موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

بررسی نقش سیاستهای مالیاتی در کاهش نقش تورم توسط دولت پروژه مالی

عنوان سفارش :
بررسی نقش سیاستهای مالیاتی در کاهش نقش تورم توسط دولت پروژه مالی
تعداد صفحه :
38
قیمت :
15000 تومان
فهرست مطالب
 • مقدمه
 • تعریف مالیات
 • انواع مالیاتها در ایران
 • ۱- مالیاتهای مستقیم
 • الف: مالیات بر دارائی :
 • ب: مالیات بر درآمد:
 • ۲ - مالیاتهای غیر مستقیم
 • الف : مالیات بر واردات
 • ب : مالیات بر مصرف و فروش
 • مالیات بر ارزش افزوده
 • ماليات در ايران:
 • چرا سهم ماليات درا قتصاد ايران ناچيز است؟
 • تورم چيست؟
 • تورم چه تأثيري بر نظام كل كشور دارد؟
 • مهم‌ترین عوامل بروز تورم در ایران را میتوان به شرح زیر برشمرد:

  تحلیل روند تورم رکودی در اقتصاد ایران در دوره ۱۳۸۵-۱۳۵۱

 • پيامدهاي تورم در اقتصاد ايران
 • اثرگذاري روي كيفيت توزيع و سطح زندگي مردم:

  بررسي اثر تورمي ماليات بر ارزش افزوده

  اثر مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع در آمد

  اثر مالیات بر ارزش افزوده بر تراز تجاری

  اثر مالیات بر ارزش افزوده بر سرمایه گذاری

  اثر در آمدی وضع مالیات بر ارزش افزوده بر مصرف خانوار

  اثر مالیات بر ارزش افزوده در ایجاد ثبات اقتصادی

 • اهداف دولت ازاین لایحه چیست؟
 • دفتر اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده
 • راهکارها
 • اصلاح سياست‌هاي دولت
 • چند توصیه اجرایی:
 • نتيجه گيري
 • منابع
 • مقدمه
 • اين تحقيق بر دو مجموعه ابزار سياست دولت که در ميان تمام بخش هاي يک اقتصاد عمل مي کند. تمرکز خواهد داشت: سياست مالي دولت و سياست مالي. (خزانه داري) هر دو مجموعه مي توانند نقش حياتي، چه خوب و چه بد، در بسيج پس انداز داخلي ايفا کنند. به علاوه، هر دو سياست آثار دامنه داري بر توزيع درآمد، اشتغال، کارآيي و ثبات اقتصادي دارند. در اين جا ما بر آن سياست مالي که تمام اقدامات مربوط به سطح و ساختار درآمدها و مخارج دولت را در بر مي گيرد، تمرکز مي کنيم.بر اساس اصطلاحاتي که در اينجا مورد استفاده قرار مي گيرند درآمدهاي دولت شامل تمامي درآمدهاي مالياتي و غير مالياتي جاري به خزانه داري دولت از جمله مازادهاي موسسه هاي عمومي در تملک دولت و استقراض داخلي از خزانه مي شود. مخارج دولت چنين تعريف مي شود: تمامي هزينه ها از بودجه دولت شامل مخارج جاري از قبيل حقوق کارمندان دولت؛ نگهداري اموال؛ هزينه هاي نظامي؛ پرداخت بهره و سوبسيد براي پوشش زيان هاي موسسات دولتي؛ همچنين مخارج سرمايه نظير هزينه هاي احداث کانالهاي آبياري، جاده ها و مدارس؛ و خريد تجهيزات غير نظامي مورد تملک دولت.سياست مالي از طريق هر دو بخش ماليات و هزينه بودجه دولت عمل مي کند. مرکز تصميم گيري در مورد سياست مالي در کشورهاي رو به توسعه معمولا بين دو نهاد تقسيم مي شود: وزارت دارايي (اداره خزانه داري) و وزارت (يا سازمان) برنامه ريزي. در بيشتر کشورها وزارت دارايي اساسا مسئول طراحي و اجراي سياست مالياتي و براي تصميم هاي مربوط به مخارج مصرفي جاري دولت تعيين مي شود. وزارت يا سازمان برنامه ريزي گاهي در مورد تصميم هاي مربوط به مخارج سرمايه دولت نوسان دارد. برخي از اقتصاددانان و سياست گذاران، اصطلاح "سياست مالي" را براي آنچه وزارت دارايي انجام مي دهد و اصطلاح "سياست توسعه" براي کارهايي که تحت نظارت شديد وزارت يا سازمان برنامه ريزي است به کار مي برند. بخش حاضر، اساسا بر جنبه هايي از سياست مالي که مخارج مصرفي دولت و تعيين ماليات را مورد رسيدگي قرار مي دهند، تمركز مي کند.

 • تعریف مالیات
 • به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آنرا پرداخت نمایند تا توانائی‌های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود.مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌گردد زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سود‌ها را دولت فراهم ساخته‌است.

  انواع مالیاتها در ایران
 • ۱- مالیاتهای مستقیم
 • اگر به طور مستقیم از دارائی درآمد افراد وصول و شامل مالیات بر دارائی مالیات بر درآمد می‌باشد.

 • الف: مالیات بر دارائی :
 • ۱ - مالیات سالانه املاک ۲ - مالیات بر ارث ۳ - حق تمبر ۴ - مالیات بر درآمد اتفاقی

 • ب: مالیات بر درآمد:
 • ۱ - مالیات بر درآمد اجاره املاک ۲ - مالیات بر درآمد کشاورزی ۳ - مالیات بر درآمد حقوق

  ۴ - مالیات بر درآمد مشاغل ۵ - مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ۶ - مالیات بر درآمد اتفاقی

 • ۲ - مالیاتهای غیر مستقیم
 • مالیاتهای غیر مستقیم که بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده تحمیل می‌گردد بر دو نوع است :

 • الف : مالیات بر واردات
 • ۱ - حقوق گمرکی ۲ -سود بازرگانی ۳ - ۳۰ ٪ از مبلغ اتومبیل‌های وارداتی ۴ - ۱۵٪ حق ثبت

 • ب : مالیات بر مصرف و فروش
 • ۱- مالیات بر فرآورده‌های نفتی ۲ - مالیات تولید الکل طبی و صنعتی ۳ - مالیات نوشابه‌های غیر الکلی

  ۴ - مالیات فروش سیگار ۵ - مالیات اتومبیل ۶ - ۱۵٪ مالیات اتومبیل‌های داخلی ۷ - مالیات فروش خاویار ۸ - مالیات حق اشتراک تلفن خودکار و خدمات بین الملل ۹ - مالیات ضبط صوت و تصویر

 • مالیات بر ارزش افزوده
 • قانون مالیات بر ارزش افزوده با اختیارات ناشی از ماده ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره در تاریخ ۱۳۸۷/۲/۱۷ در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب شده‌است تا در مدت آزمایشی ۵ سال از تاریخ اول مهرماه ۱۳۸۷ به اجرا گذاشته شود.(این قانون جایگزین قانون تجمیع عوارض شده است ).

 • ماليات در ايران:
 • در حاليکه بر طبق آمارهاي اعلام شده توليد ناخالص ملي کشور در سال 85، بالغ بر 450 مليارد دلار برآورد شده است اما ميزان مالياتهاي جمع آوري شده توسط دولت اصلا در حد رضايت بخش قرار ندارد به عبارت ديگر رقم ماليات هاي جمع آوري شده هيچ تناسبي با GNP ندارد. بر بق آمارهاي اعلام شده در نماگرهاي بانک مرکزي در حاليکه رقم هزينه هاي جاري دولت 377935 ميليارد ريال بوده است کل درآمدهاي مالياتي 177617 ميليارد ريال بوده که هيچ تناسبي با هم ندارند يعني در حاليکه دولت بايد حداقل هزينه هاي جاري خود را از طريق ماليات ها تامين نمايد حتي نتوانسته 40درصد اين رقم را نيز جذب نمايد.

  چرا سهم ماليات درا قتصاد ايران ناچيز است؟

  1. سازمان امور مالياتي در کشور از يک ساختار تقريبا سنتي برخوردار است، در حاليکه اين سازمان بايد با وصول ماليات هاي متناسب از مشاغل با درآمدهاي بالا به کارکرد مهم خود مبني بر ابزار گسترش عدالت دولت تبديل شود، اما متاسفانه اطلاعات اين سازمان در حداقل ممکن خود قرار داردسازمان امور مالياتي بايد با همکاري ساير دستگاهها و بويژه بخش انفورماتيک کشور نسبت به جمع آوري اطلاعات فعالان اقتصادي فعالان اقتصادي اقدام نمايد. وابستگي به شيوه خود اظهاري مالياتي دليل ناتواني و جمع آوري اطلاعات فعالان اقتصادي است.

  2- ضمن احترامي که کارمندان زحمتکش بخش مالياتي کشور قايل هستيم اما به اين نکته نيز اذعان دارد که يا قوانيني که آنها بر طبق آن عمل مي کنند ضعف دارد و يا اين که از اراده لازم براي اعمال قانون برخوردار نيستند و يا گاهي به اراده خود بر خلاف قانون جهت مي دهند. به عنوان مثال در حاليکه قيمت اجاره زير يک راه پله در سال بالاي يک ميليون تومان است،آپارتمان هايي به قيمت اسمي کمتر پنج ميليون تومان، پانصدهزار توماني اش هم موجود است –به فروش مي رسد دليل درج اين قيمت پائين فرار از پرداخت ماليات است كه متاسفانه در اين خصوص شاهد هيچ عكس العملي از دستگاه مالياتي كشور نبوده است.

  تحقیقهای مشابه
  بررسی نقش سیاستهای مالیاتی در کاهش نقش تورم توسط دولت پروژه مالی
  38 صفحه - 15000 تومان
  پروژه رشته حسابداری بررسی نقش سیاستهای مالیاتی در کاهش نقش تورم توسط دولت
  107 صفحه - 54000 تومان
  بررسی نقش سیاستهای مالیاتی در کاهش نقش تورم توسط دولت، پروژه
  103 صفحه - 45000 تومان
  بررسی نقش سیاستهای مالیاتی در کاهش نقش تورم توسط دولت
  31 صفحه - 15000 تومان
  پروژه رشته برق بررسی تلفات غیر فنی در سیستم های قدرت و راهکارهای کاهش آن
  79 صفحه - 36000 تومان
  پرسشنامه جهت بررسی اثر ورزش بر کاهش استرس
  4 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی ابعاد و ارزیابی دانش دریافت شده توسط کاربر و کیفیت اطلاعات در بافت KMS (سیستم ارزیابی دانش) 28
  17 صفحه - 51000 تومان
  پروژه بررسی لایه نشانی ذرات نقره بر روی پارچه پنبه ای توسط روش احیایی پاورپوینت
  27 صفحه - 15000 تومان
  پروژه بررسی لایه نشانی ذرات نقره بر روی پارچه پنبه ای توسط روش احیایی
  53 صفحه - 21000 تومان
  پرسشنامه استانداردهای معلمان تازه کار - معلمین از ارتباط اثربخش به عنوان ابزاری که توسط آن دانش آموزان کاوش می کنند، حدس می زنند، بحث می کنند و ایده های جدید را بررسی می کنند، استفاده می کنند
  1 صفحه - 1500 تومان
  پروژه رشته حسابداری بررسی مالیات بر ارزش افزوده دولت در کشور ایران
  64 صفحه - 36000 تومان
  پروژه بررسی داده کاوی data mining
  52 صفحه - 21000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
  100 صفحه - 75000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر بررسی شبکه مشبکmesh network
  62 صفحه - 30000 تومان
  modem پروژه رشته کامپیوتر مطالعه و بررسی مودم
  163 صفحه - 54000 تومان
  کار آماری بررسی عوامل موثر بر جلب مشارکت مردمی در ایجاد بهره برداری و حفظ پروژه های عمرانی و شبکه آبیاری
  18 صفحه - 105000 تومان
  mri پروژه ام ار ای بررسی سیستم و آشنایی با
  81 صفحه - 42000 تومان
  روسپی گری پروژه بررسی روسپیگری
  63 صفحه - 30000 تومان
  پرسشنامه مدیریت پروژه، بررسی و تایید حیطه و قلمرو پروژه (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
  84 صفحه - 45000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد
  79 صفحه - 30000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی نظام کد گذاری کالاها
  41 صفحه - 24000 تومان
  صورتهای مالی تلفیقی بررسی تطبيقی استانداردهای حسابداری
  19 صفحه - 9000 تومان
  پروژه بررسی سیستم مالی - حقوقی و دستمزد در شهرداری رشت
  47 صفحه - 24000 تومان
  پروژه مالی جسابداری بررسی نقش مالیات در اقتصاد ایران
  55 صفحه - 45000 تومان
  پروژه مالی حسابداری بررسی استاندارد حسابداری شماره 2 وجوه نقد
  37 صفحه - 18000 تومان
  پروژه مالی حسابداری بررسی استاندارد حسابداری شماره 9
  37 صفحه - 18000 تومان
  پروژه مالی بررسی حسابداری در موسسات دولتی
  31 صفحه - 21000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
  82 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته حسابداری بررسی نقش اوراق مشارکت در تامین مالی صنایع در ایران
  102 صفحه - 45000 تومان
  پروژه مالی حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد در کارخانه پارس قزوین
  93 صفحه - 42000 تومان
  پروژه مالی بررسی و تحلیل فروش و سود و زیان در شرکت پگاه
  49 صفحه - 36000 تومان
  پروژه بررسی نقش اوراق مشارکت در تامین مالی صنایع در ایران
  102 صفحه - 45000 تومان
  پروژه مالی بررسی حسابرسی مالیاتی
  24 صفحه - 18000 تومان
  پروژه مالی بررسی و مقایسه نسبتهای مالی شرکتهای داروسازی امین و کوثر
  108 صفحه - 45000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی بودجه در شهرداری صومعه سرا
  65 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی شرکت هایی که تحت حمایت مالی موسسه ی توسعه ی راههای تجاری و صنعتی در کنیا هستند 14
  15 صفحه - 45000 تومان
  پروژه مالی حسابداری بررسی روند بودجه ریزی عملیاتی در سازمان آب و فاضلاب گیلان
  95 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تمرکز بر جریان مالی زنجیره های تامین : یک بررسی تجربی از مدیریت زنجیره ی تامین مالی
  17 صفحه - 51000 تومان
  پروژه مالی بررسی کنترل های داخلی و انبار محصول
  100 صفحه - 36000 تومان
  پروژه مالی بررسی مطالبات معوق بانکها
  83 صفحه - 36000 تومان
  پروژه حسابدای بررسی و مقایسه نسبتهای مالی شرکتهای داروسازی امین و کوثر
  108 صفحه - 45000 تومان
  نقش نفت و آثار سیاستهای دولت در اقتصاد ایران
  31 صفحه - 10500 تومان
  نقش خدمات رفاهی توسط سازمانها به کارکنان در کاهش مهاجرت آنان در استانهای محروم پاورپوینت
  25 صفحه - 12000 تومان
  نقش خدمات رفاهی توسط سازمانها به کارکنان در کاهش مهاجرت آنان در استانهای محروم
  12 صفحه - 6000 تومان
  تکنولوژی های نوین در کاهش آلاینده های خودرو پروژه مکانیک خودرو
  149 صفحه - 36000 تومان
  بهترین راه کاهش هزینه ها در موسسات مالی روش تحقیق
  14 صفحه - 15000 تومان
  اثر تورم بر فقر در دولت نهم و دهم
  12 صفحه - 6000 تومان
  تاثیر نرخ ارز بر تورم پروژه مالی رشته حسابداری
  75 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رضایت از پذیرش خدمات دولت الکترونیک توسط کاربران تجاری
  9 صفحه - 27000 تومان
  نحوه كنترل مصوبات دولت توسط مجلس
  17 صفحه - 7500 تومان
  ابزارهای نظارت درون سازمانی وبرون سازمانی بر اعمال مالی دولت روش تحقیق
  22 صفحه - 9000 تومان
  پروژه حسابداری- پروژه مالی با عنوان بانکداری اسلامی
  62 صفحه - 27000 تومان
  lifo و fifo پروژه مالی مقایسه روش های ارزیابی موجودی کالا و مواد کارخانه پارس خزر بر اساس روش های
  80 صفحه - 45000 تومان
  طراحی یک سیستم ساده حسابداری مالی پروژه حسابداری
  32 صفحه - 15000 تومان
  امکان سنجی انتشار گزارش اجتماعی حسابداری پروژه مالی حسابداری
  81 صفحه - 21000 تومان
  lifo و fifo پروژه مالی مقایسه روش های ارزیابی موجودی کالا و مواد کارخانه پارس خزر بر اساس روش های
  50 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته حسابداری پروژه مالی تاثیر نرخ ارز بر تورم
  79 صفحه - 45000 تومان
  اصول و مفروضات حسابداری پروژه مالی حسابداری
  76 صفحه - 36000 تومان
  حسابداری منابع انسانی و انواع کاربردهایش - پروژه مالی
  33 صفحه - 12000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007