موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

زمین شناسی سری توشی

عنوان سفارش :
زمین شناسی سری توشی
تعداد صفحه :
13
قیمت :
6000 تومان

از نظر زمین شناسی کل محدوده سری به دوره دوم زمین شناسی دوره ژوراسیک فوقانی و کرتاسه زیرین اختصاص داشته و با علامت L-K1 و L-K2 در روی نقشه مشخص شده اند .فقط در قسمت شمال سری آبرفت ها و کوهرفت های مربوط به کواترنر مشاهده می گردند که غالبا به زمین های زراعتی تبدیل شده اند . کلا سه نوع زمین در سری می توان تشخیص داد . که اختصاصات آنها به شرح زیر می باشد .

 • 1.زمین های نوع L-K1 :
 • ارتفاعات کوتاه با شیب ملایم در شرق رودخانه شنرود را زمین های تشکیل می دهند که عمدتا از آهک های سخت و مقاوم اطراف ژوراسیک که شباهت زیادی به آهک دارند تشکیل یافته اند .آهک های سری از سختی خوبی برخوردار بوده و بیرون زدگی های آن در غالب نقاط به چشم میخورد .(اطراف دره ها و مناطق پرشیب )

  پایداری و نفوذپذیری این آهک ها خوب بوده فقط خاکزدایی آنها ضعیف است .با توجه به دخالت بی رویه انسان در عرصه وجود فرسایش خاک و کندی خاک زدایی باید مسئله حفاظت خاک را در این سری جدی گرفت . در داخل آهک ها تداخل بازالت های اوایل کرتاسه در برخی نقاط مشاهده می گردد که در این سری زیاد نیست و فقط در محدوده گسل به چشم میخورد .

 • 2.زمین های L-K2 :
 • این زمین ها از نظر سنگ شناسی مشاب زمین های 1L-K هستند .فقط در ارتفاعات متوسط و پرشیب سری را از نظر توپوگرافی تشکیل می دهند .بیرون زدگی سنگی در این قسمت زیادتر است و آثار قطعات ریز ودرشت آهک نیز مشاهده می گردد . از پایداری و نفوذ پذیری خوبی برخوردارند.

 • 3.زمین های نوع L-q :
 • آبرفت ها وکوهرفت های دوران چهارم l.q مشخص شده اند .عمدتا به زمین های زراعتی اختصاص یافته عمدتا از ذرات ریز رس با سلیت و ماسه سنگ و شن و قلوه تشکیل شده است .آثار رانش و لغزش به علت عدم چسبندگی رسوبات در برخی از نقاط در داخل این رسوبات مشاهده می گردد .

 • پیشنهادات :
 • زمین های 1L-K نیز از پایداری و نفوذپذیری خوبی برخوردارند و استعداد هرگونه عملیات را دارا میباشند . از نظر اقدامات مکانیکی مشکلی احساس نمی شود فقط اطراف گسل که درون نقشه مشخص شده اند باید جهت جلوگیری از رانش و لغزش بصورت حفاظتی اداره شود .

  زمینهای L-K2 نیز از پایداری و نفوذپذیری خوبی برخوردارند .فقط شیب آنها زیاد بوده عمق خاکها کم می باشد لذا جهت جلوگیری از فرسایش خاک و به علت سختی سنگ مادری وطولانی بودن خاکزایی شایسته است از قطع یکسره خودداری شود .

  زمین های اطراف رودخانه شنرود جهت حفاظت خاک و کنترل رسوب شایسته است بصورت حفاظتی اداره می شود .

  زمین های کواترنر سست و رانشی می باشند شایسته است این مسئله را در انجام اقدامات جنگلداری در نظر داشته باشند .

  خاکشناسی سری 3 توشی

  مطالعات انجام گرفته در این سری شامل استفاده از نقشه توپوگرافی و سنگ به مقیاس 1:25000 و انطباق آنها و تهیه نقشه انواع زمین وجدا نمودن حدود واحدهای بزرگ اراضی در روی نقشه مربوط بر مبنای ارتفاع ،نوع سنگ مادری ،شیب ،تکامل خاک و مطالعه دقیق صحرایی شامل جدا نمودن مرز زیر واحدهای اراضی در واحدهای بزرگ خاک و تفکیک تیپ های مختلف خاک براساس خصوصیات صحرایی شامل خاک ،بافت و رنگ هر افق ،ریشه روانی ،نفوذپذیری ،چگونگی واکنش نسبت به اسید کلریدریک 10% (اسیدیته )،لایه محدودکننده ،میزان سنگ یا سنگ ریزه و غیره و تشریح پروفیلهای شاهد برای هر تیپ خاک و نمونه برداری از افقهای مختلف و ارسال به آزمایشگاه جهت تعیین ازت تشکیل دهنده (بافت خاک )درصد اشباع درصد مواد خنثی شونده PH خاک میزان کربن آلی و ازت کل -میزان فسفر و پتاسیم قابل جذب و در نهایت جمع بندی اطلاعات و تهیه نقشه زیر واحدهای اراضی خاک و گزارش وضعیت خاک می باشد .

  تحقیقهای مشابه
  بازدید زمین شناسی مس پورفیری
  60 صفحه - 21000 تومان
  تاریخچه زمین شناسی - زمین شناسی
  38 صفحه - 10500 تومان
  مقاله در مورد زمین شناسی (پاور پوینت)
  38 صفحه - 13500 تومان
  پروژه رشته زمین شناسی بررسی آهک های کرتاسه مناطق اسالم – خلخال ، دیلمان ، ماسوله
  113 صفحه - 27000 تومان
  متن زبان اصلی و ترجمه زمین شناسی دیلمان
  22 صفحه - 240000 تومان
  پروژه رشته زمین شناسی بررسی زمین شناسی صحرایی منطقه جیرنده
  75 صفحه - 54000 تومان
  زمین شناسی سری توشی
  13 صفحه - 6000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007