موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

بحرین

عنوان سفارش :
بحرین
تعداد صفحه :
12
قیمت :
1500 تومان
 • مقدمه
 • کشور کوچک بحرین تاریخ دیرینه اي دارد . زندگی در این منطقه با وجود مشکلات مختلف، از گذشته هاي دور مورد توجه بوده است . پس از ظهور اسلام، ساکنان بحرین با سرعتی قابل تحسین، دین اسلام را انتخاب کردند . آنچه که در پی میآید، مجموعه اي از اطلاعات گذشته و دورة معاصر را به اختصار گزارش میکند.

 • موقعیت جغرافیایی
 • الف) بحرین در خلیج فارس
 • خلیج فارس از نظر زمین شناسی در نتیجۀ انفعالات اواخر دوران سوم زمین شناسی که سبب پیدایش سلسله جبال زاگرس و رشته هاي جنوبی ایران گردید، به وجود آمده، و قبل از این دوره به صورت زبانۀ باریکی بوده است . در همین دوران بر اثر پیدایش جبال زاگرس در غرب فلات ایران و فرو رفتگی جنوب فلات ایران، آب اقیانوس هند از طریق خلیج عمان به طرف غرب آمده و خلیج فارس را ایجاد کرده است.

  در نتیجۀ ایجاد چین خوردگی و به وجود آمدن طاقدیس ها و ناودیسها و رسوبات و مواد آلی ته دریا و بسیاري عوامل دیگر، ذخایر بزرگی از نفت در کف خلیج فارس و حواشی و جزایر آن از جمله جزایر بحرین به وجود آمده است.

  به طور کلی جزایر بحرین از نظر ساختمانی دنبالۀ فلات ایران بوده که از زیر آبهاي خلیج فارس نمایان شده است . به این ترتیب، بحرین به صورت مجمع الجزایري در نیمکره شمالی و شرقی، در جنوب غربی قاره آسیا و جنوب خلیج فارس واقع شده است و در سمت راست آن در فاصله 27کیلومتري، کشور امیرنشین قطر و در سمت مغرب آن در فاصلۀ 24 کیلومتري، عربستان سعودي و در شمال آن با فاصلۀ نسبتا دوري، ایران قرار دارد . نزدیکترین شهر ایران به بحرین بندر بوشهر است که تا لنگرگاه بحرین 361 کیلومتر فاصله دارد.

 • ب) وسعت و محدودة جغرافیایی
 • مجمع الجزایر بحرین با وسعت 26/695 کیلومتر مربع از 35 جزیرة بزرگ و کوچک تشکیل شده که بین 5/25 درجه و 5/26 درجۀ عرض شمالی و 50 درجه و 52 درجۀ طول شرقی واقع شده است.

  تفاوتی که در برخی منابع در مورد مساحت و تعداد جزایر بحرین مشاهده می شود به علت وجود برخی جزایر مرجانی و غیرمسکونی است که هنگام جزر آب کاملا نمایان بوده و هنگام مد در آب غوطه ور است.

  بزرگترین جزیره در این مجمع الجزایر، جزیره بحرین(جزیره منامه ) است که گاهی «اوال» خوانده می شود و در قدیم نیز به « تیلوس» معروف بوده است. طول این جزیره از شمال به جنوب 50 کیلومتر ( 30 مایل) و عرض آن بین 13 و 25 کیلومتر(8-15 مایل) است و شهر منامه پایتخت بحرین در همین جزیره واقع شده است . در انتهاي جنوبی جزیره، دماغه اي به نام «رأی البر» وجود دارد. این جزایر در قسمت جنوب، ماسه اي و هموار، در قسمت هاي مرکزي، بیابانی و لم یزرع و در قسمت شمال، آباد و حاصلخیز است.

  بحرین فاقد مرز زمینی است و تنها با احداث پلی که این کشور را به عربستان سعودي متصل میکند، توانسته است از طریق زمینی با کشور دیگري مرتبط شود، در حالی که خط ساحلی آن به طول 161 کیلومتر است.

  از لحاظ وسعت، بحرین 112 برابر از ابوظبی، 17 برابر از قطر و7 برابر از دوبی کوچک تر است. بحرین عمدتا سرزمینی بیابانی و شورهزار است و بیشتر هموار و خالی از کوهستان میباشد.

 • ج) نام جغرافیایی بحرین
 • بحرین در دوره هاي مختلف، به محدوده هاي مختلف جغرافیایی اطلاق می شده است . نام جغرافیایی بحرین تا قرن ششم هجري به ناحیه اي اطلاق می گردید که از طرف جنوب بصره تا در دوره ساسانی اهمیت فراوان داشت . تا زمان (Hejar) حدود عمان کشیده می شد. ناحیۀ هجر استیلاي قرامطه (از فرقه آشوبگر و تندرو اسماعیلیه ) در اوایل قرن چهارم هجري، شهر هجر، مرکز اصلی سرزمین بحرین بود ولی از دورة ابوطاهر حسن بن سعید گناوه اي، پیشواي قرمطیان خلیج فارس، نام الحساء جايگزین نام هجر شد.

  بحرین که نام آن تا قرن ششم هجري در کتاب هاي تاریخ و جغرافیاي فارسی و عربی آورده شده است، عبارت از دو ولایت «بنیاد اردشیر» و «هجر» بود و مجمع الجزایر امروزي نام دیگري داشت. بنابر حوادث مربوط به بحرین و وقا یع صدر اسلام که در کتاب هاي قدیم ذکر شده است، بحرین غالباً به آن قسمت از قلمرو باستان ایران ارتباط داشته که دو مرزبانی «هجر» و «بنیاد اردشیر» را تشکیل می داده است.

  تحقیقهای مشابه
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007