موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

اقتصاد پاکستان

عنوان سفارش :
اقتصاد پاکستان
تعداد صفحه :
2
قیمت :
1000 تومان
 • مقدمه
 • نهج البلاغه پس از قرآن کریم گرانقدرترین میراث فرهنگی مسلمانان است؛ کتابی که در میان آثار بشری چون چشمه خورشید است و منبعی سرشار از معارفی راهگشا برای زندگی در پرتو ایمان، تقوا و احسان.نهج البلاغه در سال 400هجری،بوسیله ابوالحسن محمد بن حسین محمد بن حسین بن موسی،مشهور به سید رضی یا شریف رضی ،در گذشته سال406 هجری تالیف شده است .سبک تالیف این کتاب گزینشی،و در برگیرنده بلیغ ترین آموزه های امام علی علیه السلام است. شریف رضی از مجموعه مطالب علی علیه-السلام که در آثار مکتوب پیش از خود در اختیار داشت،گزینشی بی بدیل انجام داد و برترین گوهرهای آموزه های امام علی علیه السلام را از خطبه ها، سخنان و سخنرانی ها،نامه ها ،وصیت نامه ها،دستورالعمل ها، سخنان کوتاه و حکمت ها برگزید.

 • بیان مسئله
 • تعاملات و روابط بین افراد به عنوان رفتارهای انسانی،در طول تاریخ همواره موضوع مهمی بوده است که افکار بسیاری از متفکرین و جامعه شناسان را به خود معطوف نموده است. لذا برخی اندیشمندان سعی در طراحی مدلی نظامند برای شکل دهی و تدوین این روابط داشته اند .بی شک مقوله روابط انسانی در جوامع بر نحوه تعاملات آن اثر گذار بوده و ذهن بسیاری از متخصصین متوجه این امر گردیده است . در سالهای اخیر بسیاری از اندیشه وران بر این اعتقادند که با شناسایی ،گسترش و بکارگیری مؤلفه های سرمایه های اجتماعی در جوامع ،می توان بسیاری از چالشهای درون سازمانی را با تدبیر و بدون آسیب پشت سر نهاد و خلأهای رشد و توسعه سازمانی نیز با این روش پر نمود .

 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • نوشته حاضر به طور مشخص در صدد ارائه مدلی از مولفه ها و شاخص های اعتماد،سرمایه اجتماعی مبتنی بر آموزه های مولی الموحدین امیرالمومنین علی(ع) است که در عبارات نهج البلاغه بدان اشاره شده است . در این مدل سعی شده است با استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای و با توجه مفاهیم نهج البلاغه، مولفه ها و شاخص های سرمایه اجتماعی شناسایی ،استخراج و تدوین مدل گردد . با توجه به بررسی انجام شده ،علی-رقم اینکه پژوهش مستقلی در حوزه ارتباط مفاهیم دینی خصوصا نهج البلاغه در موضوع سرمایه اجتماعی انجام نشده است،پژوهش مستقلی در حوزه ارتباط مفاهیم دینی خصوصا نهج البلاغه در موضوع سرمایه اجتماعی انجام نشده است، پژوهش جدی و بنیان داری در حوزه سرمایه اجتماعی و حوزه سازمانی و مدیریتی نیز به رشته تحریر در نیامده است .نظر به ضعف روحی و علمی نگارنده در درک مطالب امام و والایی و عمق کلام امیرالمومنین (ع) امید است، پژوهشی مفید در این زمینه انجام داده باشم.

 • اهداف تحقیق
 • سرمایه اجتماعی منبعی غنی در تعاملات اجتماعی و سازمانی است که سبب ایجاد شبکه های مشارکتی می گردد و در نهایت جامعه و سازمان را در دسترسی به هدف مشترک و انسجام کمک می کند .متاسفانه در کشور ما با توجه به بافت دینی و شیعی آن، هنوز نگاه جامع و دور از تعابیر و مولفه های غربی و مبتنی بر نگاه درون دینی و بومی به آن نشده است . به نظر می رسد اموزه های دینی و خصوصاً نهج البلاغه سبب بسترسازی ،تقویت سرمایه اجتماعی و شکل دهی مدلهای سازمانی سرمایه اجتماعی می شود و پایه های مستحکم توسعه سازمانی را فراهم می سازد .

 • سئوالات تحقیق
 • - مفاهیم ،تعاریف ،مولفه ها و مدل های رایج اعتماد ،سرمایه اجتماعی چیست؟

  - اهمیت و ضرورت اعتماد سرمایه اجتماعی در آموزه های نهج البلاغه چیست؟

  - الگوی پیشنهادی تحقیق در نهج البلاغه جهت استخراج مولفه های سرمایه اجتماعی چیست؟

  - مولفه ها و مدل پیشنهادی سرمایه اجتماعی در آموزه های نهج البلاغه چیست؟

 • فرضیات تحقیق
 • - در قالب بازخوانی مفاهیم و تعاریف سرمایه اجتماعی و ارائه برخی از مولفه ها و مدلهای رایج به این سوال پاسخ داده می شود.

  - در قالب نقد برخی از مفاهیم رایج سرمایه اجتماعی از منظر درون دینی و ارائه مواردی از مولفه های سرمایه اجتماعی در نهج البلاغه و تبیین آن،اهمیت و ضرورت سرمایه اجتماعی در نهج البلاغه ارائه می گردد.

  -در گفتار دوم به ارائه روش تحقیق مناسب جهت مطالعه نهج البلاغه جهت استخراج مولفه های سرمایه اجتماعی پرداخته می شود.

 • تعاريف عملياتي :
 • بصورت خلاصه مفهوم سرمایه اجتماعی و دغدغه اصلی پژوهش ارائه می گردد.

  سرمایه اجتماعی:سرمایه اجتماعی از دو مفهوم سرمایه و اجتماع تشکیل شده است و از این حیث میتوان آن را دارای ماهیتی فزاینده و غیر فردی دانست. نوعی توشه فزاینده در جامعه که به واسطه خود جامعه ایجاد میگردد و ان را در نیل به هدف و حفظ جامعه ،یاری میدهد.این مفهوم نوپا مانند دیگر سرمایه های فیزیکی،اقتصادی و انسانی دارای ارزش و اهمیت است و البته با کمبود منابع نیز روبروست

  تحقیقهای مشابه
  تحلیلی بر اقتصاد ایران
  16 صفحه - 6000 تومان
  اقتصاد زیر زمینی- اقتصاد خاکستری
  15 صفحه - 1500 تومان
  تاریخچه اقتصاد مهندسی و کاربرد ریاضی در علم اقتصاد
  21 صفحه - 6000 تومان
  ایران و اقتصاد شبکه ای
  8 صفحه - 1500 تومان
  تحلیل اقتصاد صنعت ورزش ایران
  20 صفحه - 7500 تومان
  فقر و نابرابری در اقتصاد جهانی
  21 صفحه - 6000 تومان
  کاربرد ریاضی در سازمانها ، اقتصاد ، زندگی روزمره
  14 صفحه - 1500 تومان
  بررسی تحولات جهانی شدن در اقتصاد و بازار کار رسمی و غیر رسمی
  30 صفحه - 10500 تومان
  رابطه اقتصاد با دامپروری
  7 صفحه - 1500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه بین شهر ها و اقتصاد cities and economies
  7 صفحه - 21000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - جهانی شدن ، دانش و اقتصاد از مارتین آلبرو جامعه شناس sociology basics
  14 صفحه - 42000 تومان
  پروژه روش تحقیق بررسي تاثيرات خشكسالي بر اقتصاد معيشتي روستائيان
  35 صفحه - 21000 تومان
  تاثیر بحران مالی -اقتصادی جهان بر اقتصاد ایران
  12 صفحه - 6000 تومان
  نقش کشاورزی در توسعه اقتصاد گیلان
  5 صفحه - 1000 تومان
  کشاورزی در اقتصاد گیلان
  15 صفحه - 7500 تومان
  تاثیر ارامنه یهودیان در اقتصاد دوره ی صفویه
  21 صفحه - 9000 تومان
  پروژه رشته مدیریت بیمه نقش بیمه های دریایی در اقتصاد شهر همراه با پرسشنامه و جامعه آماری
  71 صفحه - 45000 تومان
  شیوه تولید و اقتصاد در عصر ساسانی
  19 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - دیدگاه امنیت تجارت الکترونیک در اقتصاد دیجیتالی 7
  13 صفحه - 50700 تومان
  و نقش آن در اقتصاد ایران R&D تحقیق و توسعه و
  33 صفحه - 15000 تومان
  جایگاه سینما در ارتباط با سیاست و اقتصاد در جمهوری اسلامی ایران
  9 صفحه - 6000 تومان
  سینمای جهان - ایران و جایگاه سینما در ارتباط با اقتصاد و سیاست
  18 صفحه - 9000 تومان
  اقتصاد زیر زمینی _ اقتصاد ایران
  8 صفحه - 1000 تومان
  تحليل اقتصاد صنعت ورزش ايران
  19 صفحه - 7500 تومان
  نقش نفت و آثار سیاستهای دولت در اقتصاد ایران
  31 صفحه - 10500 تومان
  ایران و اقتصاد شبکه ای
  5 صفحه - 1000 تومان
  مدیریت تولید شبکه ای بر اقتصاد جدید
  4 صفحه - 1000 تومان
  تاثیر سهمیه بندی بنزین در اقتصاد کشور
  21 صفحه - 7500 تومان
  تاثیرات اقتصاد بر انقلاب ایران
  20 صفحه - 7500 تومان
  چرا در اقتصاد ایران رکود تورمی رخ می دهد؟
  13 صفحه - 7500 تومان
  بحران مالی جهان دلایل آن و تاثیر آن بر اقتصاد ایران
  30 صفحه - 12000 تومان
  پروژه مالی جسابداری بررسی نقش مالیات در اقتصاد ایران
  55 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - خطر سیستمیک منابع اقتصاد کلان در بخش بانکی در پنج کشور جدید عضو اتحادیه اروپا
  13 صفحه - 39000 تومان
  شوک نفتی در اقتصاد ایران
  10 صفحه - 6000 تومان
  با توجه به نام گذاری سال 1390 به نام سال جهاد اقتصادی و عامل اقتصاد فرهنگی
  6 صفحه - 6000 تومان
  عامل اقتصاد فرهنگی و سال جهاد اقتصادی
  6 صفحه - 1500 تومان
  علل تورم در اقتصاد ايران
  22 صفحه - 9000 تومان
  سال جهاد اقتصادی و عامل اقتصاد فرهنگی
  6 صفحه - 6000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - منحنی اقتصاد سایه¬ای کوزنتز 25
  21 صفحه - 63000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حدود اقتصاد اواخر دوران باستان و اوایل اسلام
  14 صفحه - 42000 تومان
  تاثیر وقف بر اقتصاد اسلامی
  24 صفحه - 15000 تومان
  نقش خودرو سازي در اقتصاد ايران
  23 صفحه - 18000 تومان
  نقش خودرو سازي در اقتصاد ايران
  23 صفحه - 10500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - کاربرد فرضیه بازار کسری برای تحلیل دنباله زمانی اقتصاد عظیم 67
  22 صفحه - 66000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - نوآوری در شرکت های اقتصاد اجتماعی 15
  13 صفحه - 39000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه مشاركت بين اقتصاد دانشگاهي و محيط تجاري ، اجزاء جهت گيري بازاريابي دانشگاهي مدرن 13
  6 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اقتصاد سیاسی تحریم های اقتصادی آمریکا بر علیه کره ی شمالی : گذشته، حال و آینده 30
  22 صفحه - 66000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - غلبه بر وابستگی ، خلق یک اقتصاد مقاومتی 12
  5 صفحه - 15000 تومان
  اتحادیه اروپا در اقتصاد جهانی
  25 صفحه - 9000 تومان
  اقلیم و تاثیر آن بر زندگی و کشاورزی و اقتصاد فایل بصورت پاورپوینت
  43 صفحه - 15000 تومان
  نقش سازمان ASEAN در اقتصاد جهانی اس آن
  22 صفحه - 9000 تومان
  جایگاه اقتصاد ایران در ا قتصاد بین الملل
  23 صفحه - 9000 تومان
  ضریب جینی و آمار آن در اقتصاد ایران
  18 صفحه - 7500 تومان
  بررسی و مقایسه اقتصاد ایران و جهان
  20 صفحه - 6000 تومان
  تاثیر قیمت نفت بر اقتصاد در دولت 9 و 10
  15 صفحه - 6000 تومان
  تاثیر قیمت نفت بر اقتصاد در دولت 9 و 10 پاورپوینت
  32 صفحه - 7500 تومان
  بیانات مقام معظم رهبری در اقتصاد مقامتی در خصوص وزارت ورزش
  10 صفحه - 1500 تومان
  اقتصاد اسلامی و مقایسه آن با اقتصاد غربی و سوسیالیستی
  19 صفحه - 7500 تومان
  اقتصاد رسانه – اقتصاد رسانه های غربی و ایران
  9 صفحه - 1500 تومان
  اقتصاد اسلامی و مقایسه آ ن با اقتصاد غربی و سوسیالیستی
  33 صفحه - 7500 تومان
  تفاوت بین اقتصاد اسلامی و غربی
  19 صفحه - 6000 تومان
  تاثیر نوسانات نرخ ارز بر اقتصاد در ایران
  6 صفحه - 1000 تومان
  حسابداری سازمان تجارت جهانی در اقتصاد ایران
  16 صفحه - 1500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - سوابق روش دهان به دهان آن لاین، نگرش و قصد خرید محصولات الکترونیکی در پاکستان
  13 صفحه - 39000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007