موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

پروژه کنترل سرعت موتور جریان مستقیم توسط ساختار کنترلی جریان موازی

عنوان سفارش :
پروژه کنترل سرعت موتور جریان مستقیم توسط ساختار کنترلی جریان موازی
تعداد صفحه :
64
قیمت :
36000 تومان
فهرست مطالب
 • فصل اول : کنترل سرعت هوشمند موتورهای DC
 • چکیده :
 • مقدمه
 • مدلسازی موتور DC
 • شبکه عصبی تطبیقی خطی
 • روش پیشنهادی
 • نتایج در این بخش نتایج مدل پیشنهادی در شرایط مختلف کارکرد موتور بررسی شده است.
 • نتیجه گیری
 • فصل دوم طراحی ، شبیه سازی وساخت کنترل سرعت موتور جریان مستقیم آهن ربای دائم بدون جاروبک
 • مقدمه
 • مدل ریاضی موتور
 • روش کنترل موتور
 • ساخت کنترل کننده
 • برنامه ریز
 • بخش مقایسه گر
 • فیلتر سازی
 • منابع تغذیه
 • بخش Power Stage
 • نتایج شبیه سازی
 • نتیجه گیری
 • فصل سوم : استفاده از کنترل کننده فازی نوع 2 برای کنترل سرعت موتور DC
 • مقدمه
 • مدل سازی موتور DC
 • موتور DC سری
 • موتور DC شنت
 • سیستم های فازی نوع 2
 • ساختار کنترل کننده
 • شبیه سازی و نتایج
 • موتور DC سری
 • موتور DC شنت
 • نتیجه گیری
 • پیوست :
 • مراجع
 • مقدمه
 • موتورهای DC از اولین موتورهای الکتریکی در صنعت بوده اند که بواسطه سهولت کنترل سرعت آنها ، در توانهای چندوات ناچندین هزار کیلو وات و با رنج وسیع ولتاژ و در سرعتهای نامی مختلف شناخته شده اند [2-1].

  روشهای ارائه شده برای کنترل سرعت موتورهای DC بطور کلی به سه دسته تقسیم می شوند . روشهای کلاسیک مثل استفاده از کنترل کننده های PI ، PID [3] ، روشهای مدرن ( تطبیقی ، بهینه و ...) [5-4] و روشهای هوشمند مثل کاربرد تئوری فازی و شبکه های عصبی [7-6 ] روشهای ارائه شده برای کنترل سرعت موتورهای DC می باشد .

  هدف این مقاله ارائه روشی جهت کنترل هوشمند سرعت موتور DC تحریک جداگانه ، با استفاده از شبکه عصبی تطبیقی خطی می باشد . روش پیشنهادی با استفاده از نرم افزار Matlab و در محیط Simulink با شبیه سازی یک موتور DC، اجرا و حالتهای مختلف آن بررسی شده اند .

 • مدلسازی موتور DC
 • موتورهای جریان مستقیم انواع گوناگونی داشته و برای هر یک روشهای متعددی جهت کنترل سرعت ارائه گردیده است در این مقاله موتور DC تحریک جداگانه جهت کنترل سرعت انتخاب شده است و با کنترل ولتاژ تغذیه اقدام به کنترل سرعت در سرعت های کمتر از سرعت نامی شده است .

  شبکه عصبی تطبیقی خطی

  شبکه های عصبی مصنوعی از جمله سیستم های دینامیکی هستند که با پردازش روی داده های تجربی ، دانش یا قانون نهفته در ورای داده ها را به ساختار شبکه متصل می سازند . قابلیت یادگیری و تعمیم ، پردازش موازی اطلاعات و همچنین استحکام در برابر خطاها از جمله ویژگی های شبکه های عصبی مصنوعی هستند که آنها را در کاربردهایی نظیر تفکیک الگو ، رباتیک و کنترل ممتاز می نماید .

 • روش پیشنهادی
 • هدف از طراحی یک کنترل کننده افزایش پایداری و کاهش زمان رسیدن به حالت مطلوب در برابر اعمال یک اغتشاش ، در یک پروسه می باشد . در این مقاله از کنترل کننده PID ، جهت مقایسه پاسخ آن با نتایج روش پیشنهادی ، استفاده شده است .

  تحقیقهای مشابه
  پروژه کنترل سرعت موتور جریان مستقیم توسط ساختار کنترلی جریان موازی
  64 صفحه - 36000 تومان
  مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه
  28 صفحه - 9000 تومان
  پروژه شرکت آب بند بابل پروژه درس کنترل کیفیت آماری
  30 صفحه - 21000 تومان
  پرسشنامه کنترل فرآیند آماری برای انتخاب پروژه های آزمایشی
  1 صفحه - 1500 تومان
  بررسی نقش سیاستهای مالیاتی در کاهش نقش تورم توسط دولت پروژه مالی
  38 صفحه - 15000 تومان
  بررسی ساختار مالکیت شرکت و سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پروژه مالی
  64 صفحه - 36000 تومان
  کاربرد کنترل کننده های دور موتور فرکانس اینورتر در صرفه جویی انرژی
  54 صفحه - 21000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - کنترل دیجیتال جریان مقاومتی (DRC) در مبدل¬های تفکیک شده موازی 26DC–DC
  38 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - هماهنگ سازی لیمیتر تحریک مضاعف، حفاظت اضافه جریان میدانی و کنترل ژنراتور 10
  4 صفحه - 12000 تومان
  قدرت تعزیری و کنترل آن توسط دادگاه
  26 صفحه - 10500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - کاربرد اطلاعات عملکرد توسط سیاستمداران و مدیران دولتی به منظور کنترل داخلی و جوابگویی خارجی
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم های کنترلی - سیستم های کنترل درب های هوشمند7
  34 صفحه - 105000 تومان
  تخمین سرعت موتور القایی تکفاز و بهینه سازی
  7 صفحه - 1500 تومان
  کنترل سرعت موتور dc
  5 صفحه - 1000 تومان
  بازتاب عدالت اسلامی در جریان اسلامی
  10 صفحه - 1500 تومان
  بازتاب عدالت اسلامی در جریان اسلامی
  11 صفحه - 1500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - جریان الکتریکی - کموتاتور - رشته برق
  5 صفحه - 15000 تومان
  ماشین جریان مستقیم، پدیده کموتاسیون
  37 صفحه - 10500 تومان
  ماشین جریان مستقیم
  11 صفحه - 7500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - جریان حرارتی کابل فیبر نوری به منظور تامین عملکرد پایدار Fiber optic cable thermal preparation to ensure stable operation
  12 صفحه - 36000 تومان
  آماده سازی جریان حرارتی کابل فیبر نوری به منظور تامین عملکرد پایدار
  20 صفحه - 9000 تومان
  شبیه سازی عددی جریان سیال از میان محیط متخلخل
  13 صفحه - 7500 تومان
  پروژه برق بررسی و آشنایی با جریان برق
  87 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیر میزان کاهش PH شکمبه ای بر تخمیر شکمبه ای در یک سیستم کشت پیوسته و با جریان دو طرفه
  8 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - عدم تقارن اطلاعاتی و ارزش ارتباطی جریان نقدینگی وارقام حسابداری 28
  25 صفحه - 75000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اندازه¬گیری تأثیرات درگاه و جریان حنجره¬ای بر امپدانس حنجره¬ای 9
  4 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تمرکز بر جریان مالی زنجیره های تامین : یک بررسی تجربی از مدیریت زنجیره ی تامین مالی
  17 صفحه - 51000 تومان
  تأثیر تپ ، طرز اتصال ترانسفورماتور و پارامترهای شبکه بر روی جریان هجومی
  25 صفحه - 7500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007