موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

تکنولوژی های نوین در کاهش آلاینده های خودرو پروژه مکانیک خودرو

عنوان سفارش :
تکنولوژی های نوین در کاهش آلاینده های خودرو پروژه مکانیک خودرو
تعداد صفحه :
149
قیمت :
36000 تومان
فهرست مطالب
 • فصل اول
 • جایگاه ایران در استانداردهای زیست محیطی
 • آغازین استاندارد های آلودگی
 • استانداردEEC(MEuropean Economic community)
 • استاندارد (Economiic commiissiion Europe) ECE
 • آلودگيها
 • فصل 2
 • مونو اکسيد کربن(CO)
 • تاثيرات:
 • هيدروکربن هاي نسوخته(HC)
 • اکسيدهاي ازت
 • تاثيرات:
 • ترکیبات سرب
 • ذرات معلق
 • تاثیرات:
 • سوختهای مایع
 • بنزین بدون سرب
 • گازوئیل
 • الکلها
 • متانول
 • اتانول
 • سوختهای گیاهی
 • متانول:
 • اتانول:
 • بیودیزل
 • تاثیرات
 • سوختهای گاز
 • گاز طبیعی
 • گاز طبيعي(NG):
 • گاز طبیعی متراکم(CNG)
 • گاز طبیعی مایع (LNG)
 • گاز نفتی مایع (Liquefied Petroleum Gas –LPG)
 • هیدروژن
 • بیوگاز(Biogas)
 • سوخت های دوگانه
 • استفاده از سوخت مخلوط (Mixed Fuel Operation)
 • سیستم SVO دو مخزنه CMtwo-tank svo system)):
 • فصل سوم
 • مصرف مخصوص سوخت
 • نسبت تراکم :
 • عدد اکتان ( Octane Number )
 • محفظه احتراق
 • محفظه احتراق معمولی
 • محفظه پیش احتراق
 • نوع و محل پاشش سوخت
 • کاربراتور
 • تزریق سوخت
 • سیستم تزریق سوخت زمان بندی شده الکترونیکی
 • تزریق سوخت با جریان مداوم Continuous fuel ingection
 • تزریق سوخت درمحل دریچه گاز (TBI) Throttle body fuel injection
 • درصد هوای اضافی
 • توربوشارژینگ فشار ثابت
 • انتشار شعله
 • نرخهای سوختن
 • تئوری انتشار شعله
 • مجاری تنفس
 • منیفولد های ورودی متغیر
 • منیفولد ورودی طول متغیر
 • محل قرار گیری شمع
 • زمانبندی سوپاپها
 • انواع تایمینگ متغیر سوپاپ
 • تئوری
 • فصل چهارم
 • مبدل های کاتالیست
 • کاتالیست کنورتور سه راهه :
 • تئوری سیستم کاتالیست کتورتور سه راهه
 • سنسور اکسیژن :
 • EGR
 • MAXPower
 • 4کاهش گلزهای خروجی :
 • فصل پنجم
 • خودروهای ترکیبی ( هیبریدی ) :
 • کنترل کننده ها /موتور های هیبریدی
 • باتری خودرو هیبریدی
 • فراخانهای انرژی مخصوص بااتری
 • انتشارات پایین و راندمان بالا
 • خاصیت تقویت کردن ترمز :
 • سیستم هیبریدی سری :
 • سیستم هیبریدی موازی :
 • سیستم هیبریدی سری – موازی :
 • ویژگیها
 • مقایسه عملکردی خودروهای برقی خالص و خودروهای هایبرید :

 • پیل های سوختی
 • پیل سوختی اکسید جامد ( SOFC )
 • پیل سوختی کربنات مذاب ( MCFC )
 • پیل سوختی اسید فسفریک ( pafc )
 • پیل سوختی قلیایی ( AFC )
 • موتورهای شش زمانه
 • طراحی و عملکرد
 • عوامل مؤثر در افزایش راندمان حرارتی و کاهش مصرف سوخت و آلایندگی :

  کاهش مصرف سوخت به مقدار کمتر از %40:

 • دو انبساط (کار) در شش حرکت :
 • چند گانه سوز بودن :
 • کاهش چشمگیر در آلایندگی :
 • سوخت مایع :
 • نتیجه گیری
 • منابع :
 • جایگاه ایران در استانداردهای زیست محیطی

  بین سالهای 1310 تا 1315 از سوی یکی از صدراعظم های آن زمان فرمانی صادر شد که بر اساس آن خودروهای دیزلی کسب نباید در تهران تردد کنند . این صدراعظم یک روز از خیابان رسد می شد می بیند خودروهای دیزل سبک نباید وارد یا تولید شوند . این خودروها در آن زمان دو مشکل اساسی داشتند یکی از سروصدا و دیگر حجم و نسبت تراکم بالا ،که هر دو مشکل را می توان با تکنولوژیهای جدید برطرف میشود .

  استانداردهای اروپایی که درخصوص انتشار آلاینده ها از خودروهای سواری بنزینی موجود میباشند عبارتند از : ECE / EEC

 • آغازین استاندارد های آلودگی
 • در اروپا اولین استاندارد در جهت محدود کردن انتشار گازهای آلاینده خروجی از وسایط نقلیه موتوری توسط ECE دراستانداردR15وضع شد در این استاندارد حد مجاز آلاینده های هیدروکربن و منواکسید کربن خارجی از اگزوز در حالی که خودرو تحت سیکل شهری ECE بر روی شاسی دنیا موقتی رانندگی میشد،بر حسب وزن خودرو(وزن مرجع) در 8 گروه ارائه شده بود این سیکل رانندگی طوری طراحی شده بود که بیانگر شرایط رانندگی در شهر اروپا باشد این سیکل متشکل از 4بار تکرار سیکل شهری پایه است. این استاندارد برای خودروهای سبک اعمال میشود.

  استاندارد R15 بلافاصله در استاندارد 70/220/EE در اتحادیه اروپا بکار گرفته شد . با توجه به افزایش روزافزون حساسیت نسبت به مسائل زیست محیطی ،اصلاحیه های به استاندارد R15 اعمال شد و حدود مجاز کاهش یافت. تا سال 1983 چهار اصلاحیه انتشار یافت و این استانداردها نیز متقابلا در استانداردهای EEC منعکس شد .

  شایان ذکر است در استاندارد R15.02 اکسیدهای نیتروژن موجود در گازهای خروجی از اگزوز نیز به آلاینده هایی که بادی میزان آنها از حد مجاز قید شده در این استانداردها تجاوز نکند اضافه شد . بعلاوه در استانداردهR15.04 حد مجاز باری هیدروکربنها و منوکسیدکربن موجود در گازهای خروجی از اگزوز که قبلا بصورت مجزا ارائه شده بود بصورت مجموع اعلام شد .

 • استانداردEEC(MEuropean Economic community)
 • تا اواسط دهه 80EEC در زمینه انتشار و استانداردهای آلودگی پیروt ECE بودt پس از تصویب توافقنامه لوگزامبورگ در سال 85 استاندارد جدید آلودگی EEC/76/88 در سال88 توسط اتحادیه اروپا ارائه شد . انتشار این استاندارد قدم مهمی در این زمینه بشمار می رود .

  از این زمان به بعد نقشEEC استانداردهای وضع شده توسط EEC را در استانداردهای خود بکار گرفت در استانداردهایEE/76/88 حد مجاز آلاینده ای اکسیدهای نیتروژن و مجموع هیدروکربن و منوکسید کربن خروجی از اگزوز در حالی که خودرو تحت سیکل شهریECE بر روی شاسی این موتور رانندگی می شد . بر حسب ظرفیت موتور در سه گروه بطور مجزا برای خودروهای دیزل و بنزینی ارائه شده بود استانداردEE/76/88بلافاصله با استانداردEE/436/88 که در آن حد مجاز برای ذرات معلق(برای خودروهای دیزل) مشخص شده بود EEC/458/88 که حد مجاز برای آلاینده های خروجی از اگزوز برای خودروهای ظریفت موتور کمتر از 1400 کاهش داده شده بود دنبال شد .

  با توجه به مشکلات ناشی از آلودگی هوا و سهم انکار ناپذیر خودروها در آن استانداردهای در جهت کاهش انتشار آلاینده ها از خودروها تدوین شده اند و در این عوامل مختلف بر میزان انتشار آلاینده ها از خودرو تاثیر می گذارند و از آنجایی مقادیر به دست آمده باید قابل مقایسه و تکرار پذیر باشد . این مقدار باید تحت شرایط کنترل شده و یکسان بدست آیند . بدین منظور استانداردهای آلودگی علاوه بر ارائه مغایر پذیرش خودروها از نظر انتشار آلاینده های تعیین آزمونهای لازم با توجه به عوامل فوق الذکر ،شرایط یکسانی را جهت بدست آوردن میزان انتشار آلاینده ها از خودروها تعیین می کنند . از جمله این شرایط میتوان به موارد زیر اشاره کرد .

 • 1-نحوه و شرایط انجام آزمونها فوق الذکر
 • 2-سیکل رانندگی
 • 3-سوخت(بسته به نوع آزمون استفاده از سوخت تجاری و یا سوخت) مرجع ذکر شده است .شایان ذکر است سوخت مرجع،سوخت تجاری متفاوت است و در هر استاندارد مشخصات آن ارائه شده است .
 • 4-شرایط خودرو و نحوه آماده سازی آن قبل از انجام هر آزمون
 • تحقیقهای مشابه
  تکنولوژی های نوین در کاهش آلاینده های خودرو پروژه مکانیک خودرو
  149 صفحه - 36000 تومان
  کاراموزی تکنولوژی مکانیک خودرو
  73 صفحه - 24000 تومان
  کارآموزی تکنولوژی مکانیک خودرو
  38 صفحه - 24000 تومان
  بررسی نقش سیاستهای مالیاتی در کاهش نقش تورم توسط دولت پروژه مالی
  38 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مکانیک خودرو - قسمتهای متخلف ماشین
  10 صفحه - 30000 تومان
  فعالیتهای کارآموزی رشته مکانیک خودرو در نمایندگی تعمیرات ماشین
  35 صفحه - 21000 تومان
  گزارش کارآموزی مکانیک خودرو در ایران خودرو گزارش عیب و تعمیر ماشینها
  35 صفحه - 24000 تومان
  گزارش کارآموزی در ایران خودرو مربوط به مکانیک خودرو
  7 صفحه - 6000 تومان
  بررسی خودرو سراتو رشته مکانیک خودرو
  12 صفحه - 1500 تومان
  ایران خودرو - تشریح کامل
  25 صفحه - 7500 تومان
  سیستم تعلیق خودرو (تشریح کامل)
  64 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - قطعات خودرو و ترمز و انواع آن
  15 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته خودرو آشنایی و عیب یابی و تشریح کامل انژکتور
  103 صفحه - 36000 تومان
  تاثیر صنعت خودرو سازی در توسعه ژاپن
  12 صفحه - 7500 تومان
  کارآموزی در شرکت خودرو شکوفه موتور
  33 صفحه - 18000 تومان
  مقايسه وضعيت امنيت خودرو در ايران و ديگر كشورها
  25 صفحه - 12000 تومان
  گزارش کار در ایران خودرو بخش تعمیرات خودرو
  27 صفحه - 24000 تومان
  کارآموزی ایران خودرو - تعمیرات خودرو
  24 صفحه - 24000 تومان
  نقش خودرو سازي در اقتصاد ايران
  23 صفحه - 18000 تومان
  نقش خودرو سازي در اقتصاد ايران
  23 صفحه - 10500 تومان
  کارآموزی نمایندگی ایران خودرو حامدی
  13 صفحه - 15000 تومان
  قطعات خودرو ترمز کلاچ کوپلینگ چرخ لنگر
  20 صفحه - 6000 تومان
  رینگ لاستیک خودرو و آلیاژ بکار گرفته شده در آن
  11 صفحه - 6000 تومان
  گزارش کار در ایران خودرو بخش تعمیرات خودرو انواع پژو و سمند
  43 صفحه - 21000 تومان
  معرفی خودرو ساندرو
  5 صفحه - 1000 تومان
  شرکت ایران خودرو پاورپوینت
  26 صفحه - 9000 تومان
  واردات و صادرات صنعت خودرو در ایران
  41 صفحه - 15000 تومان
  کاربرد چدن گرافیت فشرده در طراحی و ساخت قطعات خودرو پاورپوینت
  11 صفحه - 7500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007