موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

الگوریتم بهینه سازی کوکو فاخته

عنوان سفارش :
الگوریتم بهینه سازی کوکو فاخته
تعداد صفحه :
17
قیمت :
7500 تومان
 • روش زندگي و تخمگذاري فاخته (Cuckoo)
 • همه 9000 نوع پرنده موجود در دنيا روش يكساني براي مادر شدن دارند: همه آنها تخم مي گذارند. هيچ پرنده اي نوزاد خود را نمي زايد. بلكه تخم گذاشته و جوجه خود را در بيرون از بدنشان پروش مي دهند. هر چه تخم ها بزرگتر باشند احتمال كمتري دارد كه پرنده ماده بتواند بطور همزمان بيشتر از يك تخم در بدن خود داشته باشد، چرا كه تخم هاي بزرگتر پرواز را سخت مي كنند و نياز به انرژي بيشتري براي پرواز خواهد بود. از طرف ديگر چون تخم ها منبع سرشار پروتئين براي ساير شكارچي ها مي باشد لازم است تا پرندگان محل امني جهت تخم گذاري و بدنيا آمدن جوجه ها انتخاب كنند. پيدا كردن يك محل امن جهت تخم گذاري و بيرون آمدن جوجه ها و پرورش آنها تا زمان رسيدن به نقطه استقلال از والدين مساله مهمي است كه هر كدام از پرندگان به نحو هوشمندانه اي آنرا حل كرده اند. آنها از نوعي مهندسي هنرمندانه و پيچيده براي اين كار استفاده كرده اند. تنوع لانه سازي و معماري هاي آنها در بين تمام موجودات نظير ندارد. اكثر پرندگان لانه هاي خود را بصورت جداشده، نامعلوم و مستتر در پوشش گياهي ايجاد مي كنند تا از شناسايي توسط شكارچيان جلوگيري نمايند. برخي از آنها چنان ماهرانه لانه هاي خود را مخفي مي كنند كه حتي انسانها با تمام تجهيزات بينايي خود قادر به شناسايي و ديدن لانه هاي آنها نمي باشند.

  در اين بين برخي از پرندگان خود را از دردسر هرگونه لانه سازي و وظايف والدين رهانيده اند و به نوعي زيركي جهت پرورش جوجه هاي خود متوسل شده اند. اين پرندگان در اصطلاح "پارازيت هاي اولاد" يا brood parasiteناميده مي شوند كه هرگز براي خود لانه نمي سازندو بجاي آن تخمهاي خود را در لانه ساير انواع پرندگان قرار مي دهند و صبر مي كنند تا آنها در كنار تخم هاي خود به تخم هاي اين پرندگان نيز رسيدگي كنند.

  فاخته يا cuckooمشهورترين پارازيت اولادي مي باشد كه به نوعي يك متخصص در زمينه فريب بي رحمانه مي باشد. استراتژي اين پرنده شامل خفيه كاري، شگفت زده كردن و سرعت عمل است. فاخته مادر يكي از تخم هاي پرنده مادر ميزبان را از بين ميبرد و تخم خود را لابلاي تخمهاي ديگر موجود در لانه ميزبان قرار مي دهد و سريعا از محل دور مي شود و نگهداري از تخم را برگردن پرنده ماده ميزبان مي گذارد. كل اين پروسه به زحمت 10 ثانيه بطول مي انجامد. فاخته ها (cuckoos) لانه هاي انواع گونه هاي پرندگان را آلوده به تخم خود مي كنند و اين كار را بدقت و با تقليد از رنگ و الگوي (pattern) تخم هاي موجود در هر لانه انجام مي دهند تا تخم هاي جديد لانه شبيه تخمهاي قبلي و واقعي ميزبان باشند. هر فاخته ي ماده روي نوع خاصي از گونه پرندگان تخصص مي يابد. اينكه چطور فاخته هاي ماده به اين دقت از تخم هاي يك گونه خاص تقليد مي كنند جزو اسرار طبيعت است. در اين بين هستند پرندگاني كه تخمهاي فاخته ها را در لانه هاي خود تشخيص ميدهند و حتي بعضا تخمهاي فاخته را از لانه بيرون پرت مي كنند. برخي هم لانه لو رفته را كلا ترك مي كنند و يك لانه جديد برپا مي كنند. در واقع فاخته ها بطور پيوسته تقليد خود را از تخم هاي لانه هاي هدف بهبود مي بخشند و پرندگان ميزبان هم روشهاي شناسايي تخمهاي بيگانه را ياد ميگيرند. اين تلاش و مبارزه براي بقا بين پرندگان مختلف و فاخته ها يك فرايند مداوم و پيوسته است.

  از آنجايي كه محل سكونت فاخته ها بايد منابع غذايي (مخصوصا حشرات) و محلي براي تخم گذاري مهيا مي كند، نياز اصلي پارازيت هاي اولاد محلهاي سكونت گونه هاي ميزبان خواهد بود. فاخته ها در گستره وسيعي از سكونت گاه ها يافته مي شوند. اكثر گونه ها در جنگلها، بخصوص در جنگل هاي باراني هميشه سبز گرمسير سكونت دارند. علاوه بر جنگلها برخي گونه هاي فاخته ها گستره وسيعتري را براي زيست انتخاب مي كنند كه مي تواند حتي شامل مناطق خشك و كويري نيز مي شود. گونه هاي مهاجرت كننده با دماي فاخته ها، دامنه وسيعي از سكونت گاه ها را (از نيزار گرفته تا زمينهاي باير بدون درخت) براي زندگي انتخاب مي كنند تا حداكثر سوء استفاده را از پرندگان ميزبان انجام دهند. بيشر گونه هاي فاخته ها غيرمهاجر هستند ولي گونه هاي متعددي هم هستن كه مهاجرت هاي فصلي دارند. گونه هايي هم مهاجرت هاي مقطعي در دامنه سكونت خود انجام مي دهند. مهارجت ممكن است روزانه باشد مثل فاخته ي channel-billed، ويا مهاجرت شبانه در فاخته هاي Yellow-billed. براي فاخته هايي كه در مناطق مرتفع زندگي مي كنند دردسترس بودنغذا الزام ميكند تا در زمستان ها به مناطق گرمسير مهاجرا كنند. فاخته هاي نوع Long-tailed Koelكه در زلاندنو زندگي و تخمگذاري مي كند در زمستانها به Polynesia، Micronesiaو Melanesiaمهاجرت مي كنند. گونه هاي Yellow-billed و Black-billedكه در آمريكاي شمالي زاد و ولد مي كنند با پرواز بدون توقفي از روي درياي كارائيب حدود 4000 كيلومتر عبور مي كنند. ديگر مهاجرت هاي بلند مدت شامل فاخته هاي Lesserميشود كه از هند تا كنيا (حدود 3000 كيلومتر) را از روي اقيانوس هند پرواز مي كنند. درآفريقا 10 نوع فاخته مهاجرت هاي درون قاره اي قطبي شده را انجام ميدهند بطوريكه فصول بدون زاد و ولد را در مراكز گرمسير قاره سپري مي كنند و براي تخم گذاري به شمال و جنوب قاره (كه مراتع خشك و كويري تري هستند) مهاجرت مي كنند.

  تحقیقهای مشابه
  ترجمه مقاله و تحقیق - آیا الگوریتم های ژنتیک ابزار دیگری برای بهینه سازی مش چهارتایی هستند؟
  8 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی یک الگوریتم تخصیص منبع انرژی بهینه سازی شده برای یک نیروگاه برق مجازی مبتنی بر جامعه
  5 صفحه - 15000 تومان
  الگوریتم بهینه سازی کوکو فاخته
  17 صفحه - 7500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007