جمعه 27 دی 1398
بازدید امروز : 5402 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
سفارش پیشینه پژوهش سفارش از طریق تلگرام یا واتس آپ
تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

مقایسه ادبیات داستانی کلاسیک با معاصر- روش تحقیق

عنوان سفارش :
مقایسه ادبیات داستانی کلاسیک با معاصر- روش تحقیق
تعداد صفحه :
27
قیمت :
4000 تومان
فهرست
 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • داستانهای سنتی (کلاسیک)
 • اصول سبک کلاسیک
 • موضوع و مضمون ادبیات کلاسیک:
 • چند نکته درباره داستان های کلاسیک :
 • داستانهای مدرن (معاصر):
 • سیر داستان نویسی در دوران معاصر

 • نتیجه گیری
 • منابع
 • مقدمه
 • کلمه کلاسیک صفتی است که ریشه آن واژه لاتینی کلاسیکوس (classicus) و به معنی درجه اول است. به تدریج این واژه برای سخن گفتن از نویسندگان درجه اول جامعه استفاده شد، یعنی کسانی که نوشته‌های آن‌ها در کلاس‌های درس تدریس می‌شد[۳]. وقتی این کلمه را به طور دقیق استعمال کنند و از آن اراده اصطلاح ادبی خاصی را نکرده باشند به معنی اثری است که به عنوان نمونه و مظهر کامل مورد قبول همگان باشد و وقتی نویسندگان کلاسیک یا هنر کلاسیک گفته می‌شود، مقصود نویسندگان یا هنری است که تمام ادوار آنها را پسندیده و نمونه شناخته‌اند .به طور کلی نیمهٔ دوم قرن شانزدهم، دوره‌ای بود که در آن برای نخستین بار آیین ادبی جامعی برای خلق آثار ادبی به وجود آمد. این آیین و قواعد که دارای اصولی بودند که حتی تا پایان قرن هجدهم نیز ارزش و اعتبار خود را از دست نداد، در آغاز قرن هفدهم مایهٔ ایجاد مکتب کلاسیسیسم گردید.

 • بیان مسئله
 • در دوره‌ی داستان های کلاسیک که از اوایل سده ی هفدهم آغاز می‌شود و تا اوایل سده ی بیستم ادامه دارد، از نظر طرح ما با یک طرح کلاسیک رو به رو هستیم، یعنی گره‌گشایی، گره افکنی، زاویه ی دید، تعلیق و جز آن در داستان های کلاسیک به به ترین شکل بیان می‌شود و زمان خطی رویدادها یکی پس از دیگری اتفاق می‌افتند و شخصیت‌پردازی آن ها، در همان بستر رخ می‌دهد. بر خلاف داستان های کلاسیک، در داستان های مدرن ما با چنین طرحی رو به رو نیستیم. در داستان های مدرن با طرحی کاملن فشرده و کوتاه مواجه‌ایم. در این نوع داستان ها تکیه‌ی داستان بر پرداخت صحنه در موقعیتی است که داستان در آن روی می‌دهد. در داستان های کلاسیک ما غالبن با یک شخصیت مرکزی رو به رو هستیم که به صورت فعال (Active) در داستان حضور دارد و بر رویدادها و افراد پیرامون خود تأثیر می‌گذارد در حالی که در داستان های مدرن ما با چند شخصیت رو به روایم که نه تنها هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد (چون همه‌ی شخصیت‌ها به نوعی در یک سطح قرار دارند) بلکه به شدت شخصیت‌های کنش‌پذیر و منفعلی (Passive) هستند.

 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • معمولاً درآثار کلاسیک، نویسندگان به توضیح و توصیف خصوصیات روحی و اخلاقی و تجزیه و تحلیل روانشناسانه انسان مطلوب و آرمانی خود می پردازند.«طبیعت» نیز از جمله این موضوعات است. البته منظور از «طبیعت» در آثار کلاسیک، طبیعت انسانی و سرشت درونی انسان است. کلاسیک ها توصیف طبیعت خارجی (مانند رودها، کوهها، جنگلها و…) را در آثار و نوشته های خود کاری بی ارزش می دانند در حالی که معتقدند بیان طبیعت انسانی (مانند امیال، گرایشها، احساسات، محبتها و…) چون صحبت از روح و درون انسان است بر روح خواننده نیز اثر می کند.

 • داستانهای سنتی (کلاسیک)
 • بعد از "حکایت ها" و "قصه ها" بود که داستانهای سنتی تولد پیدا کردند. البته داستان های بلند آن زمان را بیشتر به نام "رمانس" می شناسند نه رمان. یعنی داستانهای عاشقانه ای که به نثر و نظم نوشته می شدند.داستانهای کلاسیک در قرنهای هفده، هجده و نوزده وجود داشته و هنوز هم تولید می شوند. موضوع محوری، سادگی ، عام فهمی از ویژگی های اصلی داستانهای سنتی است.

  موضوع محوری: "چه گفتن" و "خود موضوع" در داستانهای سنتی نسبت به "چگونه گفتن" و "نحوه پرداختن به موضوع " ارجحیت دارد. از همین رو است که بازی های زبانی در این گونه بسیار کم است و به همین دلیل، معمولا بیش از یک برداشت از داستانهای سنتی و کلاسیک حاصل نمی شود.

 • اصول سبک کلاسیک
 • محاکات یا تقلید طبیعت، خردگرایی(عقل به جای احساس قضاوت کند)، تعلیم و زیبایی(داشتن هدف ارشادی در عین زیبایی هنری)، ایجاز و وضوح، حقیقت نمایی یا قابل باور بودن، نزاکت ادبی.

  پیروان مکتب کلاسیک، قانون سه گانه وحدت را که ارسطو، فیلسوف یونانی، وضع کرده بود نیزرعایت می کنند، این قانون در برگیرنده وحدت موضوع، وحدت زمان و وحدت مکان است. یعنی کل صحنه ها و پرده های یک نمایش نامه باید یک موضوع را در زمانی واحد و مشخص و در مکانی واحد ارائه دهند.

 • قانون سه گانه ارسطو-1وحدت موضوع-2وحدت زمان-3وحدت مکان
 • موضوع و مضمون ادبیات کلاسیک:
 • معمولأ در آثار کلاسیک، نویسندگان به توضیح و توصیف خصوصیات روحی و اخلاقی و تجزیه و تحلیل رواشناسانه انسان مطلوب و آرمانی خود می پردازند. طبیعت نیز از جمله این موضوعات است. البته منظور از طبیعت در آثار کلاسیک، طبیعت انسانی و سرشت درونی انسان است.کلاسیک ها توصیف طبیعت خارجی(مانند:رودها، کوهها،جنگل ها و...) را در آثار و نوشته های خود کاری بی ارزش می دانند. در حقیقت معتقدند بیان طبیعت انسانی(امیال،گرایش ها،احساسات،محبت ها و...)چون صحبت از روح و درون انسان است. بر روح خواننده نیز اثر می کند.

  قالبهای ادبی: تئاتر کمدی و تراژدی ، قالب مناسبی برای بیان عقاید و اصول کلاسیکهاست. به این وسیله آنان می توانند ایده آلهای خود را القا کنند.

  چند نکته درباره داستان های کلاسیک :

  •نویسنده داستانهای کلاسیک معمولا فردی جانبدار است و از مرام و عقیده خاصی دفاع می کند.

  •مسائل امروزی و دنیا ی مدرن ( مثل دموکراسی، استفاده از هوش و استعداد در جهت منفی، ابعاد زندگی شهری و ماشینی ، هویت و ...) متناسب با داستانهای کلاسیک نیست. چرا که پرداخت به این موضوعات بیشتر در داستانهای مدرن دیده می شود.

  تحقیقهای مشابه
  مقایسه ادبیات داستانی کلاسیک با معاصر- روش تحقیق
  27 صفحه - 4000 تومان
  بررسی کارایی و مقایسه تطبیقی بر اساس روش تحقیق
  14 صفحه - 3000 تومان
  lifo و fifo پروژه مالی مقایسه روش های ارزیابی موجودی کالا و مواد کارخانه پارس خزر بر اساس روش های
  80 صفحه - 15000 تومان
  lifo و fifo پروژه مالی مقایسه روش های ارزیابی موجودی کالا و مواد کارخانه پارس خزر بر اساس روش های
  50 صفحه - 10000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مقایسه تصمیمات مناسب حمایت کننده ازروش های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با استفاده از الگوی 33DEA/AHP
  43 صفحه - 10000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تنش پیش فشردگی خاک : ب. مقایسه ای از آزمایشات تراکم های مختلف و وضع جابجایی تنش خاک در طول چرخش 24
  17 صفحه - 17000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مقایسه مجموعه ویژگی های گفتار خود جوش یا انگیزشی با توجه به شناخت احساس خودکار
  4 صفحه - 4000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مقایسه ی تاثیر سریع یوگا آساناهای مختلف بر ضربان قلب و فشار خون برافراد سالم و جوان
  10 صفحه - 10000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل مقایسه ای و مسائل انتقادی در مورد قوانین اصلی ساخت و ساز برای عناصر بتنی محصور شده با FRP
  6 صفحه - 6000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - درک زیبایی شناسی چگونه با رهبری ارتباط می یابد؟ مروری بر ادبیات 18
  18 صفحه - 18000 تومان
  نقش احزاب شیعه در عراق معاصر روش تحقیق
  26 صفحه - 3000 تومان
  مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی بصورت پاور پوینت
  279 صفحه - 20000 تومان
  متن مربوط به درس روش تحقیق با عنوان افزایش علاقه مندی به درس حرفه و فن
  18 صفحه - 5000 تومان
  پروژه مربوط به درس روش تحقیق - نقش CMP در اسکان موقت زلزله زدگان رودبار
  9 صفحه - 2000 تومان
  درس روش تحقیق - تاثیر حضور سالمندان در خانواده
  38 صفحه - 6000 تومان
  اصول روش تحقیق بصورت پاور پوینت
  46 صفحه - 3500 تومان
  پروژه درس روش تحقیق بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعاتی و ارتباطی تلفن همره و اینترنت
  35 صفحه - 10000 تومان
  پروژه درس روش تحقیق با عنوان روشهای جدید آموزش ریاضی برای معلمان
  63 صفحه - 8000 تومان
  پروژه روش تحقیق بررسي تاثيرات خشكسالي بر اقتصاد معيشتي روستائيان
  35 صفحه - 7000 تومان
  وجه اشتراک و افتراق بانکها - مطابق با روش تحقیق بدون جامعه آماری
  18 صفحه - 5000 تومان
  پروژه روش تحقیق با عنوان بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی
  15 صفحه - 4000 تومان
  بررسی علل پرخاشگری دانش آموزان بر اساس روش تحقیق
  21 صفحه - 5000 تومان
  پروژه مالی حقوق و دستمزد مطابق با روش تحقیق
  65 صفحه - 12000 تومان
  مقاله زبان اصلی بر اساس روش تحقیق با عنوان Listening
  8 صفحه - 4000 تومان
  در بیمه مطابق با روش تحقیق it بررسی فن آوری اطلاعات
  29 صفحه - 6000 تومان
  مصرف کالاهای فرهنگی بصورت روش تحقیق همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل
  16 صفحه - 8000 تومان
  بررسی نقش تشویق در یادگیری دانش آموزان مطابق با روش تحقیق همراه با پرسشنامه
  12 صفحه - 5000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های بین¬المللی مدیریت منابع انسانی، در موسسات کوچک و متوسط چینی 14
  26 صفحه - 15600 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - A جامعه شناسی سطح روش یادگیری منبع30
  45 صفحه - 58500 تومان
  بررسی نقش اشتغال مادران در میزان مشکلات درسی و رفتاری کودکان دبستانی مطابق با روش تحقیق و پرسشنامه
  22 صفحه - 5000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های متن مخفی در تصاویر 11
  14 صفحه - 3000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش تجزیه برای یافتن استراتژی پیروزی در بازی هگز 40
  16 صفحه - 16000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بازی هگز: روش سلسله مراتبی 18
  16 صفحه - 16000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بهترین روش مدیریت 10
  6 صفحه - 6000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک روش جدید در اندازه گیری ضرایب کشسان واقعی’ ‘in situ با استفاده از مبدل های مخروطی و قطبی شده به صورت افقی 7
  19 صفحه - 19000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش رتبه بندی چند شاخصه پیمانکاران با استفاده از اولویت بندی گزینه های واجد شرایط بر اساس تکنیک ترجیح پذیری 18
  16 صفحه - 16000 تومان
  بررسی ساختار حقوقی قوه مجریه بر اساس روش تحقیق حقوق.docx
  21 صفحه - 7000 تومان
  حقوق منع اعدام اشخاص زیر 18 سال روش تحقیق پلان بندی شده.docx
  46 صفحه - 8000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش تخمين ابعاد (اندازه ي) داده ها :‌سنجش فرانچسكو كاماسترا
  10 صفحه - 10000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - طراحی یک روش جست و جوی پراکنده برای مشکلات زمان بندی یک گروه چند – ضابطه ایی در یک سیستم تولیدی المانی
  9 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش های پژوهش تاریخی
  15 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - منابع تعارض در سازمان ها و روش های حل تعارض
  10 صفحه - 10000 تومان
  بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ، رفتار اخلاقی و رضایت شغلی در بین کارکنان سازمانهای دولتی روش تحقیق همراه با پرسشنامه و کار آماری
  36 صفحه - 12000 تومان
  بررسی میزان علاقه دانش آموزان سطح راهنمایی در آموزش زبان انگلیسی بین مدارس غیر انتفاعی - روش تحقیق همراه با پرسشنامه
  32 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش و نظریه ی شبیه سازی طرح ریزی کنترل دینامیک برای مبدل buck همگام CD-DC: نظریه مدل و شبیه سازی 34
  14 صفحه - 14000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش شناسی ارزیابی ریسک ایمنی مبتنی بر AHP فازی برای جرثقیل گردان اتاقک دار 12
  4 صفحه - 4000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - در جستجوی روش دیگر 12
  5 صفحه - 5000 تومان