موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

وضعیت کشورهای نامساعد جغرافیایی در حقوق بین الملل دریاها

عنوان سفارش :
وضعیت کشورهای نامساعد جغرافیایی در حقوق بین الملل دریاها
تعداد صفحه :
32
قیمت :
15000 تومان
 • حقوق دریاها
 • حقوق دریاها که محققان انگلیسی به آن The Law of the Sea میگویند شامل قواعدی است که دولت‌ها و مؤسسات بین‌المللی خود، راجع به امور دریایی بایستی رعایت کنند. به عبارت دیگر حقوق دریاها مشتمل بر مجموعه قواعد حاکم بر روابط بین‌المللی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در امور دریایی است. بعضی از محققین آن را حقوق بین‌الملل عمومی‌دریایی و حقوق بین‌الملل دریاها نامیده‌اند.

  بنابراین می‌توان گفت که حقوق دریاها از موضوعات حقوق بین‌الملل عمومی‌است. زیرا حقوق دریاها حاکم است بر روابط دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی که از موضوعات حقوق بین‌الملل و سازمان ملل متحد هستند.دایره شمول و حوزه عملکرد حقوق دریاها رژیم حقوقی در خصوص موارد زیر را در بر می‌گیرد:

  خط مبدأ، دریای ساحلی یا سرزمینی، تنگه‌ها، مجمع الجزایرها، منطقه مجاور، فلات قاره، منطقه انحصاری اقتصادی، دریاهای آزاد، بستر دریاها، ماهیگیری و استفاده از منابع دریاها، آلودگی دریاها، تحقیقات علمی‌و صنعتی دریایی و انتقال دانش فنی، استفاده نظامی‌از دریا ، وضعیت کشورهای محاط در خشکی، و کشورهای دارای شرایط نامساعد جغرافیایی و اجرای قوانین و حقوق دولت‌های ساحلی و حق حاکمیت کشورها در آب‌های ساحلی.

 • حقوق بین الملل دریاها از حقیقت تا واقعیت
 • آیا تا کنون فکر کرده اید که هر کشوری که دارای دریای ساحلی است تا چه میزان می تواند در آن دریا ی ساحلی و یا رودخانه ی مرزی خود دخل و تصرف داشته و یا به طور مثال چاهای اکتشافی نفت و گاز و.... و یا معادن زیر دریاها در نهایت متعلق به کدام کشورها است . و سهم کشورهایی که هیچ خط دریایی نداشته و وهیچ ساحلی ندارند از این همه آب موجود در این عالم چیست ؟و از منابع داخل اقیانوسها آیا به او سهمی می رسد ؟ آیا کشورهایی که پیشرفت تکنولوژیث دارند و از اعماق اقیانوسها می تواننند استفاده کنند چقدر محق هستند نسبت به کشورهایی که این تکنولوژی را ندارند و سهمی از کف اقیانوسها نخواهند داشت ؟و... هزاران سوال ریز و درشت دیگر ؟

  به همین منظور کشورها دور هم جمع شدند و مشترکا یک تفاهم نامه و قرار دادهایی را وضع کردند که به آن حقوق بین الملل دریاها می گویند که خودش یک شاخه ای از حقوق است و ما به آن کاری نداریم و اینجا تنها روی قسمتهایی از این کنفرانس و تعهد نامه انگشت می گذاریم که متاسفانه باعث جنجال شده و می خواهیم کارایی این چنین تعهدات را در مجامع بین المللی بسنجیم :

  تاریخچه کنوانسیون دریاها در سال 1967به منظور تعیین حدود و مرزهای کشورها در دریاها و سواحل مشرف به هر کشور و نیز تعیین و تکلیف کشورها بر روی اقیانوس ها و تکالیف آنها نسبت به دریاهای آزاد و قطبهای پوشیده به یخ را مشخص می کرده است . به چگونگی به انجام رسیدن و فراز و نشیبهای 50ساله ی این تعهد نامه کاری نداریم ولی بدانیم که بالاخره این تعهد نامه در سال1998به تصویب کشورهای عضو رسید ویکسری تکالیف را به گردن کشورهای عضوگذاشت :به طور مثال

  ماده7: بند6 :هیچ کشوری نمی تواند خطوط مبدا مستقیم را به نحوی ترسیم کند که دریای سرزمینی کشور دیگر را از دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی جدا کند .(که به اصطلاح به آن سد کردن راه کشور دیگر نام می دهند ).

  حال به نقشه ی غزه و میزان حق دریایی این منطقه در آبهای دریای مجاورش نگاه بیندازید و ببینید آیا می توان کشورهای مصر و یا اسراییل خطوط منطقه ی اقتصادی خود را طوری تعریف کنند که هیچ نقطه ی ساحلی برای این کرانه متصور نشوند !!

  به طور کلی می توان خلاصه کرد که عموما 12 کیلومتر بعد از ساحل دریای هر کشوری را حریم خصوصی آن کشور و نیز تا 200مایل (که هر مایل 1852متر است)نیز حریم اقتصادی کشور ساحلی و مکانی است که هر کشور می تواند از میزان آب استفاده ی اقتصادی ببرد مثال ماهگیری ،معدن و... بدون اینکه مجبور باشد آن را با کشور های دیگر تقسیم کند!

  طبق قواعد 1958 (که البته قاعده ی 34 کنفدراسیون حقوق دریاها مصوب 1998 هم به آن معطوف شده است )در قسمت تعیین وضعیت حق عبور از تنگه ها آمده است که اگر آبهای تنگه در داخل دریای سرزمینی(حدود300کیلومتر)(مثل تنگه ی عمان)یک یاچند دولت باشد،کشتی های خارجی فقط حق عبور بی ضرر دارند ...

  در ضمن اینکه اگر عبورکشتی ها را از تنگه ی عمان به طور دست و دلوازانه حالی از ترانزیت دریایی در نظر بگیریم !درکنوانسیون مصوب1982 حقوق دریاها عبور ترانزیتی اینچنین تعریف شده است که :عبور ترانزیتی شامل آزادی کشتیرانی و پرواز بر فراز تنگه،صرفا برای عبور پیوسته و سریع از تنگه های واقع در مابین قسمتی از دریای آزاد یا منطقه ی انحصاری و قسمت دیگری از دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی (همان200تا300کیلومتر که گفتم)ویا به منظور مرورد به یا ترک کشور مجاور تنگه است (ماده2 از بند38 کنوانسیون1982).

  تحقیقهای مشابه
  وضعیت کشورهای نامساعد جغرافیایی در حقوق بین الملل دریاها
  32 صفحه - 15000 تومان
  وضعیت کشورهای نامساعد جغرافیایی درحقوق بین الملل دریاها
  64 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق بین الملل - حق شرط در کمیسیون های چند جانبه INTERNATIONAL LAW COMMISSION
  40 صفحه - 120000 تومان
  حقوق بین الملل عمومی - حقوق محکومین و متهمین
  12 صفحه - 6000 تومان
  تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
  20 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
  20 صفحه - 18000 تومان
  حقوق ارتباطات بین الملل در موضوع حقوق رسانه ها
  22 صفحه - 12000 تومان
  تفاوت حقوق بین الملل اقتصادی
  8 صفحه - 3000 تومان
  مسائل مربوط به مسئولیت دولت در حقوق بین الملل اقتصادی
  25 صفحه - 12000 تومان
  قاعده تقلب نسبت به قانون و سوءاستفاده حق نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی
  20 صفحه - 7500 تومان
  سازو کارهای حقوق بین الملل کیفری برای کاهش بی کیفری
  21 صفحه - 7500 تومان
  مسائل مربوط به مسئولیت دولت در حقوق بین الملل اقتصادی
  19 صفحه - 6000 تومان
  قاعده تقلب نسبت به قانون و سوءاستفاده حق نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی
  20 صفحه - 9000 تومان
  وضعیت کشورهای نامساعدجغرافیایی درحقوق بین الملل دریاها روش تحقیق حقوق
  37 صفحه - 18000 تومان
  لجستیک در کشورهای توسعه یافته و مقایسه وضعیت ایران با کشورهای منطقه
  17 صفحه - 7500 تومان
  بررسی و مطالعه وضعیت جغرافیایی طبیعی دهستان زیباکنار
  31 صفحه - 12000 تومان
  بررسی وضعیت بازاریابی شرکت سامسونگ در بازار های بین المللی
  19 صفحه - 7500 تومان
  بررسی وضعیت بازاریابی شرکت سامسونگ در بازار های بین المللی
  19 صفحه - 6000 تومان
  قراردادهای بین المللی تحت نظام « تعارض قوانین» کشورهای انگلستان و ژاپن
  29 صفحه - 9000 تومان
  خلاصه ای از مقایسه کامل بین حقوق اساسی ایران و آلمان
  15 صفحه - 6000 تومان
  معاهدات بین المللی حمایت از حقوق زنان
  41 صفحه - 13500 تومان
  معاهدات بین المللی حمایت از حقوق زنان
  41 صفحه - 12000 تومان
  اهمیت و ضرورت حقوق بین الملل
  11 صفحه - 6000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین المللی
  38 صفحه - 18000 تومان
  علم ارتباطات حقوق بین المللی و پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای
  25 صفحه - 15000 تومان
  تحقیق حقوقی اقدامات متقابل در جهت نفع عمومی در حقوق مسئولیت بین المللی دولت
  22 صفحه - 12000 تومان
  تحقیق حقوقی تابعیت در حقوق بین المللی خصوصی - روش تحقیق
  65 صفحه - 45000 تومان
  جایگاه ایران در کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها
  40 صفحه - 18000 تومان
  جنگ سایبری در حقوق بین ال ملل- روش تحقیق
  44 صفحه - 21000 تومان
  جنگ سایبری در حقوق بین الملل
  11 صفحه - 6000 تومان
  حقوق کشورهاي محاط به خشکي در حقوق بين الملل درياها
  25 صفحه - 7500 تومان
  حقوق کشورهاي محاط به خشکي در حقوق بين الملل درياها
  23 صفحه - 7500 تومان
  تقلب نسبت به قانون در حقوق بين الملل خصوصي
  32 صفحه - 9000 تومان
  حقوق دریاها در کنوانسیون ها - ایران و کنوانسیون1982 حقوق دریاها روش تحقیق و پروژه حقوق
  102 صفحه - 45000 تومان
  روابط بین الملل دو کشور ایران و روسیه
  19 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - موضوعات مطرح شده در حسابداری بین الملل 9
  5 صفحه - 15000 تومان
  روابط بین الملل مقایسه دو کشور ایران و روسیه از نظر فرهنگی.docx
  16 صفحه - 7500 تومان
  سازمان بین الملل کار.docx
  20 صفحه - 10500 تومان
  نقش قراردادهای جوینت ونچ ر در تجارت بین الملل و قو اعد حاکم بر آن روش تحقیق حقوق
  55 صفحه - 24000 تومان
  اصل حسن نیت در قرارداد های تجاری بین الملل روش تحقیق حقوق
  20 صفحه - 9000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007