موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

حقوق ارتفاقی و انواع آن

عنوان سفارش :
حقوق ارتفاقی و انواع آن
تعداد صفحه :
12
قیمت :
6000 تومان
فهرست مطالب
 • مقدمه
 • خصوصیات حق ارتفاق
 • اقسام حق ارتفاق
 • اقسام حق ارتفاق به اعتبار نحوه اجراي حق:
 • اسباب ایجاد حق ارتفاق
 • منابع
 • مقدمه
 • ارتفاق در لغت به معنای تکیه کردن بر آرنج، از چیزی یاری گرفتن در رفاقت کردن است.

  در اصطلاح حقوقی نیز حق ارتفاق عبارت از حق کسی در ملک دیگری است، برای کمال استفاده از ملک خود.

  حقوق دانان در تعریف حق ارتفاق می‌گویند، حق ارتفاق حقی است که به موجب آن صاحب ملکی به اعتبار مالکیت خود، می‌تواند از ملک دیگری استفاده کند. مانند حق عبور، یا ناودان و یا حق داشتن پنجره. مثلاً‌ کسی برای آبیاری و یا رفتن به ملک خود، می‌تواند از ملک دیگری عبور نماید. این حق از آثار مالکیت است.

 • خصوصیات حق ارتفاق
 • الف) حق ارتفاق قائم به ملک است و اختصاص به زمین دارد؛ یعنی اینکه به سود مالک زمین خاصی برقرار می‌شود و هر کسی که مالک زمینی شد، می‌تواند از این حق استفاده کند و به طور معمولی حق ارتفاق در دو زمین متصل و نزدیک به هم به وجود می‌آید.

  ب) حق ارتفاق تابع ملک و فرع بر مالکیت زمین است؛ به این معنی که نمی‌توان آن را جداگانه به دیگری انتقال داد، و همواره با زمین منتقل می‌شود.

  ج) حق ارتفاق دائمی است؛ اگر چه مالک می‌تواند برای مدت محدودی برای دیگری حق ارتفاق ایجاد کند.

  د) حق ارتفاق قابل تقسیم نیست؛ منظور این است که اگر حق ارتفاق به سود ملکی مشاع (مشترک) برقرار شده باشد، پس از تقسیم ملک، حق ارتفاق فقط به سود یکی نخواهد بود، و هر کدام به طور مستقل حق استفاده از این حق را خواهند داشت همان‌طور که ماده 103 قانون مدنی بیان گر آن است.

 • اقسام حق ارتفاق
 • حقوق ارتفاقي از 2 جهت تقسيم مي‌شود:
 • الف) به اعتبار منشأ حق:
 • ‌1- ارتفاق قانوني که خود بر 3 قسم است: ارتفاق عمومي‌، ارتفاق بلدي و ارتفاق اختصاصي

  ‌2- ارتفاق عقدي

  ‌3- ارتفاق ايقاعي

  ‌4- ارتفاق طبيعي

 • ب) به اعتبار نحوه اجراي حق:
 • ‌1- ارتفاق مثبت و منفي

  ‌2- ارتفاق مداوم و متناسب

  ‌3- ارتفاق نمايان و پنهان.

  حق ارتفاق ملکي که مالک مال غيرمنقول به يکي از شيوه‌هاي مذکور به مناسبت ملک خود در ملک ديگري دارد نيز بر 2 قسم است:
 • 1-به صورت حق انتفاع از ملک غير (ايقاعي)
 • 2-به صورت مالکيت منافع (عقدي)
 • اقسام حق ارتفاق به اعتبار منشأ حق:
 • 1- ارتفاق قانوني
 • اين نوع ارتفاق ناشي از حکم قانون است؛ با اين تـوضـيـح کـه قـانون‌گذار به منظور حفظ نظم و تأمين بهره‌برداري از املاک، محدوديت‌هايي را نسبت به مالکيت ديگران اعمال مي‌نمايد؛ مانند ارتفاق مذکور در بند 8 ماده 29 قانون عمراني سوم کشور مصوب 1346 و نيز ماده 9 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351. به موجب اين نوع ارتفاق، اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسير راه‌هاي اصلي يا فرعي يا خطوط مواصلاتي و برق و مجاري آب و لوله‌هاي گاز و نفت قرار دارند، با رعايت حريم مورد لزوم مورد استفاده دولت -بدون پرداخت وجهي از بابت آن- قرار مي‌گيرند. اين قسم از ارتفاق قانوني که به نحوي حق حريم محسوب مي‌شود، به حق ارتفاق عمومي‌معروف است.

  تحقیقهای مشابه
  سرقت - انواع سرقت - قانون و حقوق در رابطه با سرقت
  39 صفحه - 15000 تومان
  دیه و انواع دیه و حقوق و احکام مربوط به دیه
  24 صفحه - 18000 تومان
  کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان در مقایسه با حقوق زن در اسلام
  54 صفحه - 18000 تومان
  کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان در مقایسه با حقوق زن در اسلام پروژه حقوق
  54 صفحه - 30000 تومان
  سن رشد و تاثیر آن در حقوق مالی و غیر مالی- مربوط به حقوق
  6 صفحه - 1000 تومان
  بررسی حقوق ارث زنان در ایران و مقایسه آن با جوامع مختلف
  46 صفحه - 24000 تومان
  بررسی حقوق ارث زنان در ایران و مقایسه آن با ادیان مختلف
  47 صفحه - 24000 تومان
  جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران
  5 صفحه - 1500 تومان
  توبه و نقش آن درسقوط مجازات از دیدگاه حقوق جزای اسلامی
  34 صفحه - 18000 تومان
  توبه و نقش آن درسقوط مجازات از دیدگاه حقوق جزای اسلامی
  34 صفحه - 18000 تومان
  اصل تاخر حادث و تطبیق ان با ففه امامیه و اهل سنت و حقوق خارجی
  63 صفحه - 42000 تومان
  تحول در مفهوم تقصیر پزشکی و مصادیق آن در نظام حقوقی ایران و مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه
  26 صفحه - 12000 تومان
  حقوق ارتفاقی و انواع آن
  12 صفحه - 6000 تومان
  مودم - انواع آن - عملکرد و ...
  56 صفحه - 15000 تومان
  کشاورزی بدون خاک و موارد استفاده از آن و انواع روشهای آن
  23 صفحه - 7500 تومان
  آجر و انواع آن - کاربرد
  27 صفحه - 7500 تومان
  روتر و انواع آن router
  31 صفحه - 9000 تومان
  جوشکاری و انواع آن فایل بصورت پاورپوینت
  15 صفحه - 7500 تومان
  آجر و انواع آن - کاربرد
  27 صفحه - 10500 تومان
  سپرده و انواع آن و تاثیر آن در استراتژی بانکها
  6 صفحه - 1000 تومان
  بتن و انواع آن فایل بصورت پاورپوینت
  50 صفحه - 18000 تومان
  حافظه و انواع آن در کامپیوتر
  26 صفحه - 9000 تومان
  حافظه و انواع آن در کامپیوتر
  16 صفحه - 7500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007