موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

داخل اتاق خواب و بیرون آن ارضایی جنسی در رابطه زناشویی

عنوان سفارش :
داخل اتاق خواب و بیرون آن ارضایی جنسی در رابطه زناشویی
تعداد صفحه :
22
قیمت :
9000 تومان
 • مقدمه
 • طبق گزارشات آمار حیاتی ملی ( NVSR) ، حدوداً % 50 ازدواجها در ایالات متحده به طلاق می انجامند (NVSR ، 2009 ) ، و این گرایش نرخ به طلاق بالا در کشورهای کل دنیا مشهود است (گنزالز و ویتانن 2009) . با یک چنین رقم بالایی از ازدواجهای ناموفق ، بسیاری از پژوهشگران را بر آن داشت که به جستجوی عواملی بپردازند که منجر به رضایت زناشویی می شدند . در این رسالت ، نقش ارضای جنسی به صورت یک فشار سنج تشبیهی از ارضای رابطه به عنوان شده است ، که می گوید ارضای جنسی در یک رابطه صمیمی حیاتی بوده ، حتی ممکن است یک عامل « سازنده یا شکننده» باشد ( بارینتوس و پائز ، 2006 ، لیتزینگر و گوردون ، 2005 ؛ سانتیلا و همکارانش 2008 ) . گنجینه ای از ادبیات گذشته هست که نشان می دهد رضایت جنسی کم ناپایداری زناشویی را به دنبال برداشته (ادواردز و بوث ؛ 1994) و بطور قابل توجهی احتمال طلاق فرد را افزایش می دهد (وایت و بوث ، 1991) . از این رو ارضای جنسی در زناشویی اهمیت بسیاری داشته و حوزه مطالعه مربوطه است .

  ارضای جنسی بصورت پاسخ مؤثر ناشی از بلوغ رابطه جنسی فرد تعریف می شود ، و شامل درک نیازهای جنسی فرد و برآوردن آنها ، برآوردن انتظارات خود و طرف مقابل ، وتکامل مثبتی از رابطه جنسی کلی است (آفمن و میتسون 2005) . مطالعات گذشته شواهدی ارائه کرده اند مبنی بر اینکه ارضای جنسی رابطه مثبتی با ارضای کلی رابطه (سانتیلا و همکارانش 2005) و نیز ارضای ارتباط و زناشویی دارد ( لیترینگر و همکارانش 2005) . برعکس ، عدم ارضای جنسی با خیانت (آلن و همکارانش 2008) وحتی طلاق (آموتو و پریوتی 2003) در ارتباط است . از این رو ، به منظور درک بهتر نحوه کمک به افراد در ایجاد حفظ روابط صمیمی موفق شناسایی عواملی که مربوط به ارضای جنسی هستند ، اهمیت بسیاری دارد .

  پژوهش قبلی نشان داد که که هر دو ساختار جنسی و غیر جنسی می توانند نقش قابل توجهی در ارضای جنسی یک نفر داشته باشند . فراوانی پژوهش گذشته حاکی از آن است که فراوانی مقاربت جنسی ، و فراوانی انزال در مقاربت ، رابطه مثبتی با رضایت جنسی دارد ( بارینتوس و پائز ، 2006) . علاوه بر این ، سانتیلا و همکارانش (2008) نشان دادند که رفتارهای جنس خاص می توانند بر ارضای جنسی فرد تأثیر بگذارند . بعنوان مثال ، افزایش ارضای جنسی در رابطه تمایل به سکس مقعدی را کمتر می کند .بعلاوه ، فعالیت هایی غیر از ساختارهای مربوط به جنسیتی نیز با ارضای جنسی در ارتباطند . بارینتوس و پائز (2006) دریافتند که در مورد زنان ، عواملی مثل سطح تحصیلات بالا و موقعیت اقتصادی اجتماعی بالا ارضای جنسی را پیش بینی می کنند . مهمتر اینکه ، آنها دریافتند که این عوامل نسبت به فراوانی مقاربت و انزال با ارضای جنسی رابطه قویتری دارند . از این رو ، کشف ساختارهای غیر جنسی ، در عطف با ساختارهای جنسی ، در ارزیابی ارضای جنسی لازم و ضروری است .

  نقش مذهب در ارضای جنسی اهمیت جالبی در مطالعه حاضر دارد . برای عده ای ، دیدگاههای پیرامون سکس با ایدئولوژی مذهبی غالب است ( داویدسون ، دارلینگ و نورتون 1995) . پژوهش قبلی مشام داده که مذهب نه تنها با درگیری کلی یک نفر در مقاربت جنسی ارتباط دارد ، بلکه می تواند درگیری یک نفر را در رفتارهای خاصی مقل استمناء پیش بینی کند ( داویدسون و همکارانش 1995).

  بنابراین ، مطالعه حاضر به ارزیابی ساختارهای جنسی (یعنی رفتارهای جنسی خاص) و ساختارهای غیر جنسی (یعنی مذهب ) به عنوان وابسته های ارضای جنسی می پردازد.

  رفتارهای جنسی گاگنون و سیمون (1977) معتقدند که درک رفتارهای جنسی برای درک تمایلات جنسی و وابسته های آن لازم و ضروری است . هر چند ، شاخص های غالب و اکثراً ارزیابی شدة ارضای جنسی فراوانی مقاربت جنسی و فراوانی انزال در مقاربت هستند (باریتنوس و پائز ، 2006 ؛ بیرز و مکنیل 2006؛ کارپنتر

  ، ناتانسون ، و کیم 2009؛ لیو 2003) .بسیار کمی نشان دادند که رفتارهای جنسی خاصی منجربه سطوح بالاتر ارضای جنسی می شوند . داوید سون (1985) نشان داد که تحریک دستی و دهانی توسط شریک سکسی ، دخول آلتی ، استفاده از آلات سکسی ( مثل عکس یا نقاشی محرک احساسات جنسی) ، تنیک-های متنوع ، و آهنگ های سکسی همگی رابطه مثبتی با ارضای جنسی دارند. علاوه ببر این ، سانتیلا و همکارانش (2008) نشان دادند که تمایل به فراوانی بیشتر رفتارهای جنسی خاص ، مثل سکس دهانی ، آهنگ های سکسی ، و استناء می تواند تأثیر منفی بر ارضای جنسی یک نفر داشته باشد . هر چند ، پژوهش موجود به فراوانی این رفتارهای جنسی در مقاربت جنسی با یکدیگر و تأثیر پیامد آنها بر ارضای جنسی ، که یکی از اهداف مطالعه حاضر است نگاهی نکرده است .

 • تعصب مذهبی
 • علاوه بر رفتارهای جنسی خاص ، ساختارهای غیر جنسی نیز بر ارضای جنسی فرد تأثیر دارند (بارینتوس و پائز ، 2006) . توجه خاص مطالعه حاضر تأثیر مذهب است . در نمونه ای از افراد متأهل ، تعصب مذهبی – چگونگی مذهب فرد رابطه منفی با ارضای جنسی ، تجارب ، فراوانی ، و دیدگاههای جنسی شروع داشت ( بک ، کول ، و هاموند 1991 ؛ پورسل 1984) . جالب اینکه ، فراوانی حضور در وقایع مذهبی نفوذ بیشتری در دیدگاهها و رفتاهای جنسی نشان داده تا در تسحیح مذهبی او ( تورنتون و کامبورن 1989) . فراوانی بالای حضور مذهب ، یا تعصب مذهبی ، درگیری کمتری را در سکس دهانی ، مقعدی ، و مبهلی پیش بینی می-کند ( ماهونی ، 1980) . بعلاوه ، تعصب مذهبی کم با دیدگاههای سکسی آزاد یا شروع و از لحاظ جنسی فعالتر بودن و نیز داشتن دوستان زیادی که فعال سکسی هستند همراه است ( تورنتون و کامبورن 1989) . نهایتاً اینکه ، تعصب مذهبی ( یعنی ، چطور یک نفر سرسختانه عقاید مذهبی را دنبال می کند) دیده شده که در روابط زناشویی بر ارضای جنسی تأثیر می گذارد ، و افراد که تعصبات مذهبی سرسختانه تری داشتند ارضای جنسی کمتر ، گناه جنسی بیشتر ، و اختلال جنسی بیشتری را گزارش کردند ( پورسل 1984).

  یک توضیح برای این نتایج احتمالاً به نحوه مذهب از تمایلات جنسی بر می گردد . برای مثال ، برخی از مذاهب بسیاری از رفتارهای سکسی ( مثل سکس دهانی ، مقعدی ، یا استمناء ) را غیر اخلاقی و تابو (حرام) می دانند (داوید سون و همکارانش ، 1995 ؛ مورای – سوانک و همکارانش ، 2005)از دیرباز ، بسیاری از مذاهب آموخته اند که سکس تنها ببرای اهداف زایشی است و هر گونه رفتاری را که تنها با هدف لذت بردن انجام شود ، شدیداً نفی می کنند . رفتارهای جنسی خارج از حیطه زناشویی و خارج از اهداف زایشی اتفاق می افتند هنوز در بسیاری از کلیساها نفی می شوند ( داوید سون و همکارانش 1995 ) . بعنوان مثال برخی اتمناء را عملی غیر طبیعی می دانند چراکه هیچگونه مزیت زایشی ندارد ( پاتون ، 1985) . بعلاوه ، برخی از دکترین مذهبی تمایلات جنسی را در زناشویی متفاوت از تمایلات جنسی خارج از حیطه زناشویی می دانند . بعنوان مثال ، دیدگاه نظری عینیت بخشیدن تمایلات جنسی در زناشویی را در پرتو مثبت سالمی قالب بندی می کند . بسیاری از عقاید مسیحی می گویند که تمایلات جنسی پیمان مقدسی بین کسانی است که هم ازدواج کرده اند و حتی آن ها را به خدا نزدیکتر می کند ( مورای – سوانک و همکارانش 2005).

  بدین ترتیب ، برای افراد مذهبی این پیامدهای در هم ممکن است بر دیدگاهشان در مورد تمایلات جنسی ، ربط دادن برخی از رفتارهای خاص با احساس گناه ، حیا ، یا حتی معصیت ، تأثیر بگذارند .

  احتیاط مهم در این بحث موجود در باورهای مربوط به تمایلات جنسی در بین طبقات مذهبی مختلف است . نظریه رشد ایمان ، که توسط فولد (1981) ارائه شد، معتقد است که افرادی که ایمان رشد یافته بالایی دارند در اعتقادات ایمانی خود ، بدون توجه به خصوصیات اعتقاداتی شان ، مستقل و مجزا از دیگران هستند .

  چنین افرادی تصمیماتشان را براساس عقاید فردی می گیرند تا وابسته به روشهای مذهبی یا انتظارات گروهی . به بیان دیگر ، با ارزیابی تعصب مذهبی از طریق ابزارهای قدیمی ( مثل حضور مذهب) و ارزیابی نظریه رشد ایمان ، مطالعه حاضر تولانست تعصب مذهبی شرکت کنندگان و سطح رشد ایمانی شان را بیابد . هر دوی این ساختارها مستقل از طبقه مذهبی خاصی یا باور مذهبی خاص روابطشان با رفتارهای جنسی و ارضای جنسی هستند .

 • تفاوت های جنسیتی
 • کلاً ، پیش بینی ارضای جنسی به دلیل تفاوتهای جنسیتی بسیار پیچیده است . بنابه دلیل اجتماعی شدن جنسیتی ، هر جنسیتی انتظارات متفاوتی در رابطه با رفتار جنسی مناسب در زناشویی دارد .طبق اکثر نظریات اجتماعی فرهنگی در روانشناسی ، هر جنسی قواعد و متون جنسیتی قدیمی را می آموزد و تشویق به ادامه آنها می شود (پاینز و فریدمن 1998 ) . کلاً ، در جوامع غربی ، مردان می آموزند ، چه از لحاظ فیزیکی و چه جنسیتی ، متهاجمتر و سلطه جوتر باشند . مشروعیت جنسیتی اغلب در مردان تقویت می شود، و بسیاری از جوامع یک مرد را به خاطر هر گونه ضعف یا طغیان احساسی بر جسته و خار می کنند . از سوی دیگر ، زنان به خاطر محدودیت جنسیتی تشویق می شوند ، لذا به آنها اجازه سرمایه گذاری احساسی بیشتر در رابطه داده می شودن ( پاینز و فریدمن ، 1998 ) . برای مثال زنان اغلب به خاطر واگذاری خودشان از لحاظ جنسیتی در یک رابطه بدون درگیری احساسی اولیه سرزنش می شوند ( پائول ، فوس ، و بائنینگر ، 1996، پانیز و فریدمن 1998) . به بیان دیگر ، مردان اجازه دارند و از آنها انتظار می رود که موجودات سکسی باشند و از زنان انتظار می رود که محتاط و اغلب پاکدامن باشند ( که این بدان معنانیست که زنان موجودات سکسی نیستند، بلکه از آنها انتظار می رود محدودیت سکسی بیشتری نسبت به مردان داشته باشند) . از این رو ، گذشته از انتظارات جامعه ، در تمایلات جنسیتی ، ابراز ، انتظارات همسران ، و ارضای جنسی ، اساس را در تفاوت-های جنسیتی قرار می دهند

  (بارینوس و پائز ،2006 ؛ کارپنتر ، ناتانسون و کیم 2009 ؛ لیو ، 2003 ؛ پاینز و فریدمن 1998) .

  تحقیقهای مشابه
  داخل اتاق خواب و بیرون آن ارضایی جنسی در رابطه زناشویی
  22 صفحه - 9000 تومان
  تعیین اولویت در رابطه با نیازهای اساسی جامعه و امکانات تولید در داخل کشور
  16 صفحه - 9000 تومان
  کار آماری بررسی رابطه افسردگی و اضطراب با فرسودگی تحصیلی
  8 صفحه - 105000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007