موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

تبیین رفتار شهروندی سازمانی در پرتو رهبری معنوی مورد مطالعه آستان مقدس احمدی و محمدی شاه چراغ

عنوان سفارش :
تبیین رفتار شهروندی سازمانی در پرتو رهبری معنوی مورد مطالعه آستان مقدس احمدی و محمدی شاه چراغ
تعداد صفحه :
31
قیمت :
15000 تومان
فهرست مطالب
 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • فرضیات تحقیق
 • متغیر های تحقیق:
 • پیشینه
 • روش تحقیق
 • مبانی نظری
 • معنويت
 • رفتار های شهروندی سازمانی
 • تعریف و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی

 • رهبري معنوي
 • ويژگي هاي رهبران معنوي

  الزامات و ابعاد رفتار شهروندي سازماني

 • نقش معنویت در موفقیت رهبري
 • نتیجه گیری
 • منابع
 • مقدمه
 • در طليعه ي قرن جديد كه سازمان ها با محيط رقابت جهاني مواجه اند، تغييرات ريشه اي و خلاقيت هاي كاري نياز اساسي آن ها تلقي مي شود. عوامل رقابتي جهاني، سازمان هاي امروزي را مجبور كرده بعد از ده ها سال پيگيري روش ها و رويه هاي كاري ثابت خود، روش هاي كاري جديد را در پيش گيرند، به گونه اي كه سازمان ها داراي ثبات كاري دائمي نيستند بلكه از نوعي ثبات نسبي برخوردارند( جيجسال و همكاران ، 2003:228 )و براي اين كه از غافله عقب نيفتند، اكثر اين سازمان ها توجه خود را به رهبران سازماني معطوف كرده اند و با شجاعت و جسارت خاصي در ايجاد تغييرات بنيادي درون سازمان سعي دارند؛ چرا كه رهبري با ايجاد تغيير سروكار دارد.

 • بیان مسئله
 • در سالهاي اخير واژه معنويت در سازمان به موضوع قابل اهميتي در ادبيات مديريت و رفتار سازماني تبديل شده است و بسياري از محققان به دليل تاثير معنويت بر بهره وري سازمان به آن پرداخته اند. آنچه امروزه تحت عنوان رهبري مطرح است، جايگاه ويژه اي فراتر از كاربرد سياسي آن در امور دولتي، بازرگاني، صنعتي و از همه مهمتر مديريت علمي را به خود اختصاص داده است. در زمينه مديريت، رهبري، اصلي تفكيك ناپذير از مديريت است؛ زيرا اگر بپذيريم كه رسالت مدير اسلامي بر اساس تعالي و توليد است، تعالي انسانها جز با برخورداري از صفات رهبري ميسر نيست و به عبارت ديگر، افزايش توليد و تكامل كمي و كيفي آن جز با حضور يك رهبر امكان پذير نيست.

 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • سازمان ها براي دستيابي به موفقيت و رقابت با ديگر سازمان ها نيازمند منابع انساني متعهد و داراي انگيزه هستند. نيروهايي كه افزون بر انجام وظايف محوله، خود را وقف سازمان كرده و براي تحقق اهداف آن از هيچ تلاشي دريغ نمي ورزند. اين نوع رفتار در تحقيقات امروز مديريت رفتار شهروندي سازماني ناميده مي شود. عوامل متعددي در شكل گيري اين نوع رفتارها و پرورش چنين نيروهايي تاثيرگذار هستند.

 • اهداف تحقیق
 • سازمان ها براي دستيابي به موفقيت و رقابت با ديگر سازمان ها نيازمند منابع انساني متعهد و داراي انگيزه هستند. نيروهايي كه افزون بر انجام وظايف محوله، خود را وقف سازمان كرده و براي تحقق اهداف آن از هيچ تلاشي دريغ نمي ورزند. اين نوع رفتار در تحقيقات امروز مديريت رفتار شهروندي سازماني ناميده مي شود. عوامل متعددي در شكل گيري اين نوع رفتارها و پرورش چنين نيروهايي تاثيرگذار هستند.

  تحقیقهای مشابه
  تبیین رفتار شهروندی سازمانی در پرتو رهبری معنوی مورد مطالعه آستان مقدس احمدی و محمدی شاه چراغ
  31 صفحه - 15000 تومان
  بررسی عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سمینار
  56 صفحه - 24000 تومان
  پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی (Livia Markoczy & Katherine Xin) (لیویا مارکوزی و کادرین)
  6 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی (Liz Dickinson) (لیز دیکینسون)
  5 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی (Liz Dickinson) (لیز دیکینسون)
  5 صفحه - 1500 تومان
  استانداردهای سازمانی در مدارس - شهروندی و رفتار خوب
  1 صفحه - 1500 تومان
  کار آماری بررسی بررسی سبک رهبری بر رفتار شهروندی سازمانی
  12 صفحه - 105000 تومان
  بررسی سبک رهبری بر رفتار شهروندی سازمان
  27 صفحه - 7500 تومان
  بررسی سبک رهبری بر رفتار شهروندی سازمان -روش تحقیق
  25 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - عوامل تعیین کننده رفتار شهروندی سازمان و نتایج آن 11
  12 صفحه - 36000 تومان
  بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ، رفتار اخلاقی و رضایت شغلی در بین کارکنان سازمانهای دولتی روش تحقیق همراه با پرسشنامه و کار آماری
  36 صفحه - 36000 تومان
  پرسشنامه درک رفتار سازمانی (John W) (جوون)
  2 صفحه - 1500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - پایه ریزی یک جو منا سب برای نوآوری، از طریق رهبری تحول گرا و فرهنگ سازمانی 22
  41 صفحه - 75000 تومان
  رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای استان گیلان
  64 صفحه - 24000 تومان
  پروژه مدیریت صنعتی رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای استان گیلان
  62 صفحه - 60000 تومان
  آثار معنوی استان اصفهان
  21 صفحه - 6000 تومان
  دفاع مقدس و میراث معنوی فرهنگی
  3 صفحه - 1000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007