موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

مدیریت دبستان پسرانه استان گیلان ناحیه دو رشت سال تحصیلی 90-91

عنوان سفارش :
مدیریت دبستان پسرانه استان گیلان ناحیه دو رشت سال تحصیلی 90-91
تعداد صفحه :
36
قیمت :
10500 تومان
فهرست مطالب
 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • متغیر های تحقیق
 • روش تحقیق
 • تعاریف
 • مباحث نظری
 • شرح وظایف مدیردبستان پسرانه
 • وظايف مدیــر در امـور کارکنـــان

  بهبود بخشیدن به مدیریت در مدارس ابتدایی پسرانه در استان گیلان

 • مدارس استان
 • آموزش
 • مدیر مدرسه ی امروز پاسخ گوی نیازهای فردا

 • نتیجه گیری
 • پیشنهادات راهبردی
 • منابع ومآخذ :
 • مقدمه
 • از آنجا که مدیران مدارس نقش بسیار مهمی در برنامه ریزی ، سازماندهی ، رهبری ، هماهنگی نظارت و ارزشیابی و برقراری روابط مؤثر با دانش آموزان و کارکنان مدرسه دارند و در توفیق کارکنان و سلامت جسمی و روانی اخلاقی و پیشرفت علمی دانش آموزان و افزایش و کارآیی و اثربخشی به ویژه در مدارس ابتدایی ، تأثیر بسزایی دارند، باید در انتخاب و انتصاب آنان دقت کافی بعمل آید و این نقش را به افرادی که با تقوی َ ـ کاردان و با تجربه و برخوردار از هنر و علم مدیریت و تعلیم و تربیت هستند سپرد. باید همواره این باور را تقویت کرد که دبستان یک سازمان اجتماعی است که با تمام تصمیم های آن به وسیله همه معلمان و سایر کارکنان با رهبری مدیر مدرسه باید اجرا شود و مدیریت بر کودکان و کار کردن با آنان امری است ظریف ، دقیق ، حساس ، مفید و مؤثر و کار با کودکان ، صبر و آرامش ، دلسوزی ، و وقت گذاری ، عشق به کودکان و آگاهی از دنیای پرشور و حساس آنان را می طلبد.

 • بیان مسئله
 • دورة ابتدایی یکی از دوره‌های مهم تحصیلی است که در رشد تربیت و تکوین شخصیت آن تأثیر بسزایی دارد، این دوره را دوره تأدیب‌، خلاقیت و بروز استعدادهای عمومی و کودکی سوم گفته‌اند و در ایران معمولاً گروه سنی ۱۰ ـ ۶ ساله را شامل می‌شود.

 • هرکه در خُردیش ادب نکند در بزرگی فلاح از او برخاست
 • چوب تر را چنانکه خواهی پیچ نشود خشگ جز به آتش راست
 • از آنجا که مدیران مدارس پسرانه نقش بسیار مهمی در برنامه‌ریزی‌، سازماندهی‌، رهبری‌، هماهنگی نظارت و ارزشیابی و برقراری روابط مؤثر با دانش‌آموزان و کارکنان مدرسه دارند و در توفیق کارکنان و سلامت جسمی و روانی اخلاقی و پیشرفت علمی دانش‌آموزان و افزایش و کارآیی و اثربخشی به ویژه در مدارس ابتدایی‌، تأثیر بسزایی دارند، باید در انتخاب و انتصاب آنان دقت کافی بعمل آید و این نقش را به افرادی کاردان و با تجربه و برخوردار از تقوا و آشنا بافناوری روز و علم مدیریت و تعلیم و تربیت هستند سپرد. باید همواره این باور را تقویت کرد که دبستان یک سازمان اجتماعی است که به تمام تصمیم‌های آن به وسیله همه معلمان و سایر کارکنان با رهبری مدیر مدرسه باید اجرا شود و مدیریت بر کودکان و کار کردن با آنان امری است ظریف‌، دقیق‌، حساس‌، مفید و مؤثر و کار با کودکان‌، صبر و آرامش‌، دلسوزی‌، و وقت‌گذاری‌، عشق به کودکان و آگاهی از دنیای پرشور و حساس آنان را می‌طلبد. مدیر باید از خودگذشتگی و بخشندگی داشته باشد و از اعمال و خطای همکاران و دیگر افراد مرتبط با او اغماض نموده و چشم‌پوشی کند...

  مدیران باید کار معلمان و سایر کارکنان مدرسه را به خوبی بشناسد و براساس شناخت به دست آمده‌، روش مناسبی به کار گیرند. مثلاً در قبال معلمان وظیفه‌شناس که به اهمیت وظایف خود آگاهی کامل دارند و فعالیتشان را براساس انتظارات انجام می‌دهند از سبک کارمند مداری استفاده کنند که بر محور روابط پایدار است و در قبال کارکنانی که از هر فرصتی برای فرار از کار استفاده می‌کنند. سبک وظیفه مداری را در پیش گیرند. بنابراین‌، استفاده از هریک از سبک‌های مورد نظر بستگی به این دارد که مدیر مدرسه با چه افرادی سروکار دارد. در عین حال‌، می‌تواند از دو سبک برای دو گروه از افراد وظیفه‌شناس و وظیفه‌نشناس و تلفیق دو سبک برای موارد بینابین استفاده کنند.

 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • از آنجا که مدیران مدارس دبستان پسرانه نقش بسیار مهمی در برنامه ریزی ، سازماندهی ، رهبری ، هماهنگی نظارت و ارزشیابی و برقراری روابط مؤثر با دانش آموزان و کارکنان مدرسه دارند و در توفیق کارکنان و سلامت جسمی و روانی اخلاقی و پیشرفت علمی دانش آموزان و افزایش و کارآیی و اثربخشی به ویژه در مدارس ابتدایی ، تأثیر بسزایی دارند، باید در انتخاب و انتصاب آنان دقت کافی بعمل آید و این نقش را به افرادی که با تقوی َ ـ کاردان و با تجربه و برخوردار از هنر و علم مدیریت و تعلیم و تربیت هستند سپرد. باید همواره این باور را تقویت کرد که دبستان یک سازمان اجتماعی است که با تمام تصمیم های آن به وسیله همه معلمان و سایر کارکنان با رهبری مدیر مدرسه باید اجرا شود و مدیریت بر کودکان و کار کردن با آنان امری است ظریف ، دقیق ، حساس ، مفید و مؤثر و کار با کودکان ، صبر و آرامش ، دلسوزی ، و وقت گذاری ، عشق به کودکان و آگاهی از دنیای پرشور و حساس آنان را می طلبد.

 • اهداف تحقیق
 • از بررسی و مطالعه ی آثار گذشتگان روشن می شود که مدیریت از قدیم الایام در جوامع مختلف بشری وجودداشته است و بزرگان ورهبران ملل وادیان مختلف ضرورت وجود مدیریت ورهبری را نیز یک امر مسلم شمرده اند در قرون اخیر هم نهضت های مختلفی در امر مدیریت ظهور کردند که می توان به نظریه مدیریت علمی نظریه مدیریت نهضت روابط انسانی نظریه سیستم ها در مدیریت ونظریه ترکیبی مدیریت اشاره کرد.

  از آغاز کار تعلیم و تربیت انسان نیز از روش های مختلف مدیریت در امر آموزش بهره برده است اما از آنجایی که تحولات اجتماعی جدید تغییراتی را در ابعاد مختلف جامعه از جمله در زمینه های مختلف فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی ایجاد کرده خود به خود نیازهای جدیدی راهم بوجود آورده است لذا برای پاسخگویی به این نیازهای جدید افراد جامعه تغییر و دگرگونی در روش های مدیریت مدارس وتلاش برای بهبود بخشیدن به کیفیت مدیریت مدارس ضروری است .امروزه در این دنیای درحال تغییر و پیشرفت ، مدارس نیاز به تغییر ودگرگونی دارند واین تغییر باید ابتدا در مدیریت ایجاد شود چرا که واقعیات امروز جامعه را نمی توان با روش های دیروز فهمید بلکه باید با تجدید نظر در روش ها وبرنامه های گذشته نظریه ها و روش های نوینی را جایگزین کنیم در حال حاضر مدیریت آموزشی رویکرد جدید فرآیند مدار محور را برای اثر بخش کردن مدارس آغاز نموده است در این مقاله برآنیم تا این رویکرد جدیدرا روشن و راهبردهای مناسب آن را بیان نماییم .

 • متغیر های تحقیق
 • در این تحقیق دو متغیر وابسته و مستقل داریم. در این نحقیق متغر مستقل مدیر (مدیریت) و متغیر مستقل دبستان است.

 • روش تحقیق
 • با استفاده از کتابها و مقالات و پایان نامه ها و تحلیل آنها انجام شده است.

  تحقیقهای مشابه
  مدیریت دبستان پسرانه استان گیلان ناحیه دو رشت سال تحصیلی 90-91
  36 صفحه - 10500 تومان
  آمار و مدلسازی بررسی میزان بارش استان گیلان از سال 86 تا 89
  9 صفحه - 18000 تومان
  پروژه مدیریت بررسی ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک ملی استان گیلان همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
  91 صفحه - 60000 تومان
  بررسی رابطه بین شاخص های ریسک و مطالبات معوقه بانک مسکن مدیریت استان پروژه مالی
  56 صفحه - 21000 تومان
  پروژه مدیریت بررسی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان
  54 صفحه - 30000 تومان
  پروژه مدیریت صنعتی رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای استان گیلان
  62 صفحه - 60000 تومان
  بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان شرکت پارس شهاب رشت همراه با جامعه آماری و پرسشنامه پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
  86 صفحه - 45000 تومان
  پروژه مدیریت بررسی عملکرد اتحادیه صنف درودگران شهرستان رشت
  23 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته مدیریت آموزشی تأثیر سواد والدین در افت تحصیلی دانش آموزان
  40 صفحه - 36000 تومان
  سیمای عمومی استان گیلان - جغرافی - اقلیمی - آب و هوا و ...
  95 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی در استان گیلان در سالهای 70 تا 72
  94 صفحه - 45000 تومان
  گزارش کار آموزی در اداره بازرگانی کل استان گیلان
  70 صفحه - 30000 تومان
  گزارش کار آموزی در اداره بازرگانی کل استان گیلان قسمت حسابداری
  73 صفحه - 27000 تومان
  آمار دامپروری استان گیلان و سنگر فایل به صورت پاورپوینت
  16 صفحه - 7500 تومان
  تقسیم بندی استان گیلان و بررسی مشارکت سیاسی مردم گیلان بعد از انقلاب
  15 صفحه - 7500 تومان
  ارزیابی کیفی آبهای زیرزمینی محدوده آستانه- کوچصفهان در استان گیلان و بررسی تاثیر کیفیت آب رودخانه
  10 صفحه - 6000 تومان
  کارآموزی اداره برق استان گیلان بخش حسابداری
  51 صفحه - 30000 تومان
  اعیاد و جشنهای باستانی استان گیلان چه تاثیری در گردشگری ایران دارد فایل بصورت پاورپوینت
  21 صفحه - 12000 تومان
  کارآموزی در سازمان همیاری استان گیلان بخش انبار
  54 صفحه - 24000 تومان
  کاراموزی جمعیت هلال احمر استان گیلان رشته کامپیوتر
  16 صفحه - 15000 تومان
  تخصص گرایی در منطقه استان گیلان درس سمینار
  57 صفحه - 36000 تومان
  بررسی آلودگی آبهاي ساحلی دریاي خزر با بررسی سواحل استان گیلان پاورپوینت
  28 صفحه - 9000 تومان
  بررسی عوامل موثر در بهینه سازی دفع ذباله در استان گیلان روش تحقیق
  13 صفحه - 7500 تومان
  بررسی و تاثیر سهم و نقش واحد های خصوصی مسکونی در اسکان گردشگران با تاکید بر دو استان مازندران و گیلان
  33 صفحه - 15000 تومان
  بررسی تاثیر نزولات جوی سال 86 - 85 در استان خراسان رضوی بصورت آماریو نمودار
  15 صفحه - 9000 تومان
  بررسی وضعیت پروژه های عمرانی استان گیلان( از لحاظ زمان اجرا) در 5 سال گذشته
  49 صفحه - 24000 تومان
  بررسی اعتیاد به اینترنت و افت تحصیلی در استان گیلان
  22 صفحه - 6000 تومان
  کار آماری و نمودار تعداد مرگ و میرهایی که از سال 85 تا 91 در گیلان اتفاق افتاده است
  11 صفحه - 12000 تومان
  کلاس اقدام پژوهی - رفع مشکل افت تحصیلی برخی از دانش آموزان سال سوم راهنمایی
  16 صفحه - 12000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007