موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

قاچاق انسان

عنوان سفارش :
قاچاق انسان
تعداد صفحه :
10
قیمت :
6000 تومان
 • قاچاق انسان
 • همانطور که میدانیم دراساسنامه ی دیوان بین المللی دادگستری جرائم سازمان یافته و به خصوص قاچاق انسان به طور مستقیم جرم انگاری نشده است. تنهاسندی که تاکنون این عمل را به عنوان یک جنایت بین المللی شناسایی کرده است. کنوانسیون پالرمو است. این کنوانسیون تحت عنوان کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته ی فراملی طی قطعنامه 55/25 مجمع عمومی در سال 2000 به تصویب رسید. دو پروتکل ضمیمه ی این کنوانسیون عبارتند از:

  پروتکل پیشگیری، سرکوبی و مجازات قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان و پروتکل مقابله با قاچاق مهاجران

  .» ابتدالازم است عناصر اساسی این تعریف روشن شود .
 • الف) گروه ساختار مند متشکل از سه نفر یا بیشتر:
 • محور این تعریف بر روی گروه های بزرگ و گسترده است. گروه هایی که علاوه بر گستردگی از لحاظ کمیت تعداداعضا باید ساختارمند هم باشند یعنی تشکل های اتفاقی برای ارتکاب فوری یک جرم و یا دسته هایی که نیاز به قواعد تعریف شده برای اعضای خودندارند از این تعریف خارج هستند.

 • ب)وجود یک دوره زمانی:
 • به این معنی که اولاً گروه یک موجودیت مستقل از اعضا ی آن است موجودیتی که برای شمول این کنوانسیون نسبت به آن باید در یک دوره ی زمانی استمرار داشته باشد، صرفنظر از مرگ یا دستگیری یا ترک سازمان توسط اعضا.

 • ج)قصد ارتکاب جرم شدید:
 • با این قید تنها موجودیت ساختار مندی یک گروه سازمان یافته ی جنایتکاری تلقی می شود که از ابتدا به قصد ارتکاب یک «جرم شدید» به وجود آمده باشد.

  (بااین توضیح که کنوانسیون باتعریف «جرم شدید» به جرمی که مستوجب مجازات 4 سال حبس و بیشتر باشد، تعیین مصادیق آن را به دولت ها واگذار کرده است.)

 • د)سود یا منفعت مالی:
 • بنابراین کنوانسیون معیار اقتصادی گروه سازمان یافته را هم تعریف می کند که البته علاوه بر منفعت مالی شامل سایر منافع مادی از جمله لذایذ جنسی هم می شود.

  دیوان کیفری بین المللی (ICC)

  بر اساس ماده 5 اساسنامه جرائم داخل در صلاحیت دیوان شامل تجاوز ارضس ، نسل کشی، جرائم جنگی و جنایات علیه بشریت است. سه مورد نخست نمی تواند در برگیرنده عناصر جرم قاچاق انسان باشد بنابراین باید دید آیا می توانیم این جرم را ذیل تعریف و عناصر جنایت علیه بشریت در ماده 7 اساسنامه بگنجانیم.

  تحقیقهای مشابه
  انسان شناسی - انسان شناسی در قرآن
  19 صفحه - 6000 تومان
  جهان آفرینش و خلقت انسان از دیدگاه اسلام و قرآن
  31 صفحه - 7500 تومان
  جایگاه انسان در مسیحیت
  14 صفحه - 6000 تومان
  نقش انسان در تغییر چهره زمین
  37 صفحه - 12000 تومان
  جایگاه انسان در نظام هستی
  11 صفحه - 6000 تومان
  دیدگاه قرآن درباره سعادت انسان
  15 صفحه - 6000 تومان
  مقایسه انسان در اسلام و سایر مکاتب
  19 صفحه - 7500 تومان
  بیماری های مشترک انسان و حیوان و مسمومیت ها
  21 صفحه - 9000 تومان
  کنترل بیماری های مشترک انسان و حیوان و مسمومیت
  21 صفحه - 9000 تومان
  آلودگی صوتی و اثرات آن بر سلامتی انسان با تکیه بر شهر بزرگ در جهان سوم
  41 صفحه - 18000 تومان
  اثرات نزولات اسیدی برای سلامتی انسان و اقتصاد
  10 صفحه - 6000 تومان
  پروژه- اگر قدرت تفکر ، تعقل و اندیشه ورزی در یک انسان زنده و شکوفا نشود چطور می تواند علم بیاموزد و آن را در خدمت کمال خود قرار دهد؟
  45 صفحه - 18000 تومان
  پروژه بررسی نقش محیط زیست بر سلامت انسان (مطالعه موردی آب
  60 صفحه - 30000 تومان
  تاثیر منفی ماهواره بر روی انسان ها
  11 صفحه - 6000 تومان
  سیمای انسان شایسته در ادبیات
  21 صفحه - 7500 تومان
  قاجاق انسان در حقوق ایران و فرانسه
  43 صفحه - 21000 تومان
  نقش خصوصیات انسان در اخلاق اسلامی روش تحقیق
  35 صفحه - 12000 تومان
  بررسی دیدگاه انسان گرایانه در برنامه ریزی درسی
  14 صفحه - 4500 تومان
  جنگل و اثرات آن بر زندگی انسان روش تحقیق منابع طبیعی
  18 صفحه - 6000 تومان
  خدمات متقابل انسان و طبیعت
  13 صفحه - 4500 تومان
  از دیدگاه حقوقی آیا اعضای بدن انسان مثل کلیه و قلب جزء اموال است
  6 صفحه - 4500 تومان
  دستگاه تولید مثل انسان و روشهای پیشگیری از بارداری
  36 صفحه - 6000 تومان
  بررسی اثرات نوشابه ها بر سلامتی انسان و معرفی برخی از مضرات آنها
  20 صفحه - 7500 تومان
  نماز چه تاثیری بر انسان دارد
  13 صفحه - 6000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007