موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

اقتصاد اسلامی

عنوان سفارش :
اقتصاد اسلامی
تعداد صفحه :
23
قیمت :
7500 تومان
فهرست مطالب
  • مقدمه
  • نگاه ویژه‌ی اسلام به اقتصاد
  • نتیجه گیری
  • منابع
  • مقدمه
  • نظام اقتصاد اسلامی عبارت است از مجموعه قواعد کلّی ارائه شده در اسلام در زمینه روش تنظیم حیات اقتصادی و حلّ مشکلات اقتصادی، در راستای تامین عدالت اجتماعی برای نیل به سعادت بشر و رسیدن به جامعه‌ی فاضله‌ای که تمامی پیامبران و ائمه‌ی الهی برای آن تلاش کرده‌اند.مسأله اقتصاد، به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل زندگی بشری، مطرح است، و اسلام نیز نگرش خاصی به آن دارد. علم اقتصاد عبارت است از دانشی که به تخصیص بهینه کالاها و فراورده ها می‌پردازد. به عبارت دیگر ، علمی است که به تفسیر حیات اقتصادی و پدیده‌های آن و ارتباطشان با عوامل کلّی آن‌ها اهتمام می ورزد. مسأله‌ی اقتصاد، به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل زندگی بشری، مطرح است، و اسلام نیز نگرش خاصی به آن دارد.نظام اقتصاد اسلامی عبارت است از مجموعه قواعد کلّی ارائه شده در اسلام در زمینه روش تنظیم حیات اقتصادی و حلّ مشکلات اقتصادی ، در راستای تامین عدالت اجتماعی.

  • نگاه ویژه‌ی اسلام به اقتصاد
  • اقتصاد اسلامی بر خلاف اقتصاد غربی، بر قناعت و پرهیز از مصرف‌گرایی تأکید دارد. اقتصاد غربی نیازهای انسان را نامحدود و منابع و امکانات جهان را محدود می‌داند؛ در حالی که در اسلام منابع و امکانات نامحدود معرفی شده‌اند.وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا ( سوره ابراهیم، آیه ۳۴ )

    و اگر بخواهید نعمت‌های خداوند را در شمار بیاورید نمی‌توانید نعمت‌های خداوند را به حد و حصری محدود کنیداسلام مسأله‌ی اقتصاد را(بر اساس اصالت انسان) به عنوان جزئی از مجموعه قوانین خود که تنها می‌تواند قسمتی از نواحی حیات انسانی را تنظیم کند، مورد توجه قرار داده و حل مشکلات اقتصادی را در اصلاح مبانی عقیدتی و اخلاقی مردم می‌داند.

  • اقتصاد در مکتب اسلام
  • وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الأَْرْضِ

    قرآن مجید، آیه‌ی ۹۶و اگر مردم ایمان آورده و پرهیزگار بودند، ما ابواب بركات زمین و آسمان را بر آنها گشوده بودیم...اسلام اقتصاد را در جهت اهداف عالیه‌ی بشر دانسته و بر این اساس، نگرش سوسیالیستی و یا سرمایه‌داری که اقتصاد را مبنا قرار می‌دهند، رد می‌کند.(باقر صدر ، سید محمد )

  • جایگاه اقتصاد اسلامی
  • در تفسیر و تحلیل رشد و توسعه اقتصادی ، پیروان مکاتب اقتصادی کلاسیک ، نئو کلاسیک ، مکتب کینز و امثال آنها ؛ دیدگاه های خاص خود را در جهت طراحی نظام اقتصادی مطرح نموده اند.

    به عنوان نمونه ، کلاسیکها در مورد بازار آزاد ، نئو کلاسیکها در زمینه کارآفرینی ، پیروان مکتب شیکاگو در زمینه نقش آموزش ، طرفداران فیزیوکراسی در خصوص کشاورزی و مکتب سوداگران (مرکانتلیسم) در زمینه مازاد صادرات ؛ نقطه نظرهای ارزشمندی را مطرح نموده اند.

    آیین اسلام نیز ، در جهت تنظیم روابط اقتصادی بین انسان‌ها که برای تأمین نیازهای اقتصادی (یا رفع مشکلات اقتصادی) تدوین گردیده و با عدالت اجتماعی مرتبط می باشد ، قواعدی کلی ارائه نموده که در ابواب اقتصادی فقه اسلامی به تفصیل بیان گردیده است.

    واژه يا ترکيب «اقتصاد اسلامي» يک لفط مشترک است كه داراي ابعاد مختلفي است . هر يك از صاحبنظران و متفكران مرتبط با اين حوزه ديني و فكري بر اساس بينش و گرايشهايي كه داشته‌اند به نحوي بر دامنه ابعاد آن افزوده‌اند. عمده‌ترين ابهام در تعريف و تبيين وظايف و ابعاد ان ارتباط آن با حوزه دين اسلام به عنوان مجموعه معارف مرتبط با وحي كه از راه كتاب و سنت به ما رسيده است و حوزه علم اقتصاد كه در پي شناسايي و كشف روابط ثابت رفتاري در ميان متغيرهاي اقتصادي است، مي‌باشد. از سوي ديگر گستردگي دامنه بحث و اختلاف در ابعاد آن بيش از همه بيانگر ميزان انتظاراتي است كه درباره آن وجود دارد. بسياري از مسلمانان در جوامع اسلامي بر اساس شناختي كه از اقتصاد صدر اسلام و موازين شرعي دارند انتظارشان اين است كه رهبران جامعه و كارگزاران نظام اجتماعي با مبنا قرار دادن اين الگوها مشكلات اجتماعي و اقتصادي امروزين را مرتفع سازند. اين مهم به ويژه در طي 50 سال اخير كه جوامع اسلامي با ناكارآمدي الگوهاي سرمايه داري و سوسياليستي مواجه بوده اند بروز بيشتري يافته است.

    اگر چه انتظارات توده‌هاي مسلمان از همگوني و سازگاري خواسته‌ها حكايت دارد اما صاحبنظران اين حوزه فكري بر اساس بينشها و گرايش‌هاي خود بر ابهام اين واژه افزوده‌اند، به ويژه اينكه عمدتاً از آنجا كه علم اقتصاد متعارف در بستر تفكر و فلسفه دوران نوزايي (Renaissance) متولد گرديده و نظام انگيزشي و اخلاقي كه توصيه نموده لزوماﹰ با مباني اخلاقي و موازين شرعي اسلام همخواني نداشته است، پذيرش دستاوردهاي آن با ترديد همراه بوده است.

    بسياري از متفكران و اقتصاددانان اسلامي بيش از همه به دنبال درك و معرفي سيستم ايده آل اقتصاد اسلامي بوده‌اند و از اين رو اغلب نوشته‌هاي مدون در اين رشته به بيان مكتب و سيستم اقتصادي اسلام اختصاص داشته است.

    تحقیقهای مشابه
    جایگاه سینما در ارتباط با سیاست و اقتصاد در جمهوری اسلامی ایران
    9 صفحه - 6000 تومان
    اقتصاد اسلامی و مقایسه آن با اقتصاد غربی و سوسیالیستی
    19 صفحه - 7500 تومان
    اقتصاد اسلامی و مقایسه آ ن با اقتصاد غربی و سوسیالیستی
    33 صفحه - 7500 تومان
    تفاوت بین اقتصاد اسلامی و غربی
    19 صفحه - 6000 تومان
    تحلیلی بر اقتصاد ایران
    16 صفحه - 6000 تومان
    اقتصاد زیر زمینی- اقتصاد خاکستری
    15 صفحه - 4500 تومان
    تاریخچه اقتصاد مهندسی و کاربرد ریاضی در علم اقتصاد
    21 صفحه - 6000 تومان
    ایران و اقتصاد شبکه ای
    8 صفحه - 4500 تومان
    تحلیل اقتصاد صنعت ورزش ایران
    20 صفحه - 7500 تومان
    فقر و نابرابری در اقتصاد جهانی
    21 صفحه - 6000 تومان
    کاربرد ریاضی در سازمانها ، اقتصاد ، زندگی روزمره
    14 صفحه - 4500 تومان
    بررسی تحولات جهانی شدن در اقتصاد و بازار کار رسمی و غیر رسمی
    30 صفحه - 10500 تومان
    رابطه اقتصاد با دامپروری
    7 صفحه - 4500 تومان
    ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه بین شهر ها و اقتصاد cities and economies
    7 صفحه - 21000 تومان
    ترجمه مقاله و تحقیق - جهانی شدن ، دانش و اقتصاد از مارتین آلبرو جامعه شناس sociology basics
    14 صفحه - 42000 تومان
    پروژه روش تحقیق بررسي تاثيرات خشكسالي بر اقتصاد معيشتي روستائيان
    35 صفحه - 21000 تومان
    تاثیر بحران مالی -اقتصادی جهان بر اقتصاد ایران
    12 صفحه - 6000 تومان
    نقش کشاورزی در توسعه اقتصاد گیلان
    5 صفحه - 3000 تومان
    کشاورزی در اقتصاد گیلان
    15 صفحه - 7500 تومان
    تاثیر ارامنه یهودیان در اقتصاد دوره ی صفویه
    21 صفحه - 9000 تومان
    پروژه رشته مدیریت بیمه نقش بیمه های دریایی در اقتصاد شهر همراه با پرسشنامه و جامعه آماری
    71 صفحه - 45000 تومان
    شیوه تولید و اقتصاد در عصر ساسانی
    19 صفحه - 9000 تومان
    ترجمه مقاله و تحقیق - دیدگاه امنیت تجارت الکترونیک در اقتصاد دیجیتالی 7
    13 صفحه - 50700 تومان
    و نقش آن در اقتصاد ایران R&D تحقیق و توسعه و
    33 صفحه - 15000 تومان
    سینمای جهان - ایران و جایگاه سینما در ارتباط با اقتصاد و سیاست
    18 صفحه - 9000 تومان
    اقتصاد زیر زمینی _ اقتصاد ایران
    8 صفحه - 3000 تومان
    تحليل اقتصاد صنعت ورزش ايران
    19 صفحه - 7500 تومان
    نقش نفت و آثار سیاستهای دولت در اقتصاد ایران
    31 صفحه - 10500 تومان
    ایران و اقتصاد شبکه ای
    5 صفحه - 3000 تومان
    مدیریت تولید شبکه ای بر اقتصاد جدید
    4 صفحه - 3000 تومان
    تاثیر سهمیه بندی بنزین در اقتصاد کشور
    21 صفحه - 7500 تومان
    تاثیرات اقتصاد بر انقلاب ایران
    20 صفحه - 7500 تومان
    چرا در اقتصاد ایران رکود تورمی رخ می دهد؟
    13 صفحه - 7500 تومان
    بحران مالی جهان دلایل آن و تاثیر آن بر اقتصاد ایران
    30 صفحه - 12000 تومان
    پروژه مالی جسابداری بررسی نقش مالیات در اقتصاد ایران
    55 صفحه - 45000 تومان
    ترجمه مقاله و تحقیق - خطر سیستمیک منابع اقتصاد کلان در بخش بانکی در پنج کشور جدید عضو اتحادیه اروپا
    13 صفحه - 39000 تومان
    شوک نفتی در اقتصاد ایران
    10 صفحه - 6000 تومان
    با توجه به نام گذاری سال 1390 به نام سال جهاد اقتصادی و عامل اقتصاد فرهنگی
    6 صفحه - 6000 تومان
    عامل اقتصاد فرهنگی و سال جهاد اقتصادی
    6 صفحه - 4500 تومان
    علل تورم در اقتصاد ايران
    22 صفحه - 9000 تومان
    سال جهاد اقتصادی و عامل اقتصاد فرهنگی
    6 صفحه - 6000 تومان
    ترجمه مقاله و تحقیق - منحنی اقتصاد سایه¬ای کوزنتز 25
    21 صفحه - 63000 تومان
    ترجمه مقاله و تحقیق - حدود اقتصاد اواخر دوران باستان و اوایل اسلام
    14 صفحه - 42000 تومان
    تاثیر وقف بر اقتصاد اسلامی
    24 صفحه - 15000 تومان
    نقش خودرو سازي در اقتصاد ايران
    23 صفحه - 18000 تومان
    نقش خودرو سازي در اقتصاد ايران
    23 صفحه - 10500 تومان
    ترجمه مقاله و تحقیق - کاربرد فرضیه بازار کسری برای تحلیل دنباله زمانی اقتصاد عظیم 67
    22 صفحه - 66000 تومان
    ترجمه مقاله و تحقیق - نوآوری در شرکت های اقتصاد اجتماعی 15
    13 صفحه - 39000 تومان
    ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه مشاركت بين اقتصاد دانشگاهي و محيط تجاري ، اجزاء جهت گيري بازاريابي دانشگاهي مدرن 13
    6 صفحه - 18000 تومان
    ترجمه مقاله و تحقیق - اقتصاد سیاسی تحریم های اقتصادی آمریکا بر علیه کره ی شمالی : گذشته، حال و آینده 30
    22 صفحه - 66000 تومان
    ترجمه مقاله و تحقیق - غلبه بر وابستگی ، خلق یک اقتصاد مقاومتی 12
    5 صفحه - 15000 تومان
    اتحادیه اروپا در اقتصاد جهانی
    25 صفحه - 9000 تومان
    اقلیم و تاثیر آن بر زندگی و کشاورزی و اقتصاد فایل بصورت پاورپوینت
    43 صفحه - 15000 تومان
    نقش سازمان ASEAN در اقتصاد جهانی اس آن
    22 صفحه - 9000 تومان
    جایگاه اقتصاد ایران در ا قتصاد بین الملل
    23 صفحه - 9000 تومان
    ضریب جینی و آمار آن در اقتصاد ایران
    18 صفحه - 7500 تومان
    بررسی و مقایسه اقتصاد ایران و جهان
    20 صفحه - 6000 تومان
    تاثیر قیمت نفت بر اقتصاد در دولت 9 و 10
    15 صفحه - 6000 تومان
    تاثیر قیمت نفت بر اقتصاد در دولت 9 و 10 پاورپوینت
    32 صفحه - 7500 تومان
    بیانات مقام معظم رهبری در اقتصاد مقامتی در خصوص وزارت ورزش
    10 صفحه - 4500 تومان
    اقتصاد رسانه – اقتصاد رسانه های غربی و ایران
    9 صفحه - 4500 تومان
    تاثیر نوسانات نرخ ارز بر اقتصاد در ایران
    6 صفحه - 3000 تومان
    حسابداری سازمان تجارت جهانی در اقتصاد ایران
    16 صفحه - 4500 تومان
    انقلاب اسلامی 1357
    22 صفحه - 6000 تومان
    همبستگی اجتماعی وفاق اسلامی و توسعه فرهنگی
    10 صفحه - 3000 تومان
    وحدت ملی و انسجام اسلامی از نظر قرآن و سنت
    31 صفحه - 9000 تومان
    بازتاب عدالت اسلامی در جریان اسلامی
    10 صفحه - 4500 تومان
    بازتاب عدالت اسلامی در جریان اسلامی
    11 صفحه - 4500 تومان
    حسابداری اسلامی و حسابداری مرسوم ناسازگار یا مکمل
    16 صفحه - 4500 تومان
    اخلاق اسلامی ویژگی ها و امتیازات
    16 صفحه - 6000 تومان
    آذربایجان و جنبش های اسلامی آن
    20 صفحه - 7500 تومان
    جنبش های اسلامی در فلسطین
    27 صفحه - 10500 تومان
    انواع جنبشهای اسلامی در فلسطین
    18 صفحه - 7500 تومان
    جنبش های اسلامی الجزایر
    15 صفحه - 6000 تومان
    جنبش ها اسلامی حماس و فتح در فلسطین
    15 صفحه - 6000 تومان
    بانکداری اسلامی
    21 صفحه - 7500 تومان
    بانکداری اسلامی چیست؟
    21 صفحه - 7500 تومان
    جنبش های اسلامی حماس و فتح در فلسطین
    9 صفحه - 7500 تومان
    اسراف و صرفه جویی در فرهنگ اسلامی
    20 صفحه - 7500 تومان
    اسراف و صرفه جویی در فرهنگ اسلامی
    20 صفحه - 7500 تومان
    وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحلیل و بررسی
    57 صفحه - 21000 تومان
    عوامل موثر بر بهری وری نیروی انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی
    17 صفحه - 7500 تومان
    ترجمه مقاله و تحقیق - معماری اسلامی کشور مراکش12
    21 صفحه - 36000 تومان
    معرفی کلی اداره کل ارشاد اسلامی رشت
    9 صفحه - 6000 تومان
    پروژه- طرح تکمیل سیستم برقراری حقوق بازنشستگی در جمهوری اسلامی ایران
    36 صفحه - 15000 تومان
    تحولات و مسائل سیاسی پس از انقلاب اسلامی ایران- روش تحقیق
    50 صفحه - 15000 تومان
    اهداف انقلاب اسلامی در سال 1357
    11 صفحه - 6000 تومان
    تحلیلی بر آینده انقلاب اسلامی ایران
    15 صفحه - 6000 تومان
    روشهای انقلابیون در انقلاب اسلامی ایران
    14 صفحه - 6000 تومان
    پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
    100 صفحه - 75000 تومان
    مقایسه انقلاب کوبا با انقلاب اسلامی ایران
    71 صفحه - 18000 تومان
    معماری مدارس اسلامی جهان اسلام
    4 صفحه - 4500 تومان
    آشنایی با معماری اسلامی و زندگی نامه معمار علی اکبر اصفهانی
    35 صفحه - 15000 تومان
    وزارت ارشاد اسلامی و تبلیغات اسلامی
    8 صفحه - 4500 تومان
    انقلاب اسلامی ایران و مبارزه با مدرنیسم
    4 صفحه - 4500 تومان
    اهمیت انقلاب اسلامی ایران- روش تحقیق
    22 صفحه - 12000 تومان
    اهمیت انقلاب اسلامی ایران- روش تحقیق
    16 صفحه - 15000 تومان
    اهمیت انقلاب اسلامی ایران- روش تحقیق
    16 صفحه - 15000 تومان
    دولت اسلامی و آرمان حفظ محیط زیست
    20 صفحه - 9000 تومان
    شهر و ده از نظر جامعه شناسان اسلامی در مقایسه با جامعه شناسی غربی
    21 صفحه - 10500 تومان
    شهر و ده از نگاه متفکرین اسلامی در مقایسه با جامعه شناسان غربی
    10 صفحه - 6000 تومان
    انقلاب اسلامی ایران
    27 صفحه - 10500 تومان
    نقش بصیرت بانوان در پیروزی انقلاب اسلامی و حفظ دستاوردهای آن تا کنون
    18 صفحه - 7500 تومان
    اهداف انقلاب اسلامی در سال 1357
    10 صفحه - 6000 تومان
    کارورزی روابط عمومی وزارت ارشاد اسلامی تاثیرات فرهنگی خاتم انبیاء وزارت ارشاد بر روی مخاطبان
    19 صفحه - 12000 تومان
    گمرک جمهوری اسلامی ایران
    10 صفحه - 6000 تومان
    بازتابها و دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران
    11 صفحه - 6000 تومان
    اصل های 86 و 87 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
    24 صفحه - 10500 تومان
    بررسی اصل 116 و 117 و 118و 119و 120 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
    22 صفحه - 12000 تومان
    نقش مساجد در پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس
    21 صفحه - 9000 تومان
    سیلست جمهوری اسلامی ایران در رابطه با روابط بین الملل
    21 صفحه - 10500 تومان
    نقش دکتر شریعتی در انقلاب اسلامی و مرگ مبهم وی
    25 صفحه - 12000 تومان
    ترجمه مقاله و تحقیق - معیار مردم برای انتخاب یک بانکداری اسلامی 6
    5 صفحه - 15000 تومان
    مقایسه انقلاب کوبا با انقلاب اسلامی ایران
    72 صفحه - 30000 تومان
    گمرگ جمهوری اسلامی ایران
    18 صفحه - 9000 تومان
    اقتصاد اسلامی از دیدگاه امام خمینی.docx
    19 صفحه - 9000 تومان
    اقتصاد اسلامی از دیدگاه مطهری.docx
    16 صفحه - 9000 تومان
    اقتصاد اسلامی از نظر شهید صدر.docx
    17 صفحه - 9000 تومان
    آیا نظام مالیاتی ایران ، اسلامی است؟
    11 صفحه - 9000 تومان
    جایگاه هویت فردی دانشجویان و طلاب دینی در مسیر نیل به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در افق تبین شده مقام معظم رهبری
    11 صفحه - 7500 تومان
    تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران روش تحقیق
    16 صفحه - 10500 تومان
    حقوق شهروندی در حقوق اسلامی ایران
    17 صفحه - 18000 تومان
    وظایف دهیار و شورای اسلامی روستا - روش تحقیق
    14 صفحه - 18000 تومان
    مشارکت مردم در حکومت اسلامی - روش تحقیق
    24 صفحه - 27000 تومان
    مشارکت مردم در حکومت اسلامی - روش تحقیق
    24 صفحه - 10500 تومان
    آزادیها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
    79 صفحه - 36000 تومان
    ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت منابع انسانی با اصول و قوانین مدیریت اسلامی : روشی برای انتشار معکوس در مدیریت 6
    23 صفحه - 69000 تومان
    ترجمه مقاله و تحقیق - مرابحه. یک ابزار مالی و سرمایه¬گذاری اسلامی و چالش¬های آن در مقابل استانداردهای حسابداری بین¬المللی 11
    12 صفحه - 36000 تومان
    ترجمه مقاله و تحقیق - مفهوم ارزش زمانی پول در سرمایه گذاری اسلامی 23
    24 صفحه - 72000 تومان
    تفاوت انقلاب اسلامی ایران با دیگر انقلابهای جهان
    25 صفحه - 12000 تومان
    بحران های اقتصادی انقلاب اسلامی ایران
    12 صفحه - 6000 تومان
    قراردادهای اداری نظام جمهوری اسلامی روش تحقیق
    21 صفحه - 12000 تومان
    مقایسه انقلاب اسلامی با سایر انقلاب ها
    17 صفحه - 6000 تومان
    نقش خصوصیات انسان در اخلاق اسلامی روش تحقیق
    35 صفحه - 12000 تومان
    دولت اسلامی و احوال شخصیه اقلیت ها
    11 صفحه - 4500 تومان
    دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی ایران پاورپوینت
    10 صفحه - 6000 تومان
    دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی ایران
    6 صفحه - 4500 تومان
    تاثیر نور در معماری اسلامی از دیدگاه سهروردی
    16 صفحه - 7500 تومان
    چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404
    21 صفحه - 7500 تومان
    مرور زمان با نگرش به قانو ن مجازات اسلامی 1390 روش تحقیق حقوق
    23 صفحه - 7500 تومان
    مهدویت و انقلاب اسلامی
    18 صفحه - 6000 تومان
    نور در معماری اسلامی از دیدگاه سهره وردی
    19 صفحه - 7500 تومان
    صدور انقلاب اسلامی در کشور هند دوره ریاست جمهوری خاتمی
    16 صفحه - 6000 تومان
    بررسی تدابیر اخلاقی در مجازات های اسلامی روش تحقیق حقوق
    144 صفحه - 36000 تومان
    تفسیرماده 13 قانون مجازات اسلامی سال 92 تحقیق حقوقی
    13 صفحه - 6000 تومان
    فرهنگ و تمدن اسلامی شهرستان تالش
    9 صفحه - 4500 تومان
    ارتباطات و تبلیغ دین در رسانه اسلامی و غربی
    13 صفحه - 7500 تومان
    تفاوت بین رسانه های اسلامی و رسانه های غربی در چیست؟
    12 صفحه - 45000 تومان
    علوم اسلامی و علوم انسانی
    40 صفحه - 18000 تومان
    بررسی مبانی شکل گیری جنبشهای اسلامی از دیدگاه هرایر دکمجیان
    22 صفحه - 7500 تومان
    انقلاب اسلامی چرا در ایران انجام شد و در جای دیگر صورت نگرفت
    24 صفحه - 9000 تومان
    تفاوت انقلاب اسلامی ایران با دیگر انقلابهای جهان
    24 صفحه - 6000 تومان
    دولت اسلامی و احوال شخصیه اقلیت ها تحقیق حقوقی
    8 صفحه - 4500 تومان
    سازکارهای حمایتی قانون گذار از کارگر در انعقاد قانون کار در نظام جمهوری اسلامی ایران
    38 صفحه - 9000 تومان
    جایگاه تعزیر منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی روش تحقیق حقوق
    15 صفحه - 6000 تومان
    صدور انقلاب و روابط ایران و جنبش های اسلامی در لبنان، افغانستان و پاکستان
    27 صفحه - 12000 تومان
  • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
  • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
  • تحلیل کمی و کیفی
  • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
  • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
  • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
  • Tel : 09120906507 - 09118370377
    Email : tahghighnet@yahoo.com
    Telegram : @tahghighnet
    Instagram : tahghighnetinsta
    www.tahghigh.net
    2021 - 2007