موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

ارزیابی فضای عمومی شهر رشت و طراحی شهری برای معلولین

عنوان سفارش :
ارزیابی فضای عمومی شهر رشت و طراحی شهری برای معلولین
تعداد صفحه :
13
قیمت :
6000 تومان
 • بیان مساله
 • ارزیابی فضاهای عمومی با توجه به نیازهای معلولین و برنامه ریزی جهت آن، یکی از ضروریات هر جامعه بخصوص جامعه ما که بعد از جنگ تحمیلی با جمع کثیری از جانبازان و معلولین مواجه است می باشد. مناسب سازی فضاهای شهری و بهبود قابلیت دسترسی و تحرک افراد دارای معلولیت در کاهش فقر بسیار مهم می نماید. تمامی افراد معلول در کشورهای در حال توسعه جهان بویژه کشور ما، از میزان بالای شیوع فقر و عدم دسترسی به فرصت های برابر اجتماعی و اقتصادی و بالتبع آن نامناسب بودن فضاهای شهری رنج می برند. تلاش برای کاهش فقر معلولین، از طریق بهبود قابلیت دسترسی با تمرکز بر روی مناسب سازی فضاهای عمومی شهری بویژه ترافیک و حمل و نقل عمومی شهری امکان پذیر می باشد. بنابراین، نیازهای اساسی معلولین و جانبازان از جمله تحرک، دسترسی به فضاهای شهری و نیازهای حسی و حرکتی آنان نباید در فضاهای شهری نادیده گرفته شوند.

 • ضرورت و اهمیت
 • دنیای امروز که در طول قرون متمادی از اصل و نهاد طبیعی خود بدور افتاده و غرق در مصنوعات دست بشر شده، دنیایی است که برای اکثریت انسان های سالم ساخته شده است، حال آنکه ما معتقد به تساوی حقوق انسان ها در تمامی زمینه ها می باشیم. تحولات اجتماعی و فرهنگی جامعه در یکی دو دهه اخیر سبب شده که اشخاص معلول به میزان قابل توجهی در جامعه جذب شوند، اما وجود برخی موانع به ویژه در عرصه ی برنامه ریزی شهری و شهرسازی بسیاری از فضاهای شهری فاقد شرایط لازم برای حضور این قشر در جامعه است. از عناصر مهمی که می تواند اشخاص معلول را به جامعه برگرداند، بهبود ترافیک شهری و بالتبع آن مناسب سازی فضاهای شهری می باشند که با برنامه ریزی صحیح، می توان این قشر را از منزوی شدن بازداشت و از حضور فعال و مشارکت آنان در فعالیت های اجتماعی – اقتصادی بهره جست.

 • پیشینه تحقیق
 • اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۲۴ با توجه به دربرگیری و شمول آن بر همه انسان ها، دامنه نگاه انسانی به افراد دارای معلولیت را گسترش داد. سازمان ملل متحد قوانین فرصت های برابر برای افراد دارای معلولیت را در سال 1994 تصویب کرد، که در آن، ارائه چارچوب های بین المللی توسط مدافعان حقوق بشر و قانونگذاران برای حل مسائل ناتوانان و معلولین به کار گرفته شد و دستورالعمل هایی را برای هدایت برنامه-های مربوط به دسترسی برابر برای همه ارائه شده است. مؤسسه های خیریه و وام دهنده مانند بانک توسعه و بانک جهانی، در پیشرفت و توسعه حل مسائل و مشکلات مربوط به معلولین و ناتوانان و مطرح کردن سیاست های مربوط به سیستم حمل و نقل و به ویژه پروژه های مختلف شهری نقش قابل توجهی داشته اند. این روند و فرآیند توسط سازمان هایی از جمله در بریتانیا و سوئد ادامه یافت( جلیلیان، 1390،ص3 ).

 • بیان گزاره های تحقیق
 • الف ) اهداف تحقیق:
 • هدف اصلی : ارزیابی فضای عمومی شهري وطراحی شهری برای معلولین در شهر رشت

 • اهداف فرعی:
 • 1 ـ بررسی فضای عمومی شهری رشت از نظر نحوه طراحی متناسب با نیاز معلولین

  2 ـ ارزیابی ویژگیهای طراحی شهری برای معلولین بر اساس شاخص کالبدی ( مکانی)فضای عمومی شهری

  3 ـ ارزیابی ویژگیهای طراحی شهری برای معلولین بر اساس شاخص کارکردی( عملکردی )فضای عمومی شهری

  4 ـ ارزیابی ویژگیهای طراحی شهری برای معلولین بر اساس شاخص محیطی ـ رفتاری ( ذهنی )فضای عمومی شهری

 • ب ) سوالات تحقیق
 • سوال اصلی: فضای شهری رشت از نظر نحوه طراحی متناسب با نیاز معلولین، دارای چه ویژگیهایی است؟

 • سوالات فرعی:
 • 1ـ طراحی فضای عمومی شهری رشت برای معلولین بر اساس شاخص کالبدی ( مکانی) ، دارای چه ویژگیهایی است؟

  2 ـ طراحی فضای عمومی شهری رشت برای معلولین بر اساس شاخص کارکردی( عملکردی ) ، دارای چه ویژگیهایی است؟

  3 ـ طراحی فضای عمومی شهری رشت برای معلولین بر اساس شاخص محیطی ـ رفتاری ( ذهنی ) ، دارای چه ویژگیهایی است؟

 • ج) فرضیه های تحقیق:
 • فرضیه اصلی: وضع موجود فضای عمومی شهر رشت با توجه به نیاز معلولین و جانبازان مناسب نمی باشد.

  تحقیقهای مشابه
  ارزیابی فضای عمومی شهر رشت و طراحی شهری برای معلولین
  13 صفحه - 6000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - شاخص های مدیریتی برای ارزیابی و سنجش عملکرد مسئولیت عمومی
  37 صفحه - 51000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از روش AHP برای ارزیابی چند معیاره‌ی مدل‌های مختلف یکپارچه‌سازی حمل‌ونقل عمومی شهری
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم های بهداشت عمومی و عوارض در حال ظهور: ارزیابی توانایی های عمومی و بخش خصوصی
  3 صفحه - 9000 تومان
  بررسی و تحلیل طراحی فضای آموزشی معماری فایل بصورت پاورپوینت
  129 صفحه - 36000 تومان
  بازیابی سلامت عمومی از طریق فضاهای شهری و نواحی مسکونی
  66 صفحه - 12000 تومان
  طرح ساماندهی بهینه رودخانه زرجوب شهر رشت با تاکید بر پتانسیل های اکولوژیکی
  9 صفحه - 6000 تومان
  راههای تامین مالی در شهر داری ها مطالعه موردی شهرداری رشت پروژه
  62 صفحه - 15000 تومان
  حسابداری در شهرداری رشت بررسی و طراحی سیستم انبارداری
  62 صفحه - 18000 تومان
  شهر نشینی و برنامه ریزی شهری در ایران - ساماندهی فضایی مجله شالکوه رشت فایل بصورت پاورپوینت
  35 صفحه - 18000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007