موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

تاثیر بیماری قلبی بر زندگی فرد و خانواده

عنوان سفارش :
تاثیر بیماری قلبی بر زندگی فرد و خانواده
تعداد صفحه :
7
قیمت :
4500 تومان
 • مقدمه
 • بيماري هاي قلبي عروقي از علل اصلي مرگ و مير در جهان مي باشند. در كشورهاي پيشرفته ساليانه 50 درصدمرگ ها يا 5 ميليون از 12 ميليون مرگ، ناشي از بيماريهاي قلبي عروقي مي باشند. در ايران مرگ و مير ناشي از بيماريهاي قلبي عروقي در فاصله سال هاي 1368 تا 1385 از 27 درصد به 37 درصد رسیده است )افضلي و همکاران، 2008).

 • بیان مسئله
 • بيماري به عنوان یک بعد فيزيكي به دليل ناتواني كه به دنبال دارد كيفيت زندگي فرد را )جسمي و روحي( تحت تأثير قرار مي دهد و اين كه درمان بيماري، كيفيت زندگي را افزايش يا كاهش مي دهد بايد بررسي شود )نصيري و همکاران، 2009 )کيفيت زندگي مفهومي چند بعدي است که شامل وضعيت فيز کيي، رواني و اجتماعي مي شود، يک احساس خوب بودن است که از رضايت و عدم رضايت از جنبه هاي مختلف زندگي که براي فرد مهم هستند ناشي مي شود. کيفيت زندگي به عنوان يک پيامد مهم و پاسخ بيمار به بيماري، درمان يا پاسخ به يک فرايند خاص شناخته شده است )بصام پور،2004 )طي دو دهه گذشته علاقه مندي به ارزيابي و بهبود کيفيت زندگي بيماران مزمن افزايش چشمگيري يافته و بهبود عملکرد روزانه و کيفيت زندگي بيماران مبتلا به بيماريهاي مزمن به صورت يک هدف درآمده است. باري( 2009 ) مي نويسد طي 10 سال گذشته تحقيقات زيادي انجام گرفته است تا کيفيت زندگي بيماران قلبي را تعيين کند؛ کاهش کيفيت زندگي اين بيماران به اثبات رسيده است.

 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • در دهه هاي اخير براي تعيين مؤثر بودن مداخلات در درمان بيماريهاي عروق به بررسي كيفيت زندگي اين بيماران پس از درمان مي پردازند.

 • مواد و روشها
 • مطالعه حاضر يك پژوهش نيمه تجربي است كه بر روي 56 بيمار مبتلا به انفاركتوس ميوكارد بستري در بخش سي سييو بيمارستان در سال هاي 87-89 انجام گرديد. نمونه پژوهش با روش مبتني بر هدف از بين بيماران مبتلا به انفاركتوس ميوكارد مراجعه - كننده به بيمارستان و كه واجد شرايط ورود به پژوهش بودند، در يك دوره 12 ماهه انتخاب شدند .سپس بيماران به دو گروه مداخله و كنترل 28 نفري تقسيم شدند. بيماران مبتلا به انفاركتوس ميوكارد شركتكننده در اين پژوهش، بيماراني بودند كه بنابر تشخيص متخصص قلب و عروق دچار انفاركتوس ميوكارد بدون عارضه (عدم وجود نارسايي قلبي درمان نشده، آنژين شديد و پايدار و آريتمي كنترل نشده) و تحت درمان با روشهاي استاندارد دارويي بوده و نامزد شركت در برنامه مشاوره بودند. ساير معيارهاي ورود به مطالعه، عدم ابتلا به عقب- ماندگي ذهني و بيماري رواني، عدم وجود اختلالات هوشياري و اختلالات رفتاري مانند عدم تكلم و شنوايي بود.

  تحقیقهای مشابه
  تاثیر بیماری قلبی بر زندگی فرد و خانواده پاورپوینت
  11 صفحه - 6000 تومان
  تاثیر بیماری قلبی بر زندگی فرد و خانواده
  7 صفحه - 4500 تومان
  پروژه رشته روانشناسی رابطه رویدادهای استرس زای زندگی با سلامت روان در افراد مبتلا به بیماری های قلبی ـ عروقی وافراد سالم
  80 صفحه - 54000 تومان
  بررسی تاثیر افزایش سن در ابتلا به بیماری دیابت در شهر رشت
  14 صفحه - 6000 تومان
  اقلیم و تاثیر آن بر زندگی و کشاورزی و اقتصاد فایل بصورت پاورپوینت
  43 صفحه - 15000 تومان
  تغییر اقلیم و تاثیر آن بر زندگی و کشاورزی و اقتصاد
  26 صفحه - 9000 تومان
  بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی موجود در خانواده ها بر پیشرفت تحصیلی پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
  81 صفحه - 45000 تومان
  پروژه کاردانی تاثیر معنویت و آثار معنوی بر پایداری خانواده
  11 صفحه - 30000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007