موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

تفسیرماده 13 قانون مجازات اسلامی سال 92 تحقیق حقوقی

عنوان سفارش :
تفسیرماده 13 قانون مجازات اسلامی سال 92 تحقیق حقوقی
تعداد صفحه :
13
قیمت :
6000 تومان
فهرست مطالب
 • مقدمه
 • اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها در قانون جدید مجازات اسلامی

 • الف) نتایج و آثار اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها
 • -۱ عطف به ماسبق نشدن مقررات جزایی :
 • ۲-تفسیر مضیق قوانین و مقررات جزایی :
 • ب) تفکیک قوا در نتیجه اعمال اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها
 • ج) جرم تام عقیم و محال
 • و) تسری اصل قانونی بودن به اقدامات تامینی و تربیتی
 • منابع :
 • مقدمه
 • ماده 13- حکم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراي آنها حسب مورد نبايد از ميزان و كيفيتي كه در قانون يا حكم دادگاه مشخص شده است تجاوز كند و هرگونه صدمه و خسارتي كه از اين جهت حاصل شود، درصورتي‌كه از روي عمد يا تقصير باشد حسب مورد موجب مسؤوليت كيفري و مدني است و در غير اين‌صورت، خسارت از بيت‌المال جبران مي‌شود.

 • اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها در قانون جدید مجازات اسلامی
 • در قانون جدید مجازات اسلامی نیز فصل مستقلی به ‌اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها اختصاص داده شده است. ماده 13 این قانون مقرر می‌دارد: «حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا در حکم دادگاه مشخص شده است، تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد، حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت، خسارت بیت‌المال جبران می‌شود.»

 • الف) نتایج و آثار اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها
 • این اصل مترقی که پذیرش و عمل به آن حافظ حقوق مردم در قبال دستگاه حاکم و تامین کننده آسایش فکری و اجتماعی و اقتصادی مردم است آثاری درپی دارد که عبارتند از :

 • 1- عطف به ماسبق نشدن مقررات جزایی :
 • در صورتی که اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ملاک عمل قرار گیرد قهرا" قوانین مستوجب کیفر به ماسبق معطوف نمی گردد .

 • ۲-تفسیر مضیق قوانین و مقررات جزایی :
 • دیگر اثر اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها لزوم تفسیر محدود قوانین جزایی است بعبارتی بر خلاف حقوق مدنی که دادگاه می تواند با قیاس و وحدت ملاک از مقررات مدنی تفسیر موسع بعمل بیاورد و موارد زیادی را تحت مشمول قانون و قاعده ای قرار دهد در امور جزایی تفسیر قانونی و صحیح تفسیری است که محدود و منحصر به موارد تصریح شده است نتیجتا" در موارد شک و حالتی که دلیل وجود ندارد رای بر برائت صادر می شود .

 • ب) تفکیک قوا در نتیجه اعمال اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها
 • تاثیر دیگری که از اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ناشی است تفکیک قوای مقننه و قضائیه در حیطه عمل است چرا که در صورت پذیرش این اصل لزومی نیست قاضی به قانونگذاری پرداخته و یا به غیر قانون عمل نماید چرا که در فصل یازدهم قانون اساسی و در اصل ۱۵۶ ضمن تاکید بر استقلال قوه قضائیه و بر شمردن وظایف آن کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعریز مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام ، را بر عهده قوه قضائیه گذارده که تاکید بر کلمه مدون به همراه قوانین حاکی از پذیرش اصل مورد بحث است

  تحقیقهای مشابه
  تفسیرماده 13 قانون مجازات اسلامی سال 92 تحقیق حقوقی
  13 صفحه - 6000 تومان
  جایگاه تعزیر منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی روش تحقیق حقوق
  15 صفحه - 6000 تومان
  مرور زمان با نگرش به قانو ن مجازات اسلامی 1390 روش تحقیق حقوق
  23 صفحه - 7500 تومان
  بررسی تدابیر اخلاقی در مجازات های اسلامی روش تحقیق حقوق
  144 صفحه - 36000 تومان
  انواع مجازات ها در قانون جزا
  40 صفحه - 9000 تومان
  بررسي ماده 48 مكرر قانون مجازات اسلامي
  8 صفحه - 6000 تومان
  تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی
  32 صفحه - 10500 تومان
  بررسي ماده 48 مكرر قانون مجازات اسلامي
  8 صفحه - 1500 تومان
  زنا در قانون مجازات اسلامی
  16 صفحه - 6000 تومان
  تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی
  21 صفحه - 6000 تومان
  اصل های 86 و 87 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  24 صفحه - 10500 تومان
  بررسی اصل 116 و 117 و 118و 119و 120 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  22 صفحه - 12000 تومان
  آزادیها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  79 صفحه - 36000 تومان
  سازکارهای حمایتی قانون گذار از کارگر در انعقاد قانون کار در نظام جمهوری اسلامی ایران
  38 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - آیا ایدئولوژی دولت بر قانون زدایی بازارهای تولید اثر می گذارد30
  51 صفحه - 63000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - قانون کسری فیک برای فرایندهای غیر محلی حامل
  13 صفحه - 39000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق بشر و جادوی قانون تابعیت خانوادگی 21
  18 صفحه - 54000 تومان
  بررسی مساله مهریه در قانون روش تحقیق حقوق
  46 صفحه - 21000 تومان
  آزادی مشروط و تغییرات و اصلاحات آن در قانون جدید روش تحقیق حقوق
  66 صفحه - 21000 تومان
  بررسی حقوقی قانون کار
  26 صفحه - 15000 تومان
  بررسی حقوقی ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی - روش تحقیق
  22 صفحه - 15000 تومان
  قانون مجازات جدید در روزنامه رسمی تحقیق حقوقی
  30 صفحه - 7500 تومان
  تحقیق حقوقی تاثیر انگیزه در ماهیت و مجازات جرائم - روش تحقیق
  45 صفحه - 45000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی سقط جنین در فقه و مجازات اسلامی- روش تحقیق
  66 صفحه - 36000 تومان
  اهداف انقلاب اسلامی در سال 1357
  11 صفحه - 6000 تومان
  اهداف انقلاب اسلامی در سال 1357
  10 صفحه - 6000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - معماری اسلامی کشور مراکش12
  21 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - معیار مردم برای انتخاب یک بانکداری اسلامی 6
  5 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت منابع انسانی با اصول و قوانین مدیریت اسلامی : روشی برای انتشار معکوس در مدیریت 6
  23 صفحه - 69000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مرابحه. یک ابزار مالی و سرمایه¬گذاری اسلامی و چالش¬های آن در مقابل استانداردهای حسابداری بین¬المللی 11
  12 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مفهوم ارزش زمانی پول در سرمایه گذاری اسلامی 23
  24 صفحه - 72000 تومان
  دولت اسلامی و احوال شخصیه اقلیت ها تحقیق حقوقی
  8 صفحه - 1500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - دیوارهای صفحه فولادی در آینده نزدیک 2010 تجهیزات زمین لرزه AISC و استاندارد S16 کانادایی سال 2009 12
  10 صفحه - 30000 تومان
  حقوق منع اعدام اشخاص زیر 18 سال روش تحقیق پلان بندی شده.docx
  46 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوقی منع اعدام اشخاص زیر 18 سال روش تحقیق
  64 صفحه - 36000 تومان
  بررسی ساختار حقوقی قوه مجریه بر اساس روش تحقیق حقوق.docx
  21 صفحه - 21000 تومان
  بررسی مرورزمان درحقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
  42 صفحه - 30000 تومان
  بررسی ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
  68 صفحه - 30000 تومان
  چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن تحقیق حقوقی روش تحقیق
  20 صفحه - 18000 تومان
  مسئولیت مدنی و جزایی شخصیت حقوقی تحقیق حقوقی
  33 صفحه - 13500 تومان
  دیدگاه جرم شناسی در تاسیس علل مشدده تحقیق حقوقی روش تحقیق
  27 صفحه - 18000 تومان
  فساد فی الارض تحقیق حقوقی روش تحقیق
  34 صفحه - 9000 تومان
  فسخ نکاح دائم تحقیق حقوقی روش تحقیق
  22 صفحه - 9000 تومان
  وضعیت حقوقی همسر غایب مفقود الاثر روش تحقیق حقوق
  50 صفحه - 36000 تومان
  تعارض قوانین در وصیت و ارث تحقیق حقوقی روش تحقیق
  19 صفحه - 9000 تومان
  اصول حقوقی ناظر بر حل وفصل اختلاف مودی با اداره امور مالیاتی روش تحقیق حقوق
  54 صفحه - 18000 تومان
  تعریف عقد( قرار داد) و معامله (پیمان) و تفاوت های آنان تحقیق حقوقی روش تحقیق
  5 صفحه - 1000 تومان
  ضمانت اجرای نقض قرارداد تحقیق حقوقی پاورپوینت
  91 صفحه - 30000 تومان
  ماهیت حقوقی و آثار دعوای تصرف عدوانی از منظر آیین دادرسی مدنی- روش تحقیق حقوق
  28 صفحه - 18000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007