موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

حقوق پزشکی بیمار – رضایت آگاهانه

عنوان سفارش :
حقوق پزشکی بیمار – رضایت آگاهانه
تعداد صفحه :
15
قیمت :
6000 تومان
 • مقدمه
 • رضایت نامه نظریه یا تئوری (رضایت نامه) یک نگرش مهم و جدید است که به عنوان اصل مسئولیت در قوانین-پزشکی به وجود آمده است.این نظریه دلالت بر این دارد که هرفرد عاقل و بالغ حق دارد در مورد درمان یا روش درمانی که برایش توصیه شده یا ضرورت دارد تصمیم بگیرد.درواقع هر انسان بالغ و عاقل و ذیصلاح باید نسبت به هر گونه روش درمانی که برای او در نظر گرفته اند، از قبل آگاه و راضی باشدو بدیهی است که بدون کسب رضایت وی چنین کاری جرم محسوب می شودبیمار حق دارد برای لمس شدن، مشاهده شدن اجازه بدهد.این اصلی است که در مورد همه موارد رضایت نامه صدق می کند.

  دكترين رضايت آگاهانه

  رابطه بين پزشك و بيمار ماهيتاً رابط هاي قراردادي است. اين قرارداد ممكن است به طرفيت پزشك و خود بيمار يا افراد ديگري مثلاً والدين يا فرزندان به نيابت از طرف بيمار وي منعقد گردد. در اين قرارداد نيز مانند ديگر قراردادها قصد و رضايت طرفين يكي از مهم ترين اركان و از جمله عناصر اساسي عقد است و يكي از جلو ههاي اساسي وجود توافق ميان طرفين آن است كه طرفين با رضايت، به قرارداد تن داده باشند و قصد ايجاد رابطه و تعهد قانوني فيمابين خود داشته باشند. از طرفي قصد انعقاد قرارداد بايد آزادانه و با آگاهي كامل از آنچه مورد توافق قرار گرفته است باشد. به ويژه بيمار بايد بر آنچه كه توافق نموده علم كافي داشته باشد. بيمار تنها در صورتي مي تواند رضايت واقعي خود را نسبت به عمليات پزشكي اعلام كند كه از اطلاعات كافي برخوردار باشد و برپايه آنها تصميم بگيرد. با توجه به اينكه امروزه يكي از حقوق اساسي افراد حق آنها بر تماميت جسمي خود مي باشد فقدان رضايت مؤثر باعث خواهد شد كه اقدامات پزشك گذشته از برخي موارد اضطراري نقض حق اساسي فرد و اقدام عليه تماميت جسمي وي محسوب شود.

  رضايت آگاهانه در اعمال پزشكي

  از موارد مندرج در حقوق جديد بيماران، مبحث رضايت آگاهانه در اعمال پزشكي است كه طي چند دهه گذشته موضوع و محور اصلي بحث هاي مربوط به اخلاق پزشكي بوده است. رضايت آگاهانه از كليدي ترين مفاهيم مطرح در اخلاق پزشكي و حقوق بيمار در جهان است و اخذ آن قبل از آغاز فعاليت هاي تشخيصي و درماني، به كسب نتايج مثبت اخلاقي و باليني منجر خواهد شد. تامل در مباني و ابعاد رضايت آگاهانه نشان دهنده اين حقيقت است كه رضايت آگاهانه بر تمامي سطوح اقدامات پزشكي سايه افكنده و بسياري از موضوعات مهم اخلاق پزشكي مانند حقيقت گويي و روابط پزشك و بيمار ارتباط تنگاتنگ با موضوعات مطرح در بحث رضايت آگاهانه دارد

  تحقیقهای مشابه
  حقوق پزشکی بیماررضایت آگاهانه
  15 صفحه - 6000 تومان
  تحول در مفهوم تقصیر پزشکی و مصادیق آن در نظام حقوقی ایران و مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه
  26 صفحه - 12000 تومان
  پرسشنامه کیفیت خدمات درمانی (Janis L. Miller & Everette E. Adam Jr) (جنیس. میلر و اورت. آدام جونیور)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه رضایت بیمار (Pall Biering) (پال بیرینگ)
  4 صفحه - 1500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007