موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

تأثیربحران وآشوب برامنیت سیاسی خاورمیانه- روش تحقیق

عنوان سفارش :
تأثیربحران وآشوب برامنیت سیاسی خاورمیانه- روش تحقیق
تعداد صفحه :
14
قیمت :
7500 تومان
 • مقدمه
 • در مدت پنجاه سال گذشته، جنگ ها و کشمکش هاي خارجي و داخليي گوناگون سرنوشت بسياري از کشورهاي خاورميانه را رقم زده است، از جمله جنگ هاي اعراب و اسرائيل، جنگ هشت ساله ايران وعراق و نيز درگيري ها و تنش هاي مرزي ميان کويت، عربستان سعودي، يمن و عمان و همچنين نزاع هاي داخلي در يمن، عمان، لبنان و عراق. علاوه بر اين، در خاورميانه، امنيت و مشروعيت سياسي برخي از حکومت ها از جانب گروههاي سياسي اسلامگرا و برخي ديگر از سوي گروه هاي جدايي طلب کرد درمعرض تهديد است. ناتواني ها و تنگناهاي اقتصادي و کمبود آب نيز مي تواند وضع بسياري ازکشورهاي اين منطقه را به مرحله بحراني نزديک کند.

 • بیان مسئله
 • این تحولات سیاسی – اجتماعی که در دهه اول هزاره سوم از ترکیه آغاز شد و بعدها به تونس، مصر، یمن و لیبی رسید و هم اکنون سوریه را در بدترین شکل ممکن خود به سمت جنگ داخلی و منازعات فرقه‌ای کشانده است، به واسطه ورود به نقطه “بن بست” مختصات اخلالگرایانه و نافی برقراری نظم مطلوب را از خود به نمایش می‌گذارد. هم زمان با این به هم ریختگی در هرم قدرت، جنبش‌های سیاسی – اجتماعی با مطالبه‌های پایه در خصوص آزادی و عدالت اجتماعی یک “آلترناتیو” بدیل را در چارچوب “نهاد مردم” در تقابل با “نهاد قدرت” از خود بروز می‌دهند که برآیند نهایی آن هم اینک خود را بیش از پیش به رخ می‌کشد. این تقابل که تا به امروز در بخش فوقانی خود تابع منافع نهادهای قدرت ملی با حمایت هژمون‌های منطقه‌ای و بین المللی بوده است در وضعیت زیرین خود منافع ملی و حقوق شهروندی طبقات کارگری، متوسط و بخشی از بورژوازی ملی در کشورهای خاورمیانه‌ای را نمایندگی می‌کند. هر چند جامعه‌های مختلف در خاورمیانه شرایط و ویژگی‌های خاص خود را دارند که آنان را از یکدیگر متمایز می‌کند اما به واسطه اشتراکات تمدنی، مذهبی، نژادی، زبانی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی واجد یک “هویت” تقریبا مشترک بوده که تحولات در این حوزه‌های ملی تاثیر مستقیم و انکارناپذیری بر دیگری خواهد داشت. این وضعیت به خصوص در بین کشورهای عربی از اهمیت بیشتری برخوردار است چرا که در منطقه عربی هنوز ساخت دولت – ملت شکل واقعی به خود نگرفته و حتی مرزهای مستقل بین دول این حوزه ژئوپلتیک بیش از آن‌چه تداعی کننده استقلال ملی باشد، نشان‌دهنده سرزمین تحت حکم‌رانی قبایلی در وضعیت “امت عربی” خواهد بود.

 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • باید برای حل بحران ابتدا سرمنشا بحرانها را پیداکرد و آن را نابود کرد وگر نه با حل یک بحران ، بحران دیگری به وجود می آید آنقدر این بحرانها ادامه پیدا می کند تا خاور میانه را به آتش بکشد . پس قبل از حل بحران به علل آن باید توجه کرد .دو دلیل اصلی برای به وجود آمدن بحرانها در خاور میانه متصور است . 1- علل داخلی 2 – علل خارجی

  1- علل داخلی: شامل تفرقه بین کشورهای اسلامی و بعضا خیانت گروهی از کشورهای عربی است، نا آگاهی و عدم اطلاع رسانی درست به مردم کشورهای اسلامی نیز یکی دیگر از علل دااخلی بحران می باشد.اگر ما مردمی آگاه داشته باشیم مردم دولتها را مجبور به تمکین می کنند و جلوی خیانت و استبداد را می گیرند و علل سوم نا کار آمدی سازمانهای اسلامی است ما باید ساختار سازمانهای اسلامی بخصوص سازمان کنفرانس اسلامی را تغییر دهیم و اتحاد بین کشورهای اسلامی را بسیار قوی کنیم و باید ساز و کار اجرایی به وجود بیاید که ابا کشوری که نقض کننده این اتحاد اصول سازمان می باشد برخورد قاطع شود.

  2 – علل خارجی: ایجاد تفرقه بین کشورهای اسلامی توسط دول استکباری راهی بسیار قدیمی می باشد که بیشتر ائقات استعمار گران از آن استفاده می کنند و متاسفانه به نتیجه هم می رسند و هجوم مستقیم نظامی مانند حمله به عراق و افغانستان و فلسطین و لبنان نیز از این قبیل می باشد و برای حل آن باید ابتدا شرکت امنیتی اسرائیل را از بین برد و بعد از آن کشورهای اسلامی با اتحاد و شور انقلابی زمینه را برای نابودی کامل استکبار را فراهم کنند و زمینه را برای ظهور مهدی موعود فراهم کنند البته این هزینه سنگینی دارد که اولین هزینه آن نابودی حکومتهای سر سپرده به غرب توسط مردم همان کشور است و این نابودی جز با گذشتن از خون جوانها و دیدن شکنجه ها و مشکلات فراوان محقق نمی گردد البته گفتن آن به زبان آسان است ولی در عمل بسیار مشکل است ولی محال نیست و این را ملت بزرگ ایران ثابت کرده است.

 • روش تحقیق
 • روش کتابخانه ای و تحلیلی بوده است.

 • روش گردآوری اطلاعات تحقیق
 • از کتابها و مقالات و پایان نامه های مرتبط با موضوع و اسناد و مطالب مرتبط با موضوع استفاده شده است.

 • موانع و محدودیت تحقیق
 • با توجه به مضمون موضوع از لحاظ جدید بودن آن و همچنین نبودن منابع کافی در این زمینه و نبودن منابع فارسی کافی ، و همچنین محدودیتهای زمانی

 • مباحث نظری
 • خاورميانه آشوب زده
 • بي ثباتي درحال گسترش به سراسر خاورميانه است،کودتا در مصر آخرين قسمتي بود که لرزش هاي شديد سياسي را به وجود آورده است. مصر با 85 ميليون جمعيت و قرارداشتن در موقعيت استراتژيک، مهم ترين کشور درکناره جنوبي ساحل مديترانه است. فرآيند استقرار دموکراسي در مصر که از سال 2011 شروع شده است، اکنون در وضعيت خطيري قرار دارد. آنچه از حکومت اسلامگراي اخوان المسلمين به رهبري «محمد مرسي» ديديم درواقع چيزي جز ناتواني و فقدان صلاحيت نبوده است؛ اين حکومت در پيشبرد روند فراگير دموکراتيک هم چندان موفق ظاهر نشد. اما راه حلي که ارتش مصر ارايه داد نيز مطلوب نبود. کودتاها معمولامشکلات را چندبرابر مي کنند و چيزي را حل نمي کنند. استثنايي هم وجود ندارد. اولين پيامد اين تکانه شديد سياسي، دو تکه شدن جامعه مصر بر سر مساله مشروعيت سياسي است. طرفداران مرسي بر مشروعيت پيروزي او در انتخابات دموکراتيک سال گذشته و نامشروع بودن حذف اجباري مرسي از صحنه سياست و بازداشت رييس جمهوري تاکيد مي کنند؛ درحالي که مخالفان مرسي بر مشروعيت حضور پرتعداد، توده اي و سراسري مردم در خيابان هاي مصر. سرعت و مقصد اخوان المسلمين هم بسيار تند بود و هم بعيد. دستور کار دولت، نهادهاي حساس دولتي مثل ارتش و قوه قضاييه را برلبه پرتگاه قرار داد و فاصله جدي ميان آنها و خواست هاي ليبرال و مدرن مخالفان به وجود آورد. جنبش «تمرد» که زمينه ساز تظاهرات سراسري بود از تصميم مداخله ارتش بسيار استقبال کرد. با چنين پيشينه اي، بدون شک، دموکراسي نوپاي مصر که تازه بال وپر درآورده است به شدت در خطر است. اسلامگراها بايد در هر نوع آرايش سياسي حضور داشته باشند: اين حضور نوعي ضمانت براي وفادارماندن به فصل الخطاب بودن صندوق راي براي پيگيري اهداف آنهاست. نه اسلامگراها و نه نظاميان نمي توانند نظام جديد سياسي را عليه اراده بخش مهمي از مردم سامان دهند. برخلاف نمايش ضعيف مرسي در طول يک سال گذشته که با دشواري هاي اقتصادي متعددي روبه رو بود، بايد گفت که راه حل ضروري و ترجيحي در چنين اوضاعي بايد درراستاي ثبات منطقه اي باشد. کودتا در مصر تنها يک سال بعد ازشکل گيري دولت منتخب و تنها چند ماه بعد از ديدار «هيلاري کلينتون» با مرسي و درخواست آمريکا براي پايان دادن به خصومت ميان اسراييل و حماس روي داد. اين کودتا مي تواند به بروز نااميدي گسترده در بين اسلامگرايان در منطقه منجر شود. پاسخ ايالات متحده آمريکا و اروپا در مقابل موقعيت ژئواستراتژيک منطقه از فرداي ديدارکلينتون مرسي در کنار اهميت منطقه مديترانه براي غربي ها بسيار با تاخير و مبهم بود. اساسا مشخص نيست چه کسي در اتحاد با چه کسي است؟ اروپا به طورخاص بايد با سياست هاي موثرتر، هماهنگ تر و روشن تر درمنطقه حضور پيدا کند. سواي سياست هاي داخلي مصر، اين کشور مشکل حاد ديگري هم دارد. مصر به رود نيل وابسته است و اتيوپي در شاخ آفريقا ساخت بالادستي بزرگ ترين سد «برق آبي» آفريقا را شروع کرده است. اين پروژه با وجود مخالفت شديد مصر که حتي تهديد به مداخله نظامي را هم در بر مي گرفت، همچنان دنبال مي شود. اگر اين سد طبق برنامه ساخته شود، حجم جريان آب به سمت شمال تا حدود 20 درصد کاهش پيدا مي کند و باعث تخريب کشاورزي و زندگي ميليون ها مصري خواهد شد. کودتا داراي پيامدهاي منطقه اي جدي هم هست.

  تحقیقهای مشابه
  تأثیربحران وآشوب برامنیت سیاسی خاورمیانه- روش تحقیق
  14 صفحه - 7500 تومان
  تأثیربحران وآشوب برامنیت سیاسی خاورمیانه
  14 صفحه - 6000 تومان
  نقش رسانه ها در فرهنگ سیاسی خاورمیانه
  25 صفحه - 12000 تومان
  تحولات و مسائل سیاسی پس از انقلاب اسلامی ایران- روش تحقیق
  50 صفحه - 15000 تومان
  مشارمت عمومی در نظام سیاسی اسلامی- روش تحقیق
  25 صفحه - 27000 تومان
  مشارمت عمومی در نظام سیاسی اسلامی- روش تحقیق
  25 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تئوری حسابرسی مثبت: هزینه¬های سیاسی و تحلیل¬های افشاگر 29
  21 صفحه - 63000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ویژگی های اساسی نظام سیاسی اسلام
  5 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اقتصاد سیاسی تحریم های اقتصادی آمریکا بر علیه کره ی شمالی : گذشته، حال و آینده 30
  22 صفحه - 66000 تومان
  نظام حقوقی آبراههای بیم المللی خاورمیانه - روش تحقیق
  43 صفحه - 24000 تومان
  مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی بصورت پاور پوینت
  279 صفحه - 60000 تومان
  متن مربوط به درس روش تحقیق با عنوان افزایش علاقه مندی به درس حرفه و فن
  18 صفحه - 15000 تومان
  پروژه مربوط به درس روش تحقیق - نقش CMP در اسکان موقت زلزله زدگان رودبار
  9 صفحه - 6000 تومان
  درس روش تحقیق - تاثیر حضور سالمندان در خانواده
  38 صفحه - 18000 تومان
  اصول روش تحقیق بصورت پاور پوینت
  46 صفحه - 10500 تومان
  پروژه درس روش تحقیق بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعاتی و ارتباطی تلفن همره و اینترنت
  35 صفحه - 30000 تومان
  پروژه درس روش تحقیق با عنوان روشهای جدید آموزش ریاضی برای معلمان
  63 صفحه - 24000 تومان
  پروژه روش تحقیق بررسي تاثيرات خشكسالي بر اقتصاد معيشتي روستائيان
  35 صفحه - 21000 تومان
  وجه اشتراک و افتراق بانکها - مطابق با روش تحقیق بدون جامعه آماری
  18 صفحه - 15000 تومان
  پروژه روش تحقیق با عنوان بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی
  15 صفحه - 12000 تومان
  بررسی علل پرخاشگری دانش آموزان بر اساس روش تحقیق
  21 صفحه - 15000 تومان
  پروژه مالی حقوق و دستمزد مطابق با روش تحقیق
  65 صفحه - 36000 تومان
  مقاله زبان اصلی بر اساس روش تحقیق با عنوان Listening
  8 صفحه - 12000 تومان
  در بیمه مطابق با روش تحقیق it بررسی فن آوری اطلاعات
  29 صفحه - 18000 تومان
  مصرف کالاهای فرهنگی بصورت روش تحقیق همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل
  16 صفحه - 24000 تومان
  بررسی نقش تشویق در یادگیری دانش آموزان مطابق با روش تحقیق همراه با پرسشنامه
  12 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های بین¬المللی مدیریت منابع انسانی، در موسسات کوچک و متوسط چینی 14
  26 صفحه - 46800 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - A جامعه شناسی سطح روش یادگیری منبع30
  45 صفحه - 175500 تومان
  بررسی نقش اشتغال مادران در میزان مشکلات درسی و رفتاری کودکان دبستانی مطابق با روش تحقیق و پرسشنامه
  22 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های متن مخفی در تصاویر 11
  14 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش تجزیه برای یافتن استراتژی پیروزی در بازی هگز 40
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بازی هگز: روش سلسله مراتبی 18
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بهترین روش مدیریت 10
  6 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک روش جدید در اندازه گیری ضرایب کشسان واقعی’ ‘in situ با استفاده از مبدل های مخروطی و قطبی شده به صورت افقی 7
  19 صفحه - 57000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش رتبه بندی چند شاخصه پیمانکاران با استفاده از اولویت بندی گزینه های واجد شرایط بر اساس تکنیک ترجیح پذیری 18
  16 صفحه - 48000 تومان
  بررسی ساختار حقوقی قوه مجریه بر اساس روش تحقیق حقوق.docx
  21 صفحه - 21000 تومان
  حقوق منع اعدام اشخاص زیر 18 سال روش تحقیق پلان بندی شده.docx
  46 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش تخمين ابعاد (اندازه ي) داده ها :‌سنجش فرانچسكو كاماسترا
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - طراحی یک روش جست و جوی پراکنده برای مشکلات زمان بندی یک گروه چند – ضابطه ایی در یک سیستم تولیدی المانی
  9 صفحه - 27000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش های پژوهش تاریخی
  15 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - منابع تعارض در سازمان ها و روش های حل تعارض
  10 صفحه - 30000 تومان
  بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ، رفتار اخلاقی و رضایت شغلی در بین کارکنان سازمانهای دولتی روش تحقیق همراه با پرسشنامه و کار آماری
  36 صفحه - 36000 تومان
  بررسی میزان علاقه دانش آموزان سطح راهنمایی در آموزش زبان انگلیسی بین مدارس غیر انتفاعی - روش تحقیق همراه با پرسشنامه
  32 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش و نظریه ی شبیه سازی طرح ریزی کنترل دینامیک برای مبدل buck همگام CD-DC: نظریه مدل و شبیه سازی 34
  14 صفحه - 42000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش شناسی ارزیابی ریسک ایمنی مبتنی بر AHP فازی برای جرثقیل گردان اتاقک دار 12
  4 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - در جستجوی روش دیگر 12
  5 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اثر محدودیتهای عملی بودن بر انتخاب روش پیشنهادی در جلسه بازار الکتریسیته روز قبل 26
  11 صفحه - 33000 تومان
  بررسی مرورزمان درحقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
  42 صفحه - 30000 تومان
  بررسی ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
  68 صفحه - 30000 تومان
  چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن تحقیق حقوقی روش تحقیق
  20 صفحه - 18000 تومان
  دیدگاه جرم شناسی در تاسیس علل مشدده تحقیق حقوقی روش تحقیق
  27 صفحه - 18000 تومان
  بررسی صادرات غیر نفتی قبل و بعد از انقلاب- روش تحقیق مدیریت بازرگانی پروژه
  88 صفحه - 36000 تومان
  تاجر ورشکسته روش تحقیق حقوقی
  56 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از روش AHP برای ارزیابی چند معیاره‌ی مدل‌های مختلف یکپارچه‌سازی حمل‌ونقل عمومی شهری
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - سوابق روش دهان به دهان آن لاین، نگرش و قصد خرید محصولات الکترونیکی در پاکستان
  13 صفحه - 39000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی یکپارچه و روش VIKOR در اولویت بندی فعالیت های محافظت از کف پوش خیابان (پیاده رو)
  9 صفحه - 27000 تومان
  فساد فی الارض تحقیق حقوقی روش تحقیق
  34 صفحه - 9000 تومان
  فسخ نکاح دائم تحقیق حقوقی روش تحقیق
  22 صفحه - 9000 تومان
  بررسی مساله امر به معروف و نهی از منکر روش تحقیق حقوق
  22 صفحه - 10500 تومان
  بررسی مساله مهریه در قانون روش تحقیق حقوق
  46 صفحه - 21000 تومان
  حدود بررسی اختیارات دادستان روش تحقیق حقوق
  47 صفحه - 9000 تومان
  وضعیت حقوقی همسر غایب مفقود الاثر روش تحقیق حقوق
  50 صفحه - 36000 تومان
  حمایت از کودکان با ابزارهای کیفری روش تحقیق حقوق
  26 صفحه - 12000 تومان
  تاثیر پشیمانی امین در موضوع امانت پس از تعدی و تفریط روش تحقیق حقوق
  24 صفحه - 12000 تومان
  جنگل و اثرات آن بر زندگی انسان روش تحقیق منابع طبیعی
  18 صفحه - 6000 تومان
  ضمان قهری روش تحقیق حقوق
  35 صفحه - 15000 تومان
  قاعده لا ضرر حقوق روش تحقیق حقوق
  40 صفحه - 21000 تومان
  مرور زمان با نگرش به قانو ن مجازات اسلامی 1390 روش تحقیق حقوق
  23 صفحه - 7500 تومان
  نقش قراردادهای جوینت ونچ ر در تجارت بین الملل و قو اعد حاکم بر آن روش تحقیق حقوق
  55 صفحه - 24000 تومان
  تعارض قوانین در وصیت و ارث تحقیق حقوقی روش تحقیق
  19 صفحه - 9000 تومان
  تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی روش تحقیق حقوق
  25 صفحه - 12000 تومان
  رعايت حقوق بشر با بررسي تحريم شوراي امنيت روش تحقیق حقوق
  51 صفحه - 24000 تومان
  مجازاتهای جایگزین حبس روش تحقیق حقوق
  29 صفحه - 15000 تومان
  وضعیت کشورهای نامساعدجغرافیایی درحقوق بین الملل دریاها روش تحقیق حقوق
  37 صفحه - 18000 تومان
  اصل حسن نیت در قرارداد های تجاری بین الملل روش تحقیق حقوق
  20 صفحه - 9000 تومان
  اصول حقوقی ناظر بر حل وفصل اختلاف مودی با اداره امور مالیاتی روش تحقیق حقوق
  54 صفحه - 18000 تومان
  آزادی مشروط و تغییرات و اصلاحات آن در قانون جدید روش تحقیق حقوق
  66 صفحه - 21000 تومان
  بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه آیین دادرسی کیفری روش تحقیق حقوق
  29 صفحه - 9000 تومان
  بررسی تدابیر اخلاقی در مجازات های اسلامی روش تحقیق حقوق
  144 صفحه - 36000 تومان
  بررسی تطبیقی اصل خدمات عمومی در ایران و انگلیس و فرانسه روش تحقیق حقوق
  46 صفحه - 21000 تومان
  بررسی منشور حقوق شهروندی ایران روش تحقیق حقوق
  47 صفحه - 21000 تومان
  تعریف عقد( قرار داد) و معامله (پیمان) و تفاوت های آنان تحقیق حقوقی روش تحقیق
  5 صفحه - 1000 تومان
  دادگاههای عالی عدالت انگلستان روش تحقیق حقوق
  32 صفحه - 9000 تومان
  تعارض قوانین در فرزند خواندگی روش تحقیق حقوق
  47 صفحه - 15000 تومان
  تعدد مشاغل عمومی و ممنوعیت های قانونی وارد بر آن روش تحقیق حقوق
  67 صفحه - 21000 تومان
  ادله اثبات در داوریهای بین المللی روش تحقیق حقوق
  36 صفحه - 18000 تومان
  قرار منع تعقیب روش تحقیق حقوق
  41 صفحه - 24000 تومان
  مسئولیت مدنی داور در داو ری بین المللی روش تحقیق حقوق
  36 صفحه - 18000 تومان
  مفهوم آزادی مشروط روش تحقیق حقوق
  21 صفحه - 12000 تومان
  نژاد و قومیت در جهانی شدن سیاست و قدرت روش تحقیق حقوق
  31 صفحه - 15000 تومان
  اقسام حقیقت روش تحقیق حقوق
  26 صفحه - 9000 تومان
  حقوق دریاها در کنوانسیون ها - ایران و کنوانسیون1982 حقوق دریاها روش تحقیق و پروژه حقوق
  102 صفحه - 45000 تومان
  جایگاه تعزیر منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی روش تحقیق حقوق
  15 صفحه - 6000 تومان
  خشونت علیه زنان آسیب های فردی و اجتماعی روش تحقیق و سمینار
  70 صفحه - 21000 تومان
  خشونت علیه کودکان -از دیدگاه بالینی روش تحقیق فایل پاورپوینت
  49 صفحه - 21000 تومان
  ماهیت حقوقی و آثار دعوای تصرف عدوانی از منظر آیین دادرسی مدنی- روش تحقیق حقوق
  28 صفحه - 18000 تومان
  خشونت علیه کودکان از دیدگاه بالینی روش تحقیق و سمینار
  48 صفحه - 24000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007