موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

تفاوت انتخابات ایران و افغانستان

عنوان سفارش :
تفاوت انتخابات ایران و افغانستان
تعداد صفحه :
9
قیمت :
1000 تومان
 • ايران:
 • راي دهندگان بايد دست كم ۱۸ ساله و داراي تابعيت ايران باشند. شرط ديگر رأي دادن در انتخابات رياست جمهوري ايران "عدم جنون" است. رأي دهندگان در ايران از قبل ثبت نام نمي شوند.

  اما نامزدهاي رياست جمهوري در ايران بايد "از رجال سياسي - مذهبي، ايراني الاصل و تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور (شيعه)" باشد.

  تعيين صلاحيت نامزدهاي انتخابات در ايران توسط شوراي نگهبان قانون اساسي صورت مي گيرد. در حال حاضر شوراي نگهبان (كه تفسير كننده قانون اساسي نيز هست) عقيده دارد كه بايد بتواند "صلاحيت" نامزدها را "احراز" كند.

 • افغانستان:
 • راي دهندگان در انتخابات رياست جمهوري افغانستان بايد دست كم ۱۸ ساله و داراي تابعيت افغانستان باشند. متقاضيان رأي دادن در انتخابات افغانستان از قبل ثبت نام مي شوند و كارت رأي دهي دريافت مي كنند.نامزدهاي سمت رياست جمهوري در اين كشور بايد مسلمان و داراي تابعيت واحد افغانستان باشند، حد اقل ۴۰ سال سن داشته باشند و عضو گروهاي مسلح غيرقانوني نباشند. نامزدهاي انتخابات بايد امضاي ده هزار رأي دهنده را به همراه شماره كارت رأي دهي آنها به كميسيون مستقل انتخابات ارائه دهند و ۵۰ هزار افغاني هم به عنوان سپرده در اختيار اين كميسيون بگذارند. تنها برنده انتخابات، سپرده خود را پس مي گيرد.

  اجرا و نظارت بر انتخابات

 • ايران:
 • برگزار كننده انتخابات وزارت كشور است. وزارت كشور هيأت هاي اجرايي انتخابات را با عضويت نمايندگان دولت، دادستاني، ثبت احوال و معتمدين محلي تشكيل مي دهد.

  نظارت بر انتخابات ايران به عهده شوراي نگهبان است. اين شورا به منظور نظارت بر انتخابات هيأت هاي نظارت را تشكيل مي دهد.

  نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري مي توانند نمايندگاني را بر سر صندوق هاي رأي داشته باشند و از اين طريق بر نحوه برگزاري انتخابات و شمارش آرا نظارت كنند. اما حكومت ايران به نهادهاي مستقل ملي و بين المللي اجازه نظارت بر انتخابات را نمي دهد.

 • افغانستان:
 • كميسيون مستقل انتخابات افغانستان امر برگزاري انتخابات را در اين كشور به عهده دارد. رئيس اين كميسيون را رئيس جمهوري تعيين مي كند، اما كميسيون در اجراي وظايف خود مستقل است. هزينه برگزاري انتخابات از كمك هاي بين المللي تأمين مي شود.

  كميسيون مستقل انتخابات، يك كميسيون بررسي شكايات تشكيل مي دهد كه به شكايت ها رسيدگي مي كند.هر يك از نامزدها مي تواند نمايندگاني را بر سر صندوق هاي اخذ رأي داشته باشد كه بر فرآيند رأي گيري و شمارش آرا نظارت كنند. نهادهاي ناظر ملي و بين المللي نيز فرآيند انتخابات افغانستان را از نزديك زير نظر دارند.

  تحقیقهای مشابه
  بررسی و گذری بر تفاوت قانون اساسی ایران و فرانسه
  18 صفحه - 6000 تومان
  مطالعه و بررسی انتخابات در ایران مطابق با روش تحقیق
  21 صفحه - 12000 تومان
  تفاوت انتخابات ایران و افغانستان
  9 صفحه - 1000 تومان
  صدور انقلاب و روابط ایران و جنبش های اسلامی در لبنان، افغانستان و پاکستان
  27 صفحه - 12000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007