موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

پروژه بررسی تأثیر دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت بر کارایی معلمان همراه با پرسشنامه و تجزیه و تحلیل

عنوان سفارش :
پروژه بررسی تأثیر دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت بر کارایی معلمان همراه با پرسشنامه و تجزیه و تحلیل
تعداد صفحه :
105
قیمت :
60000 تومان
فهرست مطالب
 • فصل اول: کلیات تحقیق
 • مقدمه
 • بیان مسئله و اهمیت آن:
 • ضرورت اجرای تحقیق و هدف از انجام آن
 • هدف کلی :
 • اهداف جزئی:
 • سئوالات تحقیق
 • فرضیه های تحقیق:
 • تعریف واژه ها و اصطلاحات:
 • فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
 • بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت بر میزان موفقیت و کارایی افراد:
 • بررسی میزان اثر بخشی دوره های آموزشی :
 • ضرورتهای آموزش ضمن خدمت کارکنان :
 • سیر آموزش ضمن خدمت در آموزش و پرورش ایران
 • تشکیلات اداره کل آموزش های ضمن خدمت
 • اهداف تشکیلات اداری
 • مروری بر مبانی نظری ( تئوری ) آموزش ضمن خدمت
 • تعریف آموزش ضمن خدمت :
 • آموزش ضمن خدمت و کارائی
 • انواع آموزشهای ضمن خدمت
 • چرا تشخیص برای برنامه ریزی آموزشی اساسی است ؟
 • سازمان دهی مرحله تشخیص در برنامه ریزی آموزشی
 • تحولی در برنامه آموزشی
 • زمینه های تشخیص عوامل درونی نظام آموزشی
 • زمینه های تشخیص عوامل برونی نظام آموزشی
 • تجزیه و تحلیل وضعیت کارکنان و امکانات در نظام آموزشی
 • برنامه های آموزش ضمن خدمت در برخی کشورها
 • تاریخچه آموزش ضمن خدمت در ایران :
 • بعضی مطالعات و پژوهش های انجام شده در زمینه آموزش ضمن خدمت درایران
 • پیشینه تحقیق
 • فصل سوم : روش اجرای تحقیق
 • جامعه آماری
 • نمونه و روش نمونه گیری
 • ابزار اندازه گیری
 • روش و شیوه جمع آوری اطلاعات
 • روش های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها
 • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
 • فصل پنجم: نتیجه گیری
 • بیان نتایج و بحث
 • نتیجه گیری :
 • محدودیت های تحقیق:
 • پیشنهادات:
 • منابع و ماخذ:
 • مقدمه
 • با توجه به کاربرد روش های تحلیلی در مطلوب کردن فعالیتهای آموزش کشور و با عنایت به اینکه نظام کنونی اموزشی ما به طور کلی جمعیتی در حدود 35 درصد از جمعیت کل کشور را زیر پوشش قرار داده است چه نظام اموزشی زسمی ایران که جمعیتی در حدود 14 میلیون دانش آ موز و کارکنانی در حدود هفتصد هزار نفر را در سال 1376 شمسی زیر پوشش قرار داده است هیچ یک از معلمین نمی توانند بدون طی دوران آموزش ضمن خدمت در راهی که در پیش دارند موفق بود و هماهنگی لازم را با هدفهای مورد نظر برنامه ریزان آموزشی داشته باشند .

  از طرف دیگر وفتی یک نظام از کارایی درونی برخوردار می شود و می تواند در جهت مطلوب نمودن فعالینهایش گام بردارد که رو به بکارگیری شیوه ها ی جدید تعلیم و تربیت داشته و همواره خود را نو و کارآمد نگه دارد و از این جاست که ضرورت آموزشهای ضمن خدمت آشکار می شود . بطور کلی برنامه های آموزشی چه برای دانش آموزان و چه برای کارکنان تنها به مطلوبترین اقدامات جهت تربیت نیروی انسانی مورد نیاز بخشهای اقتصادی کشور محدود نمی شود بلکه از آنجا که در چارچوب ارزشهای متعالی جامعه اسلامی انسان از لحظه تولد تا دم مرگ در فرایند یادگیری قرار میگیرد (1) پس آموزش همواره باید به عنوان بخش جدایی ناپذیر از برنامه ریزی برای توسعه و تکامل جامعه انجام پذیرد.

  علاوه بر آن برنامه آموزشی کشور باید بیان کننده مجموعه کاملی از سیاست ها و خط مشی دولت در مورد نیاز های یادگیری آحاد ملت در سنین و شرایط مختلف یادگیری خواه در نظام اموزشی رسمی و خواه در نظام آموزش غیر رسمی باشد. از این رو آموزش طیف بسیار گسترده ای را می پوشاند که شامل آموزش مستمر ضمنیو اموزش رسمی و آموزش غیر رسمی می گردد.برای روشن تر شدن موضوع در ذیل به اختصار هر یک از سه نوع آموزش یاد شده بیان می شود :

  آموزش مستمر ضمنی : این نوع آموزش به هر انچه که انسان در طول عمر به گونه ای سازمان نیافته و نا منظم در زمینه های دانش , توانش و بینش فرا می گیرد اطلاق می گردد. آ موزش مستمر ضمنی از طریق تجربیات شخصی و روزمره با توجه به محیطی که فرد در آن رشد می یابد و کار و زندگی می کند به دست می آید . مانند محیط خانه و خانواده و محیط کار و یا محیطی که فرد در آن ساعات فراغت خود را می گذراند . زمین ورزش , وسایل حمل و نقل در حین مسافرت , و یا از طریق مطالعه و استفاده از وسایل ازتباط جمعی مانند رادیو ـ تلویزیون , فیلم .

  آموزش رسمی : آموزش رسمی یا مدرسه ای شامل آن قسمت از نظام آموزشی است که از کودکستان آغاز شده و تا آموزش عالی ادامه می یابد , این نوع آموزش سازمان یافته است و دارای ساختاری مشخص می باشد و از سلسله مراتب منظمی پیروی می کند.

  آموزش غیر رسمی : آموزش غیر رسمی به هر نوع فعالیت آموزشی و کارآموزی اتلاق می شود که سازمان یافته است ولی در خارج از نظام آموزشی رسمی تحقق می پذیرد مانند دوره های کارآموزی و آموزش کوتاه مدت درزمینه های گوناگون عقیدتی ـ سیاسی , سوادآموزی , بهداشتی , علمی , فنی و حرفه ای , صنعتی , کشاورزی و غیره ...

  به این ترتیب مشاهده می شود که آنچه از واژه آموزش امروز استنباط می شود ابعاد بسیار وسیع تری را مطرح می کند و به محیط کلاس و مدرسه و معلم و کتاب اکتفا نمی شود و به خصوص به تعداد سالهایی که فرد به مدرسه می رود خاتمه نمی یابد بلکه مفهوم وسیع تر و غنی تر ( یادگیری ) بدون توجه به اینکه درسها , چگونه و در چه سنی یادگیری انجام پذیرفته است مورد نظر است . در این چهارچوب و با این دیدگاه امر ( آموزش ) به معنای وسیع یادگیری می باشد و شامل فرایندی است که از گهواره تا گور در طول عمر انسان ادامه دارد .

  به عبارت دیگر این اصل با ارزش فرهنگ اسلامی (( ز گهواره تا گور دانش بجوی )) مصداق عمل پیدا می کند .با توجه به مراتب یاد شده عنایت به یکی از مهمترین مراحل آموزش و یادگیری یعنی زمان و مرحله ای که فرد به بهره می رسیده و جامعه از خدمات او برخوردار است بسیار اساسی به نظر می رسد و این توجه می تواند با اجرای برنامه های ضمن خمدت برای کارکنان تخصوص در نظام آموزشی یک کشور تحقق پیدا کند زیرا امروزه بهیچ وجه نمی توان نیروهای آموزش دیده و کارآمد را در ضمن ارائه خدمت بی نیاز از آموزش و یادگیری تصور کرد و این امر یکی از ازکان مهم موفقیت یک برنامه آموزشی در یک نظام و جامعه محسوت می شود .با ملاحضات بالا ما بر آن شدیم تا یکی از مهمترین و هدفمند ترین مراحل آموزش و یادگیری را یعنی آموزش و میزان یادگیری افراد را در زمانی که در نظام نقش سازنده و آموزش دهنده را ایفا می کنند بررسی نمائیم و برین لحاظ پژوهش حاضر درصدد است که تاثیر دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت بر کارایی مهمترین عوامل یادگیری در نظام آموزشی کشور یعنی معلمان را بررسی نماید.

 • بیان مسئله و اهمیت آن:
 • معمولاٌ با شنیدن واژه آموزش اولین تصویری که در ذهن نقش می بندد تصویر مدرسه است . ولی با کمی کوشش و دقت می توان به خاطر آورد که آموزش یا (تعلیم و تربیت ) قبل از تأسیس اولین مدارس در طول عمر بشر وجود داشته است.حتی در میان جوامع اولیه نیز آموزش امجام می پذیرفته است.

  بشر بر حسب ضرورت مجبور بوده است برای رفع نیازهای خود بسیاری چیزها را بیاموزد از یافته های دیگران استفاده کند . تجارب دیگران را در نظر بگیرد نظریات افراد مجرب را لحاظ کند و خلاصه همیشه در عین اینکه تلاش میکرده تا بر مشکلات فائق آید و به هدفهای خود برسد در همان حال نیز می آموخته است و یا به عبارتی در معرض آموزش نیز قرار داشته است و هر چه در طول زمان پیش برویم و بشر مراحل رشد و تکامل را بیشتر طی کند این نیاز به آموزش و یادگیری بیشتر می شود. در عصر حاضر با توجه به شتاب فزاینده های که علم و تکنولوژی پیدا کرده است کارائی افراد بستگی صرف به میزان آموزشی که قبل از اشتغال دیده اند و یا در زمان اشتغال می بیند دارد . در غیر این صورت از کارائی مطلوب برخوردار نخواهد بود.

  تحقیقهای مشابه
  پروژه بررسی تأثیر دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت بر کارایی معلمان همراه با پرسشنامه و تجزیه و تحلیل
  105 صفحه - 60000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی تأثیر دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت بر کارایی معلمان
  88 صفحه - 48000 تومان
  پروژه رشته مدیریت بررسی تاثیر برند بر وفاداری مشتری همراه با کار آماری و پرسشنامه و تجزیه و تحلیل داده ها
  71 صفحه - 42000 تومان
  پروژه کارشناسی روانشناسی بررسی تاثیر اشتغال مادران بر عزت نفس دانش آموزان همراه با کار آماری و پرسشنامه و تجزیه و تحلیل داده ها
  102 صفحه - 75000 تومان
  پروژه کارشناسی روانشناسی بررسی رابطه رضایت زناشویی در بین زنان شاغل و غیر شاغل همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری
  143 صفحه - 75000 تومان
  پروژه کارشناسی روانشناسی بررسی رابطه سبکهای دلبستگی و رضایتمندی زناشویی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آمار
  102 صفحه - 60000 تومان
  پروژه کارشناسی مدیریت بررسی ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک ملی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آمار
  93 صفحه - 60000 تومان
  رابطه بین باورهای ارتباطی باکارکرد خانواده و رضایت زناشویی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی و علوم تربیتی
  160 صفحه - 60000 تومان
  رابطه بین باورهای ارتباطی باکارکرد خانواده و رضایت زناشویی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی و علوم تربیتی
  167 صفحه - 75000 تومان
  کارشناسی روانشناسی مقایسه سرسختی روانشناختی و سبک های هویت در بین دانشجویان دختر و پسر همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری
  89 صفحه - 54000 تومان
  مطالعه اثر گذاری پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در افزایش بهره وری کارکنان در کارخانه مسینان همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری
  132 صفحه - 60000 تومان
  آموزش ضمن خدمت و آثار آن بر افزایش کارایی نیروی انسانی در بخش دولتی
  13 صفحه - 6000 تومان
  آموزش ضمن خدمت و آثار آن بر افزایش کارایی نیروی انسانی در سازمانها
  9 صفحه - 1500 تومان
  بررسی رابطه آموزش های ضمن خدمت کارکنان با افزایش کارآیی مطابق با روش تحقیق
  43 صفحه - 27000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی وآموزشی مقایسه مهارت های حرفه ای مدیران و معلمان مدارس هوشمند با مدارس عادی همراه با پرسشنامه و کار آماری
  160 صفحه - 75000 تومان
  مصرف کالاهای فرهنگی بصورت روش تحقیق همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل
  16 صفحه - 24000 تومان
  رابطه بین استرس و فرسودگی شغلی پرستاران همراه با پرسشنامه و جامعه آماری و تجزیه و تجلیل
  14 صفحه - 12000 تومان
  بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران اجرایی و آموزشی همراه با جامعه آماری پرسشنامه و تجزیه تحلیل
  103 صفحه - 60000 تومان
  بررسي علل و عوامل مؤثر در بروز اعتياد در بين جوانان شهرستان رشت پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه و تجزیه تحلیل
  39 صفحه - 18000 تومان
  بررسی علل و عوامل مؤثر در بروز اعتیاد در بین جوانان شهرستان رشت پروژه همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل
  122 صفحه - 54000 تومان
  mmb پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فتوشاپ همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با
  15 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فلش همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با mmb
  15 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آموزشگاه به همراه مستند با زبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس vb access
  19 صفحه - 45000 تومان
  vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
  14 صفحه - 54000 تومان
  vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
  35 صفحه - 84000 تومان
  vb.net document پروژه رشته نرم افزار نرم افزار کتابخانه تهیه شده با ویژوال بیسیک دات نت و بانک اطلاعاتی اکسس ب همراه مستند
  65 صفحه - 54000 تومان
  پروژه رشته ریاضی بازی هگز به همراه مقالات اصلی و ترجمه شده hex
  90 صفحه - 90000 تومان
  بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان شرکت پارس شهاب رشت همراه با جامعه آماری و پرسشنامه پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
  86 صفحه - 45000 تومان
  علل اجتماعی تبعیض علیه زنان پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی همراه با کار آماری و پرسشنامه
  131 صفحه - 45000 تومان
  پاورپوینت use case پروژه مكانيزه سازي سيستم داروخانه مشخص شدن اشیا و کارکرد همراه با نمودارهای
  45 صفحه - 18000 تومان
  بررسي علل و عوامل مؤثر در بروز اعتياد در بين جوانان پروژه علوم اجتماعی همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
  115 صفحه - 54000 تومان
  بررسی رابطه بین سبک های هویت یابی و میزان بروز رفتارپرخاشگرانه در بین دانشجویان پروژه همراه با کار آماری
  47 صفحه - 36000 تومان
  بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر دینداری پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
  71 صفحه - 36000 تومان
  بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی موجود در خانواده ها بر پیشرفت تحصیلی پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
  81 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از ارزش به دست آمده از تجزیه و تحلیل (EVA) در هزینه مدیریت پروژه ساخت
  11 صفحه - 33000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از ارزش به دست آمده از تجزیه و تحلیل (EVA) در هزینه مدیریت پروژه ساخت 16
  11 صفحه - 33000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بر زمان دوره ای دریافتی NPD استراتژی تولید و فرایندهای - npd تأثیر استراتژی 28
  40 صفحه - 36000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی ارزشیابی مهارتهای حرفه ای معلمان دوره ابتدایی
  95 صفحه - 54000 تومان
  پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی نقش آموزش در بهبود مهارت های زندگی دانش آموزان دوره ابتدایی پایه پنجم دختران همراه با جامعه آماری
  45 صفحه - 51000 تومان
  اصول تحلیل محتوی دوره آموزشی
  9 صفحه - 6000 تومان
  حافظه کوتاه مدت در ماهی
  2 صفحه - 1000 تومان
  کارآموزی شرکت پارس خزر در مورد آموزش ضمن خدمت کارکنان
  37 صفحه - 21000 تومان
  مديريت استرس همراه با پرسشنامه فایل بصورت پاورپوینت
  48 صفحه - 21000 تومان
  پروژه رشته مدیریت بیمه نقش بیمه های دریایی در اقتصاد شهر همراه با پرسشنامه و جامعه آماری
  71 صفحه - 45000 تومان
  پروژه آمار مربوط به دبیرستان با موضوع ازدواج همراه با پرسشنامه و انواع نمودارها
  7 صفحه - 18000 تومان
  کار آماری همراه با پرسشنامه و جدول و نمودار دلیل تمایل دانش آموزان به درس خواندن چیست
  11 صفحه - 9000 تومان
  پروژه سنجش آسیبهای اجتماعی سه فصل همراه با پرسشنامه بدون کار آماری
  38 صفحه - 30000 تومان
  NEO-FFI پرسشنامه شخصیتی همراه با روایی و پایایی
  7 صفحه - 9000 تومان
  پروژه بررسی عوامل مؤثر بر بیگانگی از کار در بین کارکنان همراه با پرسشنامه بدون کار آماری
  63 صفحه - 54000 تومان
  بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ، رفتار اخلاقی و رضایت شغلی در بین کارکنان سازمانهای دولتی روش تحقیق همراه با پرسشنامه و کار آماری
  36 صفحه - 36000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی - رسانه و جوانان همراه با پرسشنامه و کار آماری
  91 صفحه - 60000 تومان
  بررسی مقایسه ای تاثیر شغل زن در رضایتمندی زنان شاغل و خانه دار همراه با پرسشنامه و کار آماری
  89 صفحه - 24000 تومان
  پروژه بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر رضایت شغلی کارکنان همراه با جامعه آماری و پرسشنامه و ضمایم آماری
  67 صفحه - 42000 تومان
  بررسی رابطه اضطراب با پیشرفت تحصیلی همراه با جامعه آماری و پرسشنامه روش تحقیق
  28 صفحه - 15000 تومان
  پروژه علوم اجتماعی بررسی آسیب های اجتماعی همراه با پرسشنامه و جامعه آماری
  81 صفحه - 75000 تومان
  پروژه روانشناسی رابطه هوش هیجانی با سلامت روان همراه با کار آماری و تجزیه و تحلیل
  116 صفحه - 75000 تومان
  شایسته سالاری در مدیریت همراه با تجزیه تحلیل و آمار پروزه مدیریت
  59 صفحه - 30000 تومان
  طراحی و تحلیل و پیاده سازی سیستم ویدئو کنفرانس به همراه نمودارو دیاگرام - سیستم عامل - مهندسی نرم افزار - رشنال رزuml rational rose
  56 صفحه - 30000 تومان
  مدار داخلی ای سی 324 lm همراه با تحلیل
  8 صفحه - 1500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل پوششی داده های مونت کارلو همراه با الگوریتم های تکوینی برای اندازه گیری عملکرد مدیریت دانش 26
  11 صفحه - 33000 تومان
  پروژه مالی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی در حسابداری
  74 صفحه - 22500 تومان
  بررسی و تجزیه و تحلیل الگوریتم مورچگان
  42 صفحه - 21000 تومان
  پروژه رشته مدیریت صنعتی تهیه گزارش شناخت و تجزیه و تحلیل سیستم مربوط به کارخانه دستکش گیلان
  67 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر تجزیه و تحلیل تولید و توزیع دارو uml
  17 صفحه - 24000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری تجزیه و تحلیل حسابداری در اداره بهزیستی
  62 صفحه - 27000 تومان
  آشایی و تجزیه و تحلیل شرکت پارس خزر- مدیریت صنعتی
  39 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تجزیه و تحلیل تصمیم پذیرش فناوری اطلاعات با استفاده از AHP12
  17 صفحه - 19500 تومان
  بررسی و تجزیه و تحلیل مساله فرزند كشي در اسلام و عرف
  43 صفحه - 15000 تومان
  پروژه تجزیه و تحلیل بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 89- 80
  65 صفحه - 36000 تومان
  کارسنجی ، تجزیه و تحلیل روشها
  11 صفحه - 7500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رویکردي جدید برای حل مشکل مسیر بحرانی فازی با استفاده از تجزیه و تحلیل حوادث
  7 صفحه - 21000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رویکرد پنهان سازي تصویر بديع بر اساس تجزیه و تحلیل همبستگی برای بیومتریک هاي چندنمايي امن
  11 صفحه - 33000 تومان
  پروژه بررسی و تجزیه و تحلیل مشاغل اداره دارایی
  70 صفحه - 42000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - هنر و فن مراقبت تکاملی در NICU : تجزیه و تحلیل یک ایده کلی 22
  8 صفحه - 24000 تومان
  شاخص ها و تجزیه و تحلیل آنها
  6 صفحه - 1500 تومان
  پرژه مالی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی در حسابداری
  71 صفحه - 18000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007