موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

بررسى وظايف و اختيارات رهبر و رئيس جمهور ايران در مقايسه با وظايف و اختيارات عاليترين مقامات سه كشور امريكا، فرانسه، و انگليس

عنوان سفارش :
بررسى وظايف و اختيارات رهبر و رئيس جمهور ايران در مقايسه با وظايف و اختيارات عاليترين مقامات سه كشور امريكا، فرانسه، و انگليس
تعداد صفحه :
21
قیمت :
7500 تومان

قانون اساسى ايران

تجربه ايران در مورد قانون اساسى، قريب نود سال مى باشد. پيش از آن، در دورانى طولانى حكومت ايران در اختيار شاهان مستبد بود و اداره مملكت با روش ديكتاتورى انجام مى گرفت. چون مذهب در ميان مردم ريشه اى عميق داشت، شاه براى تسلط بيش تر و موجّه بودن در نزد مردم، به خود لقب ظل اللّه (سايه خدا) مى داد و همه چيز در اختيار او و ديگر شاهزادگان و اميران و سرداران ظالم و ستمكار بود و در واقع آنان مالكِ مملكت و مردم بودند. تا اينكه در زمان حكومت قاجاريه با مبارزات و روشنگرى هاى علما و تلاش مردم، اختيارات شاهان محدود شد و پيشنهاد برقرارى نظام و حكومت قانون مطرح گرديد. ابتدا كميسيونى از علما، اعيان، اشراف و تجار و وزرا معين شد تا نظام نامه انتخابات مجلس را بنويسند. اين مهم در 19 رجب 1324 قمرى انجام گرفت و به امضاى مظفرالدين شاه رسيد. پس از انتخابات نمايندگان تهران، طبق نظام نامه، در 18 شعبان همان سال مجلس شوراى ملى در عمارت گلستان افتتاح شد. سپس اين مجلس هيأتى را مأمور تدوين قانون اساسى نمود و براى اولين بار در ايران در سال 1285 شمسى (1324 ق.) يعنى شش ماه پس از شكست استبداد، قانون اساسى تدوين شد و به امضاى شاه رسيد، در اين قانون اساسى، سلطنت شاهان نفى نگرديد، بلكه تثبيت شد ولى مشروط به رعايت قانون گرديد. قانون اساسى مشروطيت بارها مورد تغيير و تبديل و اصلاح قرار گرفت و آخرين تغييرات اولين قانون اساسى در سال 1346 شمسى در زمان سلطنت پهلوى دوم صورت گرفت و مادر وليعهد، در قانون اساسى، عنوان نايب السلطنه پيدا كرد.

قانون اساسى ايالات متحده امريكا

تا سال 1776 تمام ممالك متحده آمريكاى شمالى (13 ايالت) جزو مستعمرات انگلستان به شمار مى رفتند. ايالات مزبور اگرچه در امور داخلى خود آزاد و مستقل بودند، اما در واقع تصميمات كلى به عهده پارلمان انگلستان بود.

درسال 1775 ميلادى كنگره اى در فيلادلفيا برگزار شد و طى آن جورج واشنگتن به فرماندهى ارتش انقلابى وقت منصوب گرديد. اين كنگره در سال 1776 استقلال 13 مستعمره امريكايى انگلستان را اعلام كرد. پس از مدت ها بحث و مناظره بين سران ممالك، سرانجام كنگره فيلادلفيا در 17 سپتامبر 1787 دولت متحد را تأسيس نمود و قانون اساسى دولت جديد را پس از تصويب در پارلمان هاى ممالك، تأييد كرد. از سال 1791 تا 2000، 37 ايالت ديگر به عضويت دولت متحده درآمدند.3 قانون اساسى امريكا در حال حاضر، داراى هفت اصل و بيست و شش اصلاحيه مى باشد.

قانون اساسى انگلستان

قانون اساسى انگلستان عمدتاً قانونى غير مدوّن است و قسمت عمده اين قانون به صورت سوابق، عرف ها و عاداتى است كه به تدريج به وجود آمده و از نسلى به نسل بعدى انتقال يافته و در طول زمان، مؤسسات سياسى اين كشور را به شكل امروزى درآورده است. بعضى از مصوّبات پارلمان نيز جزء قانون اساسى هستند، امّا تعداد آن ها زياد نيست. البته اين قوانين مكتوب نيز، در يك زمان و يك تاريخ از طرف پارلمان تصويب نشده اند، ولى فعلاً به صورت پراكنده در دستگاه حقوقى انگلستان حضور دارند. مردم انگليس هرگز در طول تاريخ نظام سياسى خود را يك جا طرح ريزى و به شكل يك قانون اساسى تدوين و تصويب نكرده اند. شكل گرفتن قانون اساسى و نهادهاى سياسى در اين كشور چنين بوده است كه مثلا در يك زمان مردم از پادشاه در زمينه اداره امور خود، اختياراتى مطالبه كرده اند و پادشاه درمقابل مردم گامى به عقب برداشته، تسليم خواست ملّت شده است و در نتيجه فرمانى صادر كرده و به موجب آن قسمتى از اقتدارات حكمرانى خود را به ملّت تفويض نموده است. اين قبيل مطالبات از طرف مردم و عقب نشينى پادشاهان، در طول تاريخ انگلستان و در زمان هاى مختلف، به دفعات رخ داده است. اين فرامين و سوابق هم اكنون قسمتى از قانون اساسى اين كشور محسوب مى شود.

قانون اساسى فرانسه

رژيم فرانسه تا سال 1789 ميلادى سلطنتى و اختيارات سلطنت نيز بسيار وسيع و نامحدود بود، به گونه اى كه تمام قدرت و اختيارات و اقتدار در دست پادشاهان مطلق قرار داشت و سلاطين وقت معتقد بودند اين قدرت را خداوند به آن ها اعطا كرده است تا اين كه:

الف) در سال 1789، با وقوع انقلاب در فرانسه، اولين قانون اساسى در 15 سپتامبر سال 1791 م. سلطنت مطلقه را به سلطنت مشروطه تبديل نمود و قدرت تقنين به عهده يك هيأت مقننه قرار گرفت و پادشاه حق انحلال و تعطيل اين مجلس را نداشت.

ب) قانون اساسى مصوب 24 ژوئن 1793، حكومت سلطنتى را به حكومت جمهورى تبديل كرد.

ج) قانون اساسى سال سوم جمهورى در 1795، شرايط، شكل، تعداد و چگونگى انتخابات مجلس و وظايف قوه مجريه را تغيير داد و قوانين جديدى را وضع نمود.

تحقیقهای مشابه
بررسى وظايف و اختيارات رهبر و رئيس جمهور ايران در مقايسه با وظايف و اختيارات عاليترين مقامات سه كشور امريكا، فرانسه، و انگليس
21 صفحه - 7500 تومان
شرح وظايف كاركنان معاونت ماليات بر ارزش افزوده
29 صفحه - 12000 تومان
شرح وظايف پست سازماني
13 صفحه - 7500 تومان
تحليل توصيه هاي امام خميني در رابطه با اعضاي هيئت دولت ، رئيس جمهور و نخست وزير و وزرائ کابينه
17 صفحه - 6000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007