موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط پاورپوینت : power point
عنوان :

تسعير ارز استاندارد حسابداري شماره 16 پاورپوینت

عنوان سفارش :
تسعير ارز استاندارد حسابداري شماره 16 پاورپوینت
تعداد صفحه :
31
قیمت :
9000 تومان
فهرست مطالب
 • معاملات ارزي شناخت اوليه
 • تسعير اقلام ارزي در تاريخ ترازنامه
 • اقلام پولي
 • شناخت تفاوت تسعير معاملات ارزي
 • متن ماده 136:
 • شناخت تفاوت تسعير (رويه مجاز جايگزين)
 • صورتهاي مالي عمليات خارجي
 • نشانه هاي تشخيص عمليات خارجي مستقل
 • عمليات خارجي لاينفک از عمليات واحد تجاري گزارشگر
 • واحدهاي مستقل خارجي
 • نحوه برخورد با سرقفلي و تعديلات ناشي از کاربرد ارزش منصفانه
 • معاملات ارزي
 • معامله اي است که به ارز انجام مي شود يامستلزم تسويه به ارز است. از قبيل:

  خريد و فروش کالا و خدماتي که بهاي آن به ارز دريافت يا پرداخت مي شود.

  استقراض يا اعطاي تسهيلاتي که قرار است تسويه آنها به ارز صورت گيرد.

 • شناخت اوليه
 • معاملات ارزي در زمان شناخت اوليه به نرخ ارز در تاريخ معامله تسعير مي شود.

  براي تعيين نوع ارز(صادراتي، شناور، واريزنامه اي)، بايد با توجه به مقررات حاکم، نرخي انتخاب شود که قرار است مبناي تسويه معامله قرار گيرد.

 • تسعير اقلام ارزي در تاريخ ترازنامه
 • اقلام پولي- نرخ تسعير در تاريخ ترازنامه

  اقلام غير پولي-نرخ تسعير در تاريخ انجام معامله

 • اقلام پولي
 • عبارت است از وجه نقد و داراييها و بدهيهايي که قرار است به صورت مبلغ ثابت يا قابل تعييني از وجه نقد دريافت يا پرداخت شود.

 • متن ماده 136:
 • سود و زيان حاصل از تسعير داراييها و بدهي هاي ارزي شرکتهاي دولتي، درآمد يا هزينه تلقي نمي گردد. مابه التفاوت حاصل از تسعير داراييها و بدهيهاي مذکور بايد در حساب ذخيره تسعير داراييها و بدهي هاي ارزي منظور شود. در صورتي که در پايان سال مالي، مانده حساب ذخيره بدهکار باشد، اين مبلغ به حساب سود و زيان همان سال منظور خواهد شد.

 • شناخت تفاوت تسعير (رويه مجاز جايگزين)
 • در مواردي ممکن است تفاوت تسعير در نتيجه کاهش رسمي شديد يا افت قابل ملاحظه در ارزش ريال باشد به نحوي که عملا در مقابل |آن هيچ گونه حفاظي وجود نداشته باشد و کاهش يا افت مزبور بدهي هايي را تحت تآ ثير قرار دهد که اخيرا و به طور مستقيم در ارتباط با تحصيل داراييهاي ارزي در حسابها ايجاد شده است و واحد تجاري قادر به تسويه آنها نيست. اين گونه تفاوتهاي تسعير به مبلغ دفتري دارايي اضافه مي شود به شرطي که مبلغ دفتري پس از تعديل، از اقل بهاي جايگزيني و مبلع قابل بازيافت ناشي از فروش يا کاربرد آن دارايي تجاوز نکند.

  تحقیقهای مشابه
  تسعير ارز استاندارد حسابداري شماره 16 پاورپوینت
  31 صفحه - 9000 تومان
  مفاهيم اصلي حسابداري پيمانكاري استاندارد شماره 9 فایل بصورت پاورپوینت
  45 صفحه - 27000 تومان
  بررسی استاندارد حسابداري شماره 21 - حسابداری اجاره ها
  12 صفحه - 7500 تومان
  بررسی استاندارد حسابداری شماره 2 - وجوه نقد فایل بصورت پاورپوینت
  24 صفحه - 12000 تومان
  پروژه مالی حسابداری بررسی استاندارد حسابداری شماره 2 وجوه نقد
  37 صفحه - 18000 تومان
  پروژه مالی حسابداری بررسی استاندارد حسابداری شماره 9
  37 صفحه - 18000 تومان
  بررسی استاندارد حسابداری شماره 9 فایل بصورت پاورپوینت
  26 صفحه - 15000 تومان
  پروژه مالی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ارائه صورتهای مالی بین المللی استاندارد شماره 1
  74 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بيانيه شماره 4كميته اصول حسابداري (APB) 4
  2 صفحه - 6000 تومان
  استاندارد حسابداری شماره 9 حسابداري پيمانهاي بلند مدت فایل بصورت پاورپوینت
  44 صفحه - 21000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007