موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

تأثیر تپ ، طرز اتصال ترانسفورماتور و پارامترهای شبکه بر روی جریان هجومی

عنوان سفارش :
تأثیر تپ ، طرز اتصال ترانسفورماتور و پارامترهای شبکه بر روی جریان هجومی
تعداد صفحه :
25
قیمت :
7500 تومان
 • مقدمه :
 • هنگامی که یک ترانسفورماتور برقدار می گردد ، یک جریان تحریک گذرا که پوشاننده حد فاصل شرایط قبل از وصل با شرایط حالت پایدار بعد از وصل می باشد از آن عبور می کند. اغلب دامنه این جریان به 15 10 برابر جریان نامی می رسد. این جریان هجومی بسیار زیاد بخصوص از نظر حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور اهمیت دارد زیرا بعضاً در عمل به هنگام وصل ترانسفورماتور ، رله دیفرانسیل عمل می نماید. از طرفی زیاد بودن دامنه جریان میتواند به تجهیزات صدمه وارد کند لذا بررسی دقیق پارامترهای مؤثر بر جریان هجومی به منظور کاهش و یا در صورت امکان حذف جریان هجومی A ̂1 و 2 A ̈ از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

  تخمین جریان هجومی و مقادیر نوعی

  برای محاسبه دقیق جریان هجومی ، نیاز به اطلاعات و جزئیات طراحی می باشد. مقادیر نوعی جریان هجومی ترانسفورماتورهای تک فاز با فرکانس 60 هرتز در جدول شماره 1 داده شده است A ̈6A ̂.

 • شبیه سازی :
 • جهت بررسی اثرات پارامترهای گوناگون بر جریان هجومی با استفاده از نرم افزار o ̇pE ̈O ́PY ́ ، شبیه سازی صورت گرفته است. شبیه سازی بر روی یک ترانسفورماتور سه فاز قابل اشباع با اتصال ستاره ستاره – مثلث ، ولتاژ 20/66/230 کلوولت و ظرفیت 150 مگاولت آنپر انجام شده است. شکل شماره 1 مدار شبیه سازی را نشان میدهد.

  در همه حالتهای شبیه سازی شکل موج جریانهای سه فاز آورده شده و جریان هجومی فازی که دارای بیشترین دامنه جریان بوده است نیز مشخص گردیده است. سعی شده است که میزان دامنه اولین حداکثر و میزان هارمونیکهای اول ، دوم و سوم (اولین سیکل) نیز حتی الامکان ذکر گردند.

  اثر تپ چنجر و دامنه ولتاژ منبع تونن :

  همانگونه که اشاره شد ، جریان هجومی تنها به پارامترهای سیم پیچ اولیه بستگی دارد:

  یعنی رابطه بین شار با تعداد دور سیم پیچ و با ولتاژ منبع خطی است. بنابراین (در صورتیکه تپ چنجر در اولیه نصب شده باشد) به جای تغییر تپ میتوان ولتاژ منبع را به همان میزان تغییر داد. واضح است که به علت غیرخطی بودن منحنی اشباع ، رابطه بین جریان هجومی با پارامترهای فوق غیرخطی است.

  اثر نسبت C/i منبع تونن

  حالت گذرایی جریان هجومی به سرعت و پس از چند سیکل اول کاهش می یابد. پس از آن جریان به آهستگی کاهش می یابد تا به جریان مغناطیسی حالت پایدار برسد. ضریب میرایی ، نسبت i/O ، ثابت نمی باشد. اندوکتانس ترانسفورماتور با توجه به میزان اشباع هسته تغییر می یابد. در چند سیکل اول مقدار اشباع زیاد است و اندوکتانس مغناطیسی C ́ کوچک است و لذا ضریب میزایی i/O بزرگ خواهد بود. به مرور که اشباع کم میشود اندوکتانس مغناطیسی C ́ بزرگ و ضریب میرایی کوچک می گردد.

  اثر شار اولیه یا پسماند

  شار پسماند باعث تغییر جریان هجومی میشود. وقتی کلید ترانسفورماتور قطع می شود هسته مغناطیس باقی خواهد ماند. وقتی مجدداً ترانسفورماتور را وصل نمائیم میزان جریان هجومی ، به زاویه ولتاژ منبع و حالت مغناطیسی هسته بستگی دارد. اگر زاویه ولتاژ هنگام وصل مشابه زاویه هنگام قطع باشد جریان هجومی ایجاد نمی شودA ̈1A ̂.

  اثر نحوه زمین نقطه ستاره اولیه ترانسفورماتور

  اگر نقطه ستاره طرف اولیه ترانسفورماتور به زمین متصل نشده باشد ، دامنه جریان از -ґï 7/8 به -ґï 9/4 کاهش می یابد (تقریباً نصف می گردد). نکته قابل توجه اینکه درصد هارمونیک دوم نیز از 5/24% به 7/17% کاهش می یابد

 • نتیجه گیری
 • در این مقاله روش کاهش جریان هجومی برای ترانسفورماتورهای قدرت درحال بهره برداری ذکر گردیده است. روشهای ارائه شده در مراجع s همه پارامترهای مؤثر بر جریان را در برنگرفته و بعضاً نیاز به تجهیزات اضافی و یا تغییر در طراحی ترانسفورماتور دارند.

  درصد میزان هارمونیکها در کلیه حالتهای شبیه سازی تقریباً یکسان هستند و برای یک ترانسفورماتور خاص به پارامترهای شبکه بستگی ندارد. میزان هارمونیک دوم در این مدار حدود 5/24% بوده است. البته اگر نقطه ستاره ترانسفورماتور زمین نشده باشد این عدد به 7/17% کاهش می یابد.

  تحقیقهای مشابه
  تأثیر تپ ، طرز اتصال ترانسفورماتور و پارامترهای شبکه بر روی جریان هجومی
  25 صفحه - 7500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اتصال منفي یکپارچه ، پيوند هم پتاسیل و حفاظت از صاعقه در شبکه های هوشمند و ساختمان های هوشمند - یک رویکرد چند روصفحه 8
  4 صفحه - 12000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007