موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

تحقق بخشی مزیت رقابتی مدیریت روابط کارکنان با استفاده از فن آوری اطلاعات

عنوان سفارش :
تحقق بخشی مزیت رقابتی مدیریت روابط کارکنان با استفاده از فن آوری اطلاعات
تعداد صفحه :
17
قیمت :
7500 تومان
 • مقدمه
 • برای برهه ای از زمان، پیشنهاداتی مبتنی بر چگونگی مدیریت منابع انسانی شکل گرفت که به آن ERM یا مدیریت ارتباط با ارباب رجوع میگویند. در واقع، ERM با استفاده گسترده ای از مدیریت روابط کارکنان یا CRM بوجود آمده و هدفش در انتقال اصول ساختار ارتباط بر اساس فناوری برگرفته از ارباب رجوع تا حیطه ی پرسنل میباشد. در نتیجه یک مفهوم کلی از، ERM را به عنوان راهکار، برنامه و فن آوری کارآمدی در مدیریت اینکه شرکت ها چگونه با کارکنان فعلی و سابق خود مرتبط هستند , برداشت میکند. مانند هر مفهوم جدید دیگری از مدیریت، ERM به عنوان یک رویکرد کارآمدی مورد بررسی قرار میگیرد که ارزش های متقابلی را برای کارمندان و کارفرمایان ارائه میدهد. ارزش های عمده ای که به کارکنان وعده داده شد ، داشتن بیشترین رضایتمندی از نیازهای فردی شان بود، در حالی که تمایل، بقا، انگیزه و عملکرد فزاینده ی کارکنان، ارزشهای وعده داده شده به کارفرمایان هستند. تا کنون ERM عمدتا توسط دست اندر کارانی چون مشاوران و فروشندگان نرم افزار ترویج داده شده است. علاوه بر این، بنظر میرسد سازمان هایی وجود دارند که بتازگی برخی از ابعاد ERM را پذیرفته اند.

 • طرح کلی
 • شکل گیری
 • با درک شکل گیری مفهوم مدیریت به عنوان رویداد و گسترشی تاریخی، تشکیل ERM باید دیدگاه اولی را برای مشخص شدنش تشکیل دهد، که این تنظیمات مفهومی و انگیزه های مربوطه را برای مفهوم روشن میسازد. از آنجا که شکل گیری ERM صراحتا بر شکل گیری قبلی CRM استواراست، درنتیجه شکل گیری CRM به طور خلاصه برای اولین بار دنبال شد و سپس با شکل گیری ERM مقایسه گردید.

  شکل گیری CRM

  تشکیل CRMبه حدود سه دهه گذشته مربوط میشود که جهت گیری ارتباط در بازاریابی، به عنوان جایگزینی برای غلبه بر جهت گیری تراکنش ظاهر شد. بازاریابی معامله گرا در ارائه محصولات و خدمات استاندارد شده درانبوه بازارهای ناشناخته، منفعل و یکنواخت متمرکز شده بود. بنابراین، هدف اصلی بازاریابی در برگیرنده تراکنش های فروش با استفاده از روش های بازاریابی مرسوم بود. وقتی بازارها به طور فزاینده ای اشباع شدند و حالت رقابتی بیشتری پیدا کردند، با این که، خریدار ان بیشتری پدید آمد با این حال به طور فزاینده ای شرایط متزلزلی را برای بسیاری از شرکت ها ایجاد کرد.

  شکل گیری ERM

  با ظاهر ERM تقریبا یک دهه پیش، نظریه مدیریت ارتباط، در عملکرد و تحقیق در برگرفته شد. این واقعیت که تقریبا هر ERM به صراحت به CRM اشاره دارد، اهمیت CRM را در شکل گیریERM اثبات میکند. با وجودمفهوم های اولیه گسترده که به وضوح در تشکیل ERM نقش داشته اند، "فشار مفهومی" اولین توضیح رابرای شکل گیری ERM ایجاد میکند. علاوه براین، با این حال، تشابهات قابل توجهی در تنظیمات چهارچوب تشکیل CRM وجود دارد.

 • اجزاء
 • اصطلاح "اجزا" به عناصر مختلفی اشاره میکند که مفهوم مشخصی از مدیریت را تشکیل می دهند.البته، دانش طراحی و وابستگی متقابل میان این چنین عناصر مفهومی، برای شفاف سازی این مفهوم ضروری میباشد. برای شفاف سازی اجزای عمده ERM، اجزاء فردی CRM مورد بررسی قرار میگیرد و متعاقبا در حیطه HR بکار برده میشوند. در این مثال مقاله ها بیان کننده درک متفاوتی از اجزای CRM هستند، اگرچه، تلاش های زیادی در جهت ایجاد درک جامع و مشترکی با بررسی CRM به عنوان یک استراتژی خاص صورت گرفته که از طریق فرآیندهای مربوط به کارگرفته میشود و از طریق سیستم های اطلاعاتی مربوط تحقق بخشیده میشود. در نتیجه، استراتژی، فرایندها و سیستم های اطلاعاتی سه جز مفهومی مرتبط را تشکیل میدهند، که در زیر جزئیات بیشتری از آن شرح داده میشود.

 • استراتژی
 • ورود هر دو مفهوم در بخش زیر، اجزای استراتژی CRM را شرح میدهد و ویژگی های عمده ی ERM را به عنوان یک استراتژی استخراج میکند.

  استراتژی CRM

  تاکید شده که CRM باید به عنوان تلاش آشکار استراتژیک یا به عنوان یک استراتژی جامع مشتری و یا حتی به عنوان یک استراتژی کامل شغلی درک شود. با توجه به تنظیمات قالب وقوعش، هدف این استراتژی، در ایجاد روابط ارزشمند متقابل بلند مدت میان یک سازمان و ارباب رجوعانش میباشد: مرکز CRM شاخت دوگانه ارزش است که به صورت زیر میباشد: در بازارهای اشباع با نیاز های فزاینده مشتریان، موفقیت دیگر نمی تواند با تمرکز بر محصولات و معاملات به تنهایی تضمین گردد؛ در عوض، مشتریان و نیازهای مشخص آنها نیز باید به دقت در نظر گرفته شود.

  تحقیقهای مشابه
  تحقق بخشی مزیت رقابتی مدیریت روابط کارکنان با استفاده از فن آوری اطلاعات
  17 صفحه - 7500 تومان
  تاثیر مدیریت تولید در ارتقا مزیت رقابتی را بیان کنید
  9 صفحه - 1500 تومان
  چگونگی تاتیر مدیریت تولید در ارتقا مزیت رقابتی را بیان کنید
  8 صفحه - 6000 تومان
  چگونگی تاتیر مدیریت تولید در ارتقا مزیت رقابتی را بیان کنید
  9 صفحه - 1500 تومان
  پروژه مدیریت بازرگانی بررسی تاثیر روابط روانی کارکنان بر کارایی آنان در سازمان
  73 صفحه - 54000 تومان
  نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در صنایع دستی
  12 صفحه - 7500 تومان
  اثرات فن آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی
  15 صفحه - 1500 تومان
  پروژه بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان رشته مدیریت صنعتی
  50 صفحه - 75000 تومان
  پایان نامه کارشناسی مدیریت صنعتی بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان
  49 صفحه - 90000 تومان
  پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان پارس خزر
  72 صفحه - 54000 تومان
  پایان نامه کارشناسی مدیریت بازرگانی بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان
  132 صفحه - 60000 تومان
  پرسشنامه مدیریت دارائی های غیرمنقول سازمان (Ranko Bon & Rachael Luck) (رانکو بون و رچال لاک)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پروژه مدیرت بازرگانی تاثیر روابط انسانی کارکنان بر اثر بخشی آنان در سازمان
  56 صفحه - 51000 تومان
  ارتقاء سطح اثر بخشی کارکنان و دادن اگاهی به مدیر با استفاده از تئوری برابری
  46 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - سنجش اثر بخشی یک سیستم اطلاعات منابع انسانی در شرکت ملی فرآورده های نفتی ایران یک ارزیابی تجربی19
  29 صفحه - 39000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تاثيرات يكپارچگي بازاریابی در زمان توسعه محصول جدید و مزیت رقابتی 40
  15 صفحه - 45000 تومان
  پرسشنامه استراتژی های کسب مزیت رقابتی سازمان (LeeLi, Gongming Qian, Peggy Ng) (للی و گونجمینگ و پججی)
  4 صفحه - 1500 تومان
  کار آماری بررسی شناسایی تأثیرگذاری مدیریت روابط مشتری بر کیفیت عملکرد بانک سرمایه
  17 صفحه - 105000 تومان
  پرسشنامه ویژگی های کارکنان در مدیریت عملکرد (Reymond A. Noe) (ریموند. نو)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی نقش کارکنان پارس خزر
  70 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته مدیریت صنعتی ـ بررسی نقش کارکنان پارس خزر
  68 صفحه - 54000 تومان
  پروژه مدیریت بازرگانی بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان آموزش و پرورش
  92 صفحه - 45000 تومان
  پروژه مدیریت صنعتی بازرگانی رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای
  52 صفحه - 36000 تومان
  بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان شرکت پارس شهاب رشت همراه با جامعه آماری و پرسشنامه پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
  86 صفحه - 45000 تومان
  تاثیر ارزشهای دینی بر کارایی کارکنان مدیریت بازرگانی
  107 صفحه - 42000 تومان
  پروژه بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر رضایت شغلی کارکنان همراه با جامعه آماری و پرسشنامه و ضمایم آماری
  67 صفحه - 42000 تومان
  پروژه مدیریت صنعتی رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای استان گیلان
  62 صفحه - 60000 تومان
  مطالعه اثر گذاری پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در افزایش بهره وری کارکنان در کارخانه مسینان همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری
  132 صفحه - 60000 تومان
  پرسشنامه مدیریت منابع انسانی پروژه، یافتن کارکنان مناسب (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامنمه مهارت های مدیریت نگرش کارکنان (John W) (جوون)
  2 صفحه - 1500 تومان
  نقش مدیریت دانایی در ارتقای نو اوری نسل جدید تحققی و توسعه
  17 صفحه - 7500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روشهای منابع انسانی استراژیک و عملکرد نو آوری – نقش واسطه ای ظرفیت مدیریت دانش 21
  30 صفحه - 27000 تومان
  سیستم مدیریت اطلاعات و عناصر آن
  9 صفحه - 1500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - پردازش و مدیریت اطلاعات یک رویکرد اکتشافی سرپرستی نشده برای جلوگیری از تکرار داده¬های غیرنمادین کتابشناسی
  13 صفحه - 39000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - طرح طبقه بندی ژنومی برای سیستم های اطلاعات مدیریت زنجیره ی تأمین
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - پردازش و مدیریت اطلاعات یک رویکرد اکتشافی سرپرستی نشده برای جلوگیری از تکرار داده های غیرنمادین کتابشناسی 32
  13 صفحه - 39000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - طراحی سیستم اطلاعات مدیریت مشتری 9
  5 صفحه - 15000 تومان
  پروژه مدیریت دولتی فناوری اطلاعات در مدیریت
  82 صفحه - 45000 تومان
  بکارگیری سیستم های اطلاعات مدیریت در تصمیم گیری مدیران
  19 صفحه - 7500 تومان
  نقش فناوری اطلاعات در مدیریت دولتی
  27 صفحه - 7500 تومان
  تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت منابع انسانی
  18 صفحه - 6000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات سیستم های مدیریت محتوا
  122 صفحه - 36000 تومان
  نقش فناوری اطلاعات در نحوه عملکرد مدیریت منابع انسانی
  11 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه فناوری اطلاعات در پشتیبانی از اقدامات مدیریت کیفیت جامع
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه مدیریت ارتباطات پروژه، توزیع اطلاعات (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه استفاده از فناوری اطلاعات در پشتیبانی از مدیریت کیفیت جامع (Cristobal Sanchez - Rodriguez et all) (کریستوبال سانچز - رودریگز و همکاران)
  3 صفحه - 1500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - چگونه مهندسی معکوس فرایند کاری بر سرمایه تکنولوژی اطلاعات وعملکرد کارکنان تحت شرایط سنجش متفاوت تاثیر میگذارد؟ 17
  12 صفحه - 36000 تومان
  پرسشنامه سیستم های اطلاعات منابع انسانی - مزایا (E. W. T. Ngai & F. K. T. Wat) (نگای و وات)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه سیستم های اطلاعات منابع انسانی - موانع بالقوه (E. W. T. Ngai & F. K. T. Wat) (نگای و وات)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه سیستم های اطلاعات منابع انسانی (E. W. T. Ngai & F. K. T. Wat) (نگای و وات)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه به روز کردن اطلاعات کارکنان (Pin Luarn et all) (پین لوارن و همکاران)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه اثربخشی سیستم های به روزرسانی اطلاعات کارکنان (Pin Luarn et all) (پین لوارن و همکاران)
  2 صفحه - 1500 تومان
  در بیمه مطابق با روش تحقیق it بررسی فن آوری اطلاعات
  29 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تغییر فن آوری و نمونه طراحی ظرفیت های فنی یا تکنولوژیک 8
  17 صفحه - 51000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بیوتکنولوژی ( زیست فن آوری ) چیست ؟ 5
  3 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ساختار و عملکرد ترکیب پلی (وینیل الکل) / پودر چوب تهیه شده از طریق فرایند حرارتی و فن آوری فرزکاری برش حالت جامد
  8 صفحه - 24000 تومان
  فن آوری ارتباطات و اطلاعات و تحولات آموزشی
  28 صفحه - 9000 تومان
  روشهای جمع آوری اطلاعات برای حسابرسی
  16 صفحه - 6000 تومان
  فن آوری ارتباطات و اطلاعات و تحولات آموزشی بصورت پاور پوینت
  28 صفحه - 12000 تومان
  جمعیت شناسی وقایع چهارگانه - جمع آوری اطلاعات جمعیتی
  22 صفحه - 15000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007