موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

قراردادهای بین المللی تحت نظام « تعارض قوانین» کشورهای انگلستان و ژاپن

عنوان سفارش :
قراردادهای بین المللی تحت نظام « تعارض قوانین» کشورهای انگلستان و ژاپن
تعداد صفحه :
29
قیمت :
9000 تومان
 • مقدمه
 • انتقادی که برتنظیم هر قرار داد بین المللی ممکن است وارد شود مساله انتخاب قانون حاکم بر آن است بین قانون اصلی حاکم بر قرار داد و نظام تعارض قوانین کشور مقر دادگاه تفاوت های عمده ای وجود داشته باشد یک قرار داد یا یک شرط قرار دادی در عین حال که ممکن است در یک سیستم حقوقی قابلیت اجرا داشته باشد میتواند در سیستم حقوقی دیگر غیر قابل اجرا باشد .برای کاهش مشکلات احتمالی در زمینه «تعارض قوانین» طرفین است توافق نمایند که در صورت بروز اختلاف،حقوق یک کشور خاص حاکم بر آن اختلاف باشد.

  البته این «تصریح به انتخاب حقوق حاکم»نیز قابلیت اجرا و تأثیر خود را از نظام تعارض قوانین کشور مقرر دادگاه اخذ می کند

  منابع نظام «تعارض قوانین»کشور ژاپن

  با توجه به تفاوت های بنیادین میان حقوق عرفی انگلستان و حقوق نوشته کشور ژاپن، بهتر است در ابتدا منابع نظام «تعارض قوانین»کشور ژاپن را بر شماریم بر خلاف آنچه در سیستم حقوقی بریتانیا وجود دارد ،قواعد مربوط به «تعارض قوانین» کشور ژاپن را میتوانیم از ابتدا در قوانین موضوعه این شکور بیابیم.اولین منبع آن نیز «قانون مربوط به اجرای قوانین»یا«Ho ̅rei» است قانونی که ریشه در نظام حقوقی ژرمنی دارد ،طیف گسترده ای از قواعد تجاری

  مقررات ارزی ،کنترل سرمایه گذاریهای خارجی

  مقررات ضدتراست و سایر قواعدی که ممکن است بر اعتبار و قابلیت اجرای یک قرار داد تاثیر بگذارند.

  حل مشکلات مربوط « تعارض قوانین»ممکن است از طریق اصول یافته شده در رویه قضایی و عرف این کشور ممکن گردند.رویه قضایی به ویژه نقش برجسته در تفسیر و تکمیل قواعد پراکنده «حقوق موضوعه »ایفا میکند نقش عرف البته کم رنگ تر از رویه قضایی است به طوری که بر اساس بعد دوم قانون موضوعه ژاپن « Ho ̅rei »«عرف در صورتی که مغایرتی با نظم عمومی و اخلاق حسنه نداشته باشد اثری همانند قانون خواهد داشت البته در محدوده ای که قانون موضوعه تعیین نموده یا در جایی که با مسائل مطروحه ارتباطی داشته باشد» نتیجه آنکه عرف غالباً یک «منبع مکمل قانون» است که تنها در صورت عدم وجود سایر منابع حقوقی اعمال خواهد شد .

  تصریح به انتخاب قانون مناسب

  ساده ترین روش برای اجتناب از تردید در شناسایی قانون مناسب اینست که یک قاعده قراردادی که مرتبط با این موضوع باشد به قرار داد اضافه کنیم .در نظام تعارض قوانین هر دو کشور انگلستان و ژاپن طرفین قرار داد مجاز هستند که قانون حاکم بر قرار دادی فی مابین را تعیین کنند .این آزادی عمل در راستای اصل «آزادی قراردادهای» می باشد .

  شناسایی اصل،«تصریح به انتخاب قانون» در انگلستان :A

  در سال1865 انگلستان اولین کشوری بود که به حقوق طرفین یک معامله برای انتخاب قانون مناسب برای ان معامله احترام می گذاشت و صراحتاً اصل «آزادی عمل فردی»را بعنوان یک قاعده راهنما در این زمینه ،مورد شناسایی قرار میداد. در دعوای تولیدات غذایی vita بر علیه شرکت کشتیرانی Unus نظریه «آزادی عمل فردی» مورد تایید قرار گرفت و تنها محدودیت قطعی نظام حقوقی انگلستان بر قاعده حق طرفین به انتخاب قانون مناسب شکل گرفت.

  شناسایی شرط«تصریح به انتخاب قانون »در ژاپن B

  در ژاپن همانند انگلستان طرفین قرارداد مجاز هستند که طی یک شرط انتخاب قانون،قانونی را که برای قراردادشان مناسب است،انتخاب کنند.بند 7قانون موضوعه ژاپن « Horei» مقرر میکند که قصد طرفین قرارداد تعیین کننده کشوری است که قانون آن حاکم بر ایجاد و تاثیر قانون صلاحیتدار است . «قانون صلاحیتدار »بنابراین تعریف قانون ژاپن ،آن قانونی است که آثار قانونی ایجاد شده توسط آن با اراده صریح طرفین تطابق داشته باشد که این اراده میتواند در یک قرارداد،یک شرط معاف سازی یا یک ابراء متجلی شود بنابراین با استثنائات اندکی اصل«آزادی عمل فردی» به همه انواع قراردادها و تمام موضوعات قراردادی،بدون محدودیت های ایجاد شده توسط اصول «حسن نیت و قانونی بودن» قابل تسری است البته این قاعده که یک دادگاه شروط مغایر با نظم عمومی را موجد اثر نخواهد دانست ،بدون شک یک قائده ی دائمی است .

  تحقیقهای مشابه
  قراردادهای بین المللی تحت نظام « تعارض قوانین» کشورهای انگلستان و ژاپن
  29 صفحه - 9000 تومان
  مدیریت قراردادهای بین المللی
  15 صفحه - 12000 تومان
  نقش قراردادهای جوینت ونچ ر در تجارت بین الملل و قو اعد حاکم بر آن روش تحقیق حقوق
  55 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رشته معماری فستیوال تئاتر ایستد فن بین المللی در ویلز
  3 صفحه - 9000 تومان
  تنوع قرار دادهای بین المللی در صنعت نفت
  44 صفحه - 12000 تومان
  تالاب بین المللی امیر کلایه
  18 صفحه - 7500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بازنگری بین المللی پژوهش های مالیan international review of sponsorship research - extension and update
  2 صفحه - 6000 تومان
  دعوای بین المللی ایران و عراق
  14 صفحه - 6000 تومان
  حسابداری بین المللی (پاور پوینت)
  50 صفحه - 18000 تومان
  حسابداری بین المللی فایل بصورت پاورپوینت
  50 صفحه - 16500 تومان
  دعوای بین المللی ایران و عراق
  21 صفحه - 7500 تومان
  معاهدات بین المللی حمایت از حقوق زنان
  41 صفحه - 13500 تومان
  معرفی داور بین المللی فوتبال کولینا
  6 صفحه - 1500 تومان
  معاهدات بین المللی حمایت از حقوق زنان
  41 صفحه - 12000 تومان
  آژانس بین المللی انرژی اتمی بررسی زمینه های شکل گیری ساختار و اهداف
  14 صفحه - 6000 تومان
  بازار یابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با بازاریابی در ایران
  32 صفحه - 12000 تومان
  بازار یابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با بازاریابی در ایران
  31 صفحه - 18000 تومان
  بحران انرژی نفت و تشکیل آژانس های بین المللی انرژی
  21 صفحه - 9000 تومان
  قاچاق بین المللی مواد مخدر
  33 صفحه - 7500 تومان
  دادرسی کیفری دادگاه بین المللی کیفری
  47 صفحه - 15000 تومان
  علم ارتباطات حقوق بین المللی و پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای
  25 صفحه - 15000 تومان
  بازاریابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با ایران
  31 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - هجدهمین کنفرانس تخصصی بین المللی ساختارهای فولادسرد 20
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - قیمت و کیفیت در جهانگردی بین المللی 23
  14 صفحه - 42000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - انواع حسابرسی یا گزارش مالی بین المللی 38
  30 صفحه - 90000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ و انحراف شرکت بین المللی 22
  10 صفحه - 30000 تومان
  تحقیق حقوقی اقدامات متقابل در جهت نفع عمومی در حقوق مسئولیت بین المللی دولت
  22 صفحه - 12000 تومان
  پروژه بررسی انرژی هسته ای ایران و فشارها و مخالفت ها ی جامعه بین المللی با آن
  42 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوقی تابعیت در حقوق بین المللی خصوصی - روش تحقیق
  65 صفحه - 45000 تومان
  حقوق بین المللی هوایی
  19 صفحه - 15000 تومان
  فشارهای بین المللی بر سر برنامه هسته ای ایران
  55 صفحه - 30000 تومان
  فشارهای بین المللی بر سر برنامه هسته ای ایران
  55 صفحه - 15000 تومان
  خدمات تلفن بین المللی اینترنتی VOIP
  40 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مجله بین المللی مهندسی مکانیک برنامه¬های کامپیوتری 18
  7 صفحه - 21000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حل مسئله ریاضیاتی :چشم انداز های بین المللی در آموزش ریاضیات 45
  25 صفحه - 75000 تومان
  جایگاه ایران در کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها
  40 صفحه - 18000 تومان
  مسئولیت بین المللی دولت ها در برابر اعمال نهضت های شورشی
  27 صفحه - 15000 تومان
  پروژه مالی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ارائه صورتهای مالی بین المللی استاندارد شماره 1
  74 صفحه - 36000 تومان
  سازمان دیوان بین المللی دادگـستری لاهه
  28 صفحه - 7500 تومان
  سیستم بین المللی استاندارد واحد ها SI
  6 صفحه - 1500 تومان
  مسئولیت خسارات وارده بر اشخاص و کالا در حمل و نقل بین المللی هوائی جقوقی
  45 صفحه - 21000 تومان
  ادله اثبات در داوریهای بین المللی روش تحقیق حقوق
  36 صفحه - 18000 تومان
  مسئولیت مدنی داور در داو ری بین المللی روش تحقیق حقوق
  36 صفحه - 18000 تومان
  ifrs تاثیر استاندارد های گزارشگری مالی بین المللی در صورت های مالی
  39 صفحه - 15000 تومان
  مقاله نظام بین الملل
  23 صفحه - 7500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تعارض بین افراد 11
  6 صفحه - 18000 تومان
  بررسی تعارض سیاستهای بین ایران وامریکا
  41 صفحه - 15000 تومان
  وضعیت کشورهای نامساعدجغرافیایی درحقوق بین الملل دریاها روش تحقیق حقوق
  37 صفحه - 18000 تومان
  وضعیت کشورهای نامساعد جغرافیایی در حقوق بین الملل دریاها
  32 صفحه - 15000 تومان
  وضعیت کشورهای نامساعد جغرافیایی درحقوق بین الملل دریاها
  64 صفحه - 30000 تومان
  مشکلات و تنگنای نظام اداری در کشورهای جهان سوم
  10 صفحه - 6000 تومان
  سازمانهای حل اختلاف کارگری در کشورهای انگلستان و فرانسه
  38 صفحه - 9000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007