موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

آشنایی با مزایا و معایب بانکداری الکترونیکی

عنوان سفارش :
آشنایی با مزایا و معایب بانکداری الکترونیکی
تعداد صفحه :
10
قیمت :
4500 تومان
 • مقدمه
 • جهان امروز به صورت جهان مجازی درآمده،به طوری که فناوری اطلاعات وارتباطات درتمام بخشهای زندگی روزانه بشرنفوذ کرده است.هرکشور نیز ساختارهای پولی ،مالی ،اداری و... خودرابراساس این تغییرات متحول می کند. امروزه بدون شک فناوری اطلاعات وارتباطات جزء ساختار اصلی توسعه هرکشور است.امروزه میلیونها سایت باارائه انبوهی ازمحصولات ،خدمات واطلاعات ،درانتظاربازدیدکنندگان ازسایت نشسته اند. همه مشاغل ازبانکداری الکترونیک تاثیر می گیرندوتنها این نخواهدبودکه بانکداری الکترونیکی خودبرآنهاتاثیربگذارد.

  به جرات می توان گفت که یکی ازالزامات اساسی رواج تجارت الکترونیکی درهرکشوری ،وجود بستراصلی مبادلات وجوه یعنی بانکداری الکترونیکی است.

 • تعریف بانکداری الکترونیکی
 • بانکداری الکترونیکی به مشتریان امکان می دهدکه سطح گسترده ازنقل و انتقالات وجوه و اطلاعات رابه شیوه الکترونیکی وازطریق وب سایت بانک عامل، انجام دهند.

  درآغاز،بانکداری اینترنتی به شکل گسترده ای تنها به عنوان واسطه اطلاعات دربانکهایی به کاربرده می شدکه محصولات وخدمات خودرا ازوب سایتها ارائه می دادندوبرای آنهابازاریابی می کردند.باپیشرفت فناوری ورواج استفاده ازاینتترنت درصنعت بانکداری ،بانکها،دامنه فعالیتهای اینترنتی خودراگسترش دادند به طوری که امروزه مبادلات چک ،پرداخت حساب ،نقل وانتقال وجوه ،ارسال گزارشهایااسنادموردنیازمشتریان وترازحسابهای مشتریان به صورت الکترونیکی ولحظه ا ی فارغ ازمکان وزمان دراختیارمشتریا ن قرارمی گیرد که هم به نفع مشتری است وهم به نفع بانک زیراازدید مشتری هزینه های خدمات بانکی بااین سیستم کاهش می یابد ازجمله این هزینه هامی توان به هزینه های اتلاف وقت درصفهای طولانی بانک اشاره کردوازدیدبانک هزینه عرضه خدمات بانکی بااستفاده ازاین سیستم بانکداری درحدبالایی کاهش می یابد چراکه دیگرنیازی به کاغذهای اضافی، کارمند اضافی، هزینه های فرصتی سرمایه گذاری واشتغال دربخشها ی دیگربرای بانک وجودنخواهدداشت.

  امروزه صنعت بانکداری دامنه وسیعی ازفعالیتهای اقتصادی راشامل می شود وبدون تحول ودگرگونی دراین صنعت بزرگترین بخش محرک اقتصادی جامعه فلج می شود.

  بانکداری الکترونیکی استفاده ازوسایل الکترونیکی درعرضه محصولات وخدمات بانکی است که خودزیرمجموعه ای ازتامین بودجه الکترونیکی است.

  منظوراز وسایل الکترونیکی دراین تعریف اینست که زمانی باوسایلی چون ارائه فیزیکی تراز حسابها، وصول چک، حواله و... یا به طورخلاصه حضورفیزیکی مشتری ومتصدی بانک درمکانی مشخص ارائه خدمات صورت می گرفت.امروزه بانکها ازوسایلی چون تلفن، اینترنت، تلفن همراه، وب و ... درارائه خدمات استفاده می کنند. و منظور از اصطلاح بودجه الکترونیکی همان تامین مالی وپولی توسط موسسات شرکتها دولتها و... است که امروزه درقالب درخواستهای اینترنتی وام ارائه اسناد اعتباری ازطرف وب اختصاصی بانک عامل و...انجام می شود.

  تعریف واضح تر آشکارتروملموس ترازبانکداری الکترونیکی این است که : بانکداری الکترونیکی عبارت است از بکارگیری ابزار ووسایل الکترونیکی ازجمله اینترنت، شبکه های بی سیم ،دستگاههای خودپرداز، تلفن وتلفن همراه درارائه خدمات ومحصولات بانکی که این محصولات وخدمات بخشی ازتامینهای مالی درسیستم پولی ومالی کشوراست.

  برای مثال موبایل بانک را میتوان عرضه خدمات ومحصولات بانکی از طریق تلفن همراه دانست.

 • تاریخچه بانکداری الکترونیکی
 • در سال 1970 متخصصان دانشگاهی به منظوراشتراک اطلاعات ،اینترنت راتوسعه دادندوتاسال 1993 عموم مردم،به ویژه مردم تجاری که امیدبه گسترش دامنه تعدادمشتریانشان داشتندازآن استقبال کردند وبدین ترتیب اینترنت درراستای اهداف بازاریابی مبادلات وجوه کالا وخدمات موردتوجه واقع شد.

  تحقیقهای مشابه
  آشنایی با مزایا و معایب بانکداری الکترونیکی
  10 صفحه - 4500 تومان
  تقسیم کار و مزایا و معایب آن
  21 صفحه - 12000 تومان
  تقسیم کار و مزایا و معایب آن
  21 صفحه - 9000 تومان
  بررسی مزایا و معایب فضای مجازی
  21 صفحه - 6000 تومان
  دستگاههای خودپرداز و کارتهای بانکی و مزایا و معایب آنها
  23 صفحه - 7500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007