موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

نشاط در سازمان

عنوان سفارش :
نشاط در سازمان
تعداد صفحه :
14
قیمت :
6000 تومان
 • مقدمه
 • طی چهار دهه گذشته مفهوم سرمایه دستخوش تحولاتی گردیده که بواسطه آنها شاهد ظهور نظریه هاي جدید سرمایه مثل سرمایه فکري، سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و اخیرا سرمایه اي جدید با عنوان سرمایه روانشناختی هستیم. در حقیقت موانع و چالش هاي محیطی عصر حاضر مدیران و سازمانها را مجبور کرده که بمنظور بقا در دنیاي متلاطم، در نظام هاي مدیریتی خود بازنگري کرده و توانمند سازي خود و کارکنان را با بهره گیري از سرمایه هاي نامشهود بعنوان مهمترین مساله سازمان در پی بگیرند (Aghaei & Zarandi 1390,9) یکی از این سرمایه هاي نامشهود، سرمایه روانشناختی است که امروزه بسیاري از پژوهشگران بر این باورند که منجر به ارتقاي ارزش سرمایه انسانی( دانش و مهارتهاي افراد) و سرمایه اجتماعی(شبکه روابط میان آنها) در سازمان می شود، از اینرو می توان آنرا مفهومی مقدم بر سایر انواع سرمایه دانست

 • مبانی نظري
 • سرمایه در مفهوم کلاسیک و جدید

  در مفهوم کلاسیک سرمایه بخشی از ارزش اضافی بود که کسانی که ابزار تولید را در اختیار داشتند از گردش کالا و پول درفرآیندهاي تولید و مصرف بدست می آوردند، اما روند حرکت از اقتصاد محصولی بر پایه سرمایه هاي مشهود به سوي اقتصاددانشی و خدماتی بر پایه سرمایه هاي نامشهود سبب شد تا امروزه بر اساس آمار منتشره تقریبا 80 درصد دارایی هاي شرکت هاي بزرگ در کلاس جهانی را دارایی نامشهود آنها تشکیل دهد. هرچند اشکال مختلف سرمایه در سراسر تاریخ تجارت وجود داشته با این وجود طی زمان اهمیت نسبی هر یک از آنها تغییر یافته است. بکارگیري واژه سرمایه در مورد این اشکال دلالت بر آن دارد که هر یک از آنها ماهیتی زاینده و مولد دارد، یعنی مدیریت را قادر می سازد از طریق آنها ایجاد ارزش کند. لذا سازمانها جهت کسب مزیت رقابتی پایدار نیازمند شناسایی و مدیریت آگاهانه و نظام مند دارایی هاي نامشهود خود می باشند.

  نشاط و شادکامی در محیط کار

  به لحاظ تاریخی، نشاط و کار همواره در کنار هم بوده اند. براي مثال در عصر کشاورزي آوازهاي حین کار به اجراي وظایف شغلی و کارهاي تکراري کمک می کرد. نشاط در محیط کار نوعی احساس است. این احساس از درون افراد ناشی می شود و مانند تعریف همه احساسات تعریف این احساس نیز مشکل است.

  نشاط و متغیرهاي سازمانی

  موارد زیر را می توان به اختصار از مزایاي نشاط و شادکامی کارکنان در محیط کار دانست:

  - نشاط و رشد اقتصادي: نقش شادکامی و نشاط در پیشبرد امور اقتصادي غیر قابل انکار است. زیرا در این صورت مدیران و کارمندان انرژي دوچندان پیدا می کنند و درصد تولید و بهره وري افزایش می یابد. بر این اساس، برخی از کشورها براي بالا بردن میزان تولید سعی می کنند در محل کار مدیران و کارگران فضایی از شور و نشاط ایجاد کنند.

  - نشاط و علاقه به کار: شادکامی و نشاط در محل کار باعث می شود محیطی فراهم شود که همه به کار خود علاقه داشته باشند. اهمیت این موضوع وقتی آشکارتر می شود که به خاطر آوریم هر فرد معمولأ به طور متوسط روزي هشت تا ده ساعت و هفته اي حداقل پنج روز را در محیط کار خود می گذراند (Zarei & Haghgoyan, 1390, 39)

  - نشاط در محیط کار موجب حفظ مشتریان، جذب و حفظ کارکنان با استعداد، ایجاد مزیت رقابتی و در سازمان هاي تجاري باعث افزایش نام نشان تجاري می شود که این عوامل خود باعث افزایش سودآوري سازمان می شود (Kjerulf 2007,130).

  نشاط و افزایش تولید: شادکامی نه تنها کمیت تولید را از طریق کارایی افزایش می دهد، بلکه کیفیت تولید را نیز از طریق تعهد و باوري که نسبت به کار ایجاد می کند افزایش می دهد.

  - نشاط و بهبود توانایی تصمیم گیري: نشاط، استرس و عدم اطمینان را کاهش می دهد. زمانی که استرس افراد از نتایج از بین می رود، براي حل مسائل راه حل ارائه می دهند.

  تحقیقهای مشابه
  چگونگی توسعه شادی و نشاط در سازمان- روش تحقیق
  22 صفحه - 6000 تومان
  نقش مدیران در ایجاد شادی و نشاط و روحیه عالی در محیط کار و زندگی
  9 صفحه - 1500 تومان
  اشنایی با سازمان اتش نشانی خدمات ایمنی شهر رشت
  9 صفحه - 1500 تومان
  تاریخچه و پیدایش سازمان نهضت سواد اموزی ایران
  49 صفحه - 13500 تومان
  تاثیر کارایی سازمان و مدیریت بر تحول اقتصادی
  16 صفحه - 7500 تومان
  مبانی سازمان و مدیریت
  240 صفحه - 45000 تومان
  تجارت جهانی سازمان تجارت جهانی
  8 صفحه - 1500 تومان
  روابط عمومی سازمان صدا و سیما
  3 صفحه - 1500 تومان
  معرفی و بررسی تطبیقی سازمان های ایرانی در گیر در امور کودک و نوجوان در ایران
  19 صفحه - 9000 تومان
  عوامل موثر بر انگیزش کارکنان در سازمان ها
  9 صفحه - 1000 تومان
  تاثیر عوامل ساختاری سازمان بر بهره وری نیروی انسانی
  9 صفحه - 1500 تومان
  ایران و عضویت در سازمان همکاری شانگهای
  10 صفحه - 1500 تومان
  رفتار یک فرد و یک گروه و سازمان
  34 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یاد گیری سازمان learning organization
  15 صفحه - 45000 تومان
  اصول سرپرستی سازمان - پاورپوینت
  15 صفحه - 7500 تومان
  ضرورت کار آفزینی در سازمان - پاورپوینت
  25 صفحه - 10500 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در سازمان تعاون روستایی
  31 صفحه - 18000 تومان
  معرفی سازمان یونسکو
  13 صفحه - 6000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته حسابداری در سازمان مسکن و شهر سازی
  97 صفحه - 30000 تومان
  ارتباطات در سازمان
  10 صفحه - 1500 تومان
  مدیریت رفتار سازمان
  18 صفحه - 7500 تومان
  گزارش کارآموزی در سازمان میراث فرهنگی وصنایع دستی و گردشگری استان گیلان
  36 صفحه - 18000 تومان
  عوامل موثر برساختار سازمان (پاورپوینت)
  14 صفحه - 7500 تومان
  عوامل موثر برساختار یک سازمان
  81 صفحه - 21000 تومان
  آشنایی با سازمان حج و زیارت
  13 صفحه - 6000 تومان
  گزارش از سازمان آتش نشانی رشته آموزش ابتدایی
  8 صفحه - 7500 تومان
  مدیریت کار عملی در سازمان - مدیریت در آموزش و پرورش
  76 صفحه - 21000 تومان
  مطالعه و بررسی سازمان گردشگری به همراه چارت
  40 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - دستیابی به منابع، سازمان دهی رسمی و گرایشات کارآفرینی فعالیت های اقتصادی جدید20
  33 صفحه - 51000 تومان
  معرفی سازمان اوقاف و امور خيريّه
  19 صفحه - 7500 تومان
  معرفی سازمان فنی و حرفه ای
  10 صفحه - 6000 تومان
  کار فرهنگی سازمان زندانها
  17 صفحه - 7500 تومان
  اصلاحات در سازمان ملل
  30 صفحه - 10500 تومان
  تجزیه و تحلیل سازمان بیمه البرز
  7 صفحه - 1500 تومان
  ایران و سازمان جهانی انرزی اتمی
  28 صفحه - 9000 تومان
  گزارش کار آموزی رشته حسابداری در سازمان بیمه تامین اجتماعی
  121 صفحه - 45000 تومان
  نقش سازمان هاي غير دولتي در توسعه اجتماعي
  15 صفحه - 6000 تومان
  مدیریت کار عملی در سازمان - رشته علوم تربیتی - در اداره آموزش و پرورش
  66 صفحه - 30000 تومان
  نقش سازمان یونسکو در حفظ و صیانت فرهنگ ملل جهان بر اسا س روش تحقیق
  22 صفحه - 15000 تومان
  تطبیق مدیریت کیفیت جامع و سازمان یادگیرنده
  14 صفحه - 6000 تومان
  متن کامل سخنرانی دکتر احمدی نژاد در سازمان ملل
  15 صفحه - 1500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - دستیابی به منابع، سازمان دهی رسمی و گرایشات کارآفرینی فعالیت های اقتصادی جدید20
  33 صفحه - 39000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - استراتژی، ساختار سازمان و موفقیت در صنعت مسکن14
  20 صفحه - 18000 تومان
  جامعه شناسی سازمان بیمه
  11 صفحه - 6000 تومان
  پروژه طرح اتوماسيون سازمان تامين اجتماعي - سیستم حقوق و دستمزد همراه با فرمها
  192 صفحه - 54000 تومان
  پروژه مالی حسابداری طرح اتوماسيون سازمان تامين اجتماعي
  175 صفحه - 54000 تومان
  مهندسی سازمان در مورد آموزش وپرورش
  57 صفحه - 27000 تومان
  تاثیرات فرهنگی سازمان فنی و حرفه ای کشور بر روی مخاطبان
  21 صفحه - 9000 تومان
  مواد مخدر و مصوبات سازمان ملل
  35 صفحه - 12000 تومان
  مواد مخدر و مصوبات سازمان ملل در کشورهای اروپایی
  34 صفحه - 15000 تومان
  تاثیر خلاقیت و نوآوری در موفقیت یک سازمان فرهنگی
  17 صفحه - 7500 تومان
  بهره وری چیست و در سازمان چگونه باید به بهره وری رسید
  13 صفحه - 9000 تومان
  ساختار سازمانی مدیران فرهنگی با تکیه بر مهارتهای موجود به چگونه می تواند در راستای پیشبرد اهداف سازمان نقش آفرینی نمایند
  9 صفحه - 6000 تومان
  ساختار سازمانی مدیران فرهنگی با تکیه بر مهارتهای موجود و پیشبرد اهداف سازمان نقش آفرینی
  8 صفحه - 6000 تومان
  رضایت شغلی و بهره وری آن در سازمان فرهنگی
  17 صفحه - 9000 تومان
  ساختار سازمانی مدیران فرهنگی تا چه حد می تواند در راستای پیشبرد اهداف سازمان نقش آفرینی نماید
  5 صفحه - 7500 تومان
  کارآموزی حسابداری پیمانکاری سازمان آب و فاضلاب
  43 صفحه - 30000 تومان
  تاثیر هدفمند سازی یارانه ها بر سازمان و مدیریت شرکت های بیمه
  12 صفحه - 6000 تومان
  سازمانهای تخصصی وابسته به سازمان ملل
  16 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - سازمان و مدیریت در حضور دولت 53
  53 صفحه - 159000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رهبر خدمتگزار به عنوان پیشایند اعتماد در سازمان 31
  22 صفحه - 66000 تومان
  انواع هوش هیحانی و تاثیر آن بر عملکرد سازمان فایل بصورت پاورپوینت
  29 صفحه - 18000 تومان
  تغییر و توسعه طراحی سازمان فایل بصورت پاورپوینت
  53 صفحه - 21000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - منابع تعارض در سازمان ها و روش های حل تعارض
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - سازمان شبکیه چشم و سیستم بینایی بصری برانگیخته پتانسیل
  10 صفحه - 30000 تومان
  آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنعت بیمه. - روش تحقیقdocx
  37 صفحه - 21000 تومان
  استاندارد شماره 23 سازمان حسابرسی - مستند سازی
  10 صفحه - 6000 تومان
  بررسی رابطه تفویض اختیاری در سازمان به کارکنان و انگیزش روش تحقیق
  73 صفحه - 45000 تومان
  بررسی سازمان ملل متحدد با تاکید بر حق وتو
  21 صفحه - 18000 تومان
  تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
  20 صفحه - 24000 تومان
  تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
  34 صفحه - 21000 تومان
  کار فرهنگی سازمان زندانها
  19 صفحه - 18000 تومان
  کار فرهنگی سازمان فرهنگ و ارشاد- روش تحقیق
  19 صفحه - 18000 تومان
  کار فرهنگی سازمان زندانها
  19 صفحه - 9000 تومان
  تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
  20 صفحه - 18000 تومان
  تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
  34 صفحه - 15000 تومان
  کار فرهنگی سازمان فرهنگ و ارشاد- روش تحقیق
  19 صفحه - 12000 تومان
  پروژه رشته مدیریت دولتی بررسی تاثیر تعهد سازمانی برعملکرد سازمان ها
  88 صفحه - 48000 تومان
  پروژه مدیریت صنعتی بازرگانی رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای
  52 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - استراتژیک کردن سیستم¬های اطلاعاتی ، زیر جوامع سازمان ، و لزوم یک استراتژی پایدار 44
  18 صفحه - 54000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - عوامل تعیین کننده رفتار شهروندی سازمان و نتایج آن 11
  12 صفحه - 36000 تومان
  کاراموزی نقش اعتبارات در سازمان جهاد کشاورزی
  37 صفحه - 24000 تومان
  کارآموزی حسابداری پیمانکاری سازمان آب و فاضلاب
  43 صفحه - 24000 تومان
  کارآموزی در سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر رشت
  14 صفحه - 9000 تومان
  کارآموزی در سازمان همیاری استان گیلان بخش انبار
  54 صفحه - 24000 تومان
  پروژه مالی حسابداری بررسی روند بودجه ریزی عملیاتی در سازمان آب و فاضلاب گیلان
  95 صفحه - 36000 تومان
  نقش سازمان ASEAN در اقتصاد جهانی اس آن
  22 صفحه - 9000 تومان
  بررسی نقش سازمان مردم نهاد NGO در پیشگیری از جرایم در کلان شهر ها
  12 صفحه - 9000 تومان
  بررسی نقش سازمان مردم نهاد NGO در پیشگیری
  19 صفحه - 9000 تومان
  آشنایی با سازمان حج و زیارت
  15 صفحه - 6000 تومان
  بررسی اصول سرپرستی در سازمان نظام صنفی تاکسیرانی گیلان
  69 صفحه - 30000 تومان
  چگونه در سازمان از فرآيند ارتباط اثر بخش استفاده كنيم
  14 صفحه - 6000 تومان
  طرح تحول سازمانی برای یک سازمان یا اداره
  16 صفحه - 7500 تومان
  بهره وری چیست و در سازمان چگونه می توان به بهره وری رسید؟
  14 صفحه - 6000 تومان
  سازمانهای تخصصی وابسته به سازمان ملل
  12 صفحه - 1500 تومان
  رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای استان گیلان
  64 صفحه - 24000 تومان
  گمرک و سازمان تجارت جهانی
  30 صفحه - 7500 تومان
  جرایم سازمان یافته
  29 صفحه - 7500 تومان
  نمونه برداری سازمان ملی استاندارد و کدکس
  42 صفحه - 15000 تومان
  فعالیت زنان در سازمان آموزش و پرورش
  18 صفحه - 7500 تومان
  بررسی سبک رهبری بر رفتار شهروندی سازمان -روش تحقیق
  25 صفحه - 12000 تومان
  بررسی و معرفی یک سازمان موفق در ایران
  16 صفحه - 9000 تومان
  وظایف کارگزینی دریک سازمان دولتی
  16 صفحه - 7500 تومان
  ارائه چارچوبی جهت همسو نمودن هوش تجاری با استراتژی‌های سازمان مبتنی بر رهیافت معماری سازمانی پاورپوینت
  10 صفحه - 6000 تومان
  پروژه مدیریت بررسی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان
  54 صفحه - 30000 تومان
  پروژه مدیریت صنعتی رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای استان گیلان
  62 صفحه - 60000 تومان
  رسم تشکیلات سازمان موزه علوم و فناوری
  27 صفحه - 75000 تومان
  حسابداری سازمان تجارت جهانی در اقتصاد ایران
  16 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه اجرای تکنولوژی پیشرفته تولید (دانگایاچ و دشموخ)(Dangayach and Deshmukh)
  3 صفحه - 1500 تومان
  ابعاد استراتژیک تولید
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه اقدامات سازمان در زمینه لجستیک
  4 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه عوامل موفقیت مدیریت کیفیت جامع
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه موفقیت مدیر کیفیت در سازمان (Ingazz J. Chen, Ken A. Paetsch and Antony Paulraj) (انگاز و کن و پااتسچ و انتونی)
  4 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت (Ross L. Chapman, Peter Charles Murray and Robert Mellor) (رووس و چاپمن و پتر و روبرت)
  4 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه ابعاد مدیریت کیفیت جامع (Ziaul Huq and Justin D.Stolen) (زیال و جاستین و ستولن)
  5 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه تأثیرات مدیریت کیفیت جامع (Robin Mann, Dennis Kehoe) (روبین و دنیس)
  6 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه ارزش های کاری در سازمان (Adrian Furnham) (آدرین فرنهام)
  6 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه عوامل استراتژیک در کسب وکار (Vic Gilgeous) (ویس گیلگوس)
  7 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه استراتژی های کسب مزیت رقابتی سازمان (LeeLi, Gongming Qian, Peggy Ng) (للی و گونجمینگ و پججی)
  4 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه شناسایی فرصت های بیرونی سازمانی (Cormwall & Perlman) (کورنوال و پرلمن)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه رضایت مشتریان از کالاها و خدمات سازمان (Manfred Bruhn) (منفرد برون)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه خلاقیت و نوآوری در سازمان (S. Dorabjee. C.E.Lumley. S.Cartwright) (دورابج و لاملی و کارترینگت)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه جو نوآوری در سازمان (S. Dorabjee. C.E.Lumley. S.Cartwright) (دورابج و لاملی و کارترینگت)
  6 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه مدیریت نوآوری (Frances T. J. M. Fortuin, S.W.F.Omta) (فرانسز و فورتین و امتا)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه نوآورانه بودن سازمان (Catherine L. Wang, Pervaiz K. Ahmed) (کادرین و وانگ و پروایز و احمد)
  5 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه نوآوری و کسب و کار اصلی سازمان (Klas Soderquist, J.J.Chanaron) (کلاس سودرکیست و چانارون)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه بررسی میزان خلاقیت در سازمان کارآفرین (Cormwall & Perlman) (کورنوال و پرلمن)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه رفتار کارآفرینانه در سازمان (Leonidas A.Zampetakis, Vassillis Moustakis) (لونیداس و زمپتاکیس و واسیلیس موستاکیس)
  4 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه سنجش میزان بی تفاوتی در کارکنان سازمان (Linda Keefe) (لیندا کیفی)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه نگرش کارکنان به جنبه های مختلف سازمان (Mel Silberman) (سیلبرمن)
  5 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه محیط داخلی سازمان برای کارآفرینی (Jeffery S.Hornsby, Donald F.Kuratko, Shaker A.Zahra) (جفری و هورنسبی و دونالد و کراتکو و شاکر)
  7 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه اثربخشی سیستم تحقیق و توسعه در سازمان کارآفرین (Cornwall Jeffrey and Perlman Baron) (کورنوال و پرلمن)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه سنجش میزان کنترل اثربخش در سازمان کارآفرینانه (Cornwall Jeffrey and Perlman Baron) (کورنوال و پرلمن)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه سیستم پاداش در سازمان کارآفرینانه (Cornwall Jeffrey and Perlman Baron) (کورنوال و پرلمن)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه تشخیص ارتباطات کارآفرینانه (Cornwall Jeffrey and Perlman Baron) (کورنوال و پرلمن)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه حس مشترک درباره رفتار در سازمان (Rodney Overton) (رودنی اورتون)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه رفتار منطقی درک شده سازمان (John W) (جوون)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه عزت نفس مبتنی بر سازمان (OBSE) (Jaxque L) (جکسکیو)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه خودارزیابی سازمانی (Robin Mann,Oludotun Adebanjo ,Dennis Kehoe) (روبین و اولدوتن و دنیس)
  4 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه نگرش نسبت به سازمان (Jeffrey kantor & Jacob Weisberg) (جفری کانتور و جاکوب ویسبرگ)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه فرهنگ سازمان، تغییر و توسعه (Cameron/Qunin) (کامرون/ کیونین)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه مدیریت دارائی های غیرمنقول سازمان (Ranko Bon & Rachael Luck) (رانکو بون و رچال لاک)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه بازگشت سرمایه گذاری در حوزه منابع انسانی (Jack J.Philips et all) (جک. فیلیپس و همکاران)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه امنیت منابع سازمانی (Helene Delerue) (هلن دلرو)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه ارزیابی ریسک (Entity Risk Assessment) (اینتیتی ریسک اسسمنت)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه مشتری، کارآفرینی و یادگیری (Sandra S. Liu et all) (سندرا . لیو و همکاران)
  4 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه معنویت در کار (Elmer H. Burack) (المر . بوراک)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه اخلاق در سازمان (Brian J - farrel Deirdre M. Cobbin & Helen. M. Farrel) (بریان - فارل دیردر . سوبین و هلن . فارل)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه مسئولیت اجتماعی (Md Zabid Abdul Rashid & Saadiatul Ibrahim) (زبید عبدل رشید و سادیاتول ایبراهیم)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه کمک های انسان دوستانه سازمان (Roger Bennett) (روگر بنت)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه پاسخگویی محلی - جهانی (David Hussey) (دیوید هوسی)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه کیفیت خدمات (Ingrid Lobo & Mohamed Zairi) (اینگرید لوبو و محمد زائری)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه ارائه خدمات با خطای صفر (Albert Caruana & Leyland F. Pitt) (آلبرت کاروانا و لیلاند . پیت)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه نقش مدیران عالی سازمان های محلی در توسعه (Len Pullin & Ali Haidar) (لن پولین و علی حیدر)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه قابلیت های سازمان در صنعت هتل و توریسم (Manuel Rodriguez-Diaz & Tomas F. Espino-Rodriguez) (مانوئل رودریگز-دیاز و توماس. اسپینو-رودریگز)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه انسجام و یکپارچگی سازمان (Muel Kaptein & Scott Avelino) (موئل کاپتین و اسکات آولینو)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه هویت سازمان (Annette L. M et all) (آنت و همکاران)
  4 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه عوامل موثر بر استراتژی روابط بین سازمانی (Andrei Mikhailitchenko & William J. Lundstrom) (آندری میخائیلیچنکو و ویلیام. لوندستروم)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه سازمان هایی در کلاس جهانی (Arash Shahin & Mohamed Zairi) (آرش شاهین و محمد زائری)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه استراتژی ارزیابی سازمانی (Wayhe H. Bovey & Andrew Hede) (وین. بووی و اندرو هد)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه معیارهای موفقیت سازمان (Richard A. Huff et all) (ریچارد. هاف و همکاران)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه اثربخشی مدیریت سازمان (Jeffery D. Houghton & Christopher P. Neck) (جفری. هاتون و کریستوفر. نک)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه ارزیابی و تحلیل مدیریت عملکرد سازمان ها (De Waal & Andre A) (دی وال و آندره)
  7 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه کارت امتیازی متوازن (Paul R. Niven) (پل. نیون)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه سازمان یادگیرنده (Penny Gardiner) (پنی گاردینر)
  6 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه سازمان یادگیرنده بر اساس مدل (DLOQ) (Dima Jamali et all) (دیما جمالی و همکاران)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه شرایط یادگیری در سازمان (Peter Lok & John Crawford) (پیتر لوک و جون کرافورد)
  6 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه ساختار نامشهود سازمان (Rodney Overton) (رادنی اورتون)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه نگرش نسبت به افراد و سازمان (M. Scott Myers) (اسکات مایرز)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه مدیریت فرآیند سازماندهی و سازمان غیررسمی (Muel Kaptein & Scott Avelino) (موئل کاپتین و اسکات آولینو)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه تغییر سازمانی (Mel Silberman) (مل سیلبرمن)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه پاسخ سازمان به تغییر - رهبری فعال (Galbraith et all) (گالبریت و همکاران)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه پاسخ سازمان به تغییر - مدیریت دانش (Galbraith et all) (گالبریت و همکاران)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه پاسخ سازمان به تغییر - یادگیری (Galbraith et all) (گالبریت و همکاران)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه پاسخ سازمان به تغییر - انعطاف پذیری (Galbraith et all) (گالبریت و همکاران)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه پاسخ سازمان به تغییر - انسجام و یکپارچگی (Galbraith et all) (گالبریت و همکاران)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه پاسخ سازمان به تغییر - تعهد کارکنان (Galbraith et all) (گالبریت و همکاران)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه پاسخ سازمان به تغییر - آمادگی تغییر (Galbraith et all) (گالبریت و همکاران)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه آمادگی تغییر (Ricardo Chiva et all) (ریکاردو چیوا و همکاران)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه بهبود سازمانی (Rodney Overton) (رودنی اورتون)
  4 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه تسهیم دانش (Everd Jacobs & Gert Roodt) (اورد جیکوبز و گرت رودت)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش - مرحله تسهیم و مبادله دانش: انتقال و رد و بدل شدن دانش اعضای سازمان بین یکدیگر تا فرهنگ "تسهیم دانش قدرت است" جایگزین "دانش قدرت است" شود (Bukowitz W & William R) (بوکوتیز و ویلیامز)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش - مرحله ارزیابی دانش: مورد سنجش قراردادن وضعیت دانش و دارایی های دانشی سازمان (Bukowitz W & William R) (بوکوتیز و ویلیامز)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش - مرحله ایجاد و تثبیت دانش: توانایی سازمان در به وجود آوردن و تولید دانش و همچنین تثبیت و حفاظت آن در سازمان (Bukowitz W & William R) (بوکوتیز و ویلیامز)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش - مرحله استفاده بهینه از دانش : استفاده کامل و بهینه سازمان از دانش موجود در زمانی که فرصت و موقعیت جدیدی برای سازمان به وجود می آید، قبل از اینکه از منابع برون سازمانی استفاده شود (Bukowitz W & William R) (
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه سنجش سرمایه فکری سازمان ها (Bonits N) (بونیتس)
  7 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه موانع فرآیند اجرای موفقیت آمیز برنامه ریزی منابع سازمان (Yong beom Kim et all) (یونگ بوم کیم و همکاران)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه برنامه ریزی منابع سازمان (Yong beom Kim et all) (یونگ بوم کیم و همکاران)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (Yong beom Kim et all) (یونگ بوم کیم و همکاران)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه اجرای تبادل الکترونیکی داده ها (His - Peng Lu & Kuo - Lun Hsiao) (هیس - پنگ لو و کو - لن هسیاو)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه آمادگی شرکت برای مدیریت منابع سازمان (Birdogan Baki et all) (بیردوگان باکی و همکاران)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه مزایای حاصل از سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (Charalambos Spathis & John Ananiadis) (کارلامبوس اسپاتیس و جون آنانیادیس)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه استفاده اخلاقی از فناوری اطلاعات (الگوی استفاده از نرم افزار) (Sanjeev Phukan & Gurpreet Dhillon) (سانجیو فوکان و گورپریت دیلون)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه بازارهای الکترونیکی : استفاده از سیستم تجارت سازمان با سازمان (Petter Gottschalk & Anne Foss Abrahamsen) (پتر گوتشالک و آن فاس آبراهامسن)
  4 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه سیستم های خرده فروشی آنلاین (Li - Yueh & Robert Croker) (لی - یوه و رابرت کروکر)
  3 صفحه - 1500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007