موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

تفاوت قوانین بشری و الهی

عنوان سفارش :
تفاوت قوانین بشری و الهی
تعداد صفحه :
6
قیمت :
1000 تومان

قانون الهی یا قانون بشری ؟

تشریع و قانونگذاری ، زمانی درست و حق است و انسان را به سعادتش می رساند ، که هماهنگ با تکوین و آفرینش انسان و جهان باشد ؛ با فطرت و آفرینش انسان ، با حقیقت آفرینش جهان ، و با رابطه تکوینی عالم و آدم هماهنگ باشد . انسان ، نیازمند جهان است و با آن ارتباط دارد و در عین حال ، از هر راهی نمی تواند در جهان اثر بگذارد ؛ چنانکه جهان نیز از هر راهی در انسان اثرگذار نیست . این تاثیر و تاثر آدم و عالم و انسان ها با یکدیگر ، مشخص و محدود است و از اینرو ، قانونی سعادت آور است که با این سه امر تکوینی هماهنگی داشته باشد و چنین قانونی ، نه از خود انسان برمی خیزد و نه از طبیعت و جهان ؛ زیرا نه انسان به عمق جهان آگاهی دارد و نه جهان از خودش باخبر است ؛ چه رسد به اینکه از انسان و از رابطه او با خود خبر داشته باشد . قانونگذار ، فقط آن کس می تواند باشد که انسان و جهان را آفریده و رابطه متقابل انسان و جهان را تنظیم کرده است و او ، جز خدا نیست و لذا در قرآن کریم آمده است : ان« الحکم الا لله » ؛ یعنی جعل حکم و قانون سعادت آور ، اختصاص به خداوند دارد و کسی جز او توانایی وضع قانون را ندارد .

انسان و جهان ، در مقام تکوین و در آفرینش و هستی خود ، نسبت به خداوند عبودیت دارند و همین ، دلیل آن است که انسان ، در قانونگذاری و تشریع نیز باید عبد خداوند باشد و تنها از قانون کامل و برتر او پیروی کند . اگر موجودی ، همه هستی خود را از ذات اقدس اله دریافت کرده است و ذاتا فقیر اوست و در « ذات » و « وصف » و « فعل » و « اثر » ، نیازمند خدا بوده حدوثا ، در حال و آینده و بقاء نیز نیازمند است ؛ او در مقام تکوین ، همانند دیگر موجودات جهان و حتی فرشتگان ، عبد خداست ؛ چنانکه قرآن کریم در این باره می فرماید : « ان کل من فی السموات والارض الا اتی الرحمن عبدا » ؛ یعنی هیچ کس در آسمان ها و زمین نیست ، مگر آنکه در محضر خدای رحمان ، عبودیت دارد ؛ یا می فرماید : « ان من شی ء الا یسبح بحمده »؛ هیچ چیزی وجود ندارد ، مگر آنکه به تسبیح و ستایش حضرت او مشغول است ؛ یا فرمود : « یسبح له ما فی السموات والارض » ؛ هر آنچه و هر آنکه در آسمان ها و زمین است ، تسبیحگر خداوند می باشد و نیز فرمود : « فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین »؛ خداوند ، خطاب به آسمان ها و زمین فرمود ) با میل و رغبت و یا با کراهت نزد من آیید و آن دو گفتند : با میل و رغبت می آییم نه با کراهت .

تحقیقهای مشابه
تفاوت قوانین بشری و الهی
6 صفحه - 1000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007