موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

بررسی تأثیر بورس کالای محصولات کشاورزی بر سیاستهای قیمت گذاری

عنوان سفارش :
بررسی تأثیر بورس کالای محصولات کشاورزی بر سیاستهای قیمت گذاری
تعداد صفحه :
24
قیمت :
21000 تومان
فهرست مطالب
 • مقدمه
 • بورس كالاي كشاورزي
 • اهداف بلندمدت راه اندازي بورس كالاي كشاورزي در ايران
 • اهداف بلندمدت راه اندازي بورس كالاي كشاورزي در ايران را مي توان به صورت زير برشمرد:
 • اهداف كوتاه مدت راه اندازي بورس كالاي كشاورزي
 • بازرگاني خارجي محصولات کشاورزي
 • تركيب كالا‌هاي صادراتي بخش كشاورزي
 • واردات
 • تراز بازرگاني و رابطه مبادله
 • بورس كشاورزي، به دنبال توسعه 5 ساله.
 • ساختار بازار محصولات کشاورزي
 • سياست‌هاي برنامه‌اي
 • ساختار بازرگاني خارجي
 • ساختار بازار داخلي
 • پیامدهای راه اندازی بورس کالاهای کشاورزی در ایران
 • نتیجه گیری و پیشنهادات
 • چالش‌ها و پيشنهادها
 • منابع:
 • مقدمه
 • بورس كالاي كشاورزي ايران بر اساس قانون استفساريه ماده 95 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1379 و ماده 113 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 كل كشور , مصوب 7/ 9/ 1380 مجلس شوراي اسلامي و همچنين قانون تاسيس بورس اوراق بهادار مصوب سال 1345 در شهريور سال 1383 تاسيس گرديد. بازار محصولات كشاورزي در ايران همواره با محدوديت ها و دشواري هاي ساختاري زيادي روبرو بوده و بخش عمده اي از اين مشكلات مربوط به عدم توسعه يافتگي اقتصاد كشاورزي كشور ما و همچنين ساختار سنتي و ناكارا بازار محصولات كشاورزي مي باشد كه علي رغم تلاش هاي بسيار انجام شده طي 2 دهه اخير و صرف ميليارد ها ريال توسط دولت در جهت اصلاح اين ساختار همواره شاهد عدم بازدهي مناسب و حصول نتايج مورد انتظار در اين بخش بوده ايم.

  با توجه به مشكلات مطرح شده در ساليان گذشته بورس كالاي كشاورزي ايران به عنوان يك بازار جديد با ايجاد بازاري فراگير، يكپارچه , متشكل و سازمان يافته در صدد رفع مشكلات موجود بر آمده و سبب سهولت در امر دادوستد كالاها گرديده است كه با استفاده از روش هاي گوناگون سبب حفظ و پايداري و همچنين توسعه بخش كشاورزي در سال هاي آتي خواهد شد. بررسي روند پيدايش و تكامل بورس هاي كالا در جهان حاكي از آن است كه ظهور و بسط فعاليت هاي اين گونه بازارها در عرصه اقتصاد كشورها در پي پاسخ گويي به برخي از نيازمنديهاي اقتصادي و در بسياري موارد رفع برخي تنگناها و موانع در بازار كالاها بوده است. به عبارت ديگر ، وجود برخي مشكلات در بازار كالا ( چه در بخش عرضه ، تقاضا و چه در بخش توزيع) و به تبع آن نوسانات قيمت كالاها به ويژه محصولات كشاورزي و همچنين برخي از نارساييهاي بازارهاي سنتي و ناكارآمدي اين گونه بازارها از يك طرف و مزايا و منافع ايجاد و راه اندازي بورس هاي كالا و توانمندي آن ها در رفع مشكلات فوق الذكر از طرف ديگر مهمترين انگيزه و عواملي هستند كه موجب پديدار شدن بازارهاي آتي در صحنه اقتصاد كشورهاي مختلف گشته اند. نارسايي هاي بازار سنتي و ناكار آمدي آن كه خود پيامدهايي به اشكال مختلف همچون افزايش ريسك قيمت يا همان نوسان شديد قيمت ها و ... دارد، در اكثر كشورهاي جهان به ويژه كشورهاي در حال توسعه ، شايد مهمترين انگيزه راه اندازي چنين بازارهايي بوده است.

  چرا كه در اكثر اين كشورها به دنبال اجراي سياست هاي تعديل اقتصادي ، بازار اكثر كالاها و محصولات كشاورزي دچار اختلالاتي ناخوشايند گشته است . در چنين شرايطي پتانسيل بسيار قوي وجود دارد مبني بر راه اندازي بازارهاي آتي كه عمده ترين هدف ايجاد بازارهاي آتي در اين حالت پايان بخشيدن به اختلالات بازار و ايجاد يك نظام سازمان يافته داد و ستد و توزيع كالاها در كشور است . البته شايان ذكر است كه در بسياري از كشورها ، ايجاد بازارهاي آتي با انگيزه و هدف كاستن هزينه معاملات نيز بوده است.

 • بورس كالاي كشاورزي
 • راه اندازي بورس كالاي كشاورزي در ايران همانند ساير كشورها جدا از مقوله فوق نيست . بخش كشاورزي ايران با مشكلات عديده اي مواجه است . نوسان بسيار شديد قيمت محصولات كشاورزي و ناپايداري آن يكي از عمده ترين آنهاست. نوسان بسيار شديد قيمت محصولات كشاورزي به نوبه خود موجب نگراني و عدم اطمينان كشاورزان نسبت به درآمدهاي مورد انتظارشان مي شود. در كنار نوسان شديد قيمت ها ، عدم شفافيت و عدم گردش اطلاعات در بازارهاي محلي محصولات كشاورزي، حضور بسيار گسترده دلالان و واسطه ها در بخش هاي مختلف توزيع و فروش اين محصولات ، وجود انكار ناپذير پديده سلف خري در اقتصاد كشاورزي ايران ،فقدان يك بازار رقابتي كارآمد و فراگير براي داد و ستد محصولات كشاورزي و عدم كارآيي شبكه توزيع از جمله مشكلاتي هستند كه بخش كشاورزي ايران با آن دست و پنجه نرم مي كند. اين مشكلات عمدتاً در شرايط نبود يك بازار منسجم ومتشكل و رقابتي دامنگير بخش كشاورزي ايران گشته است . از طرف ديگر ، بورس كالاي كشاورزي با استفاده از ابزارها و روش هاي داد و ستد در پي ايجاد يك بازار رقابتي ، شفاف و كارآمد است كه تا حد قابل ملاحظه اي معضلات فوق الذكر را مرتفع خواهد نمود. بنابراين در چنين شرايطي ، پتانسيل بسيار قوي براي ايجاد و راه اندازي بورس كالاي كشاورزي در ايران وجود دارد. به عنوان اولين گام مي توان گفت كه راه اندازي چنين بازاري در بخش كشاورزي ايران پاسخگويي به برخي نيازها ومرتفع نمودن برخي مشكلات مبتلا به اين بخش از اقتصاد ايران مي باشد. ديگر اهداف انگيزه هاي ايجاد چنين بازاري در كشور را مي توان در قالب دوره هاي زماني كوتاه مدت ميان مدت و بلندمدت مورد بررسي قرار داد. به هر ترتيب ، ايجاد و راه اندازي بورس كالا چه به عنوان ابزاري براي بهبود روش مبادله يا سازماندهي بازار كالاها و چه براي توسعه اقتصاد از طريق افزايش سرمايه گذاري در آن اساسا ميتوانند نقش بسيار مهمي در اقتصاد كشور و تامين رفاه مردم ايفا كند.درحال حاضر در بورس كالاي كشاورزي ايران 4 نوع قرارداد نقدي ، نسيه، سلف و آتی درنظر گرفته شده است.

  اهداف بلندمدت راه اندازي بورس كالاي كشاورزي در ايران

  كمك به توسعه بخش كشاورزي برپايه رشد و افزايش سرمايه گذاري به ويژه توسط بخش خصوصي در اين حوزه از اقتصاد به همراه توسعه صادرات محصولات كشاورزي ، يكي از مهمترين اهداف و دورنماي بورس كالاي كشاورزي است كه حصول به آن ها تاثير بسيار شگرفي در اقتصاد كشور به اشكال افزايش اشتغال ، توليد ملي و صادرات غير نفتي و نهايتا ورود ارز به كشور خواهد داشت .در بلندمدت با ورود ابزارهاي مشتقه جديد و همچنين ورود محصولات كشاورزي متنوع به بازار، زمينه بسيار مستعدي در افزايش سهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص داخلي و توسعه و بهبود بازار ملي اقتصاد فراهم خواهد شد . رسيدن به هر كدام از اهداف مذكور تاثير قابل توجه و شاياني بر عرصه اقتصاد و رفاه كشور به ويژه رفاه كشاورزان و توليد كنندگان در بخش كشاورزي و صنايع فرآوري تبديل و ... دارد . نگاهي به صنايع بالا دستي و پايين دستي بخش كشاورزي در ايران ، نتايج بهبود و پيشرفت در اين بخش و تاثيرگذاري آن بر كل اقتصاد كشور را بيش از پيش نمايان مي سازد.

 • اهداف بلندمدت راه اندازي بورس كالاي كشاورزي در ايران را مي توان به صورت زير برشمرد:
 • 1- كاهش هزينه معاملات و ساماندهي مناسب تر بازار محصولات كشاورزي
 • يكي از مسائلي كه براي توليد كنندگان و مصرف كنندگان محصولات كشاورزي بسيار حائز اهميت جلوه مي كند ، هزينه انجام معاملات است. هزينه انجام معاملات بر قيمت تمام شده محصولات كشاورزي تاثير قابل توجهي دارد. از آنجايي كه يكي از كاركردهاي بلندمدت بورس كالاي كشاورزي حصول به قيمت هاي واقعي محصولات كشاورزي و ساماندهي بازار آن است ، دستيابي به كمترين هزينه معاملات نقش بسيار مهمي در تعيين چنين قيمت هايي دارد. قيمت هايي كه بيشتر منبعث از كنش و واكنش عوامل بازار است تامسائل جانبي همچون تغييرات در هزينه انجام معاملات و ... . هزينه هاي جستجوي طرف مقابل معامله ، جمع آوري اطلاعات بازار و انتشار آن ، هزينه هاي غيرضروري حمل ونقل و به طور كلي هزينه هاي حاشيه بازار و بازاريابي از جمله اين هزينه ها هستند.با راه اندازي بورس كالاي كشاورزي در ايران ، اين امكان فراهم خواهد آمد كه كشاورزان و مصرف كنندگان محصولات كشاورزي بدون صرف هزينه قابل توجه اي از اطلاعات منتشره بازار استفاده نمايند. هر كدام از فعالان بازار ( چه كشاورزان و چه مصرف كنندگان و ... ) ضرورتي بر شناسايي طرف معامله و نگراني از بابت انجام تعهدات طرف مقابل نخواهند داشت چرا كه آنها فقط با بورس كالاي كشاورزي و مشخصا اتاق پاياپاي بورس كالا تعامل خواهند نمود. بورس كالا با استفاده از مكانيزم هاي خاص ، انجام تعهدات طرف مقابل را ضمانت نموده و در كليه مراحل بر ساز و كار داد و ستد نظارت بسيار قوي خواهد داشت .

  تحقیقهای مشابه
  بررسی تأثیر بورس کالای محصولات کشاورزی بر سیاستهای قیمت گذاری پاورپوینت
  52 صفحه - 21000 تومان
  بررسی تأثیر بورس کالای محصولات کشاورزی بر سیاستهای قیمت گذاری
  24 صفحه - 21000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی تأثیر دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت بر کارایی معلمان
  88 صفحه - 48000 تومان
  کار آماری بررسی تأثیر شغل والدین بر پیشرفت تحصیلی کودکان
  15 صفحه - 105000 تومان
  پروژه بررسی تأثیر دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت بر کارایی معلمان همراه با پرسشنامه و تجزیه و تحلیل
  105 صفحه - 60000 تومان
  پروژه بررسی علل افت و خیزهای بورس اوراق بهادار
  111 صفحه - 36000 تومان
  پروژه حسابداری بررسی آثار و پیامدهای اقتصادی تاسیس بورس اوراق بهادار
  102 صفحه - 45000 تومان
  پروژه حسابداری بررسی آثار و پیامدهای اقتصادی تاسیس بورس اوراق بهادار
  101 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته حسابداری بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی و بازده غیر عادی سهام در بورس اوراق بهادار تهران فایل بصورت پاورپوینت
  42 صفحه - 27000 تومان
  پروژه حسابداری بررسی آثار و پیامدهای اقتصادی تاسیس بورس اوراق بهادار
  150 صفحه - 36000 تومان
  عوامل موثر بر محصولات کشاورزی و نحوه بررسی ریسک در محصولات کشاورزی
  20 صفحه - 6000 تومان
  پروژه رشته زراعت و کشاورزی بررسی مقایسه انواع برنج ایرانی با برنج باسماتی
  57 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته کشاورزی بررسی نماتد مولد زخم ریشه چای و راه‌ کارهای عملی مدیریت مبارزه با آن
  23 صفحه - 18000 تومان
  پروژه رشته کشاورزی و علوم باغی بررسی خواص دارویی گیاه مریم گلی و چای
  33 صفحه - 18000 تومان
  پروژه رشته کشاورزی مطالعه و بررسی برنج
  43 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته کشاورزی و علوم باغی مطالعه و بررسی كرم ساقه خوار نواري برنج
  25 صفحه - 18000 تومان
  پروژه رشته کشاورزی بررسی اقتصادی تاثیر عناصر کم مصرف در عملکرد برنج
  54 صفحه - 36000 تومان
  پروژه رشته حسابداری بررسی نقش سیاستهای مالیاتی در کاهش نقش تورم توسط دولت
  107 صفحه - 54000 تومان
  اپک - بررسی تحولات قیمت نفت
  19 صفحه - 7500 تومان
  اپک - بررسی تحولات قیمت نفت
  19 صفحه - 7500 تومان
  پروژه بررسی عوامل موثر بر تمایل مردم به سپرده گذاری در شبکه بانکی استان
  110 صفحه - 45000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی نظام کد گذاری کالاها
  41 صفحه - 24000 تومان
  پروژه رشته کشاورزی تأثیر کاربرد فسفر بر رشد و عملکرد گیاه برنج
  43 صفحه - 30000 تومان
  پیامدهای راه اندازی بورس کالاهای کشاورزی در ایران
  5 صفحه - 1500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بازار بورس نایروبی: یک رگرسیون از عوامل موثر بر قیمت های سهام
  7 صفحه - 21000 تومان
  سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار
  8 صفحه - 1500 تومان
  نقش بورس به عنوان منبع مالی سرمایه گذاری داخلی - روش تحقیق
  14 صفحه - 9000 تومان
  نقش بورس به عنوان منبع مالی سرمایه گذاری داخلی - روش تحقیق
  14 صفحه - 7500 تومان
  آشنایی با بورس اوراق بهادار و نحوه سرمایه گذاری در آن
  112 صفحه - 48000 تومان
  مزیت نسبی محصولات کشاورزی بر صادرات
  20 صفحه - 9000 تومان
  استراتژی قیمت گذاری در بازار یابی
  15 صفحه - 6000 تومان
  قیمت گذاری کالا ها – خط مشی های قیمت گذاری
  26 صفحه - 9000 تومان
  سیاست های قیمت گذاری خدمات
  14 صفحه - 6000 تومان
  قیمت گذاری - قیمت گذاری کالا
  21 صفحه - 7500 تومان
  انواع روشهای قیمت گذاری ایران و جهان
  18 صفحه - 7500 تومان
  روش قیمت گذاری اوراق ارز
  14 صفحه - 6000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007