موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

رضایت شغلی سمینار

عنوان سفارش :
رضایت شغلی سمینار
تعداد صفحه :
97
قیمت :
36000 تومان
فهرست مطالب
 • فصل اول:کلیات تحقیق
 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • اهمیت و ضرورت مسأله
 • اهداف پژوهش
 • اهداف جزئی
 • فرضیه های تحقیق
 • تعاریف نظری متغیرها
 • متغیر وابسته
 • تعریف عملیاتی متغیرها
 • فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش
 • ادبیات پژوهش ( تاریخچه – نظریه)
 • تاریخچه عقب ماندگی ذهنی در ایران
 • تعریف عقب ماندگی ذهنی
 • طبقه بندی عقب ماندگی ذهنی
 • تعاریف انتخاب شغل
 • زیر بنای رضایت شغلی
 • رضایت شغلی چیست؟
 • تعریف لاک از رضامندی شغلی
 • ابعاد رضایت شغلی
 • اهمیت رضایت شغلی
 • همبسته های رضایت شغلی
 • عوامل محیطی
 • تأثیر متغیرهای شخصی بر میزان رضایت شغلی

  عوامل مؤثر بر رضایت شغلی

 • آثار و فواید رضایت شغلی
 • رضایت شغلی کلی
 • بهبود نگرش
 • نظریه های مربوط به رضایت شغلی

 • نظریه های نیاز
 • نظریه های امید و انتظار
 • نظریه ارزش
 • نظریه انتظار
 • نظریه شغلی
 • نظریه سلسله مراتب مازلو
 • نظریه گروه مرجع
 • نظریه دو عاملی هرز برگ
 • نظریه کامروایی نیازی
 • نظریه مک کلند
 • نظریه های مغایرت
 • نظریه تفاوت های فردی
 • نظریه های امید انتظار
 • نظریه یادگیری اجتماعی
 • نظریه های مغایرت
 • نظریه هماهنگی
 • نظریه X و نظری Y
 • پیامدهای رضایت شغلی
 • رضایت شغلی و عملکرد
 • رضایت شغلی و غیبت
 • رضایت شغلی با میزان جابجایی
 • بازنشستگی زودرس
 • سلامت جسمی و بهداشت روانی
 • رضامندی کلی از زندگی
 • راهکارهایی برای افزایش رضایت شغلی معلمان

 • رضایت شغلی در ایران
 • دوره رضامندی شغلی
 • رابطه سببی بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی در مدل های نقل و انتقال کارمند

  استرس ، روش های کنار آمدن و رضایت شغلی در کارمندان علمی دانشگاه

  درک رفتار فرد وظیفه ای در مدرسه

  رابطه ی بین رضایت شغلی و احساس سودمندی فرد ووظیفه معلمین

 • پیشینه تحقیق
 • مقدمه
 • همه ی ما می دانیم که سرلوحه ی کتاب انبیا و رسولان راستین به ویژه حضرت علی مرتبت تعلیم « اسم رب » بوده و جملگی انبیای عظام برای نجات بشر از ستم سوزی و جهل قیام کرده اند . اولیای خدا و علما نیز بر اینکه معلمی شغل انبیاست از دیرباز تأکید داشته اند . اما همه می دانیم که معلمان این وارثان انبیا که رسالت خطیر آموزش و پرورش را به دوش کشیده اند همواره مشکلات و نارسایی هایی را متحمل شده اند . ( زمیدانی ، 79 – 78 )

 • بیان مسئله
 • رضایت مندی شغلی عبارتست از گرایش کلی فرد به شغلش ، کسی که رضایت شغلی او در سطحی بالاست گرایش مثبتی به آن شغل دارد اما کسی که از شغلش ناراضی است به کار خویش گرایش منفی دارد . وقتی در مورد گرایش های کارمندان حرف می زنند غالباً منظورشان رضایت شغلی است . در واقع این دو اصطلاح معمولاً به جای هم به کار می روند .

  به عبارت دیگر خشنودی شغل مجموعه ای از احساس های سازگارو ناسازگار است . کارکنان با آن احساس ها به کار خود می نگرد . خشنودی شغلی یک احساس خوشی یا درد است .

 • اهمیت و ضرورت مسأله
 • هیچ تردیدی نیست که رضایت شغلی اهمیت بسیار زیادی دارد. دست کم ، مدیران به سه دلیل باید به رضایت شغلی افراد و اعضای سازمان اهمیت بدهند:

 • 1-مدارک زیادی است که افراد ناراضی سازمان را ترک می کنند و بیشتر استعفا می دهند.
 • 2-ثابت شده است که کارکنان راضی از سلامت بهتری برخوردارند و بیشتر عمر می کنند.
 • 3-رضایت شغلی از کار پدیده ای است که از مرز سازمان و شرکت فراتر می رود و اثرات آن در زندگی خصوصی فرد و خارج از سازمان مشاهده می شود.
 • اهداف پژوهش
 • هدف اساسی و عمده این تحقیق بررسی میزان رضایت شغلی معلمان مدارس عادی و معلمان مدارس استثنایی است. با توجه به این مطلب که به نظر می رسد به علت کیفیت خاص کار با کودکان استثنایی، معلمان آن ها باید از آمادگی روانی بیشتر و انگیزه های غنی تری برخوردار باشند.

 • اهداف جزئی
 • 1-بررسی تفاوت بین رضایت شغلی معلمان مدارس عادی و معلمان مدارس استثنایی
 • 2-بررسی رابطه بین رضایت شغلی معلمان مدارس عادی و استثنایی با سن آن ها
 • 3-بررسی رابطه بین رضایت شغلی معلمان مدارس عادی و معلمان مدارس استثنایی با سابقه کار
 • فرضیه های تحقیق
 • 1-بین رضایت شغلی معلمان مدارس عادی و معلمان مدارس استثنایی تفاوت معنی داری وجود دارد.
 • 2-رضایت شغلی معلمان مدارس عادی و استثنایی با سن آن ها رابطه معنی داری دارد.
 • 3-رضایت شغلی معلمان مدارس عادی و معلمان مدارس استثنایی با سابقه کار رابطه معنی داری وجود دارد.
 • تحقیقهای مشابه
  رابطه رضایت شغلی و موفقیت
  10 صفحه - 1500 تومان
  پروژه بررسی عوامل موثر در ایجاد رضایت شغلی همراه با جامعه آماری و مطالعه بر روی کارکنان شرکت فومن شیمی بر اساس روش تحقیق
  37 صفحه - 24000 تومان
  پرسشنامه رضایت شغلی و سلامت عمومی
  4 صفحه - 9000 تومان
  پرسشنامه هوش هیجانی ، رضایت شغلی و تعهد سازمانی
  12 صفحه - 9000 تومان
  پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث
  3 صفحه - 9000 تومان
  پرسشنامه رضایت شغلی و اقدامات ارتباطی
  2 صفحه - 9000 تومان
  کار آماری بررسی رضایت شغلی با سلامت عمومی معلمان
  12 صفحه - 90000 تومان
  کار آماری بررسی رضایت شغلی بر اقدامات ارتباطی
  12 صفحه - 105000 تومان
  بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ، رفتار اخلاقی و رضایت شغلی در بین کارکنان سازمانهای دولتی روش تحقیق همراه با پرسشنامه و کار آماری
  36 صفحه - 36000 تومان
  پروژه مدیریت صنعتی بازرگانی رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای
  52 صفحه - 36000 تومان
  پرسشنامه رضایت شغلی فیلد وروث
  9 صفحه - 9000 تومان
  پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا
  3 صفحه - 9000 تومان
  بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان شرکت پارس شهاب رشت همراه با جامعه آماری و پرسشنامه پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
  86 صفحه - 45000 تومان
  بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر رضایت شغلی کارکنان
  85 صفحه - 36000 تومان
  پروژه بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر رضایت شغلی کارکنان همراه با جامعه آماری و پرسشنامه و ضمایم آماری
  67 صفحه - 42000 تومان
  رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای استان گیلان
  64 صفحه - 24000 تومان
  پروژه مدیریت صنعتی رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای استان گیلان
  62 صفحه - 60000 تومان
  پرسشنامه رضایت شغلی (Susan J.linz) (ساسان . لینز)
  2 صفحه - 1500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007