موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

تحلیل پوششی داده های مونت کارلو همراه با الگوریتم های تکوینی برای اندازه گیری عملکرد مدیریت دانش

عنوان سفارش :
تحلیل پوششی داده های مونت کارلو همراه با الگوریتم های تکوینی برای اندازه گیری عملکرد مدیریت دانش
تعداد صفحه :
26
قیمت :
8000 تومان
 • مقدمه
 • دانش، متخصصان و سرمایه عقلانی و ذهنی به خوبی به عنوان دارایی های مهمی برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار شناخته شده اند. بی شک، یک مدیریت دانش (KM) کارآمد کلید اطمینان حاصل کردن از تجهیز سازمان به دارایی های دانشی در دستیابی به عملکرد سازمانی بالا می باشد. ارزیابی کارآیی KM در یک سازمان به همین دلیل بسیار مهم است. محک زدن از طریق رقبای بازار نیز باید برای پی بردن به اینکه KM سازمان تا چه حد در ارتباط با رقبایش از عملکرد مناسبی برخوردار است، استفاده شود. علی رغم این حقیقت که چنین مدل ارزیابی بسیار مهم است، تنها تعداد محدودی از این مدل ها در تحقیقات پیشین یافت می شوند.

  ایجاد یک مدل ارزیابی عملکرد برای KM از بسیاری جهات چالش برانگیز است. اولا، به دلیل جنبه های درک نشدنی دانش، سخت بخواهیم اندازه گیری کنیم چه مقدار دانش در یک سازمان تولید و بکار گرفته می شود. دوم اینکه رابطه علت و معلولی بین KM و عملکرد سازمانی هنوز به صورت کامل و واضح تعریف نشده استاز این رو ارتباط دادن عملکرد KM به عملکرد سازمانی آسان نخواهد بود. سوم اینکه برای ارزیابی سیستم پیچیده ایی نظیر K، در اکثر مواقع، معیارهای اندازه گیری عملکرد متعددی در کار خواهند بود. تعریف یا ارزیابی رابطه پیچیده و درون وابسته بین معیارها و اندازه گیری ها دشوار خواهد بود. در پایان اینکه، محیط KM به شدت پویا است و این یعنی برخی معیارهای عملکرد ممکن است شامل اتفاقی بودن شوند و و دستیابی به مجموعه کاملی از داده های درست بسیار چالش برانگیز خواهد بود. علاوه بر این، جمع آوری گسترده داده ها را به دلیل اینکه در زمینه جمع آوری داده ها با محدودیت بودجه مواجهیم، کار دشواری است.

  این مقاله تلاش می کند از طریق ارائه یک مدل ارزیابی عملکرد KM بر اساس روش تحلیل های پوششی داده ها (DEA) به بررسی مسئله مورد اشاره در بالا بپردازد. این مدل می تواند معیارهای اندازه گیری عملکردهای چندگانه را بدون اینکه نیازی به تعریف روابط پیچیده بین معیارها باشد به یک امتیاز تبدیل کند. در نهایت صحت مدل از طریق الگوریتم های تکوینی (GA) بهبود پیدا کرده است.

  بقیه مقاله به شرح زیر ساختار بندی شده است. ابتدا نگاهی اجمالی خواهیم داشت بر استفاده های متعدد DEA مربوط به KM. در ادامه به بحث پیرامون مدل ارزیابی عملکرد KM ارائه شده خواهیم پرداخت. آنگاه یکی از کاربرداهای مدل برای برای ارزیابی KM در موسسات آموزش عالی نشان داده خواهد شد. بخش آخر نتیجه گیری های مقاله را ارائه کرده و برخی مسیرها برای تحقیقات آینده را نیز معرفی خواهد کرد.

 • مروری بر تحقیقات پیشین
 • DEA روشی ساده و در عین حال قدرتمند برای اندازه گیری کارایی های موجود در گروهی از واحد های تصمیم گیری (DMUs) می باشد که داده های چندگانه و متعدد را به خروجی های متعدد تبدیل می کند. این رویکرد در ابتدا توسط چارنس، کوپر و رودس (1978) خلق شد و شهرت خود در بین محققین را در طی سالیان کسب کرد. DEA در زمینه های مختلف استفاده شده، به عنوان مثال بانکداری (کامانهو و دیسون، 2005)، آموزش (آگاسیستی و پرز-اسپارلز، 2010)، خطوط هوایی (یو و چن، 2009)، بازار بورس (دیتز، پودیگ، سیدوروویچ و وارماز، 2009)، دولت (وانگ، ران، وانگ و شی، 2009) و فروشگاه های زنجیره ایی (ونگ و ونگ، 2007).

  ستفاده های محدودی از DEA در زمینه های مربوط به KM مشاهده شده است. آهن و چانگ (2004) DEA را بر روی تخمین ماتریکس های ارتباط دهنده بین دانش، فرایند و اجزای عملکرد اعمال کردند. روش آنها به بررسی این امر می پرداخت که چه مقدار دانش در خدمت عملکرد تجاری است. ارزیابی پاداش دادن به میزان دانش کارکنان برای کمک در تصمیم گیری می تواند در بخش سرمایه انسانی مفید باشد. البته برخی مسائل نظری و عملی بر جای خود باقی می مانند و آزمایشی با استفاده از داده های تجربی گزارش نشده است.

  ونبورن (1999) مدل مدیریت سرمایه عقلانی را ارائه کرد که فرایند انتقال از بخش سرمایه فکری به عملکرد سازمانی را توضیح می دهد. رابطه بین سرمایه فکری و استراتژی کاری توسط جویا (2000) با استفاده از رده بندی دارایی های سازمانی نا منقول مورد بررسی قرار گرفت. در چهارچوب اتخاذی، از DEA برای اجرای تحلیل محک زدن و قیاس برنامه های فعالی استراتزی تجاری یک سازمان با سازمان های رقیب استفاده شد.

  DEA توسط وو، تسای، چنگ و لای (2006) برای ارزیابی برتری شرکت ها در زمینه سرمایه فکری و عملکرد مدیریت مورد استفاده قرار گرفت. کاشف به عمل آمد که DEA ابزاری مناسب برای بررسی سهم سرمایه فکری و اینکه شرکت چقدر باید ابعاد مختلف خود را برای دستیابی به کارآیی بهبود بخشد می باشد.

  در ضمن اهمیت سرمایه فکری در تحقیق یالاما و کوسکان (2007) نیز مورد اشاره قرار گرفت. آنها سرمایه فکری را با استفاده از روشی به نام ارزش افزوده سرمایه فمری اندازه گیری کرده و تاثیرعملکرد سرمایه فکری بر بازدهی را با استفاده از DEA آزمودند.

  وانگ و گوان (2005) موردی از استفاده DEA را برای ارزیابی کارآیی فرایندهای KM و خلق دانش در گروه های تحقیقاتی گزارش دادند. آنها پی بردند که کارآیی تولید دانش به نحو مثبتی تحت تاثیر فعالیت های KM وجود دارد.

  یک سیستم ساخت دانش که یکی از بخش هایساختمان KM است معمولا سرمایه گذاری پر هزینه ایی است. از این رو مهم است که اطمینان حاصل کنیم KM در یک سازمان به خوبی عمل می کند. چن، لو و یانگ (2009) از DEA برای بررسی عملکرد بخش های توزیع الکتریسیته و بررسی رابطه بین یک KMS و تنوعات در کارآیی شرکت ها پرداختند.

  بر اساس تحقیقات مرور شده به این مسئله پی می بریم که استفاده های DEA برای ارزیابی عملکرد در KM بسیار محدود می باشد. علاوه بر این برخی نقصان ها در تحقیقات پیشین مورد شناسایی قرار گرفته اند. در ابتدا همه موارد استفاده ایی که در بالا مورد اشاره قرار گرفتندتنها در حال ارزیابی بخش هایی از KM به جای کل محتوای KM می باشند. علاوه بر این همانگونه که پیش از این اشاره شد KM از ذاتی اتفاقی برخوردار است، البته هیچ یک از تحقیقات پیشین به این موضوع اشاره نکردند. نهایتا هیچ یک از تحقیقات پیشین از ابزارهای بهینه سازی برای بهینه کردن عملکرد مدل های خویش بهره نگرفته اند. بنابراین این تحقیق تلاش می کند این نقصان ها را نیز مورد بررسی قرار دهد. این مورد اولین استفاده از DEA در محتوای کلی KM می باشد. علاوه بر این شبیه سازی مونت کارلو نیز در این مقاله برای بررسی مسئله اتفاقی بودن مورد استفاده قرار گرفته است. در پایان، GA در مدل اتخاذی برای بهینه سازی عملکردش جا گذاری می شود.

  تحقیقهای مشابه
  ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل پوششی داده های مونت کارلو همراه با الگوریتم های تکوینی برای اندازه گیری عملکرد مدیریت دانش 26
  11 صفحه - 22000 تومان
  تحلیل پوششی داده های مونت کارلو همراه با الگوریتم های تکوینی برای اندازه گیری عملکرد مدیریت دانش پاورپوینت
  21 صفحه - 8000 تومان
  تحلیل پوششی داده های مونت کارلو همراه با الگوریتم های تکوینی برای اندازه گیری عملکرد مدیریت دانش
  26 صفحه - 8000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روشهای منابع انسانی استراژیک و عملکرد نو آوری – نقش واسطه ای ظرفیت مدیریت دانش 21
  30 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ارتباط بین اعتماد و مدیریت دانش : مفاهیم این ارتباط برای عملکرد و کارایی تیمی چیست 22
  12 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل بانک اطلاعات متنی، از طریق داده کاوی به منظور فعال سازی سریع فرایند بهبود - توسعه - محصول 30
  39 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اتحادیه های کارگری وبهره وری، یک تحلیل تجربی بااستفاده از داده های موجود درسطح شرکتی ژاپنی 23
  8 صفحه - 16000 تومان
  طراحی و تحلیل و پیاده سازی سیستم ویدئو کنفرانس به همراه نمودارو دیاگرام - سیستم عامل - مهندسی نرم افزار - رشنال رزuml rational rose
  56 صفحه - 20000 تومان
  مدار داخلی ای سی 324 lm همراه با تحلیل
  8 صفحه - 3000 تومان
  بررسی و تجزیه و تحلیل الگوریتم مورچگان
  42 صفحه - 14000 تومان
  بررسی و تحلیل مسئله تصمیم گیری - قدرت تصمیم گیری - عوامل موثر در تصمیم گیری
  7 صفحه - 3000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل و پیش گیری تصادف(سانحه) 20
  10 صفحه - 20000 تومان
  پروژه رشته مدیریت صنعتی تهیه گزارش شناخت و تجزیه و تحلیل سیستم مربوط به کارخانه دستکش گیلان
  67 صفحه - 30000 تومان
  آشایی و تجزیه و تحلیل شرکت پارس خزر- مدیریت صنعتی
  39 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از ارزش به دست آمده از تجزیه و تحلیل (EVA) در هزینه مدیریت پروژه ساخت
  11 صفحه - 22000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از ارزش به دست آمده از تجزیه و تحلیل (EVA) در هزینه مدیریت پروژه ساخت 16
  11 صفحه - 22000 تومان
  تجزیه و تحلیل شرکت پارس خزر- مدیریت صنعتی
  36 صفحه - 16000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک دیدگاه SIM تحلیل مانع در اجرای مدیریت زنجیره ی تامین سبز 32
  15 صفحه - 30000 تومان
  آمار و مدلسازی بررسی فشار خون یک گروه 30 نفری همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
  12 صفحه - 16000 تومان
  آمار و مدلسازی بررسی نمرات دانش آموزان همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
  13 صفحه - 16000 تومان
  آمار و مدلسازی بررسی نمرات دانش آموزان در درس ریاضی همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
  12 صفحه - 16000 تومان
  آمار و مدلسازی بررسی نمرات دانش آموزان در درس شیمی همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
  15 صفحه - 16000 تومان
  آمار و مدلسازی تاثیر تماشاس تلوزیون در کودکان و نوجوانان همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
  7 صفحه - 16000 تومان
  آمار و مدلسازی دلیل مقابل دانش آموزان به خواندن چیست همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
  13 صفحه - 16000 تومان
  آمار و مدلسازی میزان علاقه دانش آموزان به کتابهای غیر درسی همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
  17 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدل کلاس پنهان به همراه وابستگی پنهان مارکوف برای داده های کاریوتیپ مولکولی 15
  23 صفحه - 46000 تومان
  آمار و مدلسازی بررسی نمرات دانش آموزان در درس ریاضی همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
  13 صفحه - 24000 تومان
  آمار و مدلسازی بررسی فشار خون یک گروه 30 نفری همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
  14 صفحه - 20000 تومان
  ساختمان داده ها آرایه ها و مرتب سازی - الگوریتم ها (پاور پوینت)
  28 صفحه - 7000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک الگوریتم جی.آر.ای.اس.پی برای انتخاب زیرگروه پیوند سریع (لفاف فیلتر) در مجموعه داده ها با بعد بالا
  11 صفحه - 22000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - پردازش و مدیریت اطلاعات یک رویکرد اکتشافی سرپرستی نشده برای جلوگیری از تکرار داده های غیرنمادین کتابشناسی 32
  13 صفحه - 26000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک طرح مدیریت کلید کارآمد برای ذخیره سازی داده محور شبکه های حسگر بی سیم 14
  7 صفحه - 14000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر بصورت سی دی اتوران با عنوان رای گیری الکترونیک تهیه شده با mmb همراه با مستند dacument
  31 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت کتابخانه با access و vb به همراه مستند document
  10 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر - برنامه مدیریت رستوران با ویژوال بیسیک واکس همراه با مستند document vb access
  117 صفحه - 30000 تومان
  پروژه کامپیوتر نرم افزار کتابخانه و مدیریت آن نوشته شده با ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با document
  41 صفحه - 36000 تومان
  پروژه کامپیوتر نرم افزار مدیریت انبار نوشته شده با نرم افزار ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه باdocument
  39 صفحه - 36000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آموزشگاه به همراه مستند با زبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس vb access
  19 صفحه - 30000 تومان
  پروژه مهندسی کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژواک بیسیک و بانک اطلاعاتی به همراه مهندسی کامل نرم افزار مستند سازی
  70 صفحه - 50000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آژانس کرایه اتومبیل بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with documen
  34 صفحه - 40000 تومان
  vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
  14 صفحه - 36000 تومان
  vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
  35 صفحه - 56000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال همراه با مستندvb sql with document
  20 صفحه - 36000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت مشاور املاک بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال همراه با مستندvb sql with document
  39 صفحه - 40000 تومان
  پروژه رشته مدیریت بیمه نقش بیمه های دریایی در اقتصاد شهر همراه با پرسشنامه و جامعه آماری
  71 صفحه - 30000 تومان
  سیستم مدیریت منابع انسانی - سیستم عامل - مهندسی نرم افزار - به همراه نمودارهاrational rose تهیه شده بوسیله رشنال رز uml
  11 صفحه - 8000 تومان
  بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان شرکت پارس شهاب رشت همراه با جامعه آماری و پرسشنامه پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
  86 صفحه - 30000 تومان
  پروژه مدیریت بررسی ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک ملی استان گیلان همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
  91 صفحه - 40000 تومان
  پروژه بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر رضایت شغلی کارکنان همراه با جامعه آماری و پرسشنامه و ضمایم آماری
  67 صفحه - 28000 تومان
  پروژه بررسی اثرات جنسیت بر الگوی مدیریت منابع انسانی در بانک همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
  72 صفحه - 30000 تومان
  ارزيابي گرايش كارآفريني دانش آموزان سال سوم فني و حرفه اي همراه با جامعه آماری و بر طبق اصول روش تحقیق
  79 صفحه - 36000 تومان
  پروژه ارزيابي گرايش كارآفريني دانش آموزان سال دوم پسر مقطع دبيرستان همراه با جامعه آماری و بر طبق اصول روش تحقیق
  60 صفحه - 36000 تومان
  پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی نقش آموزش در بهبود مهارت های زندگی دانش آموزان دوره ابتدایی پایه پنجم دختران همراه با جامعه آماری
  45 صفحه - 34000 تومان
  کار آماری همراه با پرسشنامه و جدول و نمودار دلیل تمایل دانش آموزان به درس خواندن چیست
  11 صفحه - 6000 تومان
  بررسی نقش تشویق در یادگیری دانش آموزان مطابق با روش تحقیق همراه با پرسشنامه
  12 صفحه - 10000 تومان
  بررسی میزان علاقه دانش آموزان سطح راهنمایی در آموزش زبان انگلیسی بین مدارس غیر انتفاعی - روش تحقیق همراه با پرسشنامه
  32 صفحه - 24000 تومان
  پروژه بررسی ارتباط خودکارآمدی و درون گرایی و برون گرایی دانش آموزان مقطع متوسطه - رشته رواشناسی علوم اجتماعی تربیتی همراه با جامعه آماری و پرسشنام
  75 صفحه - 44000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - الگوریتم تکوینی با نمایش دو گانه زمان های روشن و خاموش کردن واحد تولیدی برای حل مشکل تعهد واحد 22
  7 صفحه - 14000 تومان
  تخمین عدم قطعیت اندازه گیری و کاربرد آن در صنعت سیمان
  20 صفحه - 5000 تومان
  هوش و اندازه گیری هوش کودک
  8 صفحه - 3000 تومان
  تحقیق عملی درس اندازه گیری و سنجش در علوم تربیتی حل مساله
  19 صفحه - 5000 تومان
  توصیف و اندازه گیری افت ولتاژ
  10 صفحه - 3000 تومان
  درس اندازه گیری سنجش در علوم تربیتی
  16 صفحه - 4000 تومان
  روش های اندازه گیری بر حسب واحد پول فایل بصورت پاورپوینت
  39 صفحه - 10000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اندازه گیری و مدل روگذري موج بر روی یک ساحل طبیعی 4
  2 صفحه - 4000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - امکانات، تجهیزات، ابزارهای اندازه گیری و مواد تعمیرات 25
  14 صفحه - 28000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک روش جدید در اندازه گیری ضرایب کشسان واقعی’ ‘in situ با استفاده از مبدل های مخروطی و قطبی شده به صورت افقی 7
  19 صفحه - 38000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تشخیص پیامدهای واقعی و اندازه گیری سایر عملکردها 7
  5 صفحه - 10000 تومان
  پرسشنامه اندازه گیری صمیمیت جنسی
  20 صفحه - 6000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بهبود رویت پذیری با استفاده از تعیین محل بهینه ی واحدهای اندازه گیری فازور 3
  9 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تخمین وضعیت معادل پویا برای سیستم های برق چند حوزه ای با واحد های اندازه گیری فازور همگام شده 3
  7 صفحه - 14000 تومان
  گزارش کار اندازه گیری کولیس ، ریزسنج
  9 صفحه - 4000 تومان
  کار آماری دبیرستان اندازه گیری قدرت بدنی افراد کلاس بر اساس آزمون بارفیکس
  13 صفحه - 10000 تومان
  روش های شیمیایی اندازه گیری قند خون
  41 صفحه - 6000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت شرکت از بالا به تاثیر خط مشی کارآفرینان و تضاد فراگیر در شکل گیری ساختار یا تمهیدات مدیریت – شرکت24
  39 صفحه - 39000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت شرکت از بالا به تاثیر خط مشی کارآفرینان و تضاد فراگیر در شکل گیری ساختار یا تمهیدات مدیریت – شرکت24
  39 صفحه - 39000 تومان
  پروژه رشته حسابداری آزمون عوامل موثر بر تصمیمات حسابرسان مستقل در استفاده از راهنمای تصمیم گیری در امر ارزیابی خطر تقلب مدیریت فایل بصورت پاورپوینت
  10 صفحه - 6000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - نقش جهت گیری بین¬المللی تیم مدیریت ارشد در تصمیم گیری استراتژیک بین¬المللی
  9 صفحه - 18000 تومان
  بکارگیری سیستم های اطلاعات مدیریت در تصمیم گیری مدیران
  19 صفحه - 5000 تومان
  پروژه مدیریت آموزشی رابطه‌ بین سبک مدیریت تغییر با عملکرد دبیران مدارس راهنمایی فایل بصورت پاورپوینت
  68 صفحه - 12000 تومان
  پرسشنامه عوامل موثر بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری
  12 صفحه - 6000 تومان
  کارکرد و عملکرد مدیریت دولتی
  5 صفحه - 3000 تومان
  کار آماری بررسی شناسایی تأثیرگذاری مدیریت روابط مشتری بر کیفیت عملکرد بانک سرمایه
  17 صفحه - 70000 تومان
  ارزیابی عملکرد تیم مدیریت در بهزیستی
  27 صفحه - 12000 تومان
  شناخت و بررسی عملکرد مدیریت سوانح در کشور مصر
  35 صفحه - 6000 تومان
  مشارکت در فعالیت های کسب دانش از طریق اعضای تیم خلاق و عملکرد مشترک
  38 صفحه - 9000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابط دانش اماری بر بهبود عملکرد مدیران - رضایت شغلی
  38 صفحه - 16000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین عملکرد مشاوران و پیشرفت تحصیلی و سازشی دانش آموزان دبیرستانی
  166 صفحه - 50000 تومان
  یک بررسی موردی پیرامون اجرای مدیریت دانش در بخش بانکی
  16 صفحه - 5000 تومان
  یک بررسی موردی پیرامون اجرای مدیریت دانش در بخش بانکی
  16 صفحه - 5000 تومان
  پروژه رشته مدیریت آموزشی تأثیر سواد والدین در افت تحصیلی دانش آموزان
  40 صفحه - 24000 تومان
  تکنولوژی های اخیر مدیریت دانش
  3 صفحه - 2000 تومان
  ارتباط مدیریت دانش و نوآوری
  27 صفحه - 7000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اقدامات اجتماعی و مدیریت دانش در محیط های پروژه 22
  10 صفحه - 20000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اقدامات اجتماعی و مدیریت دانش در محیط¬های پروژه 22
  10 صفحه - 20000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تأثیر تشخیص هویت سازمانی بر مدیریت دانش سازمانی 25
  14 صفحه - 28000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مفاهیم مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی
  7 صفحه - 14000 تومان
  استفاده از سیستم های مدیریت دانش : طبقه بندی استراتژی های SME
  11 صفحه - 22000 تومان
  چگونگی پیاده سازی مدیریت دانش در بانک - توسعه بانکداری الکترونیکی
  37 صفحه - 10000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007