موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

تاثیر فرهنگی تبلیغات بر مخاطبان

عنوان سفارش :
تاثیر فرهنگی تبلیغات بر مخاطبان
تعداد صفحه :
23
قیمت :
6000 تومان
فهرست مطالب
 • تعریف تبلیغات و انواع آن
 • انواع تبليغات
 • تعرف فرهنگ
 • عوامل دگرگوني فرهنگ
 • عوامل مؤثر بر فرهنگ
 • علائم شوك فرهنگي
 • فعاليت هاي فرهنگي
 • ارتباطات فرهنگي
 • نقش واهمیت تبلغ در زمینه فعالیت های فرهنگی
 • ارتباط بين تبليغات و فرهنگ
 • تأثير متقابل فرهنگ و تبليغات در جامعه
 • فرهنگ سازي جهت پذيرش تبليغات در مخاطبان
 • تبليغات فرهنگي
 • ابزارهاي تبليغات فرهنگي
 • چالش هاي دروني تبليغات فرهنگي
 • مفهوم خرده فرهنگ ها
 • ارزش هاي فرهنگي و شيوه هاي تبليغات
 • ديدگاه ملک لوهان در مورد تحول فرهنگي
 • نتيجه گيري
 • منابع
 • تعریف تبلیغات و انواع آن
 • تبليغات Propaganda

  تبلیغات(Propaganda) از واژه لاتين Propagare گرفته شده است. از نظر لغوي، به معناي پخش كردن»، منتشر كردن» و چيزي را شناسانيدن» است. امروزه اين واژه معنايي دقيق‌تری يافته و تأثير بر عقيده را مي‌رساند؛ كه در آن هدف، بيش از محتوي اهميت دارد. اين هدف، فراهم ساختن موجبات پيوستن بيشترين شمار ممكن از افراد، به يك ايدئولوژي، حزب، غايت، نظام سياسي و... است.»در تعريف اجمالي تبليغات، با عمده كردن تأثيرات اجتماعي آن مي‌توان گفت: تبليغات دادن آگاهیهاي خاص و اعمال نظر در جهت‌دهي به افكار عمومي با استفاده از وسايلي مانند زبان، خط، تصوير و نمايش است. اين آگاهي بخشي و جهت دهي از سوي تبليغات، مي‌تواند درست، دقيق و شفاف باشد و با افزودن اطلاعات، تنوير افكار و تلطيف عواطف، به اعتلاي فكري و فرهنگي انسانها كمك رساند، يا نادرست و مبهم و دروغين و غرض آلود باشد و نقشی ويرانگر ايفا نمايد»انسانها از آغاز پيدايش اجتماعات، گروههاي شكار و كشاورز ما قبل خط و كتابت تا كنون كه در عصر الكترونيك به سر مي‌برند، همواره در جهان پيامها زندگي كرده‌اند و مي‌كنند. رسانندگان پيامها نیز در گذشته و حال با خط و كتابت و ابزارهاي ارتباطي جديد به تبليغ مي‌پرداخته‌اند. از اين طريق انسانها در همه ادوار، افكار، خواسته‌ها، شناختها و دانشها و آگاهيهايشان را به صورت پيامها به ديگران انتقال مي‌داده‌اند. ابتدا از نشانه‌ها و نمادها استفاده مي‌شد. با پيدايي زبان، تبليغات بوسيله پيامهاي شفاهي و از طريق چهره به چهره و اقوال كوچه و بازار صورت مي‌گرفته است، بعدها با پيدايي خط، از كتابت نيز براي تبليغات استفاده مي‌شد. پيشرفت علوم و صنايع و تكنولوژيهاي مدرن باعث شد تا تبليغات مجهز به ابزار الكترونيكي همچون رسانه‌هاي گروهي، ماهواره، اينترنت و...باشد.

  عناصر تشكيل دهنده تبليغات

  در هر تبليغ امور زير قابل تميزند:

 • الف: محملها: سخن، هر آنچه چاپ مي‌شود، تصوير، نمايشها و نمادها؛
 • ب: ابزار فني(مطبوعات، راديو و تلوزيون، آگهي‌هاو وسايل ارتباط جمعي) و نيروي انساني
 • پ: محتوا و مضامين: ايدئولوژي، انديشه‌هاي مهم، شعارها، ارائه اطلاعات با مقاصد خاص و ...
 • ت: اهداف مورد نظر: اطاعت كوركورانه و يا ضد تبليغ و يا ميهن دوستي
 • انواع تبليغات
 • تبليغات را با توجه به شكل و نوع ارسال پيام يا شيوه اجراي و القاييش به تبليغات مستقيم و تبليغات غير مستقيم و از لحاظ موضوعي عمدتاً به تبليغات تجاري و تبليغات سياسي تقسيم مي‌كنند. چنين تقسيم بندي براي تسهيل فهم نقش و كاركرد تبليغات است و در عمل غير ممكن به نظر مي‌رسد.منظور از تبليغات مستقيم، ايجاد ارتباط با پيامهاي تبليغي شفاف و آشكار و غالباً بلا واسطه است. تبليغات غيرمستقيم همانطور كه از نامش پيداست غير صريح و ناپيدا است و از سوي تراستها و دولتهاي يغماگر و استيلاجو با طراحي‌ها و برنامه ريزيهاي دقيق و راهبردها و راهكارهاي حساب شده‌اي همراه است. تبليغات تجاري نيز با استفاده از ابزارهاي تبليغاتي‌اي چون درج آگهي در مطبوعات، انتشار بروشور، كاتالوگ، پوستر، آگهي راديويي و تلوزيوني و سينمايي، تابلوهاي اطراف جاده‌ها روي وسايل نقليه عمومي و... از طرف صاحبان كالا و فراورده‌ها و به منظور شناساندن بهينه كالا به مشتريان و همينطور بازارهاي بين المللي صورت مي‌پذيرد. تبليغات سياسي نيز بيش از انواع ديگر تبليغات افكار عمومي را مورد خطاب قرار مي‌دهد. در اين نوع تبليغات از انتشارات (شامل اطلاعيه، بيانيه، گزارش، اخبار سياسي) و سخنراني (سخنراني و سخن پراكني سياسي) و تظاهرات (راه پيمايي، همايش، تجمع و...) و تلاشهاي نمادين (حركات نمادين انفرادي و اجتماعي براي زنده نگهداشتن نام و ياد حماسه‌اي خاص) و مسافرت ( عزيمت به نقطه‌اي خاص يا پذيرش ميزباني يا ميهماني شخصيت برجسته سياسي) ونامگذاريها (لقب‌دهي، نامگذاري اجتماعات، احزاب، نهضتها و...) استفاده مي‌شود.

 • تأثير تبليغات
 • تبليغات زماني كه به مسائل حاد و فوري جامعه مي‌پردازد، بيشترين تأثير را دارد. آدمهايي كه تحصيلات چنداني ندارند بيشتر از ديگران در برابر تبليغات آسيب‌پذيرند بويژه اگر تبليغات، ارزشها، احساسات و باورهايشان را هدف قرار دهد. اگر تبليغات متقابل وجود داشته باشد و بر اثر آن اعتبار تبليغ‌گر در معرض ترديد قرار گيرد و گيرنده تبليغات امكان سنجش صحت و ستم تبليغات مخالف را داشته باشد، تأثيرپذيري تبليغات كاهش مي‌يابد.»

 • ريشه ي فرهنگ
 • واژه كلتور از ريشه ي لاتين گرفته شده و در اصل به معناي كشت و كار و پرورش بوده است . اين معني از زبان كلاسيك و شايد پيش كلاسيك لاتين ريشه مي گيرد. در زبان فرانسه قرون وسطي واژه culture را به معناي پرستش مذهبي و... به كار مي برند

 • تعرف فرهنگ
 • فرهنگ را مجموعه ويژگي هاي رفتاري ، عقيدتي ، و اكتسابي اعضاي يك جامعه خاص در بردانده ي آن دسته از اشياء مادي است . كه جزء لاينفك اين رفتار محسوب مي شوند . فرهنگ شامل زبان ، باور ها ، سنّت ها ، نهاد ها

  تكنيك ها ي ابزاري ، آثار هنري ، شعاعر و جشن ها و... است .

  تعريف جامعه شناسي فرهنگ ( بروس كوئن )

  فرهنگ را مي توان رفتار ويژه نوع بشر ناميد ، كه همراه با ابزار هاي مادي جزء لاينفك رفتار شناخته مي شود . فرهنگ به طور مشخص از زبان ، افكار ، اعتقادات ، سنن ، قراردادها ، سازمان ها ، ابزار ، روش هاي كاري ، آثار هنري ، مراسم مذهبي ، مرام اجتماعي و ... تشكيل مي شود .و بقاء و كاركرد آن بستگي به قابليتي دارد كه انحصاراً در اختيار انسان است . اگر بخواهيم از كوشش هاي فراواني كه در زبان فارسي براي شناخت و طبقه بندي مفاهيم فرهنگ به عمل آمده ياد كنيم ، مي توان از زحمات با ارزش دكتر محمود روح الاميني در كتاب زمينه ي فرهنگ شناسي ، دكتر جهانگير معيني در كتاب نظريه ي فرهنگ ، داريوش آشوري در كتاب تعريف ها و مفهوم فرهنگ و دكتر حسين سليمي در كتاب فرهنگ گرايي جهاني شدن و حقوق بشرنام برد .

 • عوامل دگرگوني فرهنگ
 • 1- اشاعه ي فرهنگي
 • 2- فرهنگ پذيري
 • 3- مفهوم بازتوليد فرهنگ
 • 4- تبادل فرهنگي
 • 5- تهاجم فرهنگي
 • اشاعه ي فرهنگي
 • مجاورت / انتقال / واگيردار

  معمولاًبه تأثير فرهنگ ها بريكديگر ، اگر در زمان هاي گذشته باشد اشاعه ي فرهنگي مي گوييم . بنابر نظريه ي انديشمندان ، انسان شناسان ، فرهنگ واگيردار است . از آنجا كه فرهنگ ها هميشه با يكديگر در ارتباط بوده ، اشاعه ي فرهنگي مدام در طول تاريخ رخ داده است . و اين پديده تا كنون ادامه دارد .

  مثال : شيطان پرستي كه يك دگرگوني فرهنگي است ، از طريق اشاعه فرهنگي توسعه پيدا مي كند .

  روش ها ، آيين ها ، داستان هاي كودكانه ، ابزار و امور زندگي و ... ممكن است از جامعه يافرهنگي به ساير جوامع و فرهنگ ها اشاعه يابد و در آن رويش پيدا كند .

  تحقیقهای مشابه
  پروژه بررسی تاثیر تبلیغات بر پرداخت مالیات
  45 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته مدیریت بازرگانی تاثیر تبلیغات رسانه ای در مدیریت بازرگانی
  91 صفحه - 51000 تومان
  کار آماری بررسی تاثیر تبلیغات بر میزان فروش
  22 صفحه - 105000 تومان
  برای معرفی جاذبه های فرهنگی چه متدی در تبلیغات فرهنگی مطلوب است
  4 صفحه - 1500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی اثبخشی طنز در تبلیغات میان فرهنگی 9
  9 صفحه - 27000 تومان
  تاثیر فرهنگی تبلیغات بر مخاطبان
  23 صفحه - 6000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007