موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

پیامدهای راه اندازی بورس کالاهای کشاورزی در ایران

عنوان سفارش :
پیامدهای راه اندازی بورس کالاهای کشاورزی در ایران
تعداد صفحه :
5
قیمت :
1500 تومان

در ایران راه اندازی بورس های تخصصی کالا به طور جدی در برنامه سوم مطرح شد. اما مزایای حضور بورس های تخصصی کالا در ایران چیست؟ و چرا باید در جستجوی تدوین راهکارهایی برای راه اندازی بور سهای کالا بود؟ به طور کلی ، برای جستجوی تدوین راهکارهایی برای راه اندازی بورس های کالا بود؟ به طور کلی، برای راه اندازی و توسعه بورس های تخصصی کالا در ایران، سه مزیت اصلی : اصلاح ساختار اقتصاد، رشد بخش کشاورزی و بهبود توان صادراتی مدنظر می باشد.

یکی از مسائل ساختاری اقتصاد ایران، انجام مجموعه ای از مبادلات اقتصادی است که خارج از مدارهای رسمی و قابل کنترل اقتصاد قرار می گیرد. در شبکه سنتی توزیع در ایران که به عنوان حلقه واسط تولید کننده و مصرف کننده عمل می کند، منافع تولید کننده از جمله نیاز تولید کننده و مصرف کننده عمل می کند، منافع تعولید کننده از جمله نیاز تولید کننده به نقدینگی و منابع مالی لحاظ نمی شود. شبکه های سلف خبری در بخش کشاورزی ایران معمولاً با توجه به نیاز مبرم کشاورزان به تأمین مالی، با پیش خرید محصولات ، سود بالقوه بخش مولد کشاورزی را می کاهند. از سوی دیگر ، به سبب ناکارآمدی بازار بسیاری از محصولات کشاورزی ، از منافع مصرف کننده نیز در عمل کاسته می شود. در مقابل، سودآوری بالا حوزه توزیع به عنوان بخش غیر مولد ، زیر زمینی، غیر رسمی و کنترل نشده اقتصاد افزایش می یابد که این خود تنگناهای ساختاری اقتصاد را تشدید می کند.

شکل گیری بورس تخصصی کالا، مجموعه روابط جدیدی را جایگزین می کند که به صورت بخشی از شبکه اقتصاد رسمی درمی آید. بی تردید ، در این مجموعه روابط جدید، فعالان سنتی نیز می توانند با رعایت قواعد بازی در یک بازار رسمی به فعالیت بپردازند. افزون بر این دیگر اثرها و پیامدهای تشکیل بورس کالا، شکل گیری نظام مالی پایدار برای تأمین نیازهای بخش کشاورزی و حاکم ساختن ساز و کار عرضه و تقاضا در بازار محصولات کشاورزی است.

از سوی دیگر گرچه در سال های اخیر بارها از اهمیت و محوریت بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی ایران سخن گفته شده است اما رشد این بخش حیاتی اقتصاد، در بسیاری از موارد ، کمتر از حد انتظار بوده است. تردیدی نیست که بخشی از این مشکل، از عواملی نظیر چیرگی مناسبات سنتی تولید، عدم بهره جویی از شیوه های نوین و عوامل مقطعی نظیر خشکسالی و مانند آن ناشی می شود . اما توسعه بخش کشاورزی، همانند هر یک از بخش های واقعی اقتصاد بدون اتکا به توسعه هماهنگ و همتراز یک بخش مالی متناسب امکان پذیر نیست. بورس تخصصی کالا یک بازار سیال و نقد پایدار است که می تواند تنگناهای توسعه تولید کشاورزی را، تا آنجا که مربوط به کمبود عوامل و منابع مالی است، با سهولت بیشتری برطرف نماید.

صرفنظر از اینکه اصلاح ساختار اقتصاد و افزایش رشد بخش کشاورزی هر دو زمینه ساز بهبود جایگاه اقتصادی کشور در بازار جهانی است؛ برخی پیامدهای حضور بورس های تخصصی کشاورزی تأثیر مستقیمی بر بهبود مزیت های نسبی اقتصاد ملی دارد. کالایی که در بورس کالا مبادله می شود که به لحاظ معیارهای کیفی ، قابل رقابت در عرصه بین المللی است. از این رو، زمینه ساز ، زمینه ساز حضور فعال در بازار جهانی است . همچنین تأسیس و شکل گیری بورس های تخصصی کالا دارای آثار مثبت و مزایای بی شماری است که به بخشی از آنها اشاره می شود:

الف. تخصیص بین زمانی منابع؛ ب. استفاده از قراردادهای آتی به عنوان وثیقه؛ ج. ارائه اطلاعات شفاف و روشن؛ د. مکانی که از طریق آن می توان اجرای مفاد قراردادها را پیگیری کرد؛ هـ. کاهش هزینه های معاملاتی؛ و. بهبود کیفیت محصولات؛ ز. استاندارد شدن کالاهای وارد شده در بورس؛ ح. انتقال خطر و کاهش ریسک؛ ط. کاهش نوسانات قیمت ها و ی. بهبود الگوی کشت محصولات کشاورزی .

تحقیقهای مشابه
پیامدهای راه اندازی بورس کالاهای کشاورزی در ایران
5 صفحه - 1500 تومان
پروژه حسابداری بررسی آثار و پیامدهای اقتصادی تاسیس بورس اوراق بهادار
102 صفحه - 45000 تومان
پروژه حسابداری بررسی آثار و پیامدهای اقتصادی تاسیس بورس اوراق بهادار
101 صفحه - 45000 تومان
پروژه حسابداری بررسی آثار و پیامدهای اقتصادی تاسیس بورس اوراق بهادار
150 صفحه - 36000 تومان
بررسی آثار و پیامدهای اقتصادی تاسیس بورس اوراق بهادار
46 صفحه - 9000 تومان
نصب و راه اندازی IIS
23 صفحه - 7500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - نقش بازارشناسی و یادگیری موقعیت بازار در بهبود ابتکار و راه اندازی تجارتهای کوچک و متوسط
12 صفحه - 36000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تخمین هزینه های راه اندازی نیروگاه برق در عملکرد دوره ای 32
8 صفحه - 24000 تومان
طرح کارافرینی ایجاد و راه اندازی کافی نت
29 صفحه - 15000 تومان
پرسشنامه تست صلاحیت راه اندازی کسب وکار مستقل (Anderson & Dunkelberg) (آندرسون دانکلبرگ)
5 صفحه - 1500 تومان
اقتصاد ایران تنگناها و راه حل ها
16 صفحه - 6000 تومان
بررسی تأثیر بورس کالای محصولات کشاورزی بر سیاستهای قیمت گذاری پاورپوینت
52 صفحه - 21000 تومان
بررسی تأثیر بورس کالای محصولات کشاورزی بر سیاستهای قیمت گذاری
24 صفحه - 21000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007