موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

پتانسیل خوردگی لوله ها و تاسیسات انتقال آب و میزان آن در چندین شهر کشور به خصوص بندرعباس مقایسه آنان و عوامل کنترل و جلوگیری از آن

عنوان سفارش :
پتانسیل خوردگی لوله ها و تاسیسات انتقال آب و میزان آن در چندین شهر کشور به خصوص بندرعباس مقایسه آنان و عوامل کنترل و جلوگیری از آن
تعداد صفحه :
24
قیمت :
9000 تومان
فهرست مطالب
 • مقدمه:
 • خوردگی
 • رسوبگذاري
 • خورندگي و رسوبگذاري
 • پايش كيفيت شيميايي آب
 • روش كار:
 • نتایج
 • کنترل خوردگی و رسوب گذاري
 • با توجه به موارد فوق مهمترین مشکلات معمول در سیستم توزیع عبارتند از :
 • روشهاي کنترل خوردگی عبارتند از:
 • نتیجه گیری
 • منابع و مآخذ
 • مقدمه:
 • خورندگي و رسوبگذاري از شاخصهاي مهم در ارزيابي كيفي آب است. بروز خورندگي و رسوبگذاري،اقتصاد صنعت تصفيه و انتقال و توزيع آب را عموماً با مشكل مواجه ميكند، همچنين خوردگي باعث ورود محصولات جانبي به آب آشاميدني و بروز مشكلات بهداشتي و كاهش عمر لوله ها و اتصالات مي شود. هدف از اين مطالعه تعيين وضعيت خورندگي و رسوبگذاري آب در شبكه آبرساني در چندین شهر کشور به خصوص بندرعباس مقایسه آنان و عوامل کنترل و جلوگیری از آن مي باشد.

 • خوردگی
 • به طور وسیع بعنوان تخریب مواد در اثر واکنشهاي شیمیایی آنها با محیط اطراف تعریف می شود. آشناترین مثال ، زنگ زدن آهن در معرض رطوبت می باشد. خوردگی با فرسایش تفاوت دارد. فرسایش زمانی اتفاق می افتد که سطح مواد به دلایل فیزیکی مانند سایش آسیب ببیند.در بهره برداري تصفیه خانه هاي آب خوردگی می تواند براي همه سطوحی که با آب درتماسند حادث شود.

 • رسوبگذاري
 • وقتی اتفاق می افتد که کاتیونهاي دو ظرفیتی مانند منیزیم و کلسیم با دیگر مواد محلول در آب واکنش داده و به صورت یک لایه در جداره داخلی ته نشین شود.متداولترین لایه رسوبی کربنات کلسیم است.آب می تواند مواد را تا حدي در خود حل کند. اگر این موا د از آن حد بیشتر شود به صورت نامحلول در می آیند.نقطه اي که در آن مواد شیمیایی بیشتري نمی تواند در آب حل شود را دما و مواد جامد محلول در آب تغییر ،PH نقطه اشباع گویند.این نقطه با ویژگیهاي آب شامل می کند.

 • خورندگي و رسوبگذاري
 • حيات موجودات و سلامتي انسان ها بيش از هر چيز به آب سالم و بهداشتي بستگي دارد .به موازات افزايش جمعيت در دنيا، نياز آبي در بخش هاي خانگي، صنعتي و کشاورزي نيز به شکل قابل توجهي افزايش يافته که اين امر استفاده بيش از حد از منابع آبي را به همراه داشته است. منابع آب زير زميني از اصلي ترين منابع تامين کننده آب در مناطق دچار افزايش جمعيت به حساب مي آيند به گونه اي که در بسياري از کشورهاي دنيا آب هاي زير زميني حدود ۶۰ ٪ از آبهاي آشاميدني و ۳۰ ٪ از آبهاي بخش کشاورزي را به خود اختصاص داده اند.

  محدود بودن و پنهان بودن اين منابع از ديد انسان ها سبب افزايش غير محسوس آلودگي در آب زيرزميني مي شود به گونه اي که در دراز مدت ديگر اين منابع کارايي سابق را نخواهند داشت.

  کيفيت شيميايي آب هاي زير زميني در رسوب گذاري و خوردگي تاسيسات آبي نيز اثر شاياني دارد. با توجه به اهميت اين منابع و با درنظر گرفتن اين موضوع که کشور ما جزء مناطق خشک و نيمه خشک طبقه بندي مي شود بررسي کيفيت شيميايي آب امري ضروري به نظر مي رسد.

  فرآيند رسوب گذاري و خوردگي از جمله مشکلاتي است که عليرغم پيشرفت علم تاسيسات آبي هنوز با آن مواجه هستند. فرآيند خوردگي منجر به خساراتهاي مالي و بهداشتي فراواني براي مصرف کنندگان و سيستم آبرساني مي شود، رسوبگذاري نيز سبب مشکلاتي همچون گرفتگي و افت فشار در شبکه آبرساني خواهد شد خوردگي باعث ورود محصولات جانبي به داخل آب آشاميدني و بروز مشكلات بهداشتي و كاهش عمر لوله ها و اتصالات مي شود رسوبگذاري نيز باعث كاهش دبي لوله ها، كاهش كارآيي شيرها و اتصالات مي گردد .

  خوردگي شبكه هاي توزيع آب در اثر عوامل الكتروشيميايي، فيزيكي، شيميايي، بيولوژيكي و متالورژيكي صورت مي گيرد و عواملي همچون قليائيت، سختي، وجود گازهاي محلول، درجه حرارت و pH از عوامل عمده موثر در آن محسوب مي شوند. عوامل متغير فراواني از جمله؛ويژگي ها و نوع فلز بكار رفته در ساختار لوله، مقدار سطح در تماس با آب، اكسيژن، يون سولفات، افزايش دي اكسيد كربن آزاد، وجود باقيمانده گندزداها، درجه حرارت و وجود ميكروارگانيسم ها، ميزان گسترش خوردگي در يك سيستم تأمين آب را كنترل مي كنند.

  بررسي ها نشان مي دهد عمده ترين رسوبات تشكيل شده در سيستم هاي توزيع آب شامل كربنات كلسيم،كربنات منيزيم، سولفات كلسيم و كلريد منيزيم مي باشد به طوريكه در بعضي مواقع رسوب عوامل فوق الذكر به صورت كنترل نشده باعث انسداد لوله ها و افزايش هزينه هاي بهره برداري از تأسيسات آبرساني مي گردد.

  تحقیقهای مشابه
  پتانسیل خوردگی لوله ها و تاسیسات انتقال آب و میزان آن در چندین شهر کشور به خصوص بندرعباس مقایسه آنان و عوامل کنترل و جلوگیری از آن
  24 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مرحله انتقال چین به سیستم¬های انرژی سبز : جنبه¬ی اقتصادی آب گرم¬کن¬های خورشیدی خانگی و تعمیم آن¬ها در شهر Dezhou
  11 صفحه - 33000 تومان
  طرح ساماندهی بهینه رودخانه زرجوب شهر رشت با تاکید بر پتانسیل های اکولوژیکی
  9 صفحه - 6000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - کارآمدی فردی خلاق - پتانسیل اولیه و رابطه آن با عملکرد خلاق 21
  29 صفحه - 87000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک نانو الیاف زیست تجزیه پذیر که توسط الکترو ریسی چار چوب بندی شده و پتانسیل آن برای مهندسی بافت و نسوج استخوان
  6 صفحه - 18000 تومان
  گزارش كارآموزي حسابداری اموا ل و تاسیسات شرکت آب منطقه ای گیلان
  54 صفحه - 36000 تومان
  تشریح یک سیستم کنترل هوشمند تاسیسات حرارتی ساختمان
  35 صفحه - 15000 تومان
  پروژه شرکت آب بند بابل پروژه درس کنترل کیفیت آماری
  30 صفحه - 21000 تومان
  بررسی آب بازی و تأثیر آن بر خلاقیت کودکان پاورپوینت
  10 صفحه - 6000 تومان
  پروژه روانشناسی - پژوهش مقایسه ای در مورد میزان شیوع علایم رفتاری هیجانی در کودکان و نوجوانان و مادران مبتلا به اسکیزوفرنی
  63 صفحه - 60000 تومان
  پروژه رشته روانشناسی مقایسه تأثیر میزان استرس در بیماران سرطانی و غیر سرطانی بین دو قشر تحصیل کرده و تحصیل نکرده
  78 صفحه - 54000 تومان
  پروژه رشته روانشناسی بررسی و مقایسه میزان افسردگی در نوجوانان محروم از پدر و نوجوانان دارای پدر
  96 صفحه - 54000 تومان
  عزت نفس و حفظ حرمت زنان و دختران تا چه میزان به وضع پوشش انان بستگی دارد
  3 صفحه - 6000 تومان
  عزت نفس و حفظ حرمت زنان و دختران تا چه میزان به وضع پوشش انان بستگی دارد
  3 صفحه - 4500 تومان
  پرسشنامه مربوط به بررسی میزان آسیب های اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن
  4 صفحه - 3000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان علاقمندی به دین و دینداری
  76 صفحه - 48000 تومان
  پرسشنامه استمرار کسب وکار در دوره بازسازی ساختمان
  2 صفحه - 4500 تومان
  پرسشنامه عوامل موفقیت مدیریت کیفیت جامع
  3 صفحه - 4500 تومان
  پرسشنامه عوامل استراتژیک در کسب وکار (Vic Gilgeous) (ویس گیلگوس)
  7 صفحه - 4500 تومان
  پرسشنامه فرهنگ و عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر کارآفرینی زنان (Elanine Biech) (الانین بیچ)
  2 صفحه - 4500 تومان
  پرسشنامه عوامل خودکامیابی موثر بر کارآفرینی (Kamal Naser, Wojoud Rashid Mohammed, Rana Nuseibeh) (کمال ناصر و وجود رشید و رعنا نسیبه)
  2 صفحه - 4500 تومان
  پرسشنامه عوامل مؤثر بر استرس شغلی (S.Thomas Ng.R.Martin Skitmore, Tony K.C. Leung) (توماس و مارتین اسکیتمور تونی و لنگ)
  3 صفحه - 4500 تومان
  پرسشنامه سنجش میزان کنترل اثربخش در سازمان کارآفرینانه (Cornwall Jeffrey and Perlman Baron) (کورنوال و پرلمن)
  2 صفحه - 4500 تومان
  پروژه پایان نامه کشت کلزا -دانه روغنی- و میزان سود دهی آن مهندسی کشاورزی پروژه
  114 صفحه - 60000 تومان
  تکنولوژی سوپرآلیاژ و میزان کاربرد آن در جهان و ایران
  11 صفحه - 6000 تومان
  بررسی حق سکوت متهم و میزان کارایی آن حقوقی
  108 صفحه - 54000 تومان
  پروژه پایان نامه کارشناسی روانشناسی - مقایسه سلامت روحی نوجوانان پرورشگاهی با نوجوانان دارای خانواده در سنین 19-13 شهر رشت
  63 صفحه - 60000 تومان
  آلودگی صوتی و اثرات آن بر سلامتی انسان با تکیه بر شهر بزرگ در جهان سوم
  41 صفحه - 18000 تومان
  عوامل مورد استقبال قرار نگرفتن جهانگردی د ایران و مقایسه با کشور مصر
  5 صفحه - 3000 تومان
  پروژه مقایسه تبلیغات بانکهای کشور (خصوصی و دولتی)
  114 صفحه - 48000 تومان
  روابط بین الملل مقایسه دو کشور ایران و روسیه از نظر فرهنگی.docx
  16 صفحه - 7500 تومان
  اقامتگاهها و هتلهاي معروف در تركيه - آشنایی اجمالی با کشور ترکیه و صنعت گردشگری در آن کشور
  24 صفحه - 12000 تومان
  آشنایی اجمالی با کشور ترکیه و صنعت گردشگری در آن کشور
  24 صفحه - 12000 تومان
  بررسی ساختار اخوان المسلمین مصر و تاثیر آن بر ساختار سیاسی کشور با تاکید بر دوره ملک فاروق و جمال عبد الناصر
  25 صفحه - 15000 تومان
  کار آماری بررسی مقایسه شاخصهای انتروپومتریکی و عوامل امادگی جسمانی
  34 صفحه - 165000 تومان
  پروژه حسابداری بودجه و کنترل بودجه ای در ایران و مقایسه با استانداردهای بین المللی
  117 صفحه - 36000 تومان
  اعتقاد به منجی بشریت در مذاهب دیگر و مقایسه آن با دیدگاه اسلامی
  19 صفحه - 7500 تومان
  نکاح و مهریه در فقه یهود و مقایسه آن با قانون مدنی
  14 صفحه - 7500 تومان
  اعتقاد به منجی بشریت در مذاهب دیگر و مقایسه آن با دیدگاه اسلامی
  17 صفحه - 7500 تومان
  بازار یابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با بازاریابی در ایران
  32 صفحه - 12000 تومان
  بازار یابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با بازاریابی در ایران
  31 صفحه - 18000 تومان
  بررسی حقوق ارث زنان در ایران و مقایسه آن با جوامع مختلف
  46 صفحه - 24000 تومان
  بازاریابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با ایران
  31 صفحه - 15000 تومان
  بررسی حقوق ارث زنان در ایران و مقایسه آن با ادیان مختلف
  47 صفحه - 24000 تومان
  اقتصاد اسلامی و مقایسه آن با اقتصاد غربی و سوسیالیستی
  19 صفحه - 7500 تومان
  بررسی صنعت خرده فروشی و مزیت فروشگاههای زنجیره ای و مقایسه آن با کشورهای توسعه یافته
  12 صفحه - 6000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - عوامل تعیین کننده رفتار شهروندی سازمان و نتایج آن 11
  12 صفحه - 36000 تومان
  تبخیر و تعرق در گیاهان و عوامل آن پاورپوینت
  13 صفحه - 6000 تومان
  قدرت تعزیری و کنترل آن توسط دادگاه
  26 صفحه - 10500 تومان
  نقش قران و تاثیر آن در جلوگیری از جنگ نرم دشمن
  42 صفحه - 18000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007