موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

کیفیت درآمد و سطح استرس (فشار) شرکت های ثبت شده چینی

عنوان سفارش :
کیفیت درآمد و سطح استرس (فشار) شرکت های ثبت شده چینی
تعداد صفحه :
20
قیمت :
7500 تومان
 • مقدمه:
 • ارزیابی درآمدها کانون اصلی بیانیه های مالی را در ارزیابی عملکرد گذشته، پیش بینی عملکرد آینده و ارزیابی منصفانه است (اهلسون، 1995، پنمن، 2004). مصطلحترین واژه بکار گرفته در مورد کارآیی ارزیابی درآمدها «کیفیت درآمدها» است. کیفیت درآمدها برای کارمندان حسابداری، سیاستگزاران و پژوهشگران اهمیت خاصی دارد چراکه نخستین گزینه اطلاعاتی است که در بیانیه های مالی آورده می شود (بونلرت- یو- تای و همکارانش 2006). اسکیپر و وینسنت( 2003) کیفیت درآمدها را حدودی تعریف می کنند که در آن درآمدهای گزارش شده بطور صادقانه نمود اقتصاد است ، جاییکه در آن صادقانه یعنی اینکه ارزیابی دقیقاً ÷دیده را نشان می دهد. دکو و اسکارد (2004)، با تجزیه و تحلیل کیفیت درآمدهای از یک دیدگاه تحلیل مالی، می نویسند که کیفیت درآمدها نشان دهنده دقتی است که توسط آن ارزش واقعی شرکت برآورد می شود.

  مروری بر ادبیات و طبقه بندی وضعیت های مالی
 • کیفیت افزوده
 • افزوده ها تفاوت بین درآمدها و نقدینگی را تشکیل می دهند (فرانسیس و همکارانش 2004). یکی از نقش های افزوده ها تغییر یا تطبیق بازشناسایی جریان های نقدینگی در طول زمان است و از این رو ارقام تطبیقی در ارزیابی عملکرد شرکت بهتر می شوند (بونلرت- یو- تایی و همکارانش 2006) کیفیت افزوده ها به عنوان معیاری از کیفیت درآمدها بر اساس این دیدگاه است که درآمدها را می توان به جریان نقدینگی حاصل از گردشها نزدیک کرد. دکو و دیکو (2002) دریافت های کیفیت درآمدی برنامه ریزی کل افزوده های رایج در دوره گذشته، حال و آینده جریان نقدینگی گردشها اندازه گیری می کنند.

 • دوام درآمدها
 • برای ارزیابی دوام، پژوهشگران عموماً بازگشتی از ارزش آتی متغیر به ارزش فعلی اش برآورد می کنند (دکو و اسکرند 2004) . کورمندی ولایپ (1987) از برگشت های سطح شرکتی درآمدهای کنونی (فعلی) به درآمدهای سال قبل برای تخمین برآوردهای ضریب اتلاف دوام درآمدها استفاده می کنند.

 • قابلیت پیش بینی درآمدها
 • لایپه 1990 معیاری از قابلیت پیش بینی درآمدها ارائه می کند معیاری که در اختلاف (واریانس) سهام درآمدها (با افزایش واریانس، قابلیت پیش بینی کاهش می یابد) بازتاب می شود . فرانسیس و همکارانش (2004) قابلیت پیش بینی درآمدها را با استفاده از مجذور کردن ریشه اختلاف (واریانس) خطای برآورده شده از مجذور کردن ریشه اختلاف (واریانس) خطا از مطالعه دوام درآمدها محاسبه می شود

 • صافی درآمدها
 • مباحث پیرامون مزایای درآمدهای صاف عبارتند از دمسکی (1998) ویسرکی 2004 و فرانسیس و همکارانش 2004 . مباحثی که در آنها صافی یکی از ویژگی های درآمدی مطلوب است برگرفته ازاین دیدگاه می باشد که مدیران از اطلاعات شخصی خود در مورد درآمد آتی برای برطرف کردن نوسانات ناپایدار و به موجب آن دست یافتن به یک رقم درآ»دی معرفتر و با این حال مفیدتر استفاده می کند. در ارزیابی صافی، بوونو همکارانش 2003 صافی درآمدها را با تقسیم انحراف استاندارد گردشهای جریان نقدینگی بر انحراف استاندارد درآمدها اندازه گیری می کنند

 • مدل شرکت سال MMH
 • طبق نظر مک کوئن و همکارانش 1991، مدل شرکت MMH یک شرکت را در صورتی در دسته تحت فشار طبقه بندی می کند که دست کم یکی از علائم آشفتگی مالی زیر را نشان دهد:

 • (1) سرمایه کاری منفی در سال جاری
 • (2) یک کاستی از گردشها در یکی از سه سال قبل از ورشکستگی
 • (3) کمبودی در درآمدهای برگشتی در سال 3 (جاییکه سال- 1 آخرین مهلت بیانیه مالی ماقبل ورشکستگی است)؛ و
 • (4) یک کاستی ته- خطی در پایان هر سه سال قبل از ورشکستگی.
 • مدل شرکت-سال MMH در این مطالعه برای طبقه بندی شرکت های ثبت شده چینی بصورت تحت فشار و بدون فشار در طبقه بندی هم شرکت های ورشکسته و هم ورشکسته نشده به کار می رود.

  مدل امتیاز دهی بازار پدید آمده (مدل EMS)

  مدل EMS مدل پیشگویی است که چهار معیار مالی مختلف را برای تعیین احتمال ورشکستگی در بین شرکت ها بکار می گیرد. (آلتمن 2006) این مدل در ابتدا در اواسط دهه 1990 ارائه شد تا چارچوبی تحلیلی برای شرکت های در حال رشدی ایجاد کند، که در بازار نوظهور بوده و ضمانت هایی را به ارز غیرمحل (معمولاً به دلار آمریکا) صادر می کنند (آلتمن 2006) در متن بازاری پایتخت چین، برخلاف بسیاری از مبادلات دیگر سهام، برخی از شرکت ها در اصطلاح معیار بکار رفته در کشورهای توسعه یافته در ورشکستگی مالی هستند اما با این وجود در مبادلات سهام ثبت شده باقی مانده اند و بیرق در شرف ورشکستگی یا وضعیت ورشکستگی شان را برای سرمایه داران تکان می دهند . از این رو ، شرکت های ورشکسته در این مطالعه یک وضعیت پیش ورشکستگی دارند.

  تحقیقهای مشابه
  کیفیت درآمد و سطح استرس (فشار) شرکت های ثبت شده چینی
  20 صفحه - 7500 تومان
  پرسشنامه کیفیت زندگی کاری (Elana Yaron) (ایلنا یارون)
  8 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه کیفیت زندگی (Shane J. Lopez & C. R. Snyder) (شان . لوپز و اسنیدر)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پروژه رشته مدیریت صنعتی بازرگانی - پیاده سازی استاندارد ایزو و ارتباط با کیفیت کالا در شرکت پارس خزر
  106 صفحه - 60000 تومان
  کارآموزی کنترل کیفیت شرکت گهر
  40 صفحه - 24000 تومان
  کنترل کیفیت آماری شرکت آب بند بابل به همراه نمودار ها و محاسبات
  55 صفحه - 36000 تومان
  پروژه شرکت آب بند بابل پروژه درس کنترل کیفیت آماری
  30 صفحه - 21000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - پرومکانیک های تجربی مقاومت استخوان میله ای : نقش فشار موثر ترزاقی و نوسانات سطح بافتی
  8 صفحه - 24000 تومان
  پروژه مطالعه و بررسی نحوه تشکیل و ثبت شرکت تعاونی
  198 صفحه - 45000 تومان
  نحوه تشکیل و ثبت شرکت تعاونی
  198 صفحه - 75000 تومان
  کارآموزی رشته مدیریت صنعتی در شرکت چینی سازی
  70 صفحه - 27000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007