موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

سیستم بین المللی استاندارد واحد ها SI

عنوان سفارش :
سیستم بین المللی استاندارد واحد ها SI
تعداد صفحه :
6
قیمت :
1500 تومان
 • سیستم بین المللی استاندارد واحد ها SI
 • سیستم استاندارد بین‌المللی واحدها (International System of Units) که معمولاً با عناوین «سیستم متریک» یا «سیستم SI» شناخته می‌شود، دستگاه بین‌المللی استانداردشده‌ای برای سنجش کمیت‌ها بر حسب یکاها (واحدها) است. این سیستم در سال ۱۹۶۰ بنیانگذاری شد.

  SI از حروف اول کلمات فرانسوی International Systeme به معنای دستگاه بین المللی گرفته شده است .واحدهای این دستگاه درمجامع بین المللی انتخاب شده اند و در اکثر کشورهای جهان به عنوان واحد رسمی استفاده می شوند .

  قبل از اینکه سیستم فوق را توضیح دهیم ، بد نیست که بدانیم :

  هر چيز قابل اندازه گيري را كميت گويند .

 • كميت
 • اصلي : كميت هايي كه بنيادي هستند. مثال: طول ، جرم ، زمان ، دما ، شدت جريان .

  فرعي : كميت هايي كه به كميت هاي اصلي وابسته هستند . مثال : سرعت ، شتاب ، چگالي ، حجم و ...

  حال پس از اینکه در اندازه گیری کمیت را فهمیدیم ، می پردازیم به واحد های اصلی و فرعی در سیستم SI

 • واحدهای اصلی
 • واحدهای اصلی این سیستم عبارت‌اند از :

 • واحد طول : متر با نماد m
 • واحد جرم : کیلوگرم با نماد kg
 • واحد زمان : ثانیه با نماد s
 • واحد شدت جریان الکتریکی : آمپر با نماد A
 • واحد دما : کلوین با نماد K
 • واحد مقدار ذره (ماده) : مول با نماد mol
 • واحد شدت نور : کاندلا با نماد cd
 • واحد زاویه سطحی: رادیان با نماد rad
 • واحد زاویه فضایی: استرادیان با نماد stradian
 • واحدهای فرعی
 • واحدهایی هستند که از ترکیب چند واحد تشکیل شده‌اند؛

  مانند متر بر ثانیه برای سنجش سرعت. در اصل در اینجا سرعت به‌عنوان کمیتی بر حسب طول و زمان (یعنی به شکل مقدار طول طی‌شدهٔ مشخص در مدت زمان مشخص) بیان می‌شود.

  از دیگر واحدهای فرعی می‌توان به درجه سلسیوس که برای سنجش دما بکار می‌رود نام برد. این واحد نیز با استفاده از یک رابطه خطی قابل تبدیل به/از درجه کلوین است . برای توضیح بیشتر تعدادی از واحهای فرعی را تعریف میکنیم .

 • فاراد
 • درسیستم SI واحد ظرفیت یک سیستم الکتریکی فاراد میباشد که عبارت از استعداد ذخیره کردن برق است . این واحد نسبتاً بزرگ بوده ، مایکرو فاراد را که واحد کوچک است بکار میبرند . واحد ظرفیت را به افتخار نام میکل فارادی Micael Farady ( 1791 –

  1867 )افتخار نام میکل فارادی Micael Farady ( 1791 – 1867 ) عالم کیمیا و فزیک انگلیس فاراد نام گذاشته اند .

 • هرتز
 • واحد یک حادثهء متناوب Periodic در سیستم SI هرتز میباشد . یک هرتز عبارت از وقوع یک سیکل آن حادثه در هر ثانیه است . در فرکانس های بلند به واحد بزرگتر ضرورت داریم مانند کیلو هرتز ( kHz ( و میگاهرتز (MHz ) . این واحد به افتخار نام هنریش رودولف هرتز Heinrich Rudolf Hertz ( 1857 – 1890 ) فزیکدان المان نامگذاری گردیده است .

 • ژول
 • واحد کار یا انرژی در سیستم SI عبارت از ژول است . یک ژول مقدار کار اجرا شده است توسط قوهء یا نیرو یک نیوتن میباشد که در جهت نیرو به اندازهء یک متر موجب تغیرمکان شود . این واحد بنام فزیکدان انگلیسی جیمز پریسکات ژول James Prescott Joule ( 1818 – 1889 ) نامگذاری شده است .

  تحقیقهای مشابه
  سیستم بین المللی استاندارد واحد ها SI
  6 صفحه - 1500 تومان
  پروژه مالی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ارائه صورتهای مالی بین المللی استاندارد شماره 1
  74 صفحه - 36000 تومان
  ifrs تاثیر استاندارد های گزارشگری مالی بین المللی در صورت های مالی
  39 صفحه - 15000 تومان
  تعادل بین سیستم و منبع حرارتی- آنسامبل کانونی
  148 صفحه - 45000 تومان
  تفاوتها و شباهتهای موجود بین انواع سیستم های سیاسی - بصورت پاور پوینت
  30 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی تاثیرات سیستم های هوش کسب و کار : رابطه بین فرآیند تجاری و عملکرد سازمانی 35
  19 صفحه - 57000 تومان
  پرسشنامه سیستم های بین سازمانی اینترنت پایه (Gwo - Guang Lee et all) (گوا - گوانگ لی و همکاران)
  4 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه موفقیت برنامه ریزی سیستم های بین سازمانی اینترنت پایه (Gwo - Guang Lee et all) ( گوا - گوانگ لی و همکاران)
  2 صفحه - 1500 تومان
  معرفی استاندارد Z39.50 برای بازیافت اطلاعات از سیستم های مختلف کامپیوتری
  16 صفحه - 6000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تخمین وضعیت معادل پویا برای سیستم های برق چند حوزه ای با واحد های اندازه گیری فازور همگام شده 3
  7 صفحه - 21000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رشته معماری فستیوال تئاتر ایستد فن بین المللی در ویلز
  3 صفحه - 9000 تومان
  تنوع قرار دادهای بین المللی در صنعت نفت
  44 صفحه - 12000 تومان
  تالاب بین المللی امیر کلایه
  18 صفحه - 7500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بازنگری بین المللی پژوهش های مالیan international review of sponsorship research - extension and update
  2 صفحه - 6000 تومان
  دعوای بین المللی ایران و عراق
  14 صفحه - 6000 تومان
  حسابداری بین المللی (پاور پوینت)
  50 صفحه - 18000 تومان
  حسابداری بین المللی فایل بصورت پاورپوینت
  50 صفحه - 16500 تومان
  دعوای بین المللی ایران و عراق
  21 صفحه - 7500 تومان
  معاهدات بین المللی حمایت از حقوق زنان
  41 صفحه - 13500 تومان
  معرفی داور بین المللی فوتبال کولینا
  6 صفحه - 1500 تومان
  معاهدات بین المللی حمایت از حقوق زنان
  41 صفحه - 12000 تومان
  آژانس بین المللی انرژی اتمی بررسی زمینه های شکل گیری ساختار و اهداف
  14 صفحه - 6000 تومان
  بازار یابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با بازاریابی در ایران
  32 صفحه - 12000 تومان
  بازار یابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با بازاریابی در ایران
  31 صفحه - 18000 تومان
  بحران انرژی نفت و تشکیل آژانس های بین المللی انرژی
  21 صفحه - 9000 تومان
  قاچاق بین المللی مواد مخدر
  33 صفحه - 7500 تومان
  دادرسی کیفری دادگاه بین المللی کیفری
  47 صفحه - 15000 تومان
  علم ارتباطات حقوق بین المللی و پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای
  25 صفحه - 15000 تومان
  بازاریابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با ایران
  31 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - هجدهمین کنفرانس تخصصی بین المللی ساختارهای فولادسرد 20
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - قیمت و کیفیت در جهانگردی بین المللی 23
  14 صفحه - 42000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - انواع حسابرسی یا گزارش مالی بین المللی 38
  30 صفحه - 90000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ و انحراف شرکت بین المللی 22
  10 صفحه - 30000 تومان
  تحقیق حقوقی اقدامات متقابل در جهت نفع عمومی در حقوق مسئولیت بین المللی دولت
  22 صفحه - 12000 تومان
  پروژه بررسی انرژی هسته ای ایران و فشارها و مخالفت ها ی جامعه بین المللی با آن
  42 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوقی تابعیت در حقوق بین المللی خصوصی - روش تحقیق
  65 صفحه - 45000 تومان
  حقوق بین المللی هوایی
  19 صفحه - 15000 تومان
  فشارهای بین المللی بر سر برنامه هسته ای ایران
  55 صفحه - 30000 تومان
  فشارهای بین المللی بر سر برنامه هسته ای ایران
  55 صفحه - 15000 تومان
  خدمات تلفن بین المللی اینترنتی VOIP
  40 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مجله بین المللی مهندسی مکانیک برنامه¬های کامپیوتری 18
  7 صفحه - 21000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حل مسئله ریاضیاتی :چشم انداز های بین المللی در آموزش ریاضیات 45
  25 صفحه - 75000 تومان
  جایگاه ایران در کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها
  40 صفحه - 18000 تومان
  مسئولیت بین المللی دولت ها در برابر اعمال نهضت های شورشی
  27 صفحه - 15000 تومان
  سازمان دیوان بین المللی دادگـستری لاهه
  28 صفحه - 7500 تومان
  قراردادهای بین المللی تحت نظام « تعارض قوانین» کشورهای انگلستان و ژاپن
  29 صفحه - 9000 تومان
  مسئولیت خسارات وارده بر اشخاص و کالا در حمل و نقل بین المللی هوائی جقوقی
  45 صفحه - 21000 تومان
  ادله اثبات در داوریهای بین المللی روش تحقیق حقوق
  36 صفحه - 18000 تومان
  مسئولیت مدنی داور در داو ری بین المللی روش تحقیق حقوق
  36 صفحه - 18000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007