موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژه رشته کامپیوتر در مورد شبکه های کامپیوتری
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه رشته کامپیوتر در مورد شبکه های کامپیوتری
تعداد صفحه :
90
قیمت :
12000 تومان

مقدمه:
شبکه ها ابزارهایی تجاری برای شرکت ها و موسسه ها هستند ، برای مثال ، یک بانک با استفاده از شبکه می تواند سرمایه اش را به شعبه هایش منتقل کند. مردم می توانند از طریق یک شبکه که جایگزین کارمندان بانک شده است ، به حساب های بانکیشان دسترسی پیدا کنند. آژانس های مسافرتی برای رزرو کردن خطوط هوایی از شبکه ها استفاده می کنند. ما حتی می توانیم با استفاده از شبکه ها در هر لحظه معاملات بانکی انجام دهیم و اسناد و مدارکمان را مبادله کنیم.
تکنولوژی شبکه به سرعت در حال رشد است و دانشجویان را قادر خواهد ساخت تا توسط کامپیوترهای Laptop از هر مکانی در محوطة دانشکده شان به اینترنت دسترسی پیدا کنند.
شبکه یک مفهوم کلی است. چندین کامپیوتر به یکدیگر متصل می شوند و مجموعة آنها یک شبکة کامپیوتری نامیده می شود. شبکه یک سیستم ارتباطی بین کامپیوتر ها و وسایل جانبی از قبیل: چاپگرها ، فکس ها ، مودم ها و غیره... در جهت به اشتراک گذاردن اطلاعات می باشد.
برخی از مزایای استفاده از شبکه های کامپیوتری عبارتند از:
به اشتراک گذاردن مبانع : کامپیوترها در یک شبکه می توانند منابعی همچون:داده ها و اطلاعات ، چاپگرها ، دیسک گردان ها ، اسکنر ها و غیره را به اشتراک گذارند.
قابل اعتماد بودن : نظر به اینکه کامپیوترها در یک شبکه می توانند اطلاعات را به اشتراک گذارند ، بنابراین اگر یکی از کامپیوترهای شبکه از کار بیفتد ،یک کپی از اطلاعات آن کامپیوتر می تواند روی کامپیوترهای دیگر شبکه پیدا شود.
هزینه : ریز کامپیوتر ها از ابر کامپیوترها بسیار ارزان تر هستند ، به جای استفاده کردن از چند ابرکامپیوتر ، یک شبکه می تواند از یک ابر کامپیوتر به عنوان سرویس دهنده که به چند ریز کامپیوتر به عنوان سرویس گیرنده متصل شده است ، استفاده کند.
سازمانهای متعددی وجود دارند که دائماً به توسعه و گسترش استانداردهای کامپیوترها و سایر وسایل ارتباطی مشغولند. استانداردکردن کامپیوترها نهایتاً منجر به سازگار شدن سخت افزارها و نرم افزارهای تولید شده توسط شرکت های مختلف خواهد شد. همچنین این امر موجب می شود که هر کس بتواند با استفاده از سخت افزارها و نرم افزارهای تولید شده توسط سازندگان مختلف ، سیستم مورد نظر خود را طراحی و مونتاژ کند. بدون وجود استاندارد، محصولات سخت افزاری و نرم افزاری هر شرکت ، فقط با محصولات آن شرکت سازگاری دارند.
فصل اول : مقدمه ای بر شبکه های کامپیوتری
1-1: مدل های شبکه
در یک شبکه ،یک کامپیوتر می تواند هم سرویس دهنده و هم سرویس گیرنده باشد. یک سرویس دهنده ، کامپیوتری است که فایل های اشتراکی و همچنین سیستم عامل شبکه که مدیریت عملیات شبکه را بر عهده دارد –را نگهداری می کند. برای آنکه سرویس گیرنده بتواند به سرویس دهنده دسترسی پیدا کند ، ابتدا سرویس گیرنده باید اطلاعات مورد نیازش را از سرویس دهنده تقاضا کند ، سپس سرویس دهنده اطلاعات درخواست شده را به سرویس گیرنده ارسال خواهد کرد.
سه مدل از شبکه هایی که مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از :
1- شبکة نظیر به نظیر (گروه کاری)
2-شبکة مبتنی بر سرویس دهنده
3- شبکة سرویس دهنده/ سرویس گیرنده
مدل شبکة نظیر به نظیر (peer-to-peer model)
در شبکة نظیر به نظیر ایستگاه مخصوصی جهت نگهداری فایل های اشتراکی و سیستم عامل شبکه وجود ندارد. هر ایستگاه می تواند به منابع سایر ایستگاه ها در شبکه دسترسی پیدا کند. هر ایستگاه خاص می تواند هم به عنوان server و هم به عنوان client عمل کند. در این مدل هر کاربر خود مسؤولیت مدیریت و ارتقاء دادن نرم افزارهای ایستگاه خود را بر عهده دارد. از آنجائی که یک ایستگاه مرکزی برای مدیریت و عملیات شبکه وجود ندارد این مدل برای شبکه ای با کمتر از 10 ایستگاه به کار می رود.
شبکه های نظیر به نظیر گزینه ای مناسب برای محیط هایی با شرایط زیر می باشد:
o حداکثر تعداد کاربران ده یا کمت
ر o کاربران منابع و چاپگرها را به اشتراک گذاشته و در این راستا ، سرویس دهندگان خاصی وجود ندارد .
o امنیت متمرکز مورد نیاز نباشد.
o رشد سازمان و شبکه براساس آنالیز شده ، محدود باشد.
مدل شبکة مبتنی بر سرویس دهنده(server-based model)
در این مدل شبکه یک کامپیوتر به عنوانserver کلیة فایل ها و نرم افزارهای اشتراکی نظیر واژه پردازها ، کامپایلر ها ، بانک های اطلاعاتی و سیستم عامل شبکه (nos) را در خود نگهداری می کند. یک کاربر می تواند به server دسترسی پیدا کرده و فایل های اشتراکی را از روی آن به ایستگاه خود منتقل کند. هر کاربر می تواند به منابع server یا منابع سایر کاربران دسترسی پیدا کند. کلیة کاربران شبکه می توانند به راحتی با یکدیگر تبادل اطلاعات نمایند.
برخی از متداول ترین server ها عبارتند از:
Mail server (سرویس دهندة پست الکترونیکی): کلیة نامه های پست الکترونیکی در این سرور ذخیره می شود. کاربران می توانند به server فوق دسترسی پیدا کرده و نامه های متعلق به خود را به ایستگاه خود منتقل کند. کاربران همچنین می توانند با استفاده از mail server نامه های خود را به شبکه ارسال نمایند. سرویس دهندة پست الکترونیکی ، نظیر سرویس دهندة بانک اطلاعاتی رفتار می نماید با این تفاوت که از برنامه های سرویس دهنده و سرویس گیرنده مجزائی استفاده می گردد. داده های انتخابی از سرویس دهنده برای سرویس گیرنده ارسال خواهد شد. سرویس دهنده پست الکترونیکی ، مدیریت پیام های الکترونیکی در شبکه را بر عهده دارد.
Print server ( سرویس دهندة چاپ): کاربران برای چاپ فایل های خود می توانند آنها را به print server ارائه نمایند. این نوع سرویس دهندگان ، منابع فایل و چاپگر را از طریق یک نقطة متمرکز ارئه می نماید. زمانیکه سرویس گیرنده ای درخواست خود را برای دریافت داده ، فایل و سرویس دهندة چاپ ارسال می نماید تمام اطلاعات و یا فایل درخواستی بر روی کامپیوتر متقاضی دریافت می گردد. زمانیکه مستندات مجدداً بر روی سرویس دهنده ذخیره می گردد سایر کاربران شبکه که دارای مجوزهای لازم دستیابی می باشند قادر به مشاهده و استفاده از مستندات خواهند بود. سرویس دهندگان فایل و چاپ ، تمرکز در ذخیره سازی فایل ها و داده ها را به دنبال خواهند داشت. Communication server( سرویس دهندة ارتباطی): کاربران از طریق این سرویس دهنده و با استفاده از مودم یا سایر وسایل ارتباطی می توانند با شبکه ارتباط برقرار کنند.
مدل سرویس دهنده/ سرویس گیرنده(Client/server model)
در این مدل یک ایستگاه ، درخواست انجام کارش را به server ارائه می دهد وserver پس از اجرای وظیفة محوٌله ، نتایچ حاصله را به ایستگاه درخواست کننده عودت می دهد این مدل اشتراکی کردن اطلاعات را مدل Client/server نامند. در مدل فوق حجم اطلاعات مبادله شده شبکه ، در مقایسه با مدل Server-Based کمتر است. بنابراین این مدل دارای کارایی بالاتری می باشد. به موازات رشد شبکه و افزایش کاربران و منابع موجود یک شبکه نظیر به نظیر قادر به پاسخگویی به حجم بالای تقاضا برای منابع اشتراکی نخواهد بود. به منظور هماهنگی با افزایش تقاضا و ارائه سرویس های مورد نیاز شبکه ها می بایست از سرویس دهندگان اختصاصی استفاده نمایند. یک سرویس دهندة اختصاصی صرفاً به عنوان یک سرویس دهنده در شبکه ایفای وظیفه می نماید(نه به عنوان یک سرویس گیرنده).
2-1 : توپولوژی شبکه
توپولوژی شبکه تشریح کنندة نحوة اتصال کامپیوترها در یک شبکه به یکدیگر است. پارامترهای اصلی در طراحی یک شبکه ، قابل اعتماد بودن و مقرون به صرفه بودن است. انواع متداول توپولوژی ها در شبکه های کامپیوتری عبارتند از:
• ستاره ای (Star)
• حلقوی(Ring)
• خطی(Bus)
• توری(Fully Connected Or Mesh)
• درختی(Tree)
• ترکیبی(Hybrid)
توپولوژی Star :
دراین توپولوژی ، کلیة کامپیوترها به یک کنترل کنندة مرکزی یا هاب(hub) متصل شده اند. هرگاه کامپیوتری بخواهد با کامپیوتر دیگری تبادل اطلاعات نماید ، کامپیوتر منبع ابتدا باید اطلاعات را به هاب ارسال نماید ، سپس از طریق هاب آن اطلاعات به کامپیوتر مقصد منتقل شود. نقطه ضعف این توپولوژی آن است که عملیات کل شبکه به هاب وابسته است. این بدین معنا است که اگر هاب از کار بیفتد ، کل شبکه از کار خواهدافتاد. نقاط قوٌت توپولوژیStar عبارتند از:
• نصب شبکه با این توپولوژی ساده است .
• توسعة شبکه با این توپولوژی به راحتی انجام می شود.
• اگر یکی از خطوط متصل به هاب قطع شود ، فقط یک کامپیوتر از شبکه خارج می شود.
توپولوژی Ring :
این توپولوژی توسط شرکت IBM اختراع شد و به همین دلیل است که این توپولوژی به نام IBM Token ring مشهور است. در این توپولوژی کلیة کامپیوترها به گونه ای به یکدیگر متصل هستند که مجموعة آنها یک حلقه را می سازد. کامپیوتر مبداء ، اطلاعات را به کامپیوتر بعدی در حلقه ارسال نموده و آن کامپیوتر آدرس اطلاعات واصله را بررسی می کند ، اگر آدرس واصله ، با آدرس کامپیوتر دریافت کننده مطابقت کند ، آن کامپیوتر اطلاعات را برای خود کپی می کند. آنگاه اطلاعات را به کامپیوتر بعدی در حلقه منتقل خواهد کرد و به همین ترتیب این روند ادامه پیدا می کند تا اطلاعات به کامپیوتر مبداء برسد. سپس کامپیوتر مبداء این اطلاعات را از روی حلقه حذف می کند. نقاط ضعف توپولوژی فوق عبارتند از:
• اگر یک کامپیوتر از کار بیفتد ، کل شبکه متوقف می شود.
• به سخت افزار پیچیده نیاز دارد (کارت شبکة آن گران قیمت است).
• برای اضافه کردن یک ایستگاه به شبکه باید کل شبکه را متوقف کرد.
نقاط قوٌت توپولوژی فوق عبارتند از:
• نصب شبکه با این توپولوژی ساده است.
• توسعة شبکه با این توپولوژی به راحتی انجام می شود.
• در این توپولوژی از کابل فیبر نوری می توان استفاده کرد.
توپولوژی BUS :
در یک شبکة خطی چندین کامپیوتر به یک کابل به نام BUS متصل می شوند. در این توپولوژی ، رسانة انتقال بین کلیة کامپیوترها مشترک است. یکی از مشهورترین قوانین نظارت بر خطوط ارتباطی در شبکه های محلی Ethernet می باشد.
توپولوژی BUS از متداول ترین توپولوژی هایی است که در شبکه های محلی (LAN) مورد استفاده قرار می گیرد. سادگی ، کم هزینه بودن و توسعة آسان این شبکه ، از نقاط قوٌت توپولوژی BUS می باشد. نقطه ضعف عمده این شبکه آن است که اگر کابل اصلی که به عنوان پُل ارتباطی بین کامپیوترهای شبکه می باشد ، قطع شود ، کل شبکه از کار خواهد افتاد.
توپولوژی Mesh :
در این توپولوژی هر کامپیوتری مستقیماً به کلیة کامپیوترهای شبکه متصل می شود. مزیت این توپولوژی آن است که هر کامپیوتر با سایر کامپیوترهای ارتباطی ، مجزٌا دارد. بنابراین ، این توپولوژِی دارای بالاترین درجة امنیت و اطمینان می باشد. اگر یک کابل ارتباطی در توپولوژی Mesh قطع شود ، شبکه همچنان فعال باقی می ماند. یک نقاط ضعف اساسی این توپولوژی آن است که از تعداد زیادی خطوط ارتباطی استفاده می کند ، مخصوصاً زمانی که تعداد ایستگاه ها افزایش یابند ، به همین جهت این توپولوژی از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست.
توپولوژی Tree :
این توپولوژی از یک یا چند هاب فعال (Active hub) یا تکرار کننده (Repeater) برای اتصال ایستگاه ها به یکدیگر استفاده می کند. هاب مهمترین عنصر شبکة مبتنی بر توپولوژی درختی است. زیرا کلیة ایستگاه ها را به یکدیگر متصل می کند. وظیفة هاب دریافت اطلاعات از یک ایستگاه و تکرار و تقویت آن اطلاعات و سپس ارسال آنها به ایستگاه دیگر می باشد. نقطة قوٌت این توپولوژی این است که زمانی که یک هاب از کار بیفتد ، تنها ایستگاه های متصل به آن هاب از کار خواهد افتاد.
..................

تحقیقهای مشابه
پروژه رشته کامپیوتر بررسی شبکه مشبکmesh network
62 صفحه - 10000 تومان
mmb پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فتوشاپ همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با
15 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فلش همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با mmb
15 صفحه - 15000 تومان
vb access پروژه رشته کامپیوتر مدیریت فروشگاه و خرید و فروش کالا تهیه شده با ویژوال بیسیک و اکسس
28 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آموزشگاه به همراه مستند با زبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس vb access
19 صفحه - 15000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
14 صفحه - 18000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال vb sql
14 صفحه - 18000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
35 صفحه - 28000 تومان
modem پروژه رشته کامپیوتر مطالعه و بررسی مودم
163 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر در مورد شبکه های کامپیوتری
90 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار شبکه حسگر و تحلیل و بررسی آن
20 صفحه - 5000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر شبکه بیسیم - طراحی و توپولوژی
85 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر بررسی و تحلیل شبکه های بیسیم
4 صفحه - 3000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر تجهیزات نوری در شبکه ها
70 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر شبکه بیسیم - توپولوژی هیبریدی
88 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر - بررسی و مطالعه شبکه و آشنایی با نرم افزار net limiter
110 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر بررسی شبکه حسگر بیسیم
52 صفحه - 16000 تومان
ماشین آلات ساختمانی و راه سازی - پروژه رشته معماری
43 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته زبان the effect of reading comprehension and vocabulary on Iranian intermediate student
25 صفحه - 10000 تومان
vb.net document پروژه رشته نرم افزار نرم افزار کتابخانه تهیه شده با ویژوال بیسیک دات نت و بانک اطلاعاتی اکسس ب همراه مستند
65 صفحه - 18000 تومان
پکیج تور زمین و هوایی شهر زنجان - پروژه رشته جهانگردی فایل بصورت پاورپوینت
189 صفحه - 22000 تومان
پکیج زمینی رشته جهانگردی و هتلداری - شهر تبریز - پروژه رشته جهانگردی
75 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته ریاضی بازی هگز به همراه مقالات اصلی و ترجمه شده hex
90 صفحه - 30000 تومان
بررسی تخلیه جزئی در عایقهای جامد وآشکار سازی آنها پروژه رشته برق الکترونیک
83 صفحه - 14000 تومان
بررسی نقش بقعه امام زاده صالح (ع) کفته رود رشت در توسعه گردشگری و جذب توریسم در شهرستان رشت پروژه رشته جهانگردی و توریسم
57 صفحه - 15000 تومان
بررسی راههای نفوذ ویروس به رایانه و راههای مقابله با آن پروژه رشته کامپیوتر
59 صفحه - 10000 تومان
نظام حقوقی حاکم بر کشتیرانی در دریاها پروژه رشته حقوق
63 صفحه - 9000 تومان
نگاهی اجمالی به نقش زن در دفاع مقدس پروژه رشته حقوق
73 صفحه - 10000 تومان
نیاز زنان بزه دیده در جامعه پروژه رشته حقوق
59 صفحه - 8000 تومان
بررسی سواحل حاجی بکنده در جذب توریست پروژه رشته گردشگری و توریسم
68 صفحه - 10000 تومان
پروژه کارشناسی کامپیوتر اطمینان مصرف کننده در شرکت b2cآنلاین تایلند
73 صفحه - 18000 تومان
هاب و انواع هاب پروژه کامپیوتر شبکه
76 صفحه - 8000 تومان
کار آماری بررسی عوامل موثر بر جلب مشارکت مردمی در ایجاد بهره برداری و حفظ پروژه های عمرانی و شبکه آبیاری
18 صفحه - 35000 تومان
پروتکل‌های امنیتی شبکه ها پروژه کامپیوتر
61 صفحه - 12000 تومان
شبکه های موبایل در سیستم های بیسیم - نسل سوم موبایل – پهنای باند – امنیت در شبکه های موبایل پروژه کامپیوتر
85 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت کتابخانه با access و vb به همراه مستند document
10 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر با عنوان ویروس های کامپیوتری
67 صفحه - 8000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر در مورد هوش مصنوعی
125 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار معاملات ملکی همراه مستند document
75 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر - گرافیک کامپیوتری
67 صفحه - 8000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر بصورت سی دی اتوران با عنوان رای گیری الکترونیک تهیه شده با mmb همراه با مستند dacument
31 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر - برنامه مدیریت رستوران با ویژوال بیسیک واکس همراه با مستند document vb access
117 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر - مربوط به رمز نگاری و پروتکل امنیت شبکه
59 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر - نرم افزار تشریح چای و چایکاری در گیلان تهیه شده با نرم افزار mmb
10 صفحه - 8000 تومان
کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت خدماتی کشاورزی
90 صفحه - 8000 تومان
پروژه مستند سازی مربوط به رشته کامپیوتر تشریح نرم افزار اتوماسیون سیستم بانکی
123 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر - نرم افزار داروخانه تهیه شده با ویژوال بیسیک و اکسس
20 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر روشهای بالا بردن آمار بازدید سایت - روشهای معرفی سایت با موتور جستجوگر google
186 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر ، تجارت الکترونیک
112 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر در سیستم های چند پردازنده
78 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مربوط به بابری بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس
8 صفحه - 15000 تومان
کار آموزی رشته کامپیوتر ، گزارش کار در یک شرکت
8 صفحه - 2500 تومان
پروژه رشته کامپیوتر سی دی آموزش نرم افزار پینت ویندوز بصورت اتوران paint autoran cd with mmb
10 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر امنیت در شبکه
84 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر مدیریت خرید و فروش و کالای فروشگاه نوشته شده با ویژوال بیسیک و بانک اکسس
7 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رشته کامپیوتر - ابزارهای ارتباطی که منجر به ترافیک می شوند communication tools to bulid website traffic
76 صفحه - 76000 تومان
کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت کامپیوتری
62 صفحه - 8000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار نمایشگاه اتومبیل نوشته شده بزبان ویژوال بیسیک و بانک vb sql
26 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار رایت سی دی نوشته شده با ویژوال بیسیک vb
35 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار نمایشگاه اتومبیل با ویژوال بیسیک و اکسس
37 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر سی دی آموزش آشنایی با گیاه کاکتوس تهیه شده با نرم افزار mmb
50 صفحه - 40000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر مربوط به مهندسی نرم افزار بررسی سیستم مکانیزه فروش لوازم خانگی
30 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آژانس کرایه اتومبیل بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with documen
34 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال همراه با مستندvb sql with document
20 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت مشاور املاک بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال همراه با مستندvb sql with document
39 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مشاور املاک بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال همرا با مستندvb sql document
15 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر طراحی وب سایت معرفی دانشگاه به همراه مستند
152 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر ابزارهای ارتباط که منجر به ترافیک وب سایت می شوند
155 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نمودار های مربوط به کتابخانه سطح 0 تا 3
11 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر با عنوان سیستم عامل لینوکس
37 صفحه - 5000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر طراحی نرم افزار بازی موبایل بزبان #C
26 صفحه - 6000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت...
50 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار روشهای هوشمند در امنیت شبکه
133 صفحه - 16000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر تجزیه و تحلیل تولید و توزیع دارو uml
17 صفحه - 8000 تومان
کارآموزی رشته کامپیوتر گزارش کار در شرکت
37 صفحه - 6000 تومان
گزارش کار آموزی رشته کامپیوتر نرم افزار در پارک علم و فناوری گیلان
72 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر آموزش الکترونیک
101 صفحه - 12000 تومان
گزارش کار آموزی رشته کامپیوتر در شرکت
10 صفحه - 3000 تومان
گزارش کار آزمایشگاه رشته کامپیوتر با موضوع شمارنده
10 صفحه - 4000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در آموزشگاه علمی
12 صفحه - 3000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر راهبردهای کسب و کار الکترونیکی
53 صفحه - 10000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت برنامه نویسی و گرافیکی
23 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر بررسی امنیت در شبکه
91 صفحه - 15000 تومان
cori7 کارآموزی رشته کامپیوتر و بررسی و مطالعه سی پی یو.docx
36 صفحه - 6000 تومان
گزارش کار رشته کامپیوتر در آزمایشگاه
28 صفحه - 5000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر امنیت اطلاعات در داده کاوی
108 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دبیرستان
12 صفحه - 4000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دبیرستان
12 صفحه - 3000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دبیرستان
12 صفحه - 4000 تومان
کارآموزی رشته کامپیوتر در هلال احمر
20 صفحه - 4000 تومان
کارورزی رشته کامپیوتر آشنایی با نرم افزار های اکسل فتوشاپ و ویندوز
73 صفحه - 6000 تومان
کارآموزی رشته کامپیوتر شرکت خزر انفورماتیک آشنایی با سخت افزار
35 صفحه - 5000 تومان
پروژه کامپیوتر شبکه بیسیم
67 صفحه - 10000 تومان
پروژه کامپیوتر و الکترونیک میکروتیک بررسی پروتکل های شبکه بیسیم
80 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - شبکه های کامپیوتری پیشرفته 6
10 صفحه - 10000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007