعدی را کمتر می کند .بعلاوه ، فعالیت هایی غیر از ساختارهای مربوط به جنسیتی نیز با ارضای جنسی در ارتباطند . بارینتوس و پائز (2006) دریافتند که در مورد زنان ، عواملی مثل سطح تحصیلات بالا و موقعیت اقتصادی اجتماعی بالا ارضای جنسی را پیش بینی می کنند . مهمتر اینکه ، آنها دریافتند که این عوامل نسبت به فراوانی مقاربت و انزال با ارضای جنسی رابطه قویتری دارند . از این رو ، کشف ساختارهای غیر جنسی ، در عطف با ساختارهای جنسی ، در ارزیابی ارضای جنسی لازم و ضروری است .

  نقش مذهب در ارضای جنسی اهمیت جالبی در مطالعه حاضر دارد . برای عده ای ، دیدگاههای پیرامون سکس با ایدئولوژی مذهبی غالب است ( داویدسون ، دارلینگ و نورتون 1995) . پژوهش قبلی مشام داده که مذهب نه تنها با درگیری کلی یک نفر در مقاربت جنسی ارتباط دارد ، بلکه می تواند درگیری یک نفر را در رفتارهای خاصی مقل استمناء پیش بینی کند ( داویدسون و همکارانش 1995).

  بنابراین ، مطالعه حاضر به ارزیابی ساختارهای جنسی (یعنی رفتارهای جنسی خاص) و ساختارهای غیر جنسی (یعنی مذهب ) به عنوان وابسته های ارضای جنسی می پردازد.

  رفتارهای جنسی گاگنون و سیمون (1977) معتقدند که درک رفتارهای جنسی برای درک تمایلات جنسی و وابسته های آن لازم و ضروری است . هر چند ، شاخص های غالب و اکثراً ارزیابی شدة ارضای جنسی فراوانی مقاربت جنسی و فراوانی انزال در مقاربت هستند (باریتنوس و پائز ، 2006 ؛ بیرز و مکنیل 2006؛ کارپنتر

  ، ناتانسون ، و کیم 2009؛ لیو 2003) .بسیار کمی نشان دادند که رفتارهای جنسی خاصی منجربه سطوح بالاتر ارضای جنسی می شوند . داوید سون (1985) نشان داد که تحریک دستی و دهانی توسط شریک سکسی ، دخول آلتی ، استفاده از آلات سکسی ( مثل عکس یا نقاشی محرک احساسات جنسی) ، تنیک-های متنوع ، و آهنگ های سکسی همگی رابطه مثبتی با ارضای جنسی دارند. علاوه ببر این ، سانتیلا و همکارانش (2008) نشان دادند که تمایل به فراوانی بیشتر رفتارهای جنسی خاص ، مثل سکس دهانی ، آهنگ های سکسی ، و استناء می تواند تأثیر منفی بر ارضای جنسی یک نفر داشته باشد . هر چند ، پژوهش موجود به فراوانی این رفتارهای جنسی در مقاربت جنسی با یکدیگر و تأثیر پیامد آنها بر ارضای جنسی ، که یکی از اهداف مطالعه حاضر است نگاهی نکرده است .

 • تعصب مذهبی
 • علاوه بر رفتارهای جنسی خاص ، ساختارهای غیر جنسی نیز بر ارضای جنسی فرد تأثیر دارند (بارینتوس و پائز ، 2006) . توجه خاص مطالعه حاضر تأثیر مذهب است . در نمونه ای از افراد متأهل ، تعصب مذهبی – چگونگی مذهب فرد رابطه منفی با ارضای جنسی ، تجارب ، فراوانی ، و دیدگاههای جنسی شروع داشت ( بک ، کول ، و هاموند 1991 ؛ پورسل 1984) . جالب اینکه ، فراوانی حضور در وقایع مذهبی نفوذ بیشتری در دیدگاهها و رفتاهای جنسی نشان داده تا در تسحیح مذهبی او ( تورنتون و کامبورن 1989) . فراوانی بالای حضور مذهب ، یا تعصب مذهبی ، درگیری کمتری را در سکس دهانی ، مقعدی ، و مبهلی پیش بینی می-کند ( ماهونی ، 1980) . بعلاوه ، تعصب مذهبی کم با دیدگاههای سکسی آزاد یا شروع و از لحاظ جنسی فعالتر بودن و نیز داشتن دوستان زیادی که فعال سکسی هستند همراه است ( تورنتون و کامبورن 1989) . نهایتاً اینکه ، تعصب مذهبی ( یعنی ، چطور یک نفر سرسختانه عقاید مذهبی را دنبال می کند) دیده شده که در روابط زناشویی بر ارضای جنسی تأثیر می گذارد ، و افراد که تعصبات مذهبی سرسختانه تری داشتند ارضای جنسی کمتر ، گناه جنسی بیشتر ، و اختلال جنسی بیشتری را گزارش کردند ( پورسل 1984).

  یک توضیح برای این نتایج احتمالاً به نحوه مذهب از تمایلات جنسی بر می گردد . برای مثال ، برخی از مذاهب بسیاری از رفتارهای سکسی ( مثل سکس دهانی ، مقعدی ، یا استمناء ) را غیر اخلاقی و تابو (حرام) می دانند (داوید سون و همکارانش ، 1995 ؛ مورای – سوانک و همکارانش ، 2005)از دیرباز ، بسیاری از مذاهب آموخته اند که سکس تنها ببرای اهداف زایشی است و هر گونه رفتاری را که تنها با هدف لذت بردن انجام شود ، شدیداً نفی می کنند . رفتارهای جنسی خارج از حیطه زناشویی و خارج از اهداف زایشی اتفاق می افتند هنوز در بسیاری از کلیساها نفی می شوند ( داوید سون و همکارانش 1995 ) . بعنوان مثال برخی اتمناء را عملی غیر طبیعی می دانند چراکه هیچگونه مزیت زایشی ندارد ( پاتون ، 1985) . بعلاوه ، برخی از دکترین مذهبی تمایلات جنسی را در زناشویی متفاوت از تمایلات جنسی خارج از حیطه زناشویی می دانند . بعنوان مثال ، دیدگاه نظری عینیت بخشیدن تمایلات جنسی در زناشویی را در پرتو مثبت سالمی قالب بندی می کند . بسیاری از عقاید مسیحی می گویند که تمایلات جنسی پیمان مقدسی بین کسانی است که هم ازدواج کرده اند و حتی آن ها را به خدا نزدیکتر می کند ( مورای – سوانک و همکارانش 2005).

  بدین ترتیب ، برای افراد مذهبی این پیامدهای در هم ممکن است بر دیدگاهشان در مورد تمایلات جنسی ، ربط دادن برخی از رفتارهای خاص با احساس گناه ، حیا ، یا حتی معصیت ، تأثیر بگذارند .

  احتیاط مهم در این بحث موجود در باورهای مربوط به تمایلات جنسی در بین طبقات مذهبی مختلف است . نظریه رشد ایمان ، که توسط فولد (1981) ارائه شد، معتقد است که افرادی که ایمان رشد یافته بالایی دارند در اعتقادات ایمانی خود ، بدون توجه به خصوصیات اعتقاداتی شان ، مستقل و مجزا از دیگران هستند .

  چنین افرادی تصمیماتشان را براساس عقاید فردی می گیرند تا وابسته به روشهای مذهبی یا انتظارات گروهی . به بیان دیگر ، با ارزیابی تعصب مذهبی از طریق ابزارهای قدیمی ( مثل حضور مذهب) و ارزیابی نظریه رشد ایمان ، مطالعه حاضر تولانست تعصب مذهبی شرکت کنندگان و سطح رشد ایمانی شان را بیابد . هر دوی این ساختارها مستقل از طبقه مذهبی خاصی یا باور مذهبی خاص روابطشان با رفتارهای جنسی و ارضای جنسی هستند .

 • تفاوت های جنسیتی
 • کلاً ، پیش بینی ارضای جنسی به دلیل تفاوتهای جنسیتی بسیار پیچیده است . بنابه دلیل اجتماعی شدن جنسیتی ، هر جنسیتی انتظارات متفاوتی در رابطه با رفتار جنسی مناسب در زناشویی دارد .طبق اکثر نظریات اجتماعی فرهنگی در روانشناسی ، هر جنسی قواعد و متون جنسیتی قدیمی را می آموزد و تشویق به ادامه آنها می شود (پاینز و فریدمن 1998 ) . کلاً ، در جوامع غربی ، مردان می آموزند ، چه از لحاظ فیزیکی و چه جنسیتی ، متهاجمتر و سلطه جوتر باشند . مشروعیت جنسیتی اغلب در مردان تقویت می شود، و بسیاری از جوامع یک مرد را به خاطر هر گونه ضعف یا طغیان احساسی بر جسته و خار می کنند . از سوی دیگر ، زنان به خاطر محدودیت جنسیتی تشویق می شوند ، لذا به آنها اجازه سرمایه گذاری احساسی بیشتر در رابطه داده می شودن ( پاینز و فریدمن ، 1998 ) . برای مثال زنان اغلب به خاطر واگذاری خودشان از لحاظ جنسیتی در یک رابطه بدون درگیری احساسی اولیه سرزنش می شوند ( پائول ، فوس ، و بائنینگر ، 1996، پانیز و فریدمن 1998) . به بیان دیگر ، مردان اجازه دارند و از آنها انتظار می رود که موجودات سکسی باشند و از زنان انتظار می رود که محتاط و اغلب پاکدامن باشند ( که این بدان معنانیست که زنان موجودات سکسی نیستند، بلکه از آنها انتظار می رود محدودیت سکسی بیشتری نسبت به مردان داشته باشند) . از این رو ، گذشته از انتظارات جامعه ، در تمایلات جنسیتی ، ابراز ، انتظارات همسران ، و ارضای جنسی ، اساس را در تفاوت-های جنسیتی قرار می دهند

  (بارینوس و پائز ،2006 ؛ کارپنتر ، ناتانسون و کیم 2009 ؛ لیو ، 2003 ؛ پاینز و فریدمن 1998) .

  تحقیقهای مشابه
  داخل اتاق خواب و بیرون آن ارضایی جنسی در رابطه زناشویی
  22 صفحه - 3000 تومان
  تعیین اولویت در رابطه با نیازهای اساسی جامعه و امکانات تولید در داخل کشور
  16 صفحه - 3000 تومان
  کار آماری بررسی رابطه افسردگی و اضطراب با فرسودگی تحصیلی
  8 صفحه - 35000 تومان

  ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

  برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

  ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
  رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
  با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
  صفحه اصلی| تحقیق | تحقیق های آماده | ترجمه | ترجمه آماده | کار آماری | کار آماری آماده | طرح کارآفرینی | نما و پلان

  Tel : 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  channel: https://t.me/tahghighchannel
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007