موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

اقسام شرکت های تجاری

عنوان سفارش :
اقسام شرکت های تجاری
تعداد صفحه :
60
قیمت :
12000 تومان
فهرست مطالب
 • مقدمه
 • سهام
 • سهام‌دار
 • هیئت مدیره
 • قانون تجارت
 • معاملات تجاری تبعی عبارتند از:
 • شرکت های تجاری
 • حداقل تعداد شرکای شرکت تجاری

 • رابطه شرکا با شرکت تجاری
 • موضوع شرکت تجاری
 • شخصیت حقوقی شرکت تجاری

 • الف ) تاریخ پیدایش شخصیت حقوقی شرکت تجاری
 • ب ) تاریخ پایان شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری
 • اقسام شرکتهای تجاری در ایران

  انواع شرکت تعاونی از لحاظ نوع فعالیت

  شرایط تاسیس شرکت های تعاونی

 • مدارک شرکت‌های تعاونی برای ثبت: (هر کدام در 4 نسخه)
 • تعریف شرکت سهامی
 • اهمیت شرکت سهامی
 • شرایط انتخاب اعضاء هیئت مدیره

 • اهلیت مدیران
 • محکومین جزایی
 • قبولی مسئولیت مدیریت
 • شرایط انتخاب شخص مدیر عامل

 • وظایف هیئت مدیره
 • برخی مقررات جزایی
 • نتیجه گیری
 • منابع
 • مقدمه
 • شرکت، (به انگلیسی: Company)‏ یک انجمن یا بنگاه تجاری و یا یک شخص حقیقی یا حقوقی و یا ترکیبی از هر دوی آنها است. بنا بر تعریف قانون مدنی، شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه. ولی این تعریف در برگیرنده مشاعات نیز می‌باشد. بنابر مفهومی که از قانون تجارت استنباط می‌شود، شرکت، قراردادی است که بر اساس آن اعضا یا شرکا سود حاصل از سرمایه را تقسیم می‌کنند. شرکت‌ها در قوانین ایران شخصیت حقوقی دارند.

 • سهام
 • سهم (مفرد سهام) اجزایی است، که سرمایه هر شرکت را تشکیل می‌دهد. داشتن سهم، مالکیت مشاعی بر سرمایه ایجاد نمی‌کند، مگر در هنگام انحلال شرکت.

 • سهام‌دار
 • به اعضای شرکت، در شرکت‌های سهامی و تعاونی، سهامدار گفته می‌شود. اعضای شرکت، مالکین دارایی آن شناخته نمی‌شوند. بلکه صرفا به نسبت سهام خود، دارای حقوقی نسبت به شرکت خواهند بود. سهام‌دار نسبت به شرکت، حقوق و تعهداتی دارد. میزان این مسئولیت بسته به نوع شرکت، متفاوت است.

 • هیئت مدیره
 • هیئتی حداقل ۳ نفره، که کار اداره شرکت را بر عهده دارند، هیئت مدیره نامیده می‌شوند. اعضای هیئت مدیره، الزامأ نباید سهام‌دار شرکت باشند. مدیر عامل توسط هیئت مدیره؛ عزل و نصب می‌شود.

 • قانون تجارت
 • قانون تجارت ایران در سال 1311 مشتمل بر 300 ماده به تصویب رسید و در سال 1347 بخش هایی از آن مورد تجدید نظر قرار گرفت.طبق ماده 1 قانون تجارت "تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد"در ماده 2 قانون تجارت ، قانون گذار به تعریف معاملات تجاری پرداخته است و آنها را به دو بخش معاملات تجاری ذاتی ومعاملات تجاری تبعی تقسیم کرده است.

  معاملات تجاری ذاتی که مشتمل بر10نوع می باشند به خودی خود وصرف نظر از اینکه چه کسی آنهارا انجام می دهد تجاری محسوب می گردند.برای مثال خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده باشد یا نشده باشد.

  لیکن معاملات تجاری تبعی ، به معاملات اطلاق میگردد که خود اصولاً وذاتا تجاری نیستند ولی اگرتاجر آنها را انجام دهد به اعتبار وبه تبع تاجر بودن شخص ، تجاری محسوب می گردند.

  معاملات تجاری تبعی عبارتند از:

 • 1) کلیه معاملات بین تجار ، کسبه،صرافان و بانک ها.
 • 2) کلیه معاملاتی که تاجر با غیر تاجر برای حوائج تجاری خود مینماید.
 • 3) کلیه معاملاتی که اجزا یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می نماید.
 • 4) کلیه معاملات شرکت های تجاری : مورد آخر حائز اهمیت است چرا که معاملات شرکت های تجاری حتی اگر مورد معامله غیر منقول باشد ماهیتاً تجاری محسوب می شوند.
 • شرکت های تجاری
 • قانون تجارت ایران، تعریفی از شرکت تجاری ارائه نکرده و در واقع، در ماده 20 که فصل اول از باب سوم قانون تجارت با آن آغاز می شود، فقط به شمارش اقسام مختلف شرکت تجاری پرداخته است.

  علت سکوت قانون گذار ایران این است که در قانون تجارت فرانسه که الگوی قانون تجارت ما بوده است نیز شرکت تجاری تعریف نشده است؛ اما سکوت قانون تجارت فرانسه توجیه شدنی است؛ زیرا قانون مدنی این کشور در ماده 1832 شرکت را تعریف کرده است و قانون گذار فرانسه ضرورتی به تکرار آن در قانون تجارت ندیده است؛ در حالی که تقلید صرف قانون گذار ایران از قانون تجارت فرانسه خلثی قانونی ایجاد کرده است؛ چرا که آنچه در قانون مدنی ما در تعریف شرکت آمده با خقیقت شرکت در حقوق تجارت متفاوت است. در واقع، در حالی که شرکت در حقوق تجارت ما ریشه در حقوق اروپایی دارد، شرکت در حقوق مدنی، در درجه اول متکی بر موازین فقهی است.

  تحقیقهای مشابه
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی شرکت هایی که تحت حمایت مالی موسسه ی توسعه ی راههای تجاری و صنعتی در کنیا هستند 14
  15 صفحه - 45000 تومان
  ادغام شرکت های تجاری در حقوق فرانسه
  21 صفحه - 7500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007