موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط پاورپوینت : power point
عنوان :

چگونگي ارزيابي عملكرد شركت ها و هيات مديره پاورپوینت

عنوان سفارش :
چگونگي ارزيابي عملكرد شركت ها و هيات مديره پاورپوینت
تعداد صفحه :
53
قیمت :
21000 تومان
 • توضيحات عمومي و كلي
 • عملكـرد (Performance): نتايج بدست آمده از صرف منابع

  اندازه‎گيـري (Measurement): فرآيند كمّي كردن

  اندازه‎گيـري عملكـرد (Performance Measurment): مراحـل كمّـي كـردن نتـايـج حـاصلـه در قالبـي

  مشخـص و در محـدودهزماني معين و مقايسه آن با منابع صرف شده

  شاخص اندازه‎گيـري عملكـرد(Indicator): تغيير نسبي يك رقم در فاصله زماني دو تاريخ يـا در نقاط مختلف

  مدل/ سيستم اندازه‎گيـري عملكـرد(Modelling): استفاده از مجموعـه‎اي از شاخص‎هاي متوالـي و متعامل

 • جهت ارزيابي كمي نتايج حاصله از طريق مقايسه
 • واحـد اندازه‎گيـري عملكـرد(Unit) : منظـور حـوزه يا گستــره‎اي است كـه پـروژه اندازه‎گيـري عملكرد در آن اجرا مي‎شود.

  مديـريت عملكـرد (Performance Managenent): پيش‎بيني، برنامه‎ريـزي و اداره امـور سوددهي،

  بهره‎وري، اثربخشي و كارآيي سازمان به منظور مطلوب بودن نتايج حاصله مي باشد.

 • توضيحات عمومي و كلي (اصطلاحات كليدي)
 • كارايي (efficency) : نسبت ورودي مورد انتظار به ورودي واقعي

  اثربخشي (effectiveness): نسبت خروجي واقعي به خروجي مورد انتظار

  بهره‎وري (Productivity): نسبت خروجي واقعي به ورودي واقعي

  سودآوري (Profitability): جمع كل درآمد منهاي جمع كل هزينه

 • تعريف ارزيابي عملكرد
 • ارزيابي عملكرد فرآيندي است كه به وسيله آن كار كاركنان در فواصل معين و به طور رسمي در سازمان مورد بررسي و سنجش قرار مي گيرد

  ارزيابي عملكرد فرآيندي است كه كاركنان را از باز خورد نتايج مثبت و يا منفي عملكرد شخصي خودآگاه مي كند

 • دلايل استفاده از ارزيابي عملكرد
 • حقوق و مزايا: يكي از عوامل بسيار مهم در افزايش پرداخت، اطلاعاتي است كه از ارزيابي عملكرد فرد بدست مي آيد

  نيازهاي آموزشي: اگر معلوم شود كه عملكرد ضعيف كارمند ناشي از فقدان آموزش است مسئولان مي توانند اين كاستي را برطرف نمايند

  ترفيع و انتقال: ارزيابي عملكرد معلوم مي كند كه آيا فرد مهارت، تخصص و ساير شرايط لازم را به منظور احراز سمت بالاتر دارد

  كارمند يابي: نتايج حاصل از ارزيابي عملكرد كاركنان فعلي در پيش بيني انتخاب كارمند آتي موثر است

 • عوامل موثر در تعيين سيستم ارزيابي
 • اندازه سازمان: سازمان هاي بزرگ كه منابع و امكانات كافي در اختيار دارند بيشتر از سازمان هاي كوچك، از سيستم هاي پيشرفته و پيچيده ارزيابي عملكرد استفاده مي نمايند.

  پويايي سازمان: سازمان هاي پويا و در حال تغيير بهتر است از سيستم هاي ساده تر كه انعطاف پذيري بيشتري دارند استفاده كنند ( در سازمانهاي پويا بخش زيادي از مسائل نو و تازه است در نتيجه به ابتكار و خلاقيت كاركنان كه استاندارد معيني براي آنها وجود ندارد نيازمند مي باشد)

  سلسله مراتب سازماني: بديهي است كه مشاغل مديريتي نسبت به مشاغل كارمندي از پيچيدگي بيشتري برخوردار است ( ممكن است آثار و تبعات ناشي ازتصميمات مديريت ارشد تا چندين ماه / سال ظاهر نشود )

 • مدل BSC
 • در دهه 1990 ميلادی مدل کارت امتيازی متوازن (Balanced Score Card) ابتدا بعنوان يک روش نوين ارزيابی عملکرد و سپس به عنوان ابزاری جهت کمک به تحقق استراتژی و يا به عبارتی بهتر سيستمی برای مديريت بر استراتژی، توسط رابرت کاپلان استاد صاحب نام دانشگاه هاروارد و ديويد نورتن مشاور برجسته مديريت در امريکا مطرح شد و از سوی صاحبنظران مديريت و مديران سازمانها به شدت مورد استقبال قرار گرفت.

 • بخش چهارم : معرفي مدل BSC
 • در هركدام از جنبه هاي مدل BSC چه چيزي را جستجو مي كنيم؟

  جنبه مالي : براي موفقيت مالي چه كارهايي را بايد انجام دهيم و چگونه با صاحبان سهام برخورد و ارتباط داشته باشيم؟

  جنبه مشتري : مشتريان در مورد ما چه فكر مي كنند و ما براي رسيدن به چشم انداز سازمان چگونه بايد در مقابل آنها ظاهر شويم؟

  جنبه فرآيندهاي داخلي : براي جلب رضايت مشتريان ، كدام فرآيندها بايد بهبود يابند؟

  جنبه يادگيري و رشد : به منظور رسيدن به چشم انداز سازمان، چگونه توانايي هاي خود را در راستاي بهبود و تغيير تقويت كنيم؟

  تحقیقهای مشابه
  چگونگي ارزيابي عملكرد شركت ها و هيات مديره پاورپوینت
  53 صفحه - 21000 تومان
  پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسي نظام ارزيابي عملكرد كاركنان
  143 صفحه - 75000 تومان
  كشف اثر تثبيت موقعيت استراتژيك روي عملكرد شركت در فضاي تجارت الكترونيكي
  23 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ستراتژي – كاربردهاي فناوري اطلاعات در برنامه ريزي و كنترل ، و عملكرد شركت 25
  35 صفحه - 30000 تومان
  كشف اثر تثبيت موقعيت استراتژيك روي عملكرد شركت در فضاي تجارت الكترونيكي
  23 صفحه - 15000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007