موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

آلودگی های زیست محیطی تالاب انزلی

عنوان سفارش :
آلودگی های زیست محیطی تالاب انزلی
تعداد صفحه :
29
قیمت :
12000 تومان
فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • اهميت زيست محيطي و ويژگي هاي تالاب انزلي
 • آبزيان تالاب
 • پرندگان تالاب انزلي
 • پستانداران تالاب انزلي
 • ارزش ها و فوايد تالابها
 • تالاب انزلي از نظر آلودگي‌هاي زيست محيطي ناشي از فعاليت‌هاي كشاورزي
 • مشکل زیست محیطی تالاب انزلی
 • آلودگي‌هاي ناشي از فعاليت‌هاي كشاورزي (كودهاي شيميايي و سموم)
 • انتشار آلودگي‌ها از طريق آب‌هاي ساحلي به تالاب انزلی
 • نتیجه گیری
 • راهکارها
 • منابع:
 • مقدمه
 • تالاب انزلی از نوع تالابهای ساحلی "Coastal Wetland" بوده و بوسیله یک کانال کشتیرانی که از طریق دو موج شکن واقع در تاسیسات بندرگاه انزلی حمایت و به دریای خزر متصل میباشد. حوزه آبریز تالاب دارای مساحتی حدود ۳۷۴ هزار هکتار است. تالاب انزلی در سال ۱۳۵۴ در فهرست تالابهای بین‌المللی کنوانسیون رامسر به ثبت رسید "کنوانسیون رامسر، سال ۱۹۷۵" و همچنین سازمان بین‌المللی حیات پرندگان این تالاب را بعنوان زیستگاه با اهمیت برای پرندگان تشخیص داده است. تالاب انزلی جزء تالاب های طبیعی و آب شیرین کشور بوده و دارای ۱۱ رود اصلی و ۳۰ رود فرعی است که پس از آبیاری مزارع و شالیزارها به همراه جریان های سطحی حوزه آبریز تالاب به آن وارد می شوند. حداکثر عمق آب تالاب در بهار و در نواحی غربی تالاب به ۵/۲ متر می رسد که بدلیل نوسان های سطح آب دریای خزر، این مقدار متغیر است . حوزه آبریز تالاب انزلی، مساحتی برابر ۳۷۴ هزار هکتار دارد که از مساحت فوق را موارد ذیل تشکیل میدهند:

  •۹/۵۳ درصد: جنگل و مرتع

  •۲/۳۳ درصد: زمین های کشاورزی

  •۷/۸ درصد: تالاب، آب بندان ها و استخرها

  •۷/۳ درصد: مناطق انسان ساخت استفاده از زمین را به خود اختصاص داده اند.

 • اهميت زيست محيطي و ويژگي هاي تالاب انزلي
 • در گذشته هاي نه چندان دور، اراضي پيرامون تالاب انزلي تحت تأثير آن به صورتهاي مرطوب و اشباع از آب و همچنين بركه هاي متعدد ،پذيراي انواع خاصي از درختان آبدوست نظير بيد و توسكا بوده است. توسكاهاي متعدد در اراضي پيرامون تالاب و نيز بخشهايي از سواحل ديده شده كه به صورت بركه آبهاي ناشي از بارندگي و آبهاي سرگردان سطحي را در خود جمع مي كرد، با نام توسكاي قشلاقي، توسكاستان هاي متعددي را تشكيل مي دادند كه گذشته از چشم انداز بسيار زيبا، به دليل آن كه اين درخت همچون پمپ آب، آبهاي اضافي زميني را در خود كشيده و سپس تبخير مي كرد باعث خشك شدن زمينهاي غرقابي مي گردد. بدين ترتيب محيط هاي پذيرايي حشرات را (بركه ها و آبهاي سرگردان) از بين مي برد. چوب اين درختان نيز در انواع مختلف كاربردهاي فراوان محلي داشته. اما در دوهه اخير تقريباً تمامي توسكاستانهاي طبيعي را از بين برده اند و در نتيجه بركه ها و آب ماند هاي متعددي در اطراف شهرهاي انزلي و غازيان بوجود آمده است كه محيط مناسبي براي پرورش انواع حشرات از جمله پشه و مگس شده است. البته امروزه گياهان به صورت دست كاشت و باغ بيشتر در اطراف تالاب سياه كيشم ديده مي شود. ناگفته نماند كه اخيراً اراضي اين حواشي به عنوان شاليزار و صيفي كاري و باغ هاي صنوبر مورد بهره برداري قرار مي گيرد ولي در گذشته به لحاظ غرقابي بودن حاشيه تالاب و وجود رطوبت كافي پوشيده از انواع گياهان جامعه جنگلي بوده است.

 • آبزيان تالاب
 • تالاب انزلي يك مخزن آب لب شور با عمق كم به شمار مي رود. وجود محيط آبي زنده اي مانند تالاب انزلي در كنار درياي خزر و ارتباط وسيع آن با دريا محيط مطلوبي را براي تخم گذاري انواع ماهيان فراهم ساخته است. وجود ۲۰ گونه ماهي در تالاب انزلي تأييد شده است. كه ۱۱ گونه آن بومي، ۸ گونه مهاجر و يك گونه نيمه مهاجر است. ماهي سفيد و سوف كه از ماهيان مهاجر هستند براي تخم ريزي و زاد و ولد به تالاب آمده و پس از تخم ريزي مجدداً به دريا بازمي گردند. كپورماهيان، اردك ماهي از ماهيان بومي تالاب هستند كه به طور دائم در تالاب زيست مي كنند. به نظر مي رسد تغييرات درجه حرارت دريا و شرايط محيطي تالاب به گونه اي است كه اين زيستگاه را مساعدترين محل براي تخم گذاري ماهيان و پرورش طبيعي بچه ماهيها ساخته است. از جهت ديگر تالاب انزلي با داشتن آب شيرين و انواع گياهان و حيوانات آبزي از نظر تغذيه زيستگاه مناسبي براي ماهيان به شمار مي رود. جريان و آرامش نسبي آب در تالاب امكان آميزش اسپرم ماهي نر با تخم ماهي ماده را در شرايط مطلوب فراهم مي سازد و ريشه و ساقه گياهان آبزي محل چسبندگي خوبي براي لاروها به شمار مي رود و به همين لحاظ هر ساله گله هايي از انواع ماهيان براي تخم ريزي و توليد مثل به تالاب روي مي آورند. اين ماهيان منشأ عظيم صيدي هستند كه توسط صيادان به انواع مختلف در تالاب انزلي صورت مي گيرد.

  رفت وآمد قايق هاي موتوري، آلوده شدن آب به روغن سنگين و مواد شيميايي سمي، صيد بي رويه در زمان تخم ريزي، آلودگيهاي ناشي از مصرف سموم گياهي و كود شيميايي در مزارع اطراف تالاب رفت وآمد ماهي ها رابراي تخم ريزي به تالاب كاهش داده است و امكان توليد مثل به مراتب دشوار و محدود شده است. مهمترين ماهيان تالاب انزلي عبارتند از: ۱- سيم، ۲- سوف، ۳- اردك ماهي(شوك)، ۴-كلمه، ۵- سفيد، ۶- ماش ماهي، ۷- كپور، ۸- سياه كولي، ۹- لاي ماهي (هشترخان كپور)، ۱۰- شاكولي، ۱۱- سوف هشترخان

 • پرندگان تالاب انزلي
 • درياي خزر يكي از مهمترين مناطق زيستگاهي پرندگان آبزي مهاجر است اين دريا در مركز توزيع جغرافيايي جمعيت غازها و اردك ها(مرغابي ها) غرب سيبري، خزر و نيل واقع شده و هر ساله در اين مسير پرواز بيش از ۱۰ تا ۱۲ ميليون انواع اردك و غاز، قو و ساير پرندگان به مهاجرت مي پردازند. بسياري از اين پرندگان بين يك تا سه ماه از زندگي خود را در حواشي درياي خزر سر مي كنند. تالاب انزلي و آبگيرهاي حاشيه آن از مهمترين مناطقي است كه مي تواند بهترين شرايط را براي گذران زمستان پرندگان مهاجر فراهم سازد. تنوع پوشش گياهي تالاب سبب جلب و جذب پرندگان مهاجر به تالاب انزلي شده است. در واقع پرندگان مهاجر چيزي از مرزها و سرحدات را نمي دانند، اما تغيير وضع را حس مي كنند. مليت را نمي فهمند اما به زيستگاه هاي مناسب و پناهگاهي امن نيازمندند. تالاب انزلي با وسعتي حدود ۲۰۰ كيلومتر مربع عليرغم اين كه سهم ناچيزي در مساحت استان گيلان داشته و حتي نسبت به گستردگي آب بندها و استخرها و مزارع كشاورزي پراكنده در استان نيز سهم كمي دارد اما از نقش اكولوژيكي بسيار مهمي در جهت تمركز دادن، مهاجر پذيري و ايجاد سفرها و پناهگاه هاي متنوع و فراوان برخوردار است. به طوري كه بيشترين جمعيت پرندگان آبزي را به طرف خود جلب مي كند. از لحاظ پذيرش جمعيت پرندگان مهاجر در تالاب انزلي پنج منطقه مشخص شده كه هر كدام وضيعت خاصي از پذيرش جمعيت پرندگان مهاجر دارند كه عبارتند از:

  ۱- جمعيت پرندگان بارز منطقه مركزي تالاب كه نسبت به قسمت هاي ديگر تالاب به پيري زودرس دچار شده است و اين وضعيت به علت وجود پسابهاي خانگي، صنعتي و زراعي است كه موجب افزايش رويش هاي گياهي و مصرف اكسيژن، تركيب نامناسبي از آلاينده ها و بويژه فلزات سنگين است. به علت حجم آبي كه توسط رودخانه هاي متعدد به آن وارد مي شود مثل يك سد محكم و پايدار در مقابل شوري آب دريا مقاومت كرده و مانع تركيب و اختلاط دو نوع آب مي شود. اين منطقه محيط چندان مناسبي نيست ولي به علت رويش گياهان مناسب تغذيه غازها در زمستانها مأمن و پناهگاه بزرگي از پرندگان مي باشد و در فصول ديگر بيشتر پذيراي فلامينگو مي باشد.

  ۲- بخش شرقي تالاب در اين بخش بيشتر جمعيت اردك ها و چنگر به چشم مي خورند و سپس با توجه به فراواني غازها، خروس كولي و كنار آبچرها و بقيه پرندگان از سهم كمتري در اين منطقه برخوردار هستند.

  ۳- وضعيت پرندگان در بخش غربي تالاب، بخش غربي تالاب از مساحت بيشتري برخوردار است و داراي عمق نسبتاً ثابتي مي باشد. رويشهاي گياهي در اين بخش در حاشيه متمركز شده و فقط در وسط جزايري از ني به صورت گله هاي كوچك است. مواج بودن دائمي آب مانع از رشد و توسعه گياه مزاحم آزولا در اين بخش شده است و آسيب چنداني از پسابهاي خانگي (به علت عدم تمركز بزرگ سكونتگاهي در حاشيه آن) و صنعتي (فقدان كارخانه هاي بزرگ صنعتي) نديده است ولي در فصل زراعي متحمل زيانهاي ناشي از پسابهاي زراعي مي شود. اخيراً اين بخش در قسمت شمالي خود پذيراي زباله شهر انزلي و كارخانه هاي مواد غذايي (كنسرو و پودر ماهي) شده كه احتمال دارد در آينده نه چندان دور اين بخش هم دچار مشكلات زيست محيطي شود.

 • پستانداران تالاب انزلي
 • درباره پستانداران تالاب انزلي مطالب بيشتر و زنده تري را مي توان نوشت كه در اين ميان انواعي از پستانداران كه در ارتباط مستقيم با تالاب هستند از ساير پستانداران جدا مي گردد. وجود حداقل ۱۷ گونه خفاش در تالاب يكي از اين مطالب است كه نقش عمده اي در كنترل حشرات تالاب دارند.

  تحقیقهای مشابه
  بررسی عملکرد های زیست محیطی و ارزشهای اکولوژیکی تالاب ها
  5 صفحه - 1000 تومان
  آلودگی های زیست محیطی تالاب انزلی
  29 صفحه - 12000 تومان
  محیط زیست و الودگی آن
  12 صفحه - 1500 تومان
  اثر آلودگی کودهای شیمیایی بر محیط زیست - بر اساس روش تحقیق
  10 صفحه - 15000 تومان
  پروژه پایان نامه بررسی آلودگی محیط زیست از دیدگاه جامعه شناختی رشته علوم اجتماعی
  193 صفحه - 60000 تومان
  پروژه رشته گرایش علوم اجتماعی - بررسی آلودگی محیط زیست از دیدگاه جامعه شناختی
  151 صفحه - 54000 تومان
  پروژه محیط زیست تحلیل و بررسی آلودگی محیط زیست و اکوسیستم و خطرات ناشی از آن
  49 صفحه - 24000 تومان
  راهکارهای حفظ محیط زیست و بررسی عوامل آلودگی محیط زیست
  9 صفحه - 6000 تومان
  ارزیابی اثرات زیست محیطی در ایران
  5 صفحه - 1500 تومان
  چگونه قوانین ماده و انرژی ما را در حل معضلات زیست محیطی جهان کمک می کند.
  7 صفحه - 1500 تومان
  آموزش زیست محیطی در بلژیک
  9 صفحه - 1500 تومان
  پروژه بررسی فرسایش خاک و عوارض آن و بحران زیست محیطی ناشی از فرسایش خاک
  57 صفحه - 30000 تومان
  معضلات زیست محیطی دراستان گیلان
  12 صفحه - 7500 تومان
  پروژه بررسی زیست محیطی فلزات سنگین مس، سرب، جیوه
  31 صفحه - 18000 تومان
  هزینه های زیست محیطی فلزات سنگین
  26 صفحه - 12000 تومان
  آثار زیست محیطی فلزات سنگین با تاکید بر جیوه و آرسنیک
  105 صفحه - 30000 تومان
  پرسشنامه اقدامات زیست محیطی هتل (Kamal Manaktola & Vinnie Jauhari) (کمال ماناکتولا و وینی جوهاری)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پروژه کارآموزی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی ایران انزلی مربوط به رشته محیط زیست و شیلات
  19 صفحه - 9000 تومان
  نقش تالاب انزلی در توسعه گردشگری
  114 صفحه - 24000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007