موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

نقش نظارت بر بهره وری نیروی انسانی

عنوان سفارش :
نقش نظارت بر بهره وری نیروی انسانی
تعداد صفحه :
24
قیمت :
7500 تومان
فهرست
  • مقدمه
  • بیان مسئله
  • اهمیت و ضرورت
  • اهداف تحقیق
  • روش گرد آوری اطلاعات
  • مباحث نظری
  • ارزيابي و نظارت بر عملكرد كاركنان:

    مديريت و نظارت بر بهره وری نیروی انسانی

  • بهره وري وثبات مديريتي :‌
  • ضرورت ارزشیابی و نظارت بر کارمندان

  • نتیجه گیری
  • پیشنهادات:
  • منابع
  • مقدمه
  • بهره‌وری مقوله‌ای است که با استفاده بهینه و به‌کارگیری کارامد منابع برای تولید کالاها و خدمات مربوط می‌شود. ساده‌ترین و در عین حال کلی‌ترین تعریف بهره‌وری، آن را به‌عنوان نسبت محصولات تولیدشده به عوامل تولید به‌کار رفته مطرح می‌کند که در واقع نسبت تقسیم ستانده به داده‌ها است.در تعیین عوامل مؤثر بر بهره‌وری نظرهای متفاوتی وجود دارد و هر یک از دانشمندان و صاحبنظران عواملی را به‌عنوان عامل مؤثر مشخص کرده‌اند. به‌طور کوتاه، عواملی چون آموزش شغلی مستمر مدیران و کارکنان، ارتقای انگیزش میان کارکنان برای کار بهتر و بیشتر، ایجاد زمینه‌های مناسب ‌ظهور ابتکار و خلاقیت مدیران و کارکنان، برقراری نظام مناسب پرداخت مبتنی بر عملکرد و برقراری نظام تنبیه و تشویق، وجدان کاری و انضباط اجتماعی، تحول در سیستم و روشهایی که نقش حساس و اصلی دارند، تقویت حاکمیت و تسلط سیاستهای سازمان بر امور، و صرفه‌جویی، به‌عنوان عوامل موثر در بهره‌وری شناخته شده است. ولی تمام مؤلفان این رشته تقریباً در این باب اتفاق‌نظر دارند که برای افزایش سطح بهره‌وری و به‌ویژه بهره‌وری نیروی انسانی، تنها یک علت خاص را نمی‌توان در نظر گرفت؛ بلکه عنوان می‌کنند که ارتقای بهره‌وری را باید معلول ترکیبی از عوامل گوناگون با توجه به شرایط محیطی و ویژگیهای سازمانها دانست

  • بیان مسئله
  • آنچه درسالهاي اخيردركشورما به آن توجه قابل ملاحظه اي شده است وبه صورت جدي به‌آن پرداخته مي شود وازبعد استراتژيك بدان نگاه مي شود وتوسعه وپيشرفت هرسازمان را درآن مي بيند بحث بهره وري وعوامل موثر برآن مي باشد.انسان ازديرباز درانديشه استفاده مفيد وكارا وثمربخش ازتوانائيها ،‌ امكانات ومنابع دردسترس خود بوده است . مطالعات نشان داده است كه بشر ازبدو خلقت تاكنون همواره وبطور مستمر بدنبال كسب حداكثر بازده ازحداقل منابع محدود خود بوده است وتمامي تلاشها و ابداعات بشر نيز بيانگر تمايل واشتياق او براي افزايش بهره وري شغلي كاركنان ارائه شده وهر صاحبنظرنيز از ديدگاه خاص خود نسبت به بعضي ازراهبردها ، تأكيد بيشتري داشته است .

  • اهمیت و ضرورت
  • یکی از مهمترین هدفها در هر سازمان ارتقای سطح بهره‌وری است و انسان در ایجاد بهره‌وری نقشی محوری دارد. بهره‌وری نیروی انسانی یعنی به حداکثر رساندن استفاده از منابع نیروی انسانی به طریق علمی به‌منظور کاهش هزینه‌ها و رضایت کارکنان، مدیران و مصرف‌کنندگان و نیز یعنی حداکثر استفاده مناسب از نیروی انسانی به‌منظور حرکت در جهت هدفهای سازمان با کمترین زمان و حداقل هزینه. بدون تردید فرایند بهره‌وری نیروی انسانی متاثر از عامل خاصی نیست و نتیجه تعامل و ترکیب عوامل گوناگونی است. از آنجایی که بهره‌وری مقوله‌ای انتزاعی نبوده و لزوماً جنبه کاربردی باید داشته باشد، مدیریت سازمان و نظارت آنها نقش بسزایی در فراهم آوردن زمینه مناسب جهت نهادینه کردن و ارتقای آن خواهد داشت و از این منظر، مشارکت کارکنان دارای اهمیت ویژه‌ای است؛ چرا که توجه و تاکید به کرامت انسان به‌عنوان یک عامل استراتژیک در جنبه‌های گوناگون سازمان است که سرنوشت بهره‌وری را رقم می‌زند و توجه هرچه افزون‌تر به این عامل، هدایت و جهت‌دهی مناسب به فعالیتها و فراهم‌آوردن زمینه‌های ضروری برای رشد و شکوفایی توانائیهای بالقوه وی باید در راس برنامه‌های سازمان قرار گیرد.

    تحقیقهای مشابه
    نقش نظارت بر بهره وری نیروی انسانی
    24 صفحه - 7500 تومان
    بهبود بهره وری نیروی انسانی در سازمان
    14 صفحه - 6000 تومان
    بهبود بهره وری نیروی انسانی در سازمان
    12 صفحه - 6000 تومان
    تاثیر استرس بر بهره وری نیروی انسانی
    16 صفحه - 6000 تومان
    تاثیر عوامل ساختاری سازمان بر بهره وری نیروی انسانی
    9 صفحه - 1500 تومان
    عوامل موثر در بهره وری نیروی انسانی
    16 صفحه - 7500 تومان
    عوامل موثر در بهره وری نیروی انسانی
    72 صفحه - 30000 تومان
    عوامل موثر در بهره وری نیروی انسانی
    14 صفحه - 1500 تومان
    عوامل موثر بر بهری وری نیروی انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی
    17 صفحه - 7500 تومان
    ترجمه مقاله و تحقیق - روشهای منابع انسانی استراژیک و عملکرد نو آوری – نقش واسطه ای ظرفیت مدیریت دانش 21
    30 صفحه - 27000 تومان
    بهره وری - بهره وری کارکنان در سازمان
    25 صفحه - 7500 تومان
    چرخه مدیریت بهبود بهره وری در سازمانهای تولیدی
    12 صفحه - 1500 تومان
    مدیریت - چرخه مدیریت بهبود بهره وری در سازمانهای تولیدی
    14 صفحه - 1500 تومان
    بهینه سازی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و بهره وری بیشتر از منابع موجود
    17 صفحه - 6000 تومان
    وظیفه بهره وری در مدیریت
    6 صفحه - 1500 تومان
    بهره وری چیست و در سازمان چگونه باید به بهره وری رسید
    13 صفحه - 9000 تومان
    رضایت شغلی و بهره وری آن در سازمان فرهنگی
    17 صفحه - 9000 تومان
    ایمنی و بهره وری در کارگران
    16 صفحه - 9000 تومان
    کار آماری بررسی پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت iso در افزایش بهره وری کارکنان
    25 صفحه - 105000 تومان
    ترجمه مقاله و تحقیق - پژوهش در مورد رابطه ی سازماندهی شده بین انگیزه کارمندان بهره وری 3
    3 صفحه - 9000 تومان
    ترجمه مقاله و تحقیق - رشد فاکتور کل بهره وری در صنعت ارتباطات از راه دور اگاندا 14
    8 صفحه - 24000 تومان
    ترجمه مقاله و تحقیق - روابط با OCB و بهره وری فروش 17
    15 صفحه - 45000 تومان
    بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهبود بهره وری منابع انسانی
    16 صفحه - 6000 تومان
    ترجمه مقاله و تحقیق - تعیین بهره وری ورودی انرژی برای تولید ذرت علوفه ای: یک رویکرد اقتصادسنجی
    9 صفحه - 27000 تومان
    بهره وری چیست و در سازمان چگونه می توان به بهره وری رسید؟
    14 صفحه - 6000 تومان
    عوامل موثربرافزایش بهره وری بانک پارسیان روش تحقیق
    12 صفحه - 1500 تومان
    مطالعه اثر گذاری پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در افزایش بهره وری کارکنان در کارخانه مسینان همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری
    132 صفحه - 60000 تومان
    پرسشنامه نگرش کارکنان نسبت به افزایش بهره وری (Wayhe H. Bovey & Andrew Hede) (وین. بووی و اندرو هد)
    2 صفحه - 1500 تومان
    پرسشنامه برنامه های بهبود بهره وری (R. Murugesh et all) (موروگش و همکاران)
    3 صفحه - 1500 تومان
    آموزش ضمن خدمت و آثار آن بر افزایش کارایی نیروی انسانی در بخش دولتی
    13 صفحه - 6000 تومان
    آموزش ضمن خدمت و آثار آن بر افزایش کارایی نیروی انسانی در سازمانها
    9 صفحه - 1500 تومان
    مدیریت نیروی انسانی - پاورپوینت
    17 صفحه - 7500 تومان
    جذب نیروی انسانی در شرکت خصوصی
    14 صفحه - 6000 تومان
  • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
  • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
  • تحلیل کمی و کیفی
  • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
  • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
  • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
  • Tel : 09120906507 - 09118370377
    Email : tahghighnet@yahoo.com
    Telegram : @tahghighnet
    Instagram : tahghighnetinsta
    www.tahghigh.net
    2022 - 2007