موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

پروژه شبکه عصبی و کاربرد های آن در برق

عنوان سفارش :
پروژه شبکه عصبی و کاربرد های آن در برق
تعداد صفحه :
119
قیمت :
36000 تومان
فهرست مطالب:
 • مقدمه :
 • نرون طبیعی :
 • یادگیری در سیستمهای بیولوژیک:
 • شباهت شبکۀ عصبی زنده و مصنوعی :

 • کاربرد شبکه های عصبی :
 • تعریف شبکه های عصبی مصنوعی :
 • نرونهای مصنوعی :
 • اجزای یک شبکه عصبی :
 • الگوبرداری از مغز انسان :
 • افزایش سرعت :
 • حساسیت بالا به رخداد اشتباه :
 • رایانه ها قادر نیستند از تجربیات گذشته استفاده نمایند:
 • عدم ارائۀ پاسخ مناسب در شرایط جدید :
 • ویژگیهای شبکه های عصبی مصنوعی :

 • قابلیت یادگیری :
 • قابلیت تعمیم :
 • پردازش موازی :
 • مقاوم بودن :
 • قابلیت کاربری :
 • تشخیص دادههای اشتباه :
 • تحمل خطا :
 • غیرخطی بودن :
 • تصویر کردن ورودی – خروجی :
 • معایب شبکه های عصبی :
 • انواع توابع انتقال :
 • یادگیری شبکه های عصبی :
 • یادگیری نظارت شده :
 • یادگیری نظارت نشده :
 • یادگیری تقویت یافته :
 • الگوریتم پس انتشار خطا :
 • آموزش دلتا :
 • آموزش ترکیبی :
 • آموزش رقابتی :
 • آموزش هب :
 • ساختارهای مختلف شبکه های عصبی مصنوعی :

 • شبکه های پسخور :
 • شبکه های پیشخور :
 • شبکه های پیشخور تک لایه :
 • شبکه های پیشخور چندلایه :
 • پرسپترون :
 • یادگیری پرسپترون :
 • یادگیری پرسپترون مبتنی بر روشبرداری :
 • محدودیتهای پرسپترون :
 • شبکه های عصبی پرسپترون چندلایه :

 • رفع مشکل :
 • حل مشکل :
 • مدل جدید :
 • شبکۀ هاپفیلد :
 • مقدمه :
 • کلیات :
 • تعیین محل خطا براساس وضعیت کلیدها و رله ها :

 • دلایل استفاده از شبکه عصبی :
 • دادههای لازم برای آموزش شبکه عصبی:
 • بدست آوردن جریان اتصال کوتاه به وسیله نرم افزار پاشا :

  نکاتی درباری چگونگی انتخاب تعداد و محل ثباتها :

  فیلتر کردن مولفه اصلی جریان

 • فیلتر کردن براساس جریان واقعی فازها :
 • پیشنهادات برای کارهای آتی:
 • شرح مقاله :
 • برنامه ریزی تست :
 • شبکه های عصبی مصنوعی و کاربرد آن در عیب یابی سیستمها :

 • شبکه های عصبی تکلایه :
 • شبکه های عصبی چندلایه :
 • انتشار بازگشتی:
 • شبکه های عصبی رقابتی :
 • شبکه عصبی سیستم عیب یابی :
 • روش یادگیری :
 • تعدیل اتصالات باتوجه به نتیجه تست:
 • نتایج مدلسازی :
 • نتیجه:
 • منابع
 • مقدمه :
 • بعضی از پیش زمینه های شبکه عصبی را می توان به اوایل قرن بیستم و اواخر قرن نوزدهم برگرداند. در این دوره ، کارهای اساسی در فیزیک ، روانشناسی و نروفیزیولوژی توسط علمایی چون هرمان فون هلمهلتز ، ارنست ماخ و ایوان پاولف صورت پذیرفت. این کارهای اولیه عموماً بر تئوریهای کلی یادگیری ، بینایی و شرطی تأکید داشته اند و اصلاً به مدلهای مشخص ریاضی عملکرد نرونها اشاره ای نداشته اند.

 • نرون طبیعی :
 • مغز آدمی شامل بیش از ده بیلیون نرون می باشد که هر کدام از آنها به طور متوسط به چندین هزار نرون دیگر متصل می باشد. این اتصالات تحت عنوان سیناپس شناخته می شوند. مغز انسان شامل حدود 60 ترلیون از این پیوندها می باشد.

  نرون ها دو نوع می باشند. نرون های داخلی مغز که در فاصله های حدود 100 میکرون به یکدیگر متصل اند و نرون های خارجی که قسمت های مختلف مغز را به یکدیگر و مغز را به ماهیچه ها و اعضای حسی را به مغز متصل می کنند.

  نرون ها در واقع المان های پردازش و بسیار ساده می باشند. هر نرون شامل یک سوما که بدنه نرون می باشد ، یک آکسون و چند دندریت می باشد.

 • یادگیری در سیستم های بیولوژیک:
 • تصور می شود یادگیری هنگامی صورت می گیرد که شدت اتصال یک سلول و سلول دیگر در محل سیناپس ها اصلاح می گردد.

  به نظر می رسد که این مقصود از طریق ایجاد سهولت بیشتر در میزان آزاد شدن ناقل شیمیایی حاصل می گردد. این حالت باعث می شود که دروازه¬های بیشتری روی دندریت های سمت مقابل باز شود و به این صورت باعث افزایش میزان اتصال دو سلول شود. تغییر میزان اتصال نرون ها به صورتی که باعث تقویت تماس های مطلوب شود از مشخصه های مهم در مدلهای شبکه های عصبی است.

 • شباهت شبکۀ عصبی زنده و مصنوعی :
 • شبکه های عصبی مصنوعی فعلی هرگز به پیچیدگی مغز انسان نیستند اما به هرحال دو شباهت اساسی بین شبکه های عصبی زنده و مصنوعی وجود دارد. شباهت اول در این است که ساختار هر دو از یک ابزار محاسباتی ساده با به هم پیوستگی بسیار بالا تشکیل شده اند. شباهت دوم این است که در هر دو مورد اتصالات بین نرون ها تعیین کنندۀ تابع شبکه می باشند.

 • کاربرد شبکه های عصبی :
 • با عنایت به اینکه شبکه های عصبی از دو ویژگی اساس یادگیری یا نگاشت پذیری براساس ارائه داده های تجربی و ساختارپذیری موازی برخوردار می باشند این شبکه ها برای مسائل کنترل ، علی-الخصوص سیستم های پیچیده که مدلسازی این سیستم ها یا مسیر نیست و یا به سختی انجام می شود بسیار مناسب می باشند.

  از کاربردهای شبکه عصبی در علوم مختلف می توان به موارد زیر اشاره داشت.
 • صنعت
 • از شبکه های عصبی می توان به جای تجهیزات بسیار گرانی که در گذشته در صنعت مورد استفاده بوده اند استفاده نمود. به عنوان مثال از شبکه های عصبی می توان برای پیش بینی مقدار گازهای خروجی از کوره برخی از فرآیندهای صنعتی استفاده نمود.

 • تعریف شبکه های عصبی مصنوعی :
 • شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) الگوهایی برای پردازش اطلاعات هستند که با تقلید از شبکۀ عصبی مغزی انسان ساخته شده اند.

  شبکه های عصبی مصنوعی ، ساختاری (شبکه ای) هستند متشکل از تعدادی واحد (نرون مصنوعی) که در داخل شبکه به هم وصل شده اند. هر واحد دارای یک مشخصه ورودی / خروجی (I/O) می باشد و محاسبه یا عملی جزئی را اجرا می کند. خروجی هر واحد ، با توجه به مشخصه (I/O) آن ، اتصالات درونیش به سایر واحدها و ورودی های خارجی تعیین می گردد.

  ANN (شبکۀ عصبی مصنوعی) متشکل از یک شبکه نیست ، بلکه خانواده ای متشکل از شبکه های گوناگون می باشد.

 • نرون های مصنوعی :
 • شبکه عصبی براساس مغز انسان مدل شده اند و شامل تعدادی نرون های مصنوعی می شوند. نرون ها در شبکه های عصبی مصنوعی سعی بر این دارند تا تعداد پیوندهای کمتری را نسبت به نرون های طبیعی داشته باشند. شبکه های عصبی همگی (درحال حاضر) بطور قابل ملاحظه ای از نظر تعداد نرون ها از مغز آدمی کوچکترند.

  هر نرون (یا نود) در یک شبکۀ عصبی تعدادی ورودی دریافت می نماید. تابعی تحت عنوان تابع فعال ساز بر روی این مقادیر ورودی اعمال می شود که نتیجه آن تحت عنوان سطح فعال سازی نرون به عنوان مقدار خروجی نرون درنظر گرفته می شود. چند تابع ممکنه وجود دارند که می-توانند برای نرون ها مورد استفاده قرار گیرند

  تحقیقهای مشابه
  پروژه شبکه عصبی و کاربرد های آن در برق
  119 صفحه - 36000 تومان
  پروژه شبکه عصبی و کاربرد های آن در برق
  120 صفحه - 36000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر بررسی شبکه مشبکmesh network
  62 صفحه - 30000 تومان
  کار آماری بررسی عوامل موثر بر جلب مشارکت مردمی در ایجاد بهره برداری و حفظ پروژه های عمرانی و شبکه آبیاری
  18 صفحه - 105000 تومان
  پروتکل‌های امنیتی شبکه ها پروژه کامپیوتر
  61 صفحه - 36000 تومان
  شبکه های موبایل در سیستم های بیسیم - نسل سوم موبایل – پهنای باند – امنیت در شبکه های موبایل پروژه کامپیوتر
  85 صفحه - 36000 تومان
  بررسی تخلیه جزئی در عایقهای جامد وآشکار سازی آنها پروژه رشته برق الکترونیک
  83 صفحه - 42000 تومان
  آلودگی هوا ناشی از نیروگاه برق بندرعباس پروژه بر اساس روش تحقیق
  39 صفحه - 15000 تومان
  پروژه شبکه عصبی مصنوعی
  133 صفحه - 45000 تومان
  مدل سازی شبکه های عصبی مصنوعی در شهر رشت
  37 صفحه - 12000 تومان
  پروژه مهندسی زراعت و اصلاح نباتات عنوان مدلسازی تابش و طول دوره روشنایی به کمک شبکه های عصبی مصنوعی
  70 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - پیش بینی سطح آب بوسیله شبکه عصبی مصنوعی در سیستم رودخانة SURMA-KUSHIYARA از بنگلادش 11
  17 صفحه - 66300 تومان
  کاربرد شبکه های عصبی در شناسایی و مدلسازی سیستم ها فایل بصورت پاورپوینت
  44 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - شبکه های عصبی مبانی استفاده از mattab جعبه ابزار شبکه عصبی 45
  73 صفحه - 84000 تومان
  پروژه شبکه های عصبی انواع آنها و روشهای نوین در شبکه های عصبی
  127 صفحه - 48000 تومان
  دیده بانی پایداری دلتاژ سیستم نیرو با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی با مجموعه ای کاهش یافته از ورودی ها
  35 صفحه - 18000 تومان
  مفهوم شبکه در لینوکس و کاربرد آن
  28 صفحه - 7500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007