موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

حسابرسی سیستم های اطلاعاتی

عنوان سفارش :
حسابرسی سیستم های اطلاعاتی
تعداد صفحه :
24
قیمت :
7500 تومان
فهرست مطالب
 • مقدمه
 • رهنمودها
 • روشها
 • پیوند با استانداردها
 • نیاز به رهنمود
 • انتخاب روش برآورد خطر
 • کاربرد برآورد خطر
 • خطر ذاتی
 • خطر کشف
 • مستند سازی
 • توسعه سیستم هاي اطلاعاتی حسابرسان و تغییر نقش حسابرسان داخلی
 • اهداف و مسولیتهاي حسابرسی داخلی
 • توسعه سیستمهاي اطلاعاتی و تغییر نقش حسابرسی داخلی
 • حسابرسی داخلی، انتظارات مدیریت سطوح بالا و کمیته حسابرسی
 • نتیجه گیري
 • منابع
 • مقدمه
 • ماهیت تخصصی حسابرسی سیستمهای اطلاعاتی و مهارتهای لازم برای انجام اینگونه حسابرسی ها مستلزم استاندارد هایی است که به طور اختصاصی برای حسابرسی سیستم های اطلاعاتی به کار گرفته شوند . بنابراین یکی از هدفهای انجمن حسابرسی و کنترل سیستمهای اطلاعاتی ،پیشبرد استاندارد های جهانی به منظور رفع این نیاز است . گسترش و اشاعه استاندارد های حسابرسی سیستمهای اطلاعاتی ،شالوده مشارکت حرفه ای انجمن حسابرسی و کنترل سیستمهای اطلاعاتی به جامعه حسابرسی است .

  اهمیت حسابرسی سیستم های اطلاعاتی

  در بازارهای رقابتی جهان کنونی، هر روز بیش از پیش به تقاضا های مدیریت شرکت ها برای منابع فناوری اطلاعات ، که جزء عمده ای از راهبرد بازار رقابتی است ، افزوده می شود . در این میان ،آنان به ویژه متقاضی الزامات ناظر بر افزایش کیفیت ،کاهش زمان ارائه ،و بهبود مداوم سطح خدمات فناوری اطلاعات هستند . چند عامل بر گسترش جهان فناوری اطلاعات و افزایش تقاضا برای محیط کنترلی فناوری اطلاعات تاثیر می گذارد . این عوامل عبارتند از:

  1-افزایش پیچیدگی سیستم ها

  2- کاهش هزینه های محاسباتی کاربر نهایی

  3-روند رو به رشد معماری نا متمرکز سیستم ها

  4- افزایش استفاده از برون سپاری فناوری اطلاعات

  5- تقاضای کاهش زمان ایجاد و توسعه سیستم ها

  6- رشد استفاده از سیستم های غیر مالی

  7- افزایش استفاده از تجارت الکترونیکی

  هدفهای حسابرسی سیستم های اطلاعاتی

  هدف انجمن حسابرسی و کنترل سیستم های اطلاعاتی در تدوین استاندارد های حسابرسی سیستم های اطلاعاتی ، به شرح ذیل است:

  .آگاه ساختن حسابرسان سیستم های اطلاعاتی از سطح حداقل عملکرد قابل قبول و لازم برای رعایت مسولیتهای حرفه ای مقرر در آیین اخلاق حرفه ای حسابرسان سیستم های اطلاعاتی.

  .آگاه ساختن مدیریت و سایر اشخاص ذی علاقه از انتظارات حرفه حسابرسی در مورد کار افراد متخصص.

 • قلمرو و اختیارات استاندارد های حسابرسی سیستم های اطلاعاتی
 • استاندارد ها شرایط الزامی حسابرسی و گزارشگری سیستمهای اطلاعاتی را تعریف می کنند.

 • رهنمودها
 • : در زمینه کاربرد استاندارد های حسابرسی یاد شده رهنمود می دهد . حسابرسی سیستم های اطلاعاتی باید در تعیین چگونگی اجرای استاندارد های مذکور ، آنها را در نظر قرار دهد ، در بکار گیری آنها از قضاوت حرفه ای استفاده کند و برای توجیه انحراف از استاندارد ها آماده باشد.

 • روشها
 • مثالهایی را درباره روشهای حسابرسی ارائه می دهند که ممکن است حسابرس سیستم های اطلاعاتی آنها را در فرایند حسابرسی دنبال کند . مستندات روشها ، اطلاعاتی در مورد چگونگی رعایت استاندارد ها در هنگام انجام کار حسابرسی ارائه می دهند اما الزامات را بیان نمی کنند.

  مقررات انجمن حسابرسی و کنترل سیستم های اطلاعاتی در مورد اخلاق حرفه ای اعضای خود و دارندگان عنوان حسابرس مجاز سیستم های اطلاعاتی را ملزم می سازد استاندارد های مصوب این انجمن را رعایت کنند . کوتاهی در رعایت استاندارد های مذکور ممکن است منجر به رسیدگی به رفتار اعضا یا افراد یاد شده از طرف هیات مدیره یا کمیته ذیربط انجمن مذکور و در نهایت ، منجر به اقدام انضباتی شود.

 • تنظیم استانداردها ،رهنمود ها و روشها

  هیات تدوین استاندارد های انجمن یاد شده مکلف است در تهیه استاندارد ها ، رهنمودها و روشهای حسابرسی سیستم های اطلاعاتی در سطح وسیعی به مشورت بپردازد . هیئت ، پیش از انتشار این گونه اسناد ، پیش نویسهای مربوط را برای اظهار نظر همگان در سطح جهانی منتشر می کند . این هیئت همچنین کوشش می کند افرادی را که در زمینه موضوع مورد بررسی دارای تخصص یا علاقه خاص باشند شناسایی کند تا در صورت لزوم با آنان به مشورت بپردازد.

  این هیات دارای برنامه مدونی برای پیشرفت کار است واز مطالب اعضای انجمن حسابرسی و کنترل سیستمهای اطلاعاتی و دارندگان عنوان حسابرس مجاز سیستم های مذکور برای شناسایی مسائل پیش آمده به منظور تهیه استاندارد های جدید استقبال می کند .

 • تحقیقهای مشابه
  تشریح سیستم دانشگاه همراه با طراحی جدول بانک اطلاعاتی و طراحی فیلدها
  17 صفحه - 12000 تومان
  تجزیه و تحلیل سیستم های اطلاعاتی حسابداری
  11 صفحه - 6000 تومان
  تجزیه و تحلیل سیستم های اطلاعاتی شرکت
  15 صفحه - 7500 تومان
  سیستم های اطلاعاتی مدیریت docx.mis
  18 صفحه - 7500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - به سوی یک مدل ارجاعی ادراکی برای سیستم های اطلاعاتی مدیریت پروﮊه
  22 صفحه - 66000 تومان
  بررسی نقش سیستم های اطلاعاتی در مدیریت توریسم
  18 صفحه - 10500 تومان
  بررسی نقش سیستم های اطلاعاتی در مدیریت توریسم
  23 صفحه - 9000 تومان
  معرفی سیستم نرم افزاری حسابداری انبار دار به زبان سی شارپ و بانک اطلاعاتی اکسس
  25 صفحه - 9000 تومان
  توسعه سیستم هاي اطلاعاتی حسابرسان و تغییر نقش حسابرسان داخلی
  17 صفحه - 7500 تومان
  پروژه مالی سیستم های اطلاعاتی حسابداری
  140 صفحه - 54000 تومان
  پرسشنامه سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر وب (R. Y. K. Fung et all) (فونگ و همکاران)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه سیستم های اطلاعاتی (R. Y. K. Fung et all) (فونگ و همکاران)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات / سیستم های اطلاعات (R. Y. K. Fung et all) (فونگ و همکاران)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه کنترل امنیت سیستم های اطلاعاتی (Ahmad A. Abu - Musa) (احمد. ابو موسی)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه برون سپاری سیستم های اطلاعاتی (Reyes Gonzalez et all) (ریس گونزالس و همکاران)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه برون سپاری سیستم های اطلاعاتی (Reyes Gonzalez et all) (ریس گونزالس و همکاران)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه اثربخشی سیستم های اطلاعاتی (Reyes Gonzalez et all) (ریس گونزالس و همکاران)
  3 صفحه - 1500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007