موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

تأثیربحران وآشوب برامنیت سیاسی خاورمیانه

عنوان سفارش :
تأثیربحران وآشوب برامنیت سیاسی خاورمیانه
تعداد صفحه :
14
قیمت :
6000 تومان
 • مقدمه
 • در مدت پنجاه سال گذشته، جنگ ها و کشمکش هاي خارجي و داخليي گوناگون سرنوشت بسياري از کشورهاي خاورميانه را رقم زده است، از جمله جنگ هاي اعراب و اسرائيل، جنگ هشت ساله ايران وعراق و نيز درگيري ها و تنش هاي مرزي ميان کويت، عربستان سعودي، يمن و عمان و همچنين نزاع هاي داخلي در يمن، عمان، لبنان و عراق. علاوه بر اين، در خاورميانه، امنيت و مشروعيت سياسي برخي از حکومت ها از جانب گروههاي سياسي اسلامگرا و برخي ديگر از سوي گروه هاي جدايي طلب کرد درمعرض تهديد است. ناتواني ها و تنگناهاي اقتصادي و کمبود آب نيز مي تواند وضع بسياري ازکشورهاي اين منطقه را به مرحله بحراني نزديک کند.

 • بیان مسئله
 • این تحولات سیاسی – اجتماعی که در دهه اول هزاره سوم از ترکیه آغاز شد و بعدها به تونس، مصر، یمن و لیبی رسید و هم اکنون سوریه را در بدترین شکل ممکن خود به سمت جنگ داخلی و منازعات فرقه‌ای کشانده است، به واسطه ورود به نقطه “بن بست” مختصات اخلالگرایانه و نافی برقراری نظم مطلوب را از خود به نمایش می‌گذارد. هم زمان با این به هم ریختگی در هرم قدرت، جنبش‌های سیاسی – اجتماعی با مطالبه‌های پایه در خصوص آزادی و عدالت اجتماعی یک “آلترناتیو” بدیل را در چارچوب “نهاد مردم” در تقابل با “نهاد قدرت” از خود بروز می‌دهند که برآیند نهایی آن هم اینک خود را بیش از پیش به رخ می‌کشد. این تقابل که تا به امروز در بخش فوقانی خود تابع منافع نهادهای قدرت ملی با حمایت هژمون‌های منطقه‌ای و بین المللی بوده است در وضعیت زیرین خود منافع ملی و حقوق شهروندی طبقات کارگری، متوسط و بخشی از بورژوازی ملی در کشورهای خاورمیانه‌ای را نمایندگی می‌کند. هر چند جامعه‌های مختلف در خاورمیانه شرایط و ویژگی‌های خاص خود را دارند که آنان را از یکدیگر متمایز می‌کند اما به واسطه اشتراکات تمدنی، مذهبی، نژادی، زبانی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی واجد یک “هویت” تقریبا مشترک بوده که تحولات در این حوزه‌های ملی تاثیر مستقیم و انکارناپذیری بر دیگری خواهد داشت. این وضعیت به خصوص در بین کشورهای عربی از اهمیت بیشتری برخوردار است چرا که در منطقه عربی هنوز ساخت دولت – ملت شکل واقعی به خود نگرفته و حتی مرزهای مستقل بین دول این حوزه ژئوپلتیک بیش از آن‌چه تداعی کننده استقلال ملی باشد، نشان‌دهنده سرزمین تحت حکم‌رانی قبایلی در وضعیت “امت عربی” خواهد بود.

 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • باید برای حل بحران ابتدا سرمنشا بحرانها را پیداکرد و آن را نابود کرد وگر نه با حل یک بحران ، بحران دیگری به وجود می آید آنقدر این بحرانها ادامه پیدا می کند تا خاور میانه را به آتش بکشد . پس قبل از حل بحران به علل آن باید توجه کرد .دو دلیل اصلی برای به وجود آمدن بحرانها در خاور میانه متصور است . 1- علل داخلی 2 – علل خارجی

  1- علل داخلی: شامل تفرقه بین کشورهای اسلامی و بعضا خیانت گروهی از کشورهای عربی است، نا آگاهی و عدم اطلاع رسانی درست به مردم کشورهای اسلامی نیز یکی دیگر از علل دااخلی بحران می باشد.اگر ما مردمی آگاه داشته باشیم مردم دولتها را مجبور به تمکین می کنند و جلوی خیانت و استبداد را می گیرند و علل سوم نا کار آمدی سازمانهای اسلامی است ما باید ساختار سازمانهای اسلامی بخصوص سازمان کنفرانس اسلامی را تغییر دهیم و اتحاد بین کشورهای اسلامی را بسیار قوی کنیم و باید ساز و کار اجرایی به وجود بیاید که ابا کشوری که نقض کننده این اتحاد اصول سازمان می باشد برخورد قاطع شود.

  2 – علل خارجی: ایجاد تفرقه بین کشورهای اسلامی توسط دول استکباری راهی بسیار قدیمی می باشد که بیشتر ائقات استعمار گران از آن استفاده می کنند و متاسفانه به نتیجه هم می رسند و هجوم مستقیم نظامی مانند حمله به عراق و افغانستان و فلسطین و لبنان نیز از این قبیل می باشد و برای حل آن باید ابتدا شرکت امنیتی اسرائیل را از بین برد و بعد از آن کشورهای اسلامی با اتحاد و شور انقلابی زمینه را برای نابودی کامل استکبار را فراهم کنند و زمینه را برای ظهور مهدی موعود فراهم کنند البته این هزینه سنگینی دارد که اولین هزینه آن نابودی حکومتهای سر سپرده به غرب توسط مردم همان کشور است و این نابودی جز با گذشتن از خون جوانها و دیدن شکنجه ها و مشکلات فراوان محقق نمی گردد البته گفتن آن به زبان آسان است ولی در عمل بسیار مشکل است ولی محال نیست و این را ملت بزرگ ایران ثابت کرده است.

 • روش تحقیق
 • روش کتابخانه ای و تحلیلی بوده است.

 • روش گردآوری اطلاعات تحقیق
 • از کتابها و مقالات و پایان نامه های مرتبط با موضوع و اسناد و مطالب مرتبط با موضوع استفاده شده است.

 • موانع و محدودیت تحقیق
 • با توجه به مضمون موضوع از لحاظ جدید بودن آن و همچنین نبودن منابع کافی در این زمینه و نبودن منابع فارسی کافی ، و همچنین محدودیتهای زمانی

 • مباحث نظری
 • خاورميانه آشوب زده
 • بي ثباتي درحال گسترش به سراسر خاورميانه است،کودتا در مصر آخرين قسمتي بود که لرزش هاي شديد سياسي را به وجود آورده است. مصر با 85 ميليون جمعيت و قرارداشتن در موقعيت استراتژيک، مهم ترين کشور درکناره جنوبي ساحل مديترانه است. فرآيند استقرار دموکراسي در مصر که از سال 2011 شروع شده است، اکنون در وضعيت خطيري قرار دارد. آنچه از حکومت اسلامگراي اخوان المسلمين به رهبري «محمد مرسي» ديديم درواقع چيزي جز ناتواني و فقدان صلاحيت نبوده است؛ اين حکومت در پيشبرد روند فراگير دموکراتيک هم چندان موفق ظاهر نشد. اما راه حلي که ارتش مصر ارايه داد نيز مطلوب نبود. کودتاها معمولامشکلات را چندبرابر مي کنند و چيزي را حل نمي کنند. استثنايي هم وجود ندارد. اولين پيامد اين تکانه شديد سياسي، دو تکه شدن جامعه مصر بر سر مساله مشروعيت سياسي است. طرفداران مرسي بر مشروعيت پيروزي او در انتخابات دموکراتيک سال گذشته و نامشروع بودن حذف اجباري مرسي از صحنه سياست و بازداشت رييس جمهوري تاکيد مي کنند؛ درحالي که مخالفان مرسي بر مشروعيت حضور پرتعداد، توده اي و سراسري مردم در خيابان هاي مصر. سرعت و مقصد اخوان المسلمين هم بسيار تند بود و هم بعيد. دستور کار دولت، نهادهاي حساس دولتي مثل ارتش و قوه قضاييه را برلبه پرتگاه قرار داد و فاصله جدي ميان آنها و خواست هاي ليبرال و مدرن مخالفان به وجود آورد. جنبش «تمرد» که زمينه ساز تظاهرات سراسري بود از تصميم مداخله ارتش بسيار استقبال کرد. با چنين پيشينه اي، بدون شک، دموکراسي نوپاي مصر که تازه بال وپر درآورده است به شدت در خطر است. اسلامگراها بايد در هر نوع آرايش سياسي حضور داشته باشند: اين حضور نوعي ضمانت براي وفادارماندن به فصل الخطاب بودن صندوق راي براي پيگيري اهداف آنهاست. نه اسلامگراها و نه نظاميان نمي توانند نظام جديد سياسي را عليه اراده بخش مهمي از مردم سامان دهند. برخلاف نمايش ضعيف مرسي در طول يک سال گذشته که با دشواري هاي اقتصادي متعددي روبه رو بود، بايد گفت که راه حل ضروري و ترجيحي در چنين اوضاعي بايد درراستاي ثبات منطقه اي باشد. کودتا در مصر تنها يک سال بعد ازشکل گيري دولت منتخب و تنها چند ماه بعد از ديدار «هيلاري کلينتون» با مرسي و درخواست آمريکا براي پايان دادن به خصومت ميان اسراييل و حماس روي داد. اين کودتا مي تواند به بروز نااميدي گسترده در بين اسلامگرايان در منطقه منجر شود. پاسخ ايالات متحده آمريکا و اروپا در مقابل موقعيت ژئواستراتژيک منطقه از فرداي ديدارکلينتون مرسي در کنار اهميت منطقه مديترانه براي غربي ها بسيار با تاخير و مبهم بود. اساسا مشخص نيست چه کسي در اتحاد با چه کسي است؟ اروپا به طورخاص بايد با سياست هاي موثرتر، هماهنگ تر و روشن تر درمنطقه حضور پيدا کند. سواي سياست هاي داخلي مصر، اين کشور مشکل حاد ديگري هم دارد. مصر به رود نيل وابسته است و اتيوپي در شاخ آفريقا ساخت بالادستي بزرگ ترين سد «برق آبي» آفريقا را شروع کرده است. اين پروژه با وجود مخالفت شديد مصر که حتي تهديد به مداخله نظامي را هم در بر مي گرفت، همچنان دنبال مي شود. اگر اين سد طبق برنامه ساخته شود، حجم جريان آب به سمت شمال تا حدود 20 درصد کاهش پيدا مي کند و باعث تخريب کشاورزي و زندگي ميليون ها مصري خواهد شد. کودتا داراي پيامدهاي منطقه اي جدي هم هست.

  تحقیقهای مشابه
  تأثیربحران وآشوب برامنیت سیاسی خاورمیانه- روش تحقیق
  14 صفحه - 7500 تومان
  تأثیربحران وآشوب برامنیت سیاسی خاورمیانه
  14 صفحه - 6000 تومان
  نقش رسانه ها در فرهنگ سیاسی خاورمیانه
  25 صفحه - 12000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007