موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

بررسی میزان رفاه مالیات دهندگان در ایران پروژه مالی

عنوان سفارش :
بررسی میزان رفاه مالیات دهندگان در ایران پروژه مالی
تعداد صفحه :
51
قیمت :
21000 تومان
فهرست مطالب
 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • پیشینه تحقیق
 • روش تحقیق
 • مبانی نظری
 • چالش عملكرد نظام مالياتي كشور از جهت درآمد

  ناهنجاري فرهنگ تمكين مالياتي در لايه‌هاي اجتماعي ايران

  مبناي فقهي ـ حقوقي ماليات ستاني

  گستردگي پاية مالياتي
 • نرخ متناسب مالياتي
 • انواع توابع رفاه اجتماعي
 • نقش سیاست‌های مالیاتی در رشد و رفاه کشورهای درحال‌توسعه

 • سطح درآمدهای مالیاتی
 • ترکیب درآمدهای مالیاتی
 • انتخاب نظام مالیاتی مناسب
 • 1.مالیات بر درآمد افراد
 • 2.مالیات بر شرکت‌ها
 • شفافیت و همکاری‌های مالیاتی بین المللی

  رفاه سوئدي:مدل مناسب براي مالیات و اقتصاد درحال توسعه

  نمونه ساختار مالیاتی کشورهای در حال توسعه

 • رفاه مالیاتی در کشورهای صنعتی
 • اصلاح فرهنگ مالياتي
 • بررسی نظام رفاهی امریکا در مقایسه باسایر کشورها

 • انگلستان: دولت رفاه
 • سوئد: مدل بازتوزیعی نهادی
 • رابطه بین پرداخت مالیات زیاد و رفاه اجتماعی در سوئد
 • برخی از مزایای اجتماعی و رفاهی حاصل از مالیات پرداختی مردم در سوئد

 • ایالات متحده آمریکا : رژیم لیبرال
 • نتیجه گیری
 • منابع:
 • ضمیمه
 • شاخص رفاه لگاتوم (Legatum Prosperity Index)
 • مقدمه
 • مالیات به طور خلا صه عبارت است از قسمتی از درآمد یا ثروت مازاد افراد که به منظور تامین بخشی از هزینه های عمومی و حفظ منافع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور به موجب قانون توسط دولت وصول می شود. این مبالغ به روش های مختلف اخذ می شود: مالیات بردرآمد، مالیات بر ارث، حق تمبر، مالیات بر درآمد املا ک و درآمد اتفاقی و ...برای دوام و قوام جامعه و ارائه خدمات اجتماعی توسط دولت، هر یک از افراد جامعه با توجه به توان پرداخت خود مکلفند بهای قسمتی از خدمات عمومی و هزینه های اجتماعی را به عنوان مالیات به دولت بپردازند و در این مشارکت جمعی برای رسیدن به رشد و توسعه و رفاه و کرامت انسانی سهیم باشند.در بين انواع درآ مدهاي دولت ، ماليات قابل قبول ترين و مناسب ترين نوع آن از نظر اقتصادي است . همچنين ماليات به عنوان ابزاري كار آمد در جهت اجراي سياستهاي اقتصادي؛ اعم از توزيعي و مالي و حتي هدايت اقتصاد در مسير اهداف كلان اقتصادي مانند تثبيت اقتصادي ، ايجاد اشتغال ، رشد اقت صادي و بهبود رفاه اجتماعي بشمار مي آيد. از اين رو از نظر اقتصاددانان وجود يك نظام مالياتي كارآمد براي تداوم فعاليتهاي دولت ، از ضروريات است. افزون بر اين ، در كشورهاي تك محصولي ؛ مانند كشور ما كه براي تأمين هزينه هاي دولت، بيشتر متكي به درآمدهاي حاصل از صادرا ت منابع طبيعي هستند ، بيشترين توجه، به نقش ماليات در بودجه دولت ضرورت دارد.

 • بیان مسئله
 • برنامه های مالیاتی به عنوان یکی از ابزارهای توسعه شمرده می شود. در بسیاری از کشورها، شهروند معادل مالیات دهنده است. امروزه تقریبا در همه جای دنیا، برای مردم پذیرفته شده است که اگر در زندگی روزمره شان خدمتی دریافت می کنند، باید هزینه اش را به طور مستقیم یا غیرمستقیم بپردازند. اکثر مالیات دهندگان پذیرفته اند که چرا مالیات می دهند. آنها در ازای خدماتی که دریافت می کنند، با رغبت مالیات خود را پرداخت می کنند و به همین دلیل با کم کاری و اسراف در بودجه کشورشان به شدت برخورد می کنند.عدم فاصله میان دولت و مردم مهمترین مساله در پرداخت با رغبت مالیات است. زمانی که مردم بدانند هرگونه شانه خالی کردن از زیر مالیات در نهایت به ضرر خود آنهاست و مانع از اجرای برنامه های رفاهی دولت، خواهد شد، مطمئنا مالیات را با رغبت خواهند داد. این موضوع، الزامات بسیاری دارد که از آن جمله پاسخگویی دقیق دولت به مطالبات مردم و انتقادهاست. دولت همچنین باید در هر زمان که مردم مطالبه کنند، نسبت به ریزترین اقدامات و هزینه تراشی های خود پاسخ شفاف و قانع کننده دهد. برنامه های اقتصادی دولت باید علمی، دقیق و خارج از روش آزمون و خطا باشد و مهمترین ملا ک برای هر دولتی، مردم باشد.

 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • مالیات و عوارض ملی برای تأمین مالی خدمات و اموال عمومی‌ضروری هستند. سیاست‌های رشد و توسعه باید به‌طور جدی روی اثربخشی مالیات‌ها و افزایش عوارض بنا گذاشته شود. در واقع، مالیات برای توسعه پایدار، مشروعیت دولت‌ها، ثبات اقتصادی، و درنهایت تأمین مالی خدمات عمومی‌و زیرساخت‌ها ضروری است. با این حال کشورهای درحال‌توسعه در این زمینه با مشکلات متعددی مواجه هستند؛ آسیب‌پذیری ساختارهای اقتصادی و ضعف در عرصه رقابت، عدم ثبات سیاسی و مشکلات حکومتی، اداره نادرست منابع مالی و توزیع ناعادلانه بار مالیاتی میان مالیات‌دهندگان و درنهایت، ضعف در مدیریت مالیات‌ها ازجمله این مشکلات هستند. علاوه بر این، در زمینه جهانی‌سازی، عوامل متعددی در سطح بین‌المللی، وجود دارند که موانع دیگری را در اثر بخشی مالیات‌های عمومی‌ایجاد می‌کنند، برخی از این موانع عبارتند از: به‌کاربستن ضوابط مالیاتی ملی، حجم قابل‌توجه مبادلات و سرمایه‌ها یا استفاده از تکنولوژی‌های جدید برای پیشگیری از فرار مالیاتی؛گذر از سیستم‌های مبنی بر درآمدهای گمرکی به سیستم‌های مدرن و متنوع‌تر؛تمایل به جذب سرمایه‌های خارجی پایدار؛استفاده نادرست از روش‌های مالیاتی که این مورد کشورهای توسعه یافته را نیز در برمی‌گیرد.

 • پیشینه تحقیق
 • « فریرا» اثر اعمال ماليات بر سود را بر رفاه بررسي نموده است . بررسي وي حاكي از آن است كه اعمال هر نوع ماليات با افزايش در آمدهاي مالياتي دولت منجر به بهبود رفاه مي گردد.

  « ديويد مور» اثر انواع نظامهاي مالياتي را بر رفاه كشور اسلواكي بررسي نموده است . بررسيهاي اين تحقيق نشان داده است كه ماليات بر ارزش افزوده از آنجا كه سبب محدوديت هزينه ها مي شود، اثر بهتري بر بهبود رفاه نيز خواهد داشت.

  « مير و روزنبام» اثر تغيير ساختار مالياتي بر رفاه خانوارهاي آمریکا طی سالهای41996-198 را مورد بررسي قرار داده اند . نتايج بررسي نشان داد كه در دوره ای که مالیات بر درآمد افزايش يافت، رفاه خانوارها كاهش يافته و در نتيجه ، مادران تشويق به كار شدند و نرخ اشتغال آنها نيز افزايش يافت؛ ولي با وجود افزايش اشتغال همچنان رفاه كاهش پيدا كرد.

  « سانجيو گوپتا، كيانگ چو و حميد داودي » وضعيت توزيع درآمد كشورهاي در حال توسعه (و در حال گذار ) را طي دهه هاي اخير بررسي نموده اند. بطور متوسط، توزيع درآمد قبل از ماليات در كشورهاي در حال توسعه نابرابري كم تري از كشورهاي صنعتي دارد . به هر حال، بر خلاف كشورهاي صنعتي، كشورهاي در حال توسعه معمولا توانايي بكارگيري سياستهاي انتقالي مؤثر براي كاهش نابرابري را ندارند . در دهه هاي 1980 و 1990 بسياري از كشورهاي در حال توسعه افزايش در نابرابري درآمد را تجربه كردند . برنامه هاي مراقبتهاي بهداشتي و آموزش ابتدايي و متوسطه دولت در كشورهاي در حال توسعه خوب هدف گذاري نشده اند؛ اما آثار آنها فزاينده است.

  « يگانه موسوي جهرمي» ، اثرات توزيعي مالي اتهاي غيرمستقيم با تكيه بر محاسبه هزينه نهايي رفاه ناشي از اعمال ماليات غيرمستقيم را بررسي نموده است. نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه اعمال ماليات بر روي گروههاي كالايي خوراكيها، مسكن، حمل و نقل و بهداشت- كه مصرف عمومي دارند - نسبت به ساير گروههاي كالايي ، هزينه نهايي رفاهي بالاتر را سبب مي شود.

 • روش تحقیق
 • روش تحقیق کتابخانه ای -اسنادی می باشد.

 • مبانی نظری
 • بي‌شك در فرايند وصول ماليات، مؤديان ماليات يكي از عوامل تأثيرگذار بر نظام مالياتي كشور‌اند. از ‌اين‌رو، جلب همكاري و رضايت آنها نسبت به تمكين داوطلبانه از راهبردهاي اصولي سازمان مالياتي محسوب مي‌شود. اما در جامعه ايران يكي از مشكلات اساسي ماليات ستاني ذهنيت منفي مردم نسبت به مقوله ماليات مي‌باشد. ماليات دهندگان به مأموران مالياتي به عنوان افرادي نگاه مي‌كنند كه از سوي دولت مأمور شده‌اند تا سرمايه‌ايشان را از آنان بگيرند. به يقين اين نگاه منفي سابقه تاريخي دارد. هرچند‌اين نگاه منفي ممكن است بر زبان جاري نشود، اما عقبه حافظه اين جامعه‌اين نگاه نفي را استمرار بخشيده است، به‌گونه‌اي كه ماليات را يك نوع زورگويي تلقي مي‌شود.يكي از منابع مهم درآمدهاي دولت در كشورهاي توسعه يافته ماليات است. در جامعه ايران نيز تا دولت به چنين منبعي دست نيابد نمي‌تواند راه توسعه اجتماعي، رفاه عمومي و ارتقاي شاخص‌هاي اقتصادي را در پيش گيرد. تغيير نگاه منفي جامعه ايران و احياي فرهنگ ماليات ستاني، ‌ايجاد يك باور دوسويه بين دولت و مردم را مي‌طلبد.اين باور صرفاً با دادن آگاهي‌هاي لازم به مردم جهت هزينه شدن ماليات‌هاي وصول شده در جهت خدمات رفاه عمومي‌كافي نيست؛ زيرا ‌اين آگاهي بخشي كار پيچيده‌اي نيست. در رسانه‌هاي مختلف مي‌توان اطلاع‌رساني نمود. حتي بطور دقيق مي‌توان كميت رشد خدمات اجتماعي را، كه از طريق هزينه شدن ماليات وصولي تحقق يافته، ارائه داد.مقوله باور مورد بحث اين مقاله از جنس باوري است كه مردم در مورد زكات دارند. باور مردم اين است كه زكات «حق» مالي است و بايد آن را اداء كرد. بنابراين، تأكيد مقاله بر مقوله فرهنگ مالياتي به معناي آگاهي بخشي و اطلاع‌رساني نسبت به موارد هزينه ماليات توسط دولت نيست. فرضيه اساسي مقاله آن است كه براي ارتقاء فرهنگ مالياتي در ايران مي‌بايد در جستجوي مبنائي بود كه مردم از عمق وجود آن را بپذيرند و بر اساس آن، در نگاه و باور دروني خود ماليات را «حق مالي» دولت اسلامي‌تلقي كنند. آن‌چنان‌كه فقهاء در مورد زكات اصطلاح «حق مالي» را به‌كار مي‌برند و مردم نيز آن‌را «حق مالي» مي‌دانند. همچنان‌كه پايه مالياتي و نرخ آن نيز در كارآيي هر نظام مالياتي تأثير چشمگير دارد. بنابراين، چالش عملكرد نظام مالياتي كشور از جهت درآمد و آن‌گاه زمينه‌هاي فرهنگي- اجتماعي تمكين مالياتي و مناسب‌ترين پايه و نرخ آن، به‌عنوان سه عنصر تأثير گذار در تحصيل درآمدي مالياتي دولت مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

  تحقیقهای مشابه
  بررسی میزان رفاه مالیات دهندگان در ایران پروژه مالی
  51 صفحه - 21000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی با عنوان بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطی تلفن همراه و اینترنت
  74 صفحه - 90000 تومان
  پروژه درس روش تحقیق بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعاتی و ارتباطی تلفن همره و اینترنت
  35 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان گرایشات دینی دانشجویان رشته های کامپیوتر
  62 صفحه - 45000 تومان
  تأثیر بررسی مسائل اقتصادی و اجتماعی بر میزان باروری زنان
  34 صفحه - 12000 تومان
  پروژه رشته اجتماعی بررسی میزان فساد سازمانی در دیدگاه دانشجویان
  100 صفحه - 54000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان مشارکت والدین در امور آموزشی
  142 صفحه - 60000 تومان
  آمار توصیفی مربوط به دبیرستان با عنوان بررسی میزان مراجعه افراد به ورزش ایروبیک
  14 صفحه - 24000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان مشارکت والدین در امور آموزشی مدرسه راهنمایی دخترانه
  142 صفحه - 54000 تومان
  پروژه بررسی میزان توسعه یافتگی استان کرمانشاه با بکارگیری روشهای آماری و بررسی شاخص های
  50 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه
  115 صفحه - 75000 تومان
  پرسشنامه مربوط به بررسی میزان آسیب های اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن
  4 صفحه - 1000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان علاقمندی به دین و دینداری
  76 صفحه - 48000 تومان
  پروژه رشته روانشناسی بررسی رابطه بین ترتیب تولد فرزندان بر میزان اعتماد به نفس و مسئولیت پذیری در بین کودکان
  436 صفحه - 105000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان آگاهی والدین با وظایف خود در زمینه بلوغ دانش آموزان دختر
  101 صفحه - 60000 تومان
  پروژه رشته روانشناسی بررسی و مقایسه میزان افسردگی در نوجوانان محروم از پدر و نوجوانان دارای پدر
  96 صفحه - 54000 تومان
  پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کننده به برند همراه با شیوه نمره گذاری
  3 صفحه - 9000 تومان
  پروژه بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و باورهای غیرمنطقی و تیپهای شخصیتی زنان شاغل با میزان ترس از موفقیت آنان
  27 صفحه - 21000 تومان
  آمار و مدلسازی بررسی میزان بارش استان گیلان از سال 86 تا 89
  9 صفحه - 18000 تومان
  پروژه علوم اجتماعی بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی در بین زنان
  89 صفحه - 60000 تومان
  کار آماری بررسی تاثیر تبلیغات بر میزان فروش
  22 صفحه - 105000 تومان
  آمار توصیفی مربوط به دبیرستان با عنوان بررسی میزان مراجعه افراد به ورزش ایروبیک
  19 صفحه - 36000 تومان
  پرسشنامه یکپارچگی سازمانی تولید. بررسی میزان توجه به واحد تولید
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه اجرای تکنولوژی پیشرفته تولید (دانگایاچ و دشموخ)(Dangayach and Deshmukh)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه بررسی میزان خلاقیت در سازمان کارآفرین (Cormwall & Perlman) (کورنوال و پرلمن)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه بررسی میزان مشارکت و درگیری افراد (Allen C et all) (آلن و همکاران)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پروژه مالی جسابداری بررسی نقش مالیات در اقتصاد ایران
  55 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته حسابداری بررسی مالیات بر ارزش افزوده دولت در کشور ایران
  64 صفحه - 36000 تومان
  سلجوقیان - بررسی کشورهای ایران و عراق در دوران سلجوقیان
  45 صفحه - 21000 تومان
  مطالعه و بررسی انتخابات در ایران مطابق با روش تحقیق
  21 صفحه - 12000 تومان
  پروژه بررسی مبادلات تجاری میان ایران و چین و راهکارهای اصلاحی
  68 صفحه - 24000 تومان
  جامعه شناسی فرهنگی ایران در خصوص بررسی خرده فرهنگ یک شهر
  12 صفحه - 6000 تومان
  پروژه بررسی انرژی هسته ای ایران و فشارها و مخالفت ها ی جامعه بین المللی با آن
  42 صفحه - 24000 تومان
  بیکاری بررسی بیکاری در ایران پاورپوینت
  31 صفحه - 12000 تومان
  پروژه بررسی داده کاوی data mining
  52 صفحه - 21000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
  100 صفحه - 75000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر بررسی شبکه مشبکmesh network
  62 صفحه - 30000 تومان
  modem پروژه رشته کامپیوتر مطالعه و بررسی مودم
  163 صفحه - 54000 تومان
  کار آماری بررسی عوامل موثر بر جلب مشارکت مردمی در ایجاد بهره برداری و حفظ پروژه های عمرانی و شبکه آبیاری
  18 صفحه - 105000 تومان
  mri پروژه ام ار ای بررسی سیستم و آشنایی با
  81 صفحه - 42000 تومان
  روسپی گری پروژه بررسی روسپیگری
  63 صفحه - 30000 تومان
  پرسشنامه مدیریت پروژه، بررسی و تایید حیطه و قلمرو پروژه (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
  84 صفحه - 45000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد
  79 صفحه - 30000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی نظام کد گذاری کالاها
  41 صفحه - 24000 تومان
  صورتهای مالی تلفیقی بررسی تطبيقی استانداردهای حسابداری
  19 صفحه - 9000 تومان
  پروژه بررسی سیستم مالی - حقوقی و دستمزد در شهرداری رشت
  47 صفحه - 24000 تومان
  پروژه مالی حسابداری بررسی استاندارد حسابداری شماره 2 وجوه نقد
  37 صفحه - 18000 تومان
  پروژه مالی حسابداری بررسی استاندارد حسابداری شماره 9
  37 صفحه - 18000 تومان
  پروژه مالی بررسی حسابداری در موسسات دولتی
  31 صفحه - 21000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
  82 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته حسابداری بررسی نقش اوراق مشارکت در تامین مالی صنایع در ایران
  102 صفحه - 45000 تومان
  پروژه مالی حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد در کارخانه پارس قزوین
  93 صفحه - 42000 تومان
  پروژه مالی بررسی و تحلیل فروش و سود و زیان در شرکت پگاه
  49 صفحه - 36000 تومان
  پروژه بررسی نقش اوراق مشارکت در تامین مالی صنایع در ایران
  102 صفحه - 45000 تومان
  پروژه مالی بررسی حسابرسی مالیاتی
  24 صفحه - 18000 تومان
  پروژه مالی بررسی و مقایسه نسبتهای مالی شرکتهای داروسازی امین و کوثر
  108 صفحه - 45000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی بودجه در شهرداری صومعه سرا
  65 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی شرکت هایی که تحت حمایت مالی موسسه ی توسعه ی راههای تجاری و صنعتی در کنیا هستند 14
  15 صفحه - 45000 تومان
  پروژه مالی حسابداری بررسی روند بودجه ریزی عملیاتی در سازمان آب و فاضلاب گیلان
  95 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تمرکز بر جریان مالی زنجیره های تامین : یک بررسی تجربی از مدیریت زنجیره ی تامین مالی
  17 صفحه - 51000 تومان
  پروژه مالی بررسی کنترل های داخلی و انبار محصول
  100 صفحه - 36000 تومان
  پروژه مالی بررسی مطالبات معوق بانکها
  83 صفحه - 36000 تومان
  پروژه حسابدای بررسی و مقایسه نسبتهای مالی شرکتهای داروسازی امین و کوثر
  108 صفحه - 45000 تومان
  تکنولوژی سوپرآلیاژ و میزان کاربرد آن در جهان و ایران
  11 صفحه - 6000 تومان
  تاثیر تبلیغات بر میزان فروش شرکت پارس خزر پروژه مدیریت صنعتی و بازرگانی
  73 صفحه - 36000 تومان
  بررسی رابطه بین سبک های هویت یابی و میزان بروز رفتارپرخاشگرانه در بین دانشجویان پروژه همراه با کار آماری
  47 صفحه - 36000 تومان
  پرسشنامه قابلیت ها و تعهدات ارباب رجوع نسبت به مشارکت در پروژه ها (Judith Hale) (جودید هاله)
  3 صفحه - 1500 تومان
  رابطه بین پرداخت مالیات زیاد و رفاه اجتماعی در سوئد
  8 صفحه - 1500 تومان
  حقوق دریاها در کنوانسیون ها - ایران و کنوانسیون1982 حقوق دریاها روش تحقیق و پروژه حقوق
  102 صفحه - 45000 تومان
  پروژه مالی بودجه وکنترل بودجه ای در ایران و مقایسه با استانداردهای بین المللی
  79 صفحه - 36000 تومان
  پروژه حسابداری- پروژه مالی با عنوان بانکداری اسلامی
  62 صفحه - 27000 تومان
  lifo و fifo پروژه مالی مقایسه روش های ارزیابی موجودی کالا و مواد کارخانه پارس خزر بر اساس روش های
  80 صفحه - 45000 تومان
  طراحی یک سیستم ساده حسابداری مالی پروژه حسابداری
  32 صفحه - 15000 تومان
  امکان سنجی انتشار گزارش اجتماعی حسابداری پروژه مالی حسابداری
  81 صفحه - 21000 تومان
  lifo و fifo پروژه مالی مقایسه روش های ارزیابی موجودی کالا و مواد کارخانه پارس خزر بر اساس روش های
  50 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته حسابداری پروژه مالی تاثیر نرخ ارز بر تورم
  79 صفحه - 45000 تومان
  اصول و مفروضات حسابداری پروژه مالی حسابداری
  76 صفحه - 36000 تومان
  حسابداری منابع انسانی و انواع کاربردهایش - پروژه مالی
  33 صفحه - 12000 تومان
  تاثیر نرخ ارز بر تورم پروژه مالی رشته حسابداری
  75 صفحه - 45000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007